Suradnik:Andrej Šalov/Stari zavjet

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Ovo je popis članaka iz Starog zavjeta koji su provjereni, složeni su po knjigama. Za sad imaju samo jednu kategoriju radi snalaženja. Crvene poveznice su članci koji su bili prazni pa su izbrisani i sad treba u njih unijeti tekst.

Nekoliko objašnjenja:

 • ako će se pisati uvodi u pojedinu biblijsku knjigu neka bude naznačeno u imenu članka da je to uvod u tu i tu knjigu (npr. oblika Stvaranje - uvod) da se ne stvara zbrka u ukupnom opusu članaka
 • isto vrijedi i za pozdravne poruke kojim počinju pojedine poslanice
 • jednoznačno odrediti imena članaka

Objašnjenje kratica::

 • kat - znači da je Biblijska knjiga kategorizirana
 • fix link - znači da je provjereno da svaki članak koji vodi iz Biblijske knjige vodi samo u jednu i ispravnu Biblijsku knjigu
 • OK - znači da je još jednom izvršena provjera pod kraticom fix link


Knjiga postanka-->Stvaranje kat fix link OK[uredi]

postaviti i kategoriju Stvaranje u članke!!!

 1. Bog stvori svemir i čovječanstvo
 2. Edenski vrt
 3. Adam i Eva istjerani iz Edenskog vrta
 4. Kain i Abel
 5. Kainovo potomstvo
 6. Predci od Adama do Noje
 7. Bog odlučuje uništiti čovječanstvo
 8. Bog odlučuje poštedjeti Noju
 9. Noja ulazi u lađu
 10. Potop
 11. Noja izlazi iz lađe
 12. Bog sklapa savez s Nojom
 13. Tri Nojina sina
 14. Zemaljski narodi
 15. Babilonska kula
 16. Lista praotaca od Sema do Abrama
 17. Stvaranje-Bilješke
 18. Bog poziva Abrama da napusti svoju zemlju
 19. Abram u Kanaanskoj zemlji i Egiptu
 20. Abram i Lot se razdvajaju
 21. Abram, kraljevi i Melkisedek
 22. Bog sklapa savez s Abramom
 23. Rođenje Ismaelovo
 24. Abram postaje Abraham
 25. Obrezanje, znak saveza
 26. Bog najavljuje da će Sara imati sina
 27. Abraham se zalaže za Sodomu
 28. Lot izmiče uništenju Sodome
 29. Lot i njegove kćeri
 30. Abraham i Abimeleh
 31. Izakovo rođenje
 32. Hagara i Ismael su otjerani
 33. Abraham sklapa savez s Abimelehom
 34. Abraham je spreman žrtvovati Izaka
 35. Nahorovo potomstvo
 36. Sarina smrt. Abraham kupuje grob
 37. Izakova i Rebekina svadba
 38. Smrt Abrahamova. Njegovi drugi potomci
 39. Bilješke-Abraham
 40. Ezav i Jakov
 41. Izak i Abimeleh
 42. Izak sklapa savez s Abimelehom
 43. Ženidba Ezavljeva
 44. Jakov preotima blagoslov obećan Ezavu
 45. Jakov bježi kod svog strica Labana
 46. Jakovljev san
 47. Jakov susreće Rahelu
 48. Dvostruko vjenčanje Jakovljevo
 49. Jakovljeva djeca
 50. Jakov se obogatio
 51. Jakov bježi od Labana
 52. Laban hvata Jakova
 53. Laban i Jakov sklapaju savez
 54. Jakov se priprema za susresti Ezava
 55. Jakov se bori s Bogom
 56. Jakov susreće Ezava
 57. Jakov se smješta u blizini Sišema
 58. Simeon i Levi osvećuju svoju obeščašćenu sestru
 59. Jakov napušta Sišem put Bethela
 60. Rođenje Benjaminovo i smrt Rahelina
 61. Ezav se nastanjuje u zemlji Edom
 62. Ezavljevi potomci
 63. J O S I P
 64. Josipovi snovi
 65. Josip je prodan od svoje braće
 66. Juda i Tamara
 67. Josip kod Egipćanina Potifara
 68. Josip i žena njegovog gospodara
 69. Josip u zatvoru
 70. Josip tumači snove dvojice zatvorenika
 71. Faraonovi snovi
 72. Josip tumači Faraonove snove
 73. Josip postaje Faraonov ministar
 74. Jakov šalje svoje sinove u Egipat
 75. Josip grubo postupa s braćom
 76. Sinovi Jakovljevi vraćaju se u Kanaan
 77. Benjamin odlazi u Egipat sa svojom braćom
 78. Josip priređuje gozbu svojoj braći
 79. Benjamin je optužen za krađu
 80. Juda posreduje u korist Benjaminovu
 81. Josip se dao prepoznati
 82. Jakov je pozvan doći u Egipat
 83. Jakov ponovo pronalazi svojeg sina Josipa
 84. Jakov se nastanjuje u Egiptu
 85. Josipova politika tijekom gladi
 86. Posljednja volja Jakovljeva
 87. Jakov blagslovi sinove Josipove
 88. Smrt Jakovljeva
 89. Pogreb Jakovljev
 90. Konac Josipovog života

Knjiga izlaska-->Izlazak kat fix link OK[uredi]

Poglavlja 1. - 4.[uredi]

 1. Izraeliti robovi u Egiptu
 2. Faraon progoni Izraelite
 3. Rođenje i djetinjstvo Mojsijevo
 4. Mojsije mora bježati u Madijansku zemlju
 5. Bog izabire Mojsija za osloboditi Izrael
 6. Bog otkriva svoje ime Mojsiju
 7. Bog otkriva svoju moć Mojsiju
 8. Bog označava Aarona kao zamjenika Mojsiju
 9. Mojsije se vraća k svojem puku

Poglavlja 5. - 8.[uredi]

 1. Mojsije i Aaron kod Faraona
 2. Faraon povećava rad Izraelitima
 3. Bog obećaje Mojsiju osloboditi Izrael
 4. Spisak predaka Mojsijevih i Aaronovih
 5. Bog obnavlja svoje obećanje Mojsiju
 6. Faraon odbija poslušati Mojsija i Aarona
 7. Prva nevolja: voda pretvorena u krv
 8. Druga nevolja
 9. Treća nevolja : komarci
 10. Četvrta nevolja : gamad

Poglavlja 9. - 12.[uredi]

 1. Peta nevolja : kuga stoke
 2. Šesta nevolja: čirevi
 3. Sedma nevolja : tuča
 4. Osma nevolja : skakavci
 5. Deveta nevolja : tmine
 6. Najava desete nevolje
 7. Blagdan Pashe
 8. Blagdan beskvasnih kruhova
 9. Spremanje objeda za Pashu
 10. Deseta nevolja: smrt prvorođenih Egipćana
 11. Pravila za slavljenje Pashe

Poglavlja 13. - 16.[uredi]

 1. Zapovijed glede prvorođenih Izraelovih
 2. Bog vodi kretanje svojeg puka
 3. Faraon progoni Izraelite (2)
 4. Bog otvara jedan prolaz kroz more
 5. Voda Mare
 6. Mana i prepelice
 7. Različita pravila glede mane

Poglavlja 17. - 20.[uredi]

 1. Voda Masa i Meriba
 2. Amaleciti napadaju Izraelite
 3. Mojsije i njegova punac Jetro
 4. Mojsije imenuje starješine za vršiti pravdu
 5. Bog predlaže savez Izraelu
 6. Bog susreće Mojsija na planini Sinaj
 7. Ugovor saveza : Deset Zapovijedi
 8. Zakon glede žrtvenog oltara

Poglavlja 21. - 24.[uredi]

 1. Zakon o hebrejskim slugama
 2. Grijehovi koji zaslužuju smrtnu kaznu
 3. Udarci i ozljede
 4. Krađa životinja
 5. Napad na vlasništvo
 6. Različiti moralni i religiozni zakoni
 7. Poštivanje nejakih
 8. Šabatska godina i šabat
 9. Obećanja i upute prije odlaska
 10. Bog sklapa savez s Izraelom
 11. Mojsije susreće Boga na planini

Poglavlja 25. - 28.[uredi]

 1. Prinos Izraelita
 2. Kovčeg saveza
 3. Stol za žrtveni kruh
 4. Svijećnjak sa sedam krakova
 5. Zastori na trijemu
 6. Ulje za svijećnjak
 7. Odjeća i insignije svećenika

Poglavlja 29. - 32.[uredi]

 1. Posvećivanje svećenika
 2. Svakidašnji holokaust
 3. Oltar mirisa
 4. Porez za svetište
 5. Posuda za očišćenje
 6. Sveto ulje
 7. Izrada mirisa
 8. Radnici svetišta
 9. Poštivanja šabata stih 18???
 10. Zlatno tele nema ga u članku Poglavlja 29. - 32. ???? zato jer nije poveznica već podnaslov
 11. Grijeh pučanstva
 12. Kazna
 13. Mojsije preklinje Boga da oprosti Izraelu

Poglavlja 33. - 36.[uredi]

 1. Bog zapovijeda polazak
 2. Šator susretanja
 3. Bog se sastaje Mojsijem
 4. Nove ploče zakona
 5. Obnavljanje saveza
 6. Mojsijev povratak u tabor
 7. Izgradnja svetišta -->isto kao i Zlatno tele
 8. Šabat je dan odmora
 9. Izraeliti donose svoje prinose
 10. Besalel i Oholiav počinju raditi
 11. Sveto boravište

Poglavlja 37. - 40.[uredi]

 1. Zavjetni kovčeg
 2. Stol za žrtveni kruh (2)
 3. Svijećnjak od sedam krakova
 4. Oltar za mirise
 5. Oltar za žrtvovanje i posuda
 6. Zastori trijema
 7. Količine korištenih kovina
 8. Odjeća i insignije svećeničke
 9. Mojsiju donose zgotovljen posao
 10. Zapovijed da se podigne i posveti šator
 11. Mojsije postavlja svetište
 12. Slava Božja ispuni Boravište

Levitski zakonik-->Levitik kat fix link OK[uredi]

 1. Pravila za žrtvovanje
 2. Biljna žrtva - (1)
 3. Žrtva mira
 4. Žrtva za grijeh velikog svećenika
 5. Za grijeh cijele zajednice
 6. Za grijeh jednog princa
 7. Za grijeh pojedinca
 8. Nekoliko primjera
 9. Žrtvovanje siromašnih
 10. Pravila za žrtvovanja za odštetu
 11. Upute za svećenike : holokaust
 12. Biljna žrtva - (2)
 13. Žrtva za grijeh
 14. Žrtva odštete
 15. Ono što pripada svećenicima
 16. Žrtva mira - (2)
 17. Propisi namijenjeni puku
 18. Posvećivanje Aarona i njegovih sinova
 19. Stupanje Aarona i njegovih sinova na službu
 20. Pravila o oplakivanju
 21. Pravila o alkoholnim pićima
 22. Pravila o mesu žrtava
 23. Čiste i nečiste životinje
 24. Kontakti koji čine nečistim
 25. Očišćenje porodilja
 26. Bolesti kože kod čovjeka
 27. Plijesan na odjeći
 28. Očišćenje leproznih
 29. Očišćenje siromašnog leproznika
 30. Plijesan na zidovima kuća
 31. Spolne nečistoće muškarca
 32. Spolne nečistoće žene
 33. Dan Velikog Oprosta2
 34. Propisi glede krvi
 35. Poštovanje bračne zajednice
 36. Kako Bog hoće biti služen
 37. Neprirodni kultovi
 38. Zabranjeni spolni odnosi
 39. Pravila za privatni život svećenika
 40. Slučaj preprijeke svećenstvu
 41. Jedenje posvećenog mesa
 42. Kalendar Izraelovih blagdana: Šabat
 43. Pasha i Blagdan Beskvasnih kruhova
 44. Blagdan Prvog Snopa
 45. Blagdan Prvina
 46. Dan sjećanja i klicanja
 47. Dan Velikog Oprosta
 48. Blagdan Šatorâ
 49. Svijećnjak svetišta
 50. Kruh za žrtvovanje
 51. Kazna za huljenje
 52. Šabatska godina
 53. Jubilarna godina
 54. Pravo otkupa
 55. Ja sam Gospod, Bog vaš
 56. Blagoslovi
 57. Proklinjanja
 58. Bog će se sjetiti svojeg saveza
 59. Dopuna:Tablica za zavjete1

Knjiga Brojeva-->Brojevi kat fix link OK[uredi]

 1. B R O J E V I
 2. Prvi popis Izraelovih plemena
 3. Posebna uloga plemena Levi
 4. Razmještaj plemena u taboru
 5. Zadaće plemena Levijevog
 6. Prvi popis plemena Levi
 7. Otkup prvorođenih
 8. Zadaće levitskog klana: Sinovi Kehatovi
 9. Sinovi Geršonovi
 10. Sinovi Merarijevi
 11. Popis levita u službi
 12. Ljudi u stanju nečistoće isključeni iz tabora
 13. Odšteta za počinjeni prekršaj
 14. Zakon za ženu osumnjičenu za preljubu
 15. Zakon o naziratskom zavjetu
 16. Formula blagoslova
 17. Kola ponuđena svetištu
 18. Pokloni za posvećenje oltara
 19. Svjetiljke na svijećnjaku
 20. Posvećenje levita
 21. Datum slavljenja Pashe
 22. Oblak prekriva sveti šator
 23. Srebrene trube
 24. Redoslijed plemena u preseljavanju
 25. Mojsije traži jednog vodiča za putovanje
 26. Izraeliti u Taverau
 27. Puk išće mesa
 28. Bog daje od svojeg Duha sedamdesetorici starješina
 29. Kivrot-Tahava: prepelice
 30. Mirijam zahvaćena leprom
 31. Mojsije šalje uhode u Kanaan
 32. Uhode daju svoja izvješća
 33. Pučanstvo odbija ući u Kanaan
 34. Mojsije moli oprost za pučanstvo
 35. Narod mora provesti četrdeset dana u pustinji
 36. Narod ponovo neposlušan
 37. Darovanje brašna, ulja i vina
 38. Dar prvih kruhova
 39. Žrtve za nenamjerni grijeh
 40. Jedan slučaj prekršaja šabata
 41. Rojte na odjeći
 42. Pobuna Koreja, Datana i Abirama
 43. Kažnjavanje Koreja, Datana i Abirama
 44. Kadionice Korejevih pristaša
 45. Puk prosvjeduje protiv Mojsija i Aarona
 46. Aaronov štap
 47. Svećenici i leviti
 48. Svećenički prihodi
 49. Levitski prihodi
 50. Posmrtni ostaci riđe krave
 51. Zakon o očišćenju
 52. Vode Meribe
 53. Kralj Edoma odbija pustiti proći Izrael
 54. Smrt Aaronova
 55. Pobjeda Izraelita nad Kanaancima
 56. Plamene zmije
 57. Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga
 58. Povijest Balama: Poziv kralja Balaka
 59. Balamova magarica
 60. Susret Balama s Balakom
 61. Balam blagoslovljuje puk Izraelov
 62. Drugi blagoslov Balamov
 63. Treći Balamov blagoslov
 64. Balam naviješta slavnu budućnost Izraela
 65. Izraeliti se odaju idolatriji
 66. Drugi popis plemena Izraelovih
 67. Upute za podjelu obećane zemlje
 68. Drugi popis plemena Levi
 69. Završetak popisivanja
 70. Ženska nasljedna prava
 71. Jozua određen za naslijediti Mojsija
 72. Pravila za žrtvovanje : Za svaki dan
 73. Za dan šabata
 74. Za prvi dan u mjesecu
 75. Za blagdan Pashe
 76. Za blagdan tjedana
 77. Za blagdan usklikivanja
 78. Za dan Velikog Oprosta
 79. Za blagdan Šatora
 80. Zakon o zavjetima
 81. Sveti rat protiv Madijanita
 82. Podjela plijena
 83. Dragovoljni dar za Boga
 84. Tri se plemena smještaju istočno od Jordana
 85. Etape od izlaska iz Egipta
 86. Zapovijedi Božje o podjeli Kanaana
 87. Granice Kanaana
 88. Lista odgovornih podjele
 89. Gradovi dodijeljeni levitima
 90. Gradovi skloništa za ubojice
 91. Pravilo za udaju žena koje baštine
 92. Bilješke (Brojevi)

Ponovljeni zakon-->Deuteronom kat fix link OK[uredi]

 1. Prva Mojsijeva besjeda
 2. Bog daje Izraelu zapovjed polaska
 3. Mojsije imenuje sudce
 4. Pobuna Izraelova na pragu Obećane zemlje
 5. Prijelaz zemljama Edom, Moab i Amon
 6. Osvajanje kraljevstva Sihon
 7. Zauzeće kraljevstva Og
 8. Podjela zemlje Galad
 9. Mojsije neće moći ući u Kanan
 10. Primjena Božjeg zakona
 11. Otkrovenje na brdu Horeb
 12. Opomena protiv idola
 13. Izraelova privilegija
 14. Tri grada utočišta u Transjordaniji
 15. Druga Mojsijeva besjeda
 16. Deset zapovijedi
 17. Mojsije, glasnogovornik Boga
 18. Ti ćeš voljeti Gospodina svojeg Boga
 19. Izrael ne smije zaboraviti svojeg Boga
 20. Izrael, narod posvećen Gospodinu
 21. Vjernost GOSPODOVA svojem savezu
 22. Gospod, zaštitnik svojeg puka
 23. Gospod je odgajao Izrael u pustinji
 24. Iskušenja u obećanoj zemlji
 25. Izrael nema nikakvih zasluga
 26. Zlatno tele: grješka puka
 27. Zlatno tele: Mojsije posreduje
 28. Zlatno tele: oprost Gospodinov
 29. Zakon ljubavi i pokornosti
 30. Razumjeti ono što je Bog učinio za Izrael
 31. Zemlja o kojoj Gospod preuzima skrb
 32. Blagoslov ili prokletstvo
 33. Zakoni Gospodovi
 34. Samo jedno mjesto obreda
 35. Protiv kanaanskih bogova
 36. Protiv obožavatelja lažnih bogova
 37. Zabranjeni pogrebni običaji
 38. Zabranjena i dopuštena mesa
 39. Godišnji dîm i trogodišnji dîm
 40. Osloboditi hebrejske robove
 41. Prvorođeni bit će posvećeni Bogu
 42. Tri godišnja hodočašća
 43. Pravila za sudce
 44. Zabranjeni religiozni običaji
 45. Težak slučaj suđen u svetištu
 46. Pravila koja se tiču kralja
 47. Levitska Prava
 48. Lažni i istinski proroci
 49. Gradovi utočišta (Deu)
 50. Granice područja
 51. Svjedoci
 52. Pravila za rat
 53. Ubojstvo čiji počinitelj ostaje nepoznat
 54. Ženidba s jednom zatvorenicom
 55. Pravo prvorođenog sina
 56. Pobunjeni sin
 57. Lješ jednog obješenog
 58. Poštivati dobra bližnjeg
 59. Različiti propisi
 60. Sporni slučajevi u vezi s jednom ženom
 61. Osobe isključene iz sabora
 62. Čistoća tabora
 63. Rob u bijegu
 64. Sveta prostitucija
 65. Zajam pod interes
 66. Zavjeti
 67. Vinograd i polje bližnjega
 68. Otpuštena žena
 69. Mladoženja
 70. Plaća, otmica, lepra
 71. Poštivati plaćenika
 72. Osobna odgovornost
 73. Jednakost u suđenjima
 74. Govedo
 75. Zakon o leviratu2
 76. Zabranjeni udarac u jednoj tučnjavi
 77. Čestitost u trgovini
 78. Prvine i ispovijedanje vjere
 79. Izrael puk Gospodov
 80. Izrael slavi savez
 81. Kako slaviti Savez
 82. Dvanaest prokletstava
 83. Obećanje sreće
 84. Prijetnja nesreće
 85. Posljednja besjeda Mojsijeva
 86. Što je Bog učinio za Izrael
 87. Uzeti za ozbiljno savez s Bogom
 88. Gospod će ostvariti svoje prijetnje
 89. Izrael će se vratiti Gospodu
 90. Riječ Božja je sasvim blizu
 91. Izabrati život
 92. Zbogom i smrt Mojsijeva
 93. Jozua označen kao nasljednik Mojsijev
 94. Izrael će biti nevjeran Bogu
 95. Mojsijeva pjesma
 96. Oglašavanje smrti Mojsijeve
 97. Mojsije blagosilja dvanaest plemena Izraelovih
 98. Smrt Mojsijeva

Jošua-->Jozua kat fix link OK[uredi]

 1. Jozua naslijeđuje Mojsija
 2. Jozua priprema prijelaz Jordana
 3. Jozua šalje dvojicu uhoda u Jerihon
 4. Prijelaz Jordana
 5. Dvanaest spomen-kamenova
 6. Obrezanje Izraelita u Gilgalu
 7. Prva Pasha u Kanaanu
 8. Zapovjednik vojske Gospodove
 9. Izraeliti se domogli Jerihona
 10. Grješka i kažnjavanje Akanovo
 11. Osvajanje Aja
 12. Čitanje zakona na brdu Ebal
 13. Savez s ljudima iz Gabaona
 14. Pobjeda nad amoritskim kraljevima
 15. Jošua pogubljuje petoricu pobijeđenih kraljeva
 16. Jozua zauzima južne gradove
 17. Meromov boj
 18. Zauzeće Hasora
 19. Jozua završava osvajanje zemlje
 20. Lista Izraelovih osvajanja
 21. Područja koja ostaju za osvojiti
 22. Podjela Transjordanije
 23. Razdioba zemlje Kanaana
 24. Područje doznačeno Judi
 25. Efraimovo područje
 26. Manasejevo područje
 27. Ždrijebanje za preostala plemena
 28. Benjaminovo područje
 29. Šimunova teritorija
 30. Zabulonova teritorija
 31. Isakarova teritorija
 32. Ašerova teritorija
 33. Neftalijeva teritorija
 34. Danova teritorija
 35. Gradovi utočišta
 36. Levitski gradovi
 37. Plemena Transjordanije
 38. Oltar izgrađen pokraj Jordana
 39. Jozuina oporuka
 40. Savez iz Sišema
 41. Jozuina smrt

Suci-->Sudci kat fix link OK[uredi]

 1. Izrael se nastanjuje u Kanaanu
 2. Gospodinovi prijekori svojem puku
 3. Jozuina Smrt
 4. Nevjera, nevolja, izbavljenje
 5. Bog stavlja Izrael na kušnju
 6. Otniel
 7. Ehud
 8. Šamgar
 9. Debora i Barak
 10. Pjesma o Debori
 11. Madijan tlači Izrael
 12. Bog nalaže Gideonu spasiti Izrael
 13. Tri stotine ljudi za Gedeona
 14. Predskazanje pobjede
 15. Poraz Madijanaca
 16. Nezadovoljstvo Efraimita
 17. Gedeon na istoku Jordana
 18. Abimelek postaje kraljem Sišema
 19. Jotamova Bajka
 20. Pobuna Sišema protiv Abimeleka
 21. Smrt Abimelekova
 22. Drugi sudci:Tola, Jair
 23. Amoniti napadaju Izrael
 24. Jefte postaje poglavar Izraela
 25. Poruke Jefteove Amonitima
 26. Zavjet Jefteov
 27. Sukob Efraimita s Jefteom
 28. Ibsan, Elon, Avdon
 29. Samsonovo rođenje

Knjiga o Ruti-->Knjiga o Ruti kat fix link OK[uredi]

 1. Elimelekova obitelj iseljava se u Moab
 2. Ruta odlučuje ostati s Noemi
 3. Rut paljetkuje u Bozovom polju.
 4. Noemi odobrava Ruti paljetkovati kod Boza
 5. Rut provodi noć uz noge Bozove
 6. Boz se bavi nasljedstvom Elimelekovim
 7. Boz ženi Rutu; rođenje Obedovo

Prva knjiga o Samuelu-->Prva Samuelova knjiga kat fix link OK[uredi]

 1. Ana u Hramu Siloškom
 2. Rođenje i djetinjstvo Samuelovo
 3. Sinovi svećenika Elija počinjavaju zloupotrebe
 4. Samuel služi Gospodu u Silou
 5. Kažnjavanje najavljeno Eliju i njegovoj obitelji
 6. Bog izabire Samuela kao proroka
 7. Izrael pobijeđen od Filistinaca
 8. Smrt svećenika Elija
 9. Kovčeg Božji kod Filistinaca
 10. Filistinci pobijeđeni od Izraelaca
 11. Puk Izraelov traži kralja
 12. Saul i izgubljene magarice
 13. Saul susreće Samuela
 14. Samuel pomazuje Saula kao kralja Izraelovog
 15. Saul označen za kralja ždrijebanjem
 16. Saul odnosi jednu pobjedu nad Amonitima
 17. Samuelova besjeda puku
 18. Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova
 19. Filistinci u rasulu
 20. Puk spašava Jonatana
 21. Njegova obitelj
 22. Novi grijeh Saulov
 23. Bog odbacuje Saula
 24. Samuel pomazuje Davida kao kralja Izraelova
 25. David stupa u službu Saulovu
 26. Filistinac Golijat izaziva vojsku Izraelovu
 27. David poslan od svog oca u tabor Izraelov
 28. David ubija Golijata
 29. Jonatan sklapa savez s Davidom
 30. Saul pokušava ubiti Davida
 31. David ženi Mikalu, kćer Saulovu
 32. Jonatan uzima u obranu Davida
 33. David i Saul u Rami
 34. Jonatan sklapa pakt s Davidom
 35. Mržnja Saulova protiv Davida
 36. David u Novu, kod svećenika Ahimeleka
 37. David kod Filistinaca u Gatu
 38. David postaje šef družine
 39. Saul posjekao Novljeve svećenike
 40. David u Kejli i u Horeši
 41. Saul progoni Davida
 42. Pećina Ein-Gedi: David pošteđuje Saula
 43. Naval odbija pomoći Davidu
 44. Abigail dolazi u pomoće Davidu
 45. Smrt Navalova
 46. U pustinji Zif: David ponovo pošteđuje Saula
 47. David se sklanja kod Filistinaca
 48. Saul konsultira nekromantkinju iz Ein-Dora
 49. Filistinci otpuštaju Davida
 50. Siklag opljačkan. David progoni Amalecite
 51. Amaleciti potučeni od Davida
 52. Boj kod Gilboa. Smrt Saulova

Druga knjiga o Samuelu-->Druga Samuelova knjiga kat fix link OK[uredi]

 1. David doznaje za smrt Saulovu
 2. U Hebronu, David je posvećeni kralj Jude
 3. Išbošet označen kao kralj Izraela
 4. Sinovi Davidovi rođeni u Hebronu
 5. Abner se smućuje s Išbošetom
 6. Abner se uortačuje s Davidom
 7. Joab ubija Abnera
 8. Bana i Rekav ubijaju Išbošeta
 9. David je posvećen za kralja Izraela
 10. David se domože Jeruzalema
 11. Sinovi Davidovi rođeni u Jeruzalemu
 12. Davidove pobjede nad Filistincima
 13. David odlučuje odnijeti kovčeg u Jeruzalem
 14. Dolazak kovčega u Jeruzalem
 15. Natanovo proročanstvo
 16. Molitva Davidova
 17. Davidove pobjede nad susjednim narodima
 18. Lista službenika Davidovih
 19. David prima Mefibošeta kod sebe
 20. Izaslanici Davidovi obeščašćeni
 21. Rat protiv Amonita i Arameja
 22. David i Betsabeja
 23. Urijeva smrt, muž Betsabejin
 24. Natan obznanjuje Davidovu grješku
 25. Smrt Betsabejinog djeteta
 26. Rođenje Solomonovo
 27. David se domogao grada Rabe
 28. Amnon i Tamara
 29. Absalom dade ubiti Amnona i pobježe
 30. Povratak Absaloma u Jeruzalem
 31. David se pomiruje s Absalomom
 32. Absalom spletkari za postati kraljem
 33. David bježi iz Jeruzalema
 34. David šalje Hušaja uhoditi Absaloma
 35. David i Siva
 36. Šimej proklinje Davida
 37. Hušaj se pridružuje Absalomu
 38. Absalom i suložnice Davidove
 39. Hušaj proturječi savjetu Ahitofelovom
 40. David prelazi Jordan
 41. David u Mahanaimu
 42. Poraz Absalomljeve vojske
 43. Joab ubija Absaloma
 44. David doznaje za smrt Absalomljevu
 45. David oplakuje svog sina
 46. David pozvan vratiti se u Jeruzalem
 47. David pošteđuje Šimeja
 48. David se izmiruje s Mefibošetom
 49. David nagrađuje Barzilaja
 50. Svađa između ljudi Jude i Izraela
 51. Šeba se pobunjuje protiv Davida
 52. Joab ubija Amaza
 53. Kralj Šebine pobune
 54. Lista Davidovih službenika
 55. Gabaoniti i potomstvo Saulovo
 56. Boj protiv Filistinaca
 57. Davidovi psalmi
 58. Hrabri bojovnici Davidovi
 59. David popisuje narod Izraelov
 60. Bog kažnjava grješku Davidovu
 61. David podiže oltar za GOSPODA
 62. BILJEŽKE

Prva knjiga o Kraljevima-->Prva knjiga o kraljevima kat fix link OK[uredi]

 1. Davidova starost
 2. Adonias hoće postati kraljem
 3. Natan i Betsabeja pristaju uz Solomona
 4. Solomon je posvećen kao kralj Izraela
 5. Solomon pošteđuje Adoniasa
 6. Posljednja volja Davidova
 7. David umire. Solomon ga naslijeđuje
 8. Solomon se oslobađa Adoniasa
 9. Solomon protjeruje Abiatara iz Jeruzalema
 10. Solomon se oslobađa Joaba
 11. Solomon se oslobađa Šimeja
 12. Solomon ženi jednu kćer faraonovu
 13. Solomon traži od Boga mudrost za vladanje
 14. Solomon mudro vrši pravdu
 15. Solomon organizira svoje kraljevstvo
 16. Solomon nadmašuje sve ljude u mudrosti
 17. Solomon priprema izgradnju Templa (1 Kr)
 18. Solomon organizira radove
 19. Izgradnja Templa (1 Kr)
 20. Izgradnja kraljevske palače
 21. Metalni predmeti namijenjeni Templu
 22. Kovčeg saveza položen u Templ (1 Kr)
 23. Besjeda posvete Templa (1 Kr)
 24. Solomonova svečana molitva (1 Kr)
 25. Solomon moli Boga da blagoslovi narod
 26. Žrtve ponuđene Gospodu (1 Kr)
 27. Gospod se ponovo prikazuje Solomonu (1 Kr)
 28. Različite Solomonove djelatnosti (1 Kr)
 29. Kraljica od Sabe posjećuje Solomona (1 Kr)
 30. Solomonovo bogatstvo
 31. Solomon iznevjerava Gospoda
 32. Dva Solomonova protivnika
 33. Jeroboamova pobuna
 34. Solomonova smrt
 35. Sabor u Sišemu
 36. Podijeljeno kraljevstvo (1 Kr)
 37. Jeroboamov grijeh
 38. Jedan Božji čovjek posreduje u Betelu
 39. Božji čovjek je neposlušan
 40. Smrt Božjeg čovjeka
 41. Kraj vladavine Jeroboama I
 42. Roboam, kralj Judin
 43. Abijam, kralj Judin
 44. Aza, kralj Jude
 45. Nadab, kralj Izraelov
 46. Beša, kralj Izraela
 47. Ela, kralj Izraela
 48. Zimri, kralj Izraela
 49. Omri, kralj Izraela
 50. Akhab, kralj Izraelov
 51. Eli na obali potoka u Keritu
 52. Eli kod udovice iz Sarepta
 53. Eli vraća život udovičinom sinu
 54. Eli i Obadijahu
 55. Eli i Akhab
 56. Eli i Baalovi proroci u Karmelu
 57. Povratak kiše
 58. Eli bježi
 59. Eli na Horebu
 60. Eli označava Elizeja za nasljednika
 61. Ben-Hadad opsjeda Samariju
 62. Prva Akhabova pobjeda
 63. Druga pobjeda i grješka Akhabova
 64. Jedan prorok oglašava Akhabu grješku
 65. Nabotov vinograd
 66. Eli najavljuje kažnjavanje Akhaba i Jezabel
 67. Akhab hoće preuzeti grad Ramot Galaadski
 68. Kraljevi proroci proriču uspjeh
 69. Prorok Miše proriče poraz (1 Kr)
 70. Akhab je ubijen u boju (1 Kr)
 71. Jozafat, kralj Jude
 72. Akhazias, kralj Izraela

Druga knjiga o Kraljevima-->Druga knjiga o kraljevima kat fix link OK[uredi]

 1. Eli objavljuje Akhabov grijeh
 2. Akhazias nastoji uhititi Elija
 3. Bog uspinje Elija u nebo
 4. Elize u Jerihonu i u Betelu
 5. Joram , kralj Izraela
 6. Vojni pohod protiv zemlje Moab
 7. Elize zbrinjava jednu udovicu
 8. Elize i šunamitka
 9. Smrt šunamitkinog sina
 10. Elize vraća život djetetu
 11. Nejestiva juha
 12. Umnožavanje kruhova
 13. Iscjeljenje leproznog Namana
 14. Gehazi pogođen leprom
 15. Izgubljena sjekira
 16. Elize zarobljava aramejske vojnike
 17. Glad u Samariji
 18. Elize najavljuje kraj gladi
 19. Aramejski tabor napušten
 20. Samarija je oslobođena
 21. Kraj priče o šunamitki
 22. Elize i Hazael
 23. Joram , kralj Jude
 24. Akhazias , kralj Jude
 25. Jehu je posvećen kao kralj Izraela
 26. Jehu ubija Jorama, kralja Izraelova
 27. Jehu ubija Akhaziasa, kralja Jude
 28. Jehu ubija kraljicu Jezabel
 29. Jehu dade sasjeći obitelj Akhabovu
 30. Jehu daje sasjeći rodbinu Akhaziasovu
 31. Jehu susreće Jonadaba
 32. Jehu uništava Baalov kult
 33. Jehu , kralj Izraela
 34. Atalija se domogla vlasti u Jeruzalemu
 35. Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)
 36. Joas , kralj Jude
 37. Joas popravlja Templ
 38. Kraj Joasove vladavine (2 Kr)
 39. Joakhaz, kralj Izraela
 40. Joas , kralj Izraela
 41. Posljednje Elizejevo prorokovanje
 42. Joas preotima više gradova od Aramejaca
 43. Amazias , kralj Jude
 44. Jeroboam II , kralj Izraela
 45. Azarias , kralj Jude
 46. Zaharija, kralj Izraela
 47. Šalum , kralj Izraela
 48. Menahem , kralj Izraela
 49. Pekahija , kralj Izraela
 50. Pekah , kralj Izraela
 51. Jotam , kralj Jude
 52. Akhaz , kralj Jude
 53. Oze, kralj Izraela. Zauzeće Samarije
 54. Uzroci propasti Izraelovog kraljevstva
 55. Podrijetlo Samaritanaca
 56. Ezekias , kralj Jude
 57. Podsjećanje na zauzeće Samarije
 58. Senakerib prodire u kraljevstvo Jude
 59. Besjeda Senakeribovog pobočnika
 60. Ezekias pita za savjet proroka Izaiju (2 Kr)
 61. Pismo Senakeriba Ezekiasu
 62. Izaija prenosi Ezekiasu odgovor Božji
 63. Progonstvo i smrt Senakeribova
 64. Bolest i ozdravljenje Ezekiasovo
 65. Ezekias prima babilonske veleposlanike
 66. Manase, kralj Jude (2 Kr)
 67. Amon , kralj Jude
 68. Jozias , kralj Jude
 69. Veliki svećenik otkriva knjigu Zakona
 70. Jozias traži savjet u proročice Hulde (2 Kr)
 71. Jozias obnavlja savez s Bogom (2 Kr)
 72. Religiozne reforme u Judi
 73. Religiozne reforme u Izraelu
 74. Proslavljanje Pashe
 75. Zaključak o Josiasovoj vladavini
 76. Joakhaz , kralj Jude
 77. Jojakim , kralj Jude
 78. Prvo progonstvo
 79. Sedecias , kralj Jude
 80. Nabukodonozor opsjeda Jeruzalem
 81. Zauzeće Jeruzalema. Drugo izgnanstvo
 82. Gedalias, upravitelj Judine zemlje
 83. Evil-Merodak se smilovao Jojakinu

Prva knjiga Ljetopisa-->Prva knjiga kronika kat fix link OK[uredi]

 1. Od Adama do Ezavljevih potomaka
 2. Kraljevi i poglavari Edoma
 3. Potomci Judini, sinovi Jakovljevi.
 4. Potomci Davidovi
 5. Drugi spisak potomstva Judinog
 6. Potomci Simeonovi
 7. Potomci Rubenovi
 8. Potomci Gadovi
 9. Potomci Manaseovi u Transjordaniji
 10. Potomci Levijevi: veliki svećenici
 11. Drugi potomci Levijevi
 12. Gradovi dodijeljeni Levijevim potomcima
 13. Potomci Izakarovi
 14. Potomci Benjamina i Neftalija
 15. Potomci Manasaeovi u Cisjordaniji
 16. Potomci Efraimovi
 17. Potomci Ašerovi
 18. Druga lista potomaka Benjaminovih
 19. Potomci Saulovi
 20. Stanovnici Jeruzalema
 21. Podrijetlo Saulovo
 22. POVIJEST DAVIDA, KRALJA IZRAELOVOG
 23. Boj na planini Gilboa, smrt Saulova
 24. David je posvećen kraljem Izraela
 25. David se domaže Jeruzalema
 26. Smjeli ratnici Davidovi
 27. Prvi sudrugovi Davidovi u Siklagu
 28. Broj Davidovih pristaša pridošlih u Hebron
 29. David odlučuje donijeti kovčeg u Jeruzalem
 30. David u Jeruzalemu
 31. Davidove pobjede nad Filistincima (1 Krn)
 32. David priprema prijevoz kovčega
 33. Dolazak kovčega u Jeruzalem (1 Krn)
 34. Leviti pjevaju hvalospjeve Gospodinu
 35. Žrtve i hvalospjevi u Gabaonu
 36. Natanovo proricanje
 37. Davidova molitva
 38. Davidove pobjede nad susjednim narodima (1 Krn)
 39. Lista službenika Davidovih (1 Krn)
 40. Izaslanici Davidovi obeščašćeni (1 Krn)
 41. Rat protiv Amonita i Aramejaca
 42. David se domože grada Rabbe
 43. Boj protiv Filistinaca (1 Krn)
 44. David popisuje narod Izraelov (1 Krn)
 45. Bog kažnjava grješku Davidovu (1 Krn)
 46. David podiže oltar za GOSPODA (1 Krn)
 47. David priprema izgradnju Templa
 48. David zadužuje Solomona da izgradi Templ
 49. David uređuje razrede levitske
 50. Razred svećenika
 51. Razredi ostatka levita
 52. Razredi pjevača
 53. Razred Vratara
 54. Posebne zadaće povjerene izvjesnim Levitima
 55. Vojno uređenje kraljevstva
 56. Građansko uređenje kraljevstva
 57. David predstavlja Solomona kao svog nasljednika
 58. David prenosi Solomonu planove Templa
 59. Davanja za izgradnju Templa
 60. Davidova molitva2
 61. Solomon proglašen kraljem. Smrt Davidova

Druga knjiga Ljetopisa-->Druga knjiga kronika kat fix link OK[uredi]

 1. Povijest Solomona, kralja Izraelovog
 2. Solomon traži od Boga mudrost za vladati
 3. Moć i bogatstvo Solomonovo
 4. Solomon priprema izgradnju Templa
 5. Izgradnja Templa
 6. Objekti od kovine namijenjeni Templu
 7. Kovčeg saveza položen u Templ
 8. Besjeda posvete Templa
 9. Solomonova svečana molitva
 10. Žrtve ponuđene Gospodu
 11. Gospod se ponovo prikazuje Solomonu
 12. Različite Solomonove djelatnosti
 13. Kraljica od Sabe posjećuje Solomona
 14. Solomonova bogatstva
 15. POVIJEST KRALJEVA JUDEJE
 16. Sabor u Sišemu (2 Krn)
 17. Smrt Solomonovova
 18. Podijeljeno kraljevstvo
 19. Roboam utvrđuje različite gradove
 20. Svećenici i Leviti se povezuju s Roboamom
 21. Roboamova obitelj
 22. Šišak, kralj Egipta, osvaja Judu
 23. Kraj Roboamove vladavine
 24. Abijavljeva vladavina
 25. Početak Azavljeve vladavine
 26. Aza poduzima religiozne reforme
 27. Aza u ratu protiv Izraelovog kralja Bešaa
 28. Aza zatvara vidovnjaka Hananija
 29. Svršetak Azavljeve vladavine
 30. Jozafatova vladavina. Njegova vjernost prema Bogu
 31. Vojna moć Jozafatova
 32. Jozafat se uortačuje s Akhabom, kraljem Izraelovim
 33. Akhabovi proroci proriču uspjeh
 34. Prorok Miše proriče poraz
 35. Akhab je ubijen u boju
 36. Jozafat ustanovljuje sudce u Judi
 37. Juda napadnuta. Molitva Jozafatova
 38. Gospodin daje pobjedu Judejcima
 39. Kraj Jozafatove vladavine
 40. Vladavina Joramova
 41. Akhazias, kralj Jude
 42. Atalija se domogla vlasti
 43. Joas je posvećen kao kralj
 44. Joas daje popraviti Templ
 45. Joas iznevjeruje Boga
 46. Kraj Joasove vladavine
 47. Joasova vladavina
 48. Amazias potučen od Joasa, kralja Izraela
 49. Kraj Amaziasove vladavine
 50. Oziasova vladavina
 51. Ozias vjeran, potom nevjeran Bogu
 52. Kraj Oziasove vladavine
 53. Jotamova vladavina
 54. Početak Akhazove vladavine
 55. Akhaz traži pomoć od Asirije
 56. Ezekijasova vladavina. Očišćenje Templa
 57. Ezekias ponovo uspostavlja kult i žrtvovanja
 58. Ezekias saziva Izrael i Judu za Pashu
 59. Ezekias proslavlja Pashu
 60. Ezekias ustrojava službu u Templu
 61. Senakerib osvaja Judino kraljevstvo
 62. Senakeribove poruke ljudima u Jeruzalemu
 63. Bog oslobađa Jeruzalem
 64. Kraj Ezekiasove vladavine
 65. Manase, kralj Jude
 66. Amonova vladavina
 67. Joziasova vladavina
 68. Veliki svećenik otkriva knjigu Zakona
 69. Jozias traži savjet u proročice Hulde (2 Krn)
 70. Jozias obnavlja savez s Bogom
 71. Jozias slavi blagdan Pashe
 72. Kraj Josiasove vladavine
 73. Vladavine Joakhaza, Jojakima i Jojakina
 74. Sedeciasova vladavina
 75. Kir dopušta obnavljanje Templa (2 Krn)

Knjiga Ezrina-->Ezdra kat fix link OK[uredi]

 1. Ezdra (uvod)
 2. Kir dopušta obnavljanje Templa (Ezdra)
 3. Spisak Židova koji se vratiše u Palestinu
 4. Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje
 5. Uplitanje židovskih neprijatelja
 6. Židovi prijavljuju kralju Artakserksu
 7. Odgovor kralja Artakserksa
 8. Zorobabel i Jozue obnavljaju Templ
 9. Židovi niječu kralju Dariusu
 10. Odgovor kralja Dariusa
 11. Posvećenje obnovljenog Templa
 12. Židovi slave blagdan Pashe
 13. Zakonoznanac Ezdra
 14. Obveze povjerene Ezdri od kralja Artakserksa
 15. Sudruzi Ezdrini
 16. Priprema puta prema Jeruzalemu
 17. Putovanje i dolazak u Jeruzalem
 18. Brojni su Židovi oženili strankinje
 19. Ezdrina molitva u korist grješnika
 20. Židovi otpuštaju žene strankinje
 21. Spisak grješnih Židova

Knjiga Nehemijina-->Nehemija kat fix link OK[uredi]

 1. Nehemija (uvod)
 2. Nehemija prima novosti iz Jeruzalema
 3. Nehemijina molitva u korist Židova
 4. Nehemiji odobreno vratiti se u Jeruzalem
 5. Nehemija ispituje stanje zidova
 6. Židovi obnavljaju zidove Jeruzalema
 7. Protivnici hoće zaustaviti radove
 8. Nehemija naoružava one koji rade
 9. Nehemija stavlja kraj na društvene nepravde
 10. Novo uplitanje protivnika
 11. Mjere zaštite grada
 12. Spisak Židova pridošlih iz Palestine
 13. Ezdra obavlja javno čitanje Zakona
 14. Proslava blagdana Šatora
 15. Javna molitva ispovijedi grijehova
 16. Narod se zauzima paziti Zakon
 17. Spisak Židova koji su došli ponovo napučiti Jeruzalem
 18. Židovsko pučanstvo izvan Jeruzalema
 19. Spisak svećenika i levita
 20. Posvećenje obnovljenog zida
 21. Dio pričuvan za svećenike i levite
 22. Posljednje promjene ostvarene po Nehemiji

Tobija-->Tobit kat fix link OK[uredi]

 1. Tobit (uvod)
 2. Tobitova vjernost zakonu Božjem
 3. Tobit je oslijepio
 4. Tobitova molitva
 5. Sara uvrijeđena od sluškinje
 6. Sarina molitva
 7. Rafael zadužen da spasi Tobita i Saru
 8. Uputstva dana putem Tobita njegovom sinu
 9. Tobias polazi u Mediju s Rafaelom
 10. Krupna riba
 11. Rafael savjetuje Tobiasa da oženi Saru
 12. Raguel daje svoju kćer Saru Tobiasu
 13. Svadbena noć
 14. Svadbeni pir
 15. Rafael u Raguesu
 16. Tobitova i Anina zebnja
 17. Tobias se želi vratiti k svom ocu
 18. Tobitovo ozdravljenje
 19. Rafael otkriva svoj identitet
 20. Tobitov hvalospjev
 21. Tobitova smrt

Judita-->Knjiga o Juditi kat fix link OK[uredi]

 1. Nabukodonozorova pobjeda nad Arfaksadom
 2. Holofern zadužen jednim kaznenim pohodom
 3. Holofern na vratima Judeje
 4. Židovi se pripremaju za otpor
 5. Židovi preklinju Boga da im pritekne u pomoć
 6. Holofern održava savjetovanje
 7. Akhiorova besjeda
 8. Akhior je osuđen i izručen Izraelitima
 9. Holofernova vojska opsjeda Betuliju
 10. Ozias hoće okuražiti opsjednute
 11. Juditino predstavljanje
 12. Juditino posredovanje
 13. Juditina molitva
 14. Judita stiže u tabor neprijatelja
 15. Judita pred Holofernom
 16. Judita boravi u neprijateljskom taboru
 17. Gozba kod Holoferna
 18. Judita obezglavljuje Holoferna
 19. Ulazak Judite u Betuliju
 20. Akhior prima vjeru Izraelovu
 21. Bagoas otkriva Holofernovu smrt
 22. Rasulo opsjedatelja
 23. Pobjednička povorka Izraelita
 24. Juditin hvalospjev
 25. Kraj Juditinog života

Estera-->Knjiga o Esteri, kat fix obje link OK[uredi]

 1. Gozba kralja Kserksa
 2. Nezahvalnost kraljice Vasti
 3. Estera postaje kraljica
 4. Mardoše otkriva jednu urotu
 5. Sukob između Hamana i Mardošeja
 6. Haman priprema istrjebljenje Židova
 7. Mardošej moli Esteru da posreduje
 8. Esterino postupanje kod kralja
 9. Haman priprema jedna vješala za Mardošeja
 10. Haman je prinuđen uzpoštovati Mardošeja
 11. Nemilost i smrt Hamanova
 12. Kraljevska naredba u korist Židova
 13. Židovska osveta
 14. Ustanovljenje komemorativnog blagdana
 15. Završni Mardošejev trijumf

Knjiga o Esteri (grčki) kat fix link OK[uredi]

 1. Mardošev san - grčki
 2. Mardoše otkriva jednu urotu kralju - grčki
 3. Gozba kralja Artakserksa - grčki
 4. Nezahvalnost kraljice Vasti - grčki
 5. Estera postaje kraljica - grčki
 6. Mardoše otkriva jednu urotu - grčki
 7. Sukob između Hamana i Mardošeja - grčki
 8. Haman priprema istrjebljenje Židova - grčki
 9. Dekret o istrebljenju Židova - grčki
 10. Mardoše traži od Estere da posreduje - grčki
 11. Mardoševa molitva - grčki
 12. Esterina molitva - grčki
 13. Esterino zauzimanje kod kralja - grčki
 14. Haman priprema jedna vješala za Mardošeja - grčki
 15. Haman je prinuđen uzpoštovati Mardošeja - grčki
 16. Nemilost i smrt Hamanova - grčki
 17. Kraljevska naredba u korist Židova - grčki
 18. Povratak prava Židovima - grčki
 19. Židovska osveta - grčki
 20. Ustanovljenje komemorativnog blagdana - grčki
 21. Završni Mardošejev trijumf - grčki
 22. Završna napomena - grčki

Prva knjiga o Makabejcima-->Prva knjiga Makabejaca kat fix link OK[uredi]

 1. Vladavina Aleksandra Velikog
 2. Židovi usvajaju grčke običaje
 3. Kralj Antioh IV pljačka Templ
 4. Izgradnja jeruzalemske tvrđe
 5. Antioh zabranjuje židovsku religiju
 6. Žalopojka svećenika Matatiasa
 7. Matatias započinje ustanak u Modinu
 8. Vjerni Židovi organiziraju otpor
 9. Oporuka i smrt Matatiasova
 10. Juda Makabejac poglavar židovskih privrženika
 11. Juda odnosi dvije pobjede
 12. Kralj zadužuje Liziasa uništiti Izrael
 13. Liziasova vojska napada Jeruzalem
 14. Židovi se pripremaju za boj
 15. Juda odnosi pobjedu u Emausu
 16. Juda odnosi pobjedu u Betšuru
 17. Očišćenje i posvećenje Templa
 18. Juda potuče susjedne narode
 19. Izraeliti pozivaju Judu u pomoć
 20. Juda zauzima više gradova u Galaadu
 21. Druge Judine pobjede u Galaadu
 22. Josipov i Azariasov poraz
 23. Juda u Idumeji i Filistiji
 24. Bolest i smrt kralja Antioha
 25. Juda opsjeda tvrđu u Jeruzalemu
 26. Kralj Antioh V osvaja Judeju
 27. Kralj opsjeda brdo Sion
 28. Kralj odobrava Židovima vjersku slobodu
 29. Demetrius I otima kraljevstvo
 30. Bakhides i Alkime bjesne po Judi
 31. Kralj šalje Nikanora protiv Jude
 32. Poraz i smrt Nikanorova (1 Mak)
 33. Pohvala Rimljana
 34. Savez Židova s Rimljanima
 35. Juda je pobijeđen i ubijen u Berzetu
 36. Jonatan nasljeđuje svog brata Judu
 37. Jonatan osvećuje smrt svog brata Ivana
 38. Neodlučni boj na rubu Jordana
 39. Bakhides u Judeji. Alkimejova smrt
 40. Poraz i odlazak Bakhidesa
 41. Suparništvo Aleksandra Balasa i Demetriusa
 42. Demetrius nudi povlastice Židovima
 43. Smrt kralja Demetriusa I
 44. Aleksandar Balas se združuje s Jonatanom
 45. Jonatanova pobjeda nad Apoloniusom
 46. Pohod kralja Ptolomeja protiv Aleksandra
 47. Demetrius II pravi dogovor sa Židovima
 48. Jonatan spašava Demetriusa II u Antiohiji
 49. Jonatan pristaje uz Antioha IV
 50. Jonatan obnavlja savez s Rimom
 51. Demetriusova vojska bježi pred Jonatanom
 52. Jonatan utvrđuje Jeruzalem
 53. Trifon uzima Jonatana za taoca
 54. Simon nasljeđuje Jonatana
 55. Trifon vara Simona i ubija Jonatana
 56. Demetrius II potvrđuje dogovor sa Židovima
 57. Simon zauzima Gazaru i Tvrđavu
 58. Simonov hvalospjev
 59. Spartijati šalju jedno pismo Simonu
 60. Veliki svećenik i narodni poglavar Simon
 61. Kralj Antioh VII piše Simonu
 62. Antioh VII opsjeda Trifona u Dori
 63. Obnavljanje saveza s Rimom
 64. Antioh VII poništava svoj sporazum sa Simonom
 65. Simon ubijen. Njegov ga sin Ivan nasljeđuje

Druga knjiga o Makabejcima-->Druga knjiga Makabejaca kat fix link OK[uredi]

 1. Prvo pismo Židovima iz Egipta
 2. Drugo pismo: Židovi hvale Gospoda za smrt Antiohovu
 3. Čudo vatre na oltaru
 4. Jeremija je sakrio kultni pribor
 5. Juda je sakupio stare knjige
 6. Poziv na slavljenje očišćenja Templa
 7. Autor objašnjava što je htio učiniti
 8. Heliodor dolazi zaplijeniti riznicu Templa
 9. Grad je uzrujan
 10. Bog kažnjava Heliodora
 11. Heliodorova promjena
 12. Simon kleveta velikog svećenika Oniasa
 13. Veliki svećenik Jazon uvodi poganske običaje
 14. Antiohu Epifanu klicano u Jeruzalemu
 15. Menelas postaje velikim svećenikom
 16. Onias ubijen a njegov ubojica kažnjen
 17. Smrt Lizimakova, brata Menelasova
 18. Menelas nepravedno dobija parbinu
 19. Jazon napada Jeruzalem ali mora bježati
 20. Antioh pljačka Templ u Jeruzalemu
 21. Kraljev izaslanik vrši pokolj Židova
 22. Templ oskrnavljen a Židovi proganjani
 23. Proganjanje, znak Božje milosrdnosti
 24. Eleazarovo mučeništvo
 25. Mučeništvo sedmorice braće i njihove majke
 26. Juda Makabejac pokreće ustanak
 27. Juda odnosi jednu pobjedu nad Nikanorom
 28. Juda odnosi pobjedu nad Timotejem
 29. Nikanor bježi u Antiohiju
 30. Antioh Epifan pada ozbiljno bolestan
 31. Pismo Antioha Epifana Židovima
 32. Juda čisti Templ i obnavlja bogoslužje
 33. Antioh Eupator nasljeđuje svog oca
 34. Juda napada tvrđave Idumeje
 35. Juda odnosi jednu veliku pobjedu u Gazari
 36. Juda je pobjednik Liziasa
 37. Lizias pomiruje Židove s Antiohom
 38. Juda osvećuje ljude iz Jopea i Jamnije
 39. Juda osvaja grad Kaspin
 40. Juda odnosi pobjedu nad Karnionom
 41. Juda se pobjedonosno vraća u Jeruzalem
 42. Judina pobjeda nad Gorgiasovim postrojbama
 43. Žrtva ponuđena za mrtve
 44. Juda daje pogubiti Menelasa
 45. Judina pobjeda nad Antiohom u Modinu
 46. Antioh se pomiruje sa Židovima
 47. Veliki svećenik Alkim kleveta Judu
 48. Nikanorova naklonost prema Judi
 49. Alkimove spletke protiv Nikanora i Jude
 50. Razisova smrt
 51. Nikanor odbija poštovati Šabat
 52. Juda ohrabruje svoje sudrugove
 53. Poraz i smrt Nikanorova (2 Mak)

Job-->Knjiga o Jobu kat fix link OK[uredi]

 1. Prva Jobova kušnja
 2. Drugo iskušenje Jobovo
 3. Tri Jobova prijatelja dolaze ga tješiti
 4. DIJALOG između Joba i njegovih prijatelja
 5. Job žali što se rodio
 6. Bog je dostojan povjerenja
 7. Bog je taj kome ću ja izložiti
 8. Bog bi učinio bolje da me ubije
 9. Bog je potpuno pravedan
 10. Bog odbija raspravljati sa mnom
 11. Bog je savršen i nepojmljiv
 12. Bog postupa sa mnom kao s neprijateljem
 13. Job je bezumnik i oholica
 14. Ja se pozivam na Boga da me zaštiti
 15. Job zaslužuju sudbinu opakih
 16. Ja znam da će Bog imati posljednju riječ
 17. Likovanje opakih je kratko
 18. Opaki često imaju jedan sretan život
 19. Ispovjedi svoje grijehe i Bog će ti oprostiti
 20. Bog zna da ja nisam griješio
 21. Ne spori se sa SveMogućim
 22. Bog je moćniji no što se i ne zamišlja
 23. Ja nisam griješio i neću ni griješiti
 24. Gdje se može pronaći mudrost?
 25. Job promatra svoju prošlost
 26. Job promatra svoju sadašnjost
 27. Job se poziva na pravdu Božju
 28. Uplitanje Elihuvljevo
 29. Elihu se razgnjevljuje
 30. Elihu se predstavlja
 31. Elihu optužuje Joba da je bio ohol
 32. Elihu smatra mudrace nedoraslim
 33. Elihu optužuje Joba da je bio bezuman
 34. Elihu veliča svemogućeg Boga
 35. Dijalog između Joba i Boga
 36. Čuda stvaranja
 37. Čuda životinjskog svijeta
 38. Prvi Jobov odgovor
 39. Gospodin nanovo ispituje Joba
 40. Zvijer ili hipopotam
 41. Podmukli ili krokodil
 42. Drugi odgovor Jobov
 43. Gospodin kori Jobove prijatelje
 44. Gospodin popravlja Jobovo stanje

Mudre izreke-->Poslovice kat fix link OK[uredi]

 1. Cilj knjige
 2. Opomene protiv loših dječaka
 3. Poziv i upozorenje Mudrosti
 4. Mudrost, jedno skriveno blago
 5. Mudrost štiti od zla
 6. Mudrost i štovanje Gospodina
 7. Mudrost, jedno dobro dragocjenije od zlata
 8. Gospodin štiti mudrog
 9. Ljubiti bližnjeg svog
 10. Steći i sačuvati mudrost
 11. Izbjegavati putove opakih
 12. Čuvati jedno odlučno ponašanje
 13. Upozorenje protiv raskalašenih žena
 14. Žena tvoje mladosti
 15. Nerazborito jamčenje
 16. Lijenčina i mrav
 17. Opis lopovštine
 18. Ono što Gospodin prezire
 19. Upozorenje protiv preljube
 20. Žena preljubnica zavodi mladog čovjeka
 21. Novi poziv Mudrosti
 22. Mudrost se predstavlja
 23. Sretan čovjek koji sluša Mudrost
 24. Mudrost i njeni uzvanici
 25. Sumnjičavac i mudrac
 26. Ludost i njeni uzvanici
 27. Zbirka poslovica o moralnom životu
 28. Gospodin u svakodnevnom životu
 29. Povodom kraljeva
 30. Društveni život i moral
 31. Različita upozorenja
 32. Savjet jednog oca sinu
 33. Slika pijanice
 34. Mudrac i opaki
 35. Drugi savjeti mudraca
 36. Sudbina lijenčine
 37. Različite poslovice
 38. Budala
 39. Slika ljenčine
 40. Druge poslovice
 41. Riječi Agurove
 42. Numeričke poslovice
 43. Savjeti kralju
 44. Karakterne žene

Propovjednik-->Propovjednik kat fix link OK[uredi]

 1. Kohelet ili Propovjednik - I.
 2. Život nema smisla
 3. Ispovijed jednog kralja
 4. Negativna bilanca kraljevog iskustva
 5. Određeno vrijeme za svaku stvar
 6. Sve se završava smrću
 7. Bolje je biti mrtav nego živ
 8. Više vrijedi odmor nego rad
 9. Bolje je biti u dvoje nego sasvim sam
 10. Glede političke moći
 11. Zloupotreba riječi pred Bogom
 12. Zloupotreba autoriteta
 13. Beskorisnost bogatstva
 14. Kohelet ili Propovjednik - II.
 15. Dug život ali bez sreće
 16. Čovjekov nezadovoljavajući život
 17. Savjeti mudrosti
 18. Malo ljudi postiže mudrost
 19. Mudrac nasuprot kraljevoj moći
 20. Čovjek ne zna ništa o budućnosti
 21. Misterija Božjeg djela
 22. Jedna ista sudbina čeka sve ljude
 23. Nesreće iznenada dolazi
 24. Mudrost je često nepriznata
 25. Pogibao djelovanja
 26. Glede kraljeva
 27. Znanje preuzimanja rizika
 28. Razborito uživati život
 29. Približavanje smrti
 30. Zaključak
 31. Bilješke uz Kohelet

Pjesma nad pjesmama-->Pjesma nad pjesmama kat fix link OK[uredi]

 1. Pjesma nad pjesmama nije pov
 2. Najljepša pjesma - Solomonova
 3. Ona i on, dijalog zaljubljenih
 4. Evo ga, dolazi
 5. Ona sanja kako ga traži i nalazi
 6. Ona mu otvara svoja vrata, ali prekasno
 7. Slika ljubljene
 8. Sreća biti ljubljen
 9. Ljubav je jednako jaka kao i Smrt

Knjiga Mudrosti-->Knjiga Mudrosti kat fix link OK[uredi]

 1. Nagovor na primijenjivanje pravde
 2. Držanje bezbožnih naspram pravednih
 3. Grješka bezbožnika
 4. Konačna sudbina pravednika i bezbožnika
 5. Nesreća djece bezbožnika
 6. Smisao prijevremene smrti pravednika
 7. Spas pravednika i žalost bezbožnika
 8. Slava pravednika, slom bezbožnika
 9. Kraljevi moraju tragati za mudrošću
 10. Mudrost se dopušta pronaći od čovjeka
 11. Najava jednog otkrivenja o Mudrosti
 12. Solomon ne bijaše drugo do samo jedan čovjek
 13. Bog je izvor sveg saznanja
 14. Narav Mudrosti
 15. Mudrost, idealna supruga za Solomona
 16. Solomon odlučuje zaprositi Mudrost
 17. Molitva za dobiti Mudrost
 18. Mudrost je prijeko potrebna čovjeku
 19. Uloga Mudrosti u povijesti
 20. Izrael i Egipat: iskušenje žeđi
 21. Kazna odmjerena Egipćanima
 22. Bog pošteđuje čovjek iz ljubavi
 23. Postupno kažnjavanje Kanaanaca
 24. Bog pravedno upravlja svemirom
 25. Bog odgaja svoj narod
 26. Kažnjavanje onih koji obožavaju životinje
 27. Obožavanje prirode
 28. Idoli: primjer drvosječe
 29. Drugi primjer obožavanja idola
 30. Podrijetlo idola u ljudskom obliku
 31. Posljedice idolatrije
 32. Vjera štiti Izrael od idolatrije
 33. Ludost lončara koji izrađuje idole
 34. Idolatrija bezumnika iz Egipta
 35. Izrael nahranjen, njegovi neprijatelji izgladnjeli
 36. Životinje ubojice i Bog koji spašava
 37. Tuča i mana
 38. Tmine i vatreni stub
 39. Tragična noć i noć oslobođenja
 40. Prijelaz Crvenog Mora
 41. Egipćani i mržnja stranaca
 42. Bog stvara jedan novi sklad
 43. Završno hvaljenje

Knjiga Sirahova-->Siracida kat fix link OK[uredi]

 1. Predgovor grčkog prevoditelja
 2. ODJELJAK "A"
 3. Tajna mudrosti
 4. Strah od Gospoda
 5. Strpljenje i samosvladavanje
 6. Mudrost i pravednost
 7. S povjerenjem služiti Gospodu
 8. Obveze prema roditeljima
 9. Poniznost
 10. Oholost
 11. Milostinja
 12. Pedagogija mudrosti
 13. Istinski i lažni stid
 14. Izbjegavati biti ohol
 15. Mudro govoriti
 16. Prijateljstvo
 17. Naukovanje mudrosti
 18. Upozorenje
 19. Prijatelji, obitelj
 20. Svećenici
 21. Siroti i ubogi
 22. Obazrivost u odnosima s drugim
 23. Držanje glede žena
 24. Kako izabrati svoje odnose
 25. Vlada
 26. Oholost - 2
 27. Oni koji zaslužuju biti počašćeni
 28. Čast koja se zaslužuje
 29. Ne pouzdavati se u izgled
 30. Samo je božanska pomoć djelotvorna
 31. Smrt
 32. Čuvati se zamki opakoga
 33. Razborito činiti dobročinstva
 34. Istinski i lažni prijatelji
 35. Čuvati se oholih bogataša
 36. Bogati i siromašni
 37. Sreća za pravednika
 38. Zavist i škrtost
 39. Dobra upotreba bogatstva
 40. Sloboda i čovjekova odgovornost
 41. Bezbožnici idu k svojoj propasti
 42. Ništa ne izmiče Bogu
 43. ODJELJAK "B"
 44. Božanska mudrost u stvaranju
 45. Stvaranje čovjeka
 46. Savez i Zakon
 47. Bog vidi sva djela ljudska
 48. Poziv za povratak k Gospodu
 49. Veličina Boga
 50. Niskost čovjekova
 51. Način davanja
 52. Mudrac je obazriv
 53. Samosavlađivanje
 54. Opasnosti brbljanja
 55. Provjeriti ono što se čuje govori
 56. Istinska i lažna mudrost1
 57. Znati prihvatiti prijekore
 58. Znati govoriti i znati šutjeti
 59. Neobične prilike
 60. Izbjegavati neumjesne riječi
 61. Laž
 62. Prednosti i obveze mudraca
 63. Izbjegavati grijeh
 64. Portreti mudraca i glupaka
 65. Ljenčine
 66. Djeca koje se stidi
 67. Glupak je nepopravljiv
 68. Odanost prijateljima
 69. Molitva za izbjeći griješiti
 70. Prisege
 71. Neumjesne riječi
 72. Strasti
 73. Žena preljubnica
 74. ODJELJAK "C"
 75. Pohvala Mudrosti1
 76. Mudrost i Zakon
 77. Loša žena
 78. Sreća dobro oženjenog čovjeka
 79. Opaka žena
 80. Pohvala savršene supruge
 81. Različite izreke
 82. Pravda
 83. Tajne
 84. Licemjerje
 85. Zlohotnost i opraštanje
 86. Svađe
 87. Zli jezici
 88. Pozajmica
 89. Milostinja - 2
 90. Jamčenje
 91. Ne ovisiti o drugima
 92. Odgoj
 93. Zdravlje
 94. Radost
 95. Zamke bogatstva
 96. Gozbe
 97. Vino - Siracida
 98. Kako se ponašati na jednoj gozbi
 99. ODJELJAK "D"
 100. Strah od Boga
 101. Nejednakosti
 102. Kako ravnati svojim dobrima i svojom kućom
 103. Robovi
 104. Ne pouzdavati se previše u snove
 105. Korisnost putovanja
 106. Strah od Boga - 2
 107. Vjera koja godi Bogu
 108. Molba za oslobođenje Izraela
 109. Rasuđivanje
 110. Dobro izabrati svoju ženu
 111. Istinski i lažni prijatelj
 112. Dobar i loš savjetnik
 113. Istinska i lažna mudrost
 114. Umjerenost
 115. Medicina i bolest
 116. Žalost
 117. Nadmoć zakonoznalca nad zanatlijom
 118. Pohvala zakonoznalca
 119. Hvalospjev Božji i njegovo djelo
 120. Jad čovjekov
 121. Lažna dobra i istinska dobra
 122. Strah od Boga je vrhovno dobro
 123. Prosjačenje
 124. Smrt - Siracida
 125. Kažnjavanje bezbožnika
 126. Dobar ugled
 127. Istinski i lažni stid1
 128. Skrb jednog oca za svoju kćer
 129. Paziti se žena
 130. ODJELJAK "E"
 131. Veličina i mudrost Boga
 132. Bog, tvorac svemira
 133. Nebeska tijela
 134. Čuda prirode
 135. Pohvala predaka1
 136. Henok, Noa
 137. Abraham, Izak, Jakov
 138. Mojsije
 139. Aaron
 140. Pinhas
 141. Jozua i Kaleb
 142. Suci
 143. Samuel
 144. Natan i David
 145. Solomon
 146. Roboam i Jeroboam
 147. Eli
 148. Elizej
 149. Ezekias i Izaija
 150. Jozias, posljednji kralj Jude, Jeremija
 151. Ezekiel i Dvanaest Proroka
 152. Zorobabel, Jozue, Nehemija
 153. Drugi predački likovi
 154. Veliki svećenik Simon
 155. Nagovor
 156. Omraženi narodi
 157. Zaključak knjige
 158. D O P U N E
 159. Molitva Jezusova, sina Sirakova1
 160. Strasno traženje Mudrosti

Napomena: ODJELJAK "A", ODJELJAK "B", ODJELJAK "C", ODJELJAK "D", ODJELJAK "E" i D O P U N E, nisu poveznice već oznake odjeljaka, podnaslov-->članak (crvena poveznica) Veličina i mudrost Boga nekako se ne uklapa jer se nalazi između 14. i 15. stiha treba provjeriti što je.

Izaija-->Izaijina knjiga kat fix link OK[uredi]

 1. PRVI DIO
 2. Više ničeg čistog u zemlji Judi
 3. Bog će očistiti Jeruzalem
 4. Svi će se narodi tu stjecati
 5. Dan GOSPODOV, dan suđenja
 6. Bezvlašće u kraljevstvu Judinom
 7. Gospod pravi proces upravljačima
 8. Protiv lijepih gospođa Jeruzalema
 9. Udovice iz Jeruzalema
 10. Preživjeli iz Jeruzalema
 11. Oni koji izazivaju gnjev Gospodov
 12. Jedan nezadrživi osvajač
 13. Izaija postaje Gospodov prorok
 14. Jedna Gospodova poruka za kralja Akhaza
 15. Jedno će se dijete roditi koje će se nazvati Emanuel
 16. Jedan Izaijin sin simboličnog imena
 17. Asirijska invazija
 18. Gospod je taj kojeg trebate se bojati
 19. Očekivanje i nada prorokova
 20. Princ mira
 21. Gnjev Gospodov protiv svog naroda
 22. Jedan ostatak će se vratiti
 23. Gospod će se okrenuti protiv Asirije
 24. Munjeviti rat u okolici Jeruzalema
 25. Moćna oborena šuma
 26. Jedan novi David
 27. Vuk će stanovati s janjetom
 28. Povratak Izraelovih izgnanika
 29. Pjesma o Bogu izbavitelju
 30. Protiv Babilonije
 31. Gospod će imati milosti za svoj narod
 32. Kako je završio kralj Babilonije
 33. Gospod će skršiti Asiriju
 34. Prijetnja protiv Filistinaca
 35. Protiv Moaba
 36. Izbjeglice iz Moaba
 37. Jedna žalopojka nad ruševinom Moaba
 38. Protiv Damaska
 39. Ono što će ostati od kraljevstva Izraelovog
 40. Kraj idolatrije
 41. Napadači protjerani za samo jednu noć
 42. Upozorenje izaslanicima Nubije
 43. Protiv Egipta
 44. Gospod će ozdraviti Egipćane
 45. Bez obuće i bez odjeće
 46. Ona je pala, Babilonija!
 47. Jedan odgovor Edomitima
 48. Protiv Tira
 49. Nered i bol na zemlji
 50. Varoš tlačitelja je u ruševinama
 51. Posvuda se kliče Gospodu
 52. Nitko neće izmaknuti Gospodinu
 53. Gospodin, zaštitnik slabih
 54. Jedna gozba za sve narode
 55. Moabiti bit će poniženi
 56. Pjesma: Mi imamo jedan tvrdi grad
 57. Molitva: Mi se uzdamo u tebe, Gospodine
 58. Gospod traži račun od ljudi
 59. Gospodin i njegov Vinograd
 60. Oprost za potomstvo Jakovljevo
 61. Napušteni grad
 62. Povratak izgnanika
 63. Oluja uništavateljica nad Samarijom
 64. Pijanci koji se rugaju proroku
 65. Ugaoni kamen
 66. Upozorenje podrugljivcima
 67. Dvije prispodobe glede obrade polja
 68. Jeruzalem opsjednut, potom spašen
 69. Jedan narod nesposoban razumjeti
 70. Gospodin će obrnuti situaciju
 71. Zabludjeli duhovi završit će razumijevši
 72. Planovi koji nisu Božji
 73. Jedan narod koji neće slušati
 74. U miru i povjerenju
 75. Čas kad će vam se Gospodin smilovati
 76. Kiša za sjemenje
 77. Asirija će biti udarena kad dođe na nju red
 78. Oni koji traže pomoć u Egiptu
 79. Gospodin će zaštititi Jeruzalem
 80. Pravda će najzad zavladati
 81. Upozorenje bezbrižim ženama
 82. Pravda će stvoriti mir
 83. Uništavatelj bit će uništen u svoje vrijeme
 84. Zemlja jedna žalost
 85. Tko će moći opstati pred GOSPODOM?
 86. Oslobođeni Jeruzalem
 87. Gospodin će suditi cijeloj zemlji
 88. Veliki pokolj u zemlji Edomovoj
 89. Cesta GOSPODOVA
 90. Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu
 91. Ezekias pita za savjet proroka Izaiju
 92. Nove prijetnje kralja Asirije
 93. Ezekijas poziva GOSPODA
 94. Izaija prenosi Gospodov odgovor
 95. Odlazak Asirijaca,smrt Senakeribova
 96. Bolest i ozdravljenje Ezekijasovo
 97. Ezekijasova molitva poslije ozdravljenja
 98. Izaslanici Merodak-Baladana
 99. DRUGI DIO
 100. Okrijepite moj narod, reče vaš Bog
 101. Kome primjeriti Gospodina?
 102. Istinski Bog i idoli
 103. Izrael, moj sluga
 104. Jedan izazov idolima
 105. Evo moga sluge
 106. Gospodin će izvršiti svoje naume
 107. Svetac Izraelov, spasitelj svog naroda
 108. Osim istinitog Boga, nema spasitelja
 109. Jedan novi put u pustinji
 110. Gospodin sudi svojem narodu
 111. Ali sada, ne boj se, Izraele
 112. Tvorci idola su samo ništice
 113. Kir, oruđe Gospodinovo
 114. Nalog povjeren Kiru
 115. Samo je Bog predskazao ono što će se zbiti
 116. Bogovi koje se nosi, Bog koji nosi vas
 117. Blisko razorenje Babilonije
 118. Poziv, prijekor, obećanje za Izrael
 119. Sluga GOSPODOV, svjetlost naroda
 120. Oslobađanje izgnanika
 121. Jeruzalem nanovo izgrađen i napučen
 122. Bog ima sredstava da spasi svoj narod
 123. Gospodov učenik i progonjeni
 124. Jedno okrjepljenje za Sion
 125. Poziv Bogu koji oslobađa
 126. Gospodin će ponovo podići Jeruzalem
 127. Gospodin će se vratiti u Sion
 128. Sluga Gospodinov pati i pobjeđuje
 129. Jeruzalem, supruga Gospodinova
 130. Vi svi koji ste ožednjeli,dođite!
 131. TREĆI DIO
 132. Jedan kuća molitve za sve narode
 133. O nedostojnim poglavarima
 134. Gospodin će iscijeliti svoj narod
 135. Način posta koji Gospod prima
 136. Način slavljenja šabata
 137. Božji narod priznaje svoje grješke
 138. Gospodin će spasiti Sion
 139. Slava Gospodinova na Jeruzalemu
 140. Jeruzalem privlači sve narode svijeta
 141. Jeruzalem osvijetljen Gospodinom
 142. Radosna poruka Spasiteljeva
 143. Jeruzalem izražava svoje oduševljenje
 144. Jeruzalem ponovo pronalazi Gospodina, svog supruga
 145. Gospodin, osvetnik svog naroda
 146. Gospodin, Spasitelj i Otac svojeg naroda
 147. Molitva: Ah, da si ti razderao nebesa
 148. Narod pobunjenik i sluge Božje
 149. Nova nebesa i nova jedna zemlja
 150. Istiniti i lažni vjernici
 151. Izrael i narodi okupljeni u Jeruzalemu

Jeremija-->Knjiga Jeremijina kat fix link OK[uredi]

 1. Jeremija
 2. Bog poziva Jeremiju postati prorokom
 3. Viđenje: grana bademova, kotao
 4. Vrijeme u kojem Izrael volješe Gospodina
 5. O izvoru žive vode u raspukloj žusterni
 6. Jedan narod koji je napustio svog Gospodina
 7. Jedan narod, pobunjenih, idolopoklonika, izopačenih
 8. Bog se sažaljeva na svoj nevjerni narod
 9. Jedna tvrdoglava bludnica
 10. Izrael-Otpadnica i Juda-Himba
 11. Poziv Izraelitima na sjeveru
 12. Opće okupljanje u Jeruzalemu
 13. Povratak zabludjelog naroda
 14. Poziv na jednu potpunu izmjenu
 15. Jauk uzbune u Judi
 16. Osvajači iskrsavaju odasvud
 17. Jeremijina bol pred nesrećom
 18. Ono što Bog misli o svom narodu
 19. Zemlja nanovo pusta i prazna
 20. Sion nasuprot ubojicama
 21. Opća iskvarenost u Jeruzalemu
 22. Jedan nezasitni neprijatelj
 23. Bog više nije poštovan, vlada nepravda
 24. Proroci lažljivci, iskvareni proroci
 25. Jedna velika nevolja vreba Jeruzalem
 26. Svečano upozorenje
 27. Jedan narod koji odbija slušati
 28. Uništavatelj je na putu
 29. Okorjeli pobunjenici
 30. Prividno povjerenje glede Templa
 31. Gospodin odbija slušati
 32. Narod koji ne sluša svog Boga
 33. Dolina Krvoprolića
 34. Jedna neusporediva tvrdoglavost
 35. Pisari su krivotvorili zakon Gospodinov
 36. Oni koji tvrde da je sve dobro
 37. Jedna iznevjerena nada
 38. Jeremijina tuga
 39. Laž pustoši posvuda
 40. Razumjeti zašto je zemlja uništena
 41. Jedna turobna tužaljka
 42. Istinska mudrost: poznavati GOSPODA
 43. Protiv tobožnjih obrezanika
 44. Nevolja je neizbježna
 45. Jeremijina molitva za svoj narod
 46. Izdani savez
 47. Gospodin obara svoj maslinjak
 48. Jeremija ugrožen od svoje vlastite obitelji
 49. Bog napušta svoju zemlju i svoj narod
 50. Kako Gospodin hoće odgojiti narode
 51. Jeremija i pojas od lana
 52. Vino gnjeva Božjeg
 53. Poslušati prije no što bude kasno
 54. Nevjerni narod obeščašćen i raspršen
 55. Molitva Jeremijina za vrijeme jedne suše
 56. Bog odbija uslišati Jeremijinu molitvu
 57. Jeremija ispovijeda grješke svojeg pogana
 58. Konačni sud Božjeg naroda
 59. Neće biti odgode kazne
 60. Jeremija se žali, Bog ga okrjepljuje
 61. Celibat i osamljenost Jeremijina
 62. Veliki povratak
 63. Svi krivci bit će izuzeti
 64. Jedini istiniti Bog najzad priznat od svih
 65. Neoprostiva grješka Judinog puka
 66. Lažna i istinita pouzdanost
 67. Jeremija moli Boga da mu pomogne
 68. Poziv na poštivanje prijekida rada o šabatu
 69. Jeremija kod lončara
 70. Izrael je zaboravio svog GOSPODA
 71. Zavjera protiv Jeremije, prorokova molitva
 72. Razlupani vrč
 73. Jeremija na stubu srama
 74. Jeremija priznaje Bogu kako ne može više podnijeti
 75. Prorok se prepušta Bogu
 76. Jeremija žali što je rođen
 77. Jedan odgovor GOSPODOV kralju Sedecijasu
 78. Poruka za kraljevsku obitelj
 79. O Šalumu, nasljedniku Joziasovom
 80. Protiv Jojakima2, drugog Joziasova nasljednika
 81. Sramota i beščašće za Jeruzalem
 82. O Konjahu, sinu Jaojakimovom
 83. Loši upravitelji i kralj spasitelj
 84. Nedostojni proroci i svećenici
 85. Proroci gori od onih u Samariji
 86. Proroci lažljivci
 87. GOSPOD nazočan u cijeloj vasiljeni
 88. Trabunjanja proroka i riječ Božja
 89. Istinsko ”breme“ GOSPODOVO
 90. Dvije kotarice smokava
 91. Rezime 23 godine propovijedanja
 92. Kupa vina, simbol suđenja
 93. Žestoko opiranje Jeremijinoj poruci
 94. Smaknuće proroka Urijahua
 95. Jaram Kralja Babilonije
 96. Jeremija i prorok Hananija
 97. Jeremijino pismo prvim izgnanicima
 98. Protiv Šemajahua, lažni prognani prorok
 99. Od vremena zebnje do oslobođenja
 100. Pozljeda i ozdravljenje
 101. Preporod pogana Božjeg
 102. Oluja GOSPODOVA
 103. Ponovno smještanje Izraela u svojoj zemlji
 104. GOSPOD dovodi svoj narod k Sionu
 105. Žalost pretvorena u radost
 106. Jedna budućnost puna ufanja
 107. Vrati se, Izraele
 108. Obnavljanje Jude
 109. Novi savez
 110. Prirodni red i odanost Božja
 111. Novi Jeruzalem
 112. Jeremija otkupljuje polje za svog strica
 113. Obnovljeni gradovi
 114. Obnova Davidove dinastije
 115. Jedan neporecivi savez
 116. Bliska sudbina kralja Sedeciasa
 117. Hebrejski robovi oslobođeni potom pokupljeni
 118. Primjer dan od Rekabita
 119. Prijem Jeremijinih poruka
 120. Kralj Sedecias pita Jeremiju za savjet
 121. Jeremija optužen za izdaju
 122. Sedecias kriomice pita za savjet Jeremiju
 123. Eved-Melek izvlači Jeremiju iz žusterne
 124. Posljednji sastanak Sedeciasa i Jeremije
 125. Zauzeće Jeruzalema - Jeremija
 126. Eved-Meleku je sačuvan život
 127. Jeremija se smješta kod Gedeliasa
 128. Gedaliasovo ubojstvo
 129. Jeremija nasilno odveden u Egipat
 130. Jeremija najavljuje najezdu Egipta
 131. Prijetnje protiv judejskih izbjeglica
 132. Jedna GOSPODOVA poruka za Baruha
 133. Poraz Egipćana u Karkemišu
 134. Opsada Egipta
 135. Egipat pobijeđen, Izrael oslobođen
 136. Izjava GOSPODOVA o Filistincima
 137. Izjava o Moabu
 138. Izjava o Amonitima
 139. Izjava o Edomu
 140. Izjava o Damasku
 141. Izjava o Arapima
 142. Izjava o Elamu
 143. Rušenje Babilona, oslobođenje Izraelovo
 144. Babilon
 145. Izrael
 146. Babilonija
 147. Izrael (2)
 148. Babilonija (2)
 149. Gospod, spasitelj Izraelov
 150. Gospodov naum protiv Babilonije
 151. Tvorac svijeta i idoli
 152. Kraj Babilonije
 153. Bog se zauzima osvetiti svoj narod
 154. Lament nad Babilonijom
 155. Knjiga bačena u Eufrat
 156. Babilonijci zauzimaju Jeruzalem
 157. Kralj Babilonije pomiluje Jojakina

Jeremijino pismo-->Jeremijino pismo kat fix link OK[uredi]

 1. Upozorenje protiv idola
 2. Idoli ne smiju stvarati privid
 3. Pogrješno je nazivati ih bogovima
 4. Nemoć lažnih bogova

Tužaljke-->Lamentacije kat fix link OK[uredi]

 1. Jeruzalem, kao jedna napuštena udovica
 2. Gospodin, jedan neprijatelj za Jeruzalem
 3. Užas i nada
 4. Opsada, glad i bliski kraj Jeruzalema
 5. Vrati nas k sebi, Gospodine

Baruh-->Baruh kat fix link OK[uredi]

 1. Razlog i cilj knjige Baruhove
 2. Ispovijed grijehova
 3. Preklinjanje
 4. Izrael je napustio izvor Mudrosti
 5. Nitko ne može otkriti Mudrost
 6. Bog je sam dao Izraelu Mudrost
 7. Treba proniknuti Mudrost
 8. Obodrenje za izgnanike
 9. Jeruzalem tješi svoju izgnanu djecu
 10. Nada za Jeruzalem

Ezekiel-->Knjiga Ezekielova kat fix link OK[uredi]

 1. Ezekiel i četiri živa bića
 2. Prvo viđenje slave Gospodove
 3. Bog šalje Ezekiela prema ljudima Izraelovim
 4. Ezekiel će biti kao jedan stražar
 5. Vrijeme šutnje za proroka
 6. Ezekiel i opsada Jeruzalema
 7. Bog će kazniti Izrael
 8. Protiv obožavatelja idola
 9. Gospod najavljuje svršetak
 10. Nitko ne će izmaći kažnjavanju
 11. Idolatrija u Božjem hramu
 12. Ezekiel vidi kažnjavanje Jeruzalema
 13. Novo viđenje slave Božje
 14. Slava Božja napušta svetište
 15. Jeruzalem će biti suđen za svoje zločine
 16. Bog će sakupiti raspršeni narod
 17. Slava Božja napušta Jeruzalem
 18. Ezekiel daje jedno predskazanje o izgnonu
 19. Gospodova riječ će se ostvariti
 20. Protiv lažnih proroka
 21. Protiv čarobnica
 22. Izrael treba odbaciti idole
 23. Ništa ne će zaustaviti suđenje Božje
 24. Vinograd izručen vatri
 25. Jeruzalem bijaše kao jedno napušteno dijete
 26. Jeruzalem je kao jedna prostitutka
 27. Jeruzalem je gori nego drugi gradovi
 28. Orao i vinograd
 29. Objašnjenje prispodobe
 30. Bog sudi svakome prema njegovom ponašanju
 31. Ustrajati u jednom pravednom ponašanju
 32. Tužaljka lavova
 33. Tužaljka vinove loze
 34. Bog je vodio Izrael usprkos njegovim pobunama
 35. Sinovi su idolopoklonici kao što su i očevi njihovi
 36. Izrael će se morati odreći idolopoklonstva
 37. Ružna novost za zemlju Izraelovu
 38. Proročanstvo o maču
 39. Najprije napad protiv Jeruzalema
 40. Po tome, napad protiv Amonita
 41. Jeruzalem počinjava gnusnosti
 42. Samarija se prodala
 43. Jeruzalem se prostituirao
 44. Jeruzalem će biti kažnjen
 45. Bog sudi Samariji i Jeruzalemu
 46. Jeruzalem je kao jedan zahrđali kotao
 47. Ezekielova žalost
 48. Prijetnja protiv Amonita
 49. Prijetnja Moabitima
 50. Prijetnja protiv Edomita
 51. Prijetnja protiv Filistinaca - Ezekijel
 52. Prijetnja Tiru
 53. Početak jadikovke o rušenju Tira
 54. Tir bijaše jedan bogati trgovac
 55. Nastavak tužaljke o Tiru
 56. Prijetnja protiv princa iz Tira
 57. Prijetnja protiv Sidona
 58. Prijetnja protiv Egipta
 59. Sudbina Egipta
 60. Dan GOSPODOV i Egipat
 61. Kralj Babilonije sredstvo Božje
 62. Faraon bijaše kao jedan cedar
 63. Oholi cedar je slomljen
 64. Žalopojka nad Faraonom i nad Egiptom
 65. Žalopojka nad pobijeđenim narodima
 66. Bog postavlja Ezekiela kao stražara
 67. Opaki koji se vrati Bogu živjet će
 68. Zemlja Izraelova bit će opustošena
 69. Protiv poglavara Izraelovih
 70. Bog dolazi u pomoć svom narodu
 71. Prijetnja protiv Edomita - Ezekijel
 72. Izrael će preuzeti posjed nad svojom zemljom
 73. Gospodin će sakupiti Izrael
 74. Gospodin će očistiti Izrael
 75. Viđenje osušenih kostura
 76. Gospodin će ponovo uspostaviti jedinstvo naroda
 77. Prijetnja protiv Goga
 78. Nova prijetnja protiv Goga
 79. Sažetak Ezekielovog proročanstva
 80. Viđenje budućeg Templa
 81. Trijem i vanjsko predvorje
 82. Trijem i unutarnje predvorje
 83. Opis Templa
 84. Dodatne građevine
 85. Unutrašnjost Templa
 86. Sporedne zgrade Templa
 87. Mjere zida bedema
 88. Slava Božja vraća se u Templ
 89. Oltar i žrtvovanja
 90. Istočna vrata rezervirana princu
 91. Stranci ne će biti primani u Templu
 92. Pravila za levite
 93. Pravila za svećenike
 94. Namijenjena područja
 95. Prava i dužnosti princa
 96. Pravila za različite svetkovine
 97. Posebna pravila za princa
 98. Pravila za različita žrtvovanja
 99. Baština prinčevih sinova
 100. Kuhinje Templa
 101. Izvor Templov
 102. Gospod utvrđuje Izraelove granice
 103. Dijelovi plemena sa Sjevera
 104. Gospodov dio
 105. Dijelovi grada i princa
 106. Dijelovi plemena s Juga
 107. Dvanaest vrata Jeruzalema

Daniel-->Knjiga o Danielu kat fix link OK[uredi]

 1. Danijel i njegovi drugovi u Babiloniji
 2. Prvi Nabukodonozorov san
 3. Bog otkriva Danijelu kraljev san
 4. Statua krhkih nogu
 5. Zapovijed obožavanja zlatne statue
 6. Danijelovi prijatelji ostaju vjerni Bogu
 7. Danijelovi prijatelji spašeni iz užarene peći
 8. Drugi san kraljev: veliko drvo
 9. Daniel tumači kraljev san
 10. San se ostvaruje
 11. Gozba kod kralja Belšasara
 12. Daniel tumači tajnoviti zapis
 13. Danijelovi neprijatelji mu postavljaju zamku
 14. Daniel je bačen u jamu k lavovima
 15. Daniel izlazi neozlijeđen iz jame s lavovima
 16. Prvo Danijelovo viđenje.
 17. Starac i Sin Čovjekov
 18. Tumačenje prvog viđenja
 19. Drugo viđenje: Ovan i Jarac
 20. Tumačenje drugog viđenja
 21. Molitva Danielova: Gospodine oprosti!
 22. Gabriel i sedamdeset sedmica
 23. Novo viđenje: Čovjek odjeven lanom
 24. Rat između kraljeva Juga i Sjevera
 25. Vrijeme zebnje i uskrsnuća
 26. Čas svršetka ostaje tajnom

Grčki dodaci --> Grčki dodatci Knjizi o Danielu kat fix link OK[uredi]

 1. Azarijavljeva molitva
 2. Pjesma trojice Danijelovih prijatelja
 3. Pripovijest o Suzani: dva starca
 4. Daniel opravdava Suzanu
 5. Danijel i Belovi svećenici
 6. Daniel i Zmaj

Hošea-->Knjiga Ozejeva kat fix link OK[uredi]

 1. Ozej
 2. Djeca Ozeja i Gomera
 3. Bog će ponovo prihvatiti svoj narod
 4. Izrael je kao jedna nevjerna supruga
 5. Bog hoće ponovo zadobiti srce svojeg puka
 6. Ozej ženi Gomer i stavlja ju na kušnju
 7. Bog je u parbi s Izraelom
 8. Bog optužuje svećenike Izraelove
 9. Jedan duh prostituiranja zavodi Izrael
 10. Jedno upozorenje svećenicima i kralju
 11. Rat između Izraela i Jude
 12. Bog, razočaran, odlučuje se povući
 13. Bog se izjavljuje izdanim od Izraela
 14. Urote protiv kraljeva
 15. Nezahvalnost Izraelova prema Bogu
 16. Bog se žali da je tretiran kao stranac
 17. Izrael će morati jesti nečistu hranu
 18. Drže se prorocima
 19. Posljedice jednog starog idolopoklonstva
 20. Konac kraljevstva i idolopokloništva
 21. Bog je kao jedan otac razočaran svojim sinovima
 22. Ljubav Božja će nadjačati
 23. Jedna lažna politika
 24. Predak Izraelov je Jakov, prevarant
 25. Skorašnji slom Izraela
 26. Izlječenje nevjernog puka

Joel-->Knjiga Joëlova kat fix link OK[uredi]

 1. Uvod (Joel)
 2. Navala skakavaca i suša
 3. Poziv na post i preklinjanje Gospodina
 4. Dan Gospodinov, dan pustošenja
 5. Prorokova molitva
 6. Dan je Gospodinov blizu
 7. Ovo je čas za vratiti se k GOSPODU
 8. Čas za moliti i preklinjati Boga
 9. Gospodin odgovaran svojem narodu
 10. Parba Gospodinova protiv naroda
 11. Konačni boj i suđenje
 12. Novi napredak za puk Božji

Amos-->Knjiga Amosova kat fix link OK[uredi]

 1. Doba i poruka Amosova
 2. Bog presuđuje Aramejcima
 3. Bog Presuđuje Filistincima
 4. Bog sudi Feničanima
 5. Bog sudi Edomitima
 6. Bog sudi Amonitima
 7. Bog sudi Moabitima
 8. Bog sudi kraljevstvu Judinom
 9. Bog sudi Izraelovom kraljevstvu
 10. Izrael mora platiti dugove Bogu
 11. Bog posreduje, prorok mora govoriti
 12. Neće gotovo ništa ostati od Samarije
 13. Samarijske gospođe
 14. Beznašajna žrtvovanja
 15. Izrael se nije vratio Bogu
 16. Pogrebna jadikovka nad Izraelom
 17. Tražite Gospodina i vi ćete živjeti
 18. Jedan kult nepodnosiv Bogu
 19. Jedna lažna sigurnost
 20. Uništenje Samarije
 21. Ništavne pobjede
 22. Prvo viđenje Amosovo: skakavci
 23. Drugo viđenje: vatra
 24. Treće viđenje: kositar
 25. Amos je protjeran iz Betela
 26. Četvrto viđenje: korpa plodova
 27. Pohlepa trgovaca
 28. Dan Gospodinov bit će jedan dan žalosti
 29. Peto viđenje: uzdrmano svetište
 30. Gospodin, gospodar svemira
 31. Bog će kazniti krivce
 32. Bog će obnoviti kraljevstvo Davidovo

Obadija-->Knjiga Abdiasova kat fix link OK[uredi]

 1. Jedna poruka koja dolazi od Gospodina
 2. Gospod najavljuje rušenje Edoma
 3. Edom se okoristio nesrećom Izraelovom
 4. Izrael će vratiti milo za drago Edomu
 5. Susjedne teritorije bit će osvojene

Jona-->Knjiga Jonina kat fix link OK[uredi]

 1. Jonas pokušava pobjeći daleko od Gospodina
 2. Jonasova molitva
 3. Jonas propovijeda u Ninivi
 4. Jonas doznaje zašto se Bog smilovao Ninivi

Mihej-->Knjiga Mihejeva kat fix link OK[uredi]

 1. Mišej
 2. Gospodin će suditi svojem okrivljenom narodu
 3. Jadikovka nad Judinim gradovima
 4. Oni koji zloupotrebljavaju svoju moć
 5. Oni koji osporavaju prorokovu poruku
 6. Bog će prikupiti ostatak Izraelov
 7. Upozorenje nedostojnim poglavarima
 8. Protiv proroka koji zavode Izrael
 9. Mišej proriče rušenje Jeruzalema
 10. Gospodin, kralj u Jeruzalemu
 11. Kušnja i oslobađanje Jeruzalema
 12. Betlehem, domovina kralja spasitelja
 13. Ostatak Izraelov među narodima
 14. Puk Božji lišen svojih lažnih potpora
 15. Parba koju Bog čini svojem narodu
 16. Gospodin kažnjava prijevaru i nasilje
 17. Nema više vjernika u zemlji
 18. Ufanje Jeruzalema

Nahum-->Knjiga Nahumova kat fix link OK[uredi]

 1. Nahum
 2. Gospodin, jedan Bog strašan i dobar
 3. Uzastopne poruke za Judu i za Ninivu
 4. Niniva kao jedan pobijeđeni lav
 5. Krvoločni grad izručen pokolju
 6. Niniva kao jedna ismijana prostitutka
 7. Niniva će imati istu sudbinu kao Teba
 8. Niniva nesposobna oduprijeti se
 9. Sve će pučanstvo nestati
 10. Jedan nepopravljiv poraz

Habakuk-->Knjiga Habakukova kat fix link OK[uredi]

 1. Habakuk
 2. Odgovor Božji: upad Kaldejaca
 3. Drugi poziv proroka Bogu
 4. Odgovor Boga: pravednik i tlačitelj
 5. Pet "Prokletstava"
 6. Habakukov psalam: Bog posreduje
 7. Stanka - 1
 8. Stanka - 2

Sefanija-->Knjiga Sofonijeva kat fix link OK[uredi]

 1. Sofonije
 2. Bog će posredovati protiv cijele zemlje
 3. Bog će posredovati protiv Jude i Jeruzalema
 4. Dan GOSPODOV
 5. Poziv poniznima
 6. Prijetnja protiv naroda sa zapada
 7. Prijetnja protiv naroda s istoka
 8. Prijetnja protiv naroda juga i sjevera
 9. Jeruzalem nije poslušao poziv Božji
 10. Bog će preobratiti narode
 11. Ostatak Izraelov
 12. Obnavljanje Jeruzalema

Hagaj-->Knjiga Agejeva kat fix link OK[uredi]

 1. Čas za obnoviti Templ
 2. Sjaj novog Templa
 3. Jedan narod u stanju nečistoće
 4. Budite pažljivi od danas
 5. Obećanje Zorobabelovo, izabranika Gospodinovog

Zaharija-->Knjiga Zaharijeva kat fix link OK[uredi]

 1. PRVI DIO
 2. Jedan poziv Gospodinov: Vratite se k meni
 3. Prvo viđenje: konji
 4. Gospod će iznova utješiti Sion
 5. Drugo viđenje: rogovi i kovači
 6. Treće viđenje : konop za mjerenje
 7. Gospodin opominje izgnanike
 8. Četvrto viđenje: veliki svećenik Jozua
 9. Bog će dovesti svog slugu "Zametak"
 10. Peto viđenje: Svijećnjak i masline
 11. Tri poruke za Zorobabela
 12. Šesto viđenje: knjiga koja leti
 13. Sedmo viđenje: vagan
 14. Osmo viđenje: četvora kola
 15. Proročko okrunjenje Jozue
 16. Post koji podsjeća na rušenje Jeruzalema.
 17. Gospodin obećava mir i blagoslov
 18. Dani posta postat će dani blagdana
 19. DRUGI DIO
 20. Očišćenje Izraelu susjednih naroda
 21. Aškelon neće više biti nastanjen.
 22. Spasitelj, ponizan i donositelj mira
 23. Oslobođenje zarobljenika
 24. Moliti u Gospodina a ne u idola
 25. Jedan novi Izlazak
 26. Velike sile su potučene
 27. Dobri pastir i bezumni pastir
 28. Opsada i oslobođenje Jeruzalema
 29. Žalost u cijeloj zemlji
 30. Bog će uništiti idole i lažne proroke
 31. Obnovljeni Savez
 32. Konačna bitka i dolazak GOSPODOV

Malahija-->Knjiga Malahijina kat fix link OK[uredi]

 1. Bog je izabrao Izrael
 2. Jedna vjera nedostojna GOSPODA
 3. Upozorenje svećenicima
 4. Dva načina izdaje Saveza
 5. Gospodin će poslati svojeg glasnika
 6. Vratiti se k GOSPODU
 7. Dan kad će Bog objelodaniti svoju pravdu
 8. Povratak Elija