Izak sklapa savez s Abimelehom

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Izak sklapa savez s Abimelehom

Izak sklapa savez s Abimelehom [uredi VE]

Filistinci1 mu biše zavidni, 15 oni zatrpaše sve bunare koje su bile iskopale sluge njegovog oca, u vrijeme njegovog oca Abrahama, a napuniše ih zemljom. 16 Abimeleh reče Izaku: »Idi daleko od nas, jer postao si mnogo moćniji od nas. « 17 Izak ode odatle i utabori se uz ued2 kod Gerara i nastani se ondje. 18 Izak iskopa ponovo bunare koji su bili iskopani u vrijeme njegovog oca Abrahama i koje su Filistinci bili zatrpali poslije smrti Abrahamove. On im dade ista imena koja im je njegov otac bio dao. 19 Sluge Izakove kopaše u ouedu i nađoše ondje žive vode. 20 Pastiri gerarski uđoše u spor s Izakovim pastirima govoreći im: »Ove su vode naše .« On nazva te bunare Ezek jer su mu osporavali koristiti ih1. 21 Oni iskopaše jedan drugi bunar koji im također bi osporen; on ga nazva Sitna. 22 Odatle on se premjesti da bi iskopao jedan drugi bunar koji ne bi osporavan i koji nazva Rehovot govoreći: » Sada u stvari, GOSPOD nam dade slobodno polje i mi smo imali plodova zemaljskih2. «  23 Odatle, on se uspe u Ber-Šebau3. 24 GOSPOD mu se prikaza te noći i reče : » Ja sam Bog Abrahama, tvojeg oca; ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja ću te blagosloviti i učiniti plodonosnim tvoje potomst- vo radi mojeg sluge Abraha- ma. « 25 Ondje, Izak podiže jedan *žrt-venik i izvrši zazivanje u ime GOSPODOVO 4. On uspravi svoj šator a sluge Izakove tu izbušiše jedan studenac . 26 Abimeleh pođe u Gerar da bi susreo Ahuzata svojeg savjetnika i Pikla zapovjednika svoje vojske. 27 Izak im reče: » Zašto ste vi došli k meni? Vi me prezirete i vi ste me otjerali od sebe. « 28 Oni odgovoriše: »Mi smo obvezni ustanoviti da GOSPOD jest s tobom i mi smo si rekli: Nek' ima jedna zakletva s jedne i druge strane, između tebe i nas; sklopimo jedan savez s tobom! 29 Prisegni da ne ćeš zlo postupati prema nama, a isto tako mi da ne ćemo tebi zla nanositi, kao što smo ti činili samo dobro i otposlali te živog i zdravog, tebe koji si sada blagoslovljeni od GOSPODA. « 30 On im priredi jednu gozbu; oni jedoše i piše, 31 digoše se u rano jutro, i svaki od njih dade prisegu onom drugom. Izak ih otpusti i oni ga napustiše u miru .32 No, istog tog dana, sluge Izakove dođoše donoseći novosti o bunarima koje su iskopali. Rekoše mu: » Nismo našli vode.«  33 On nazva te bunare Šivea; to je ono zbog čega, još i danas grad ima ime Ber-Šeba, to jest Bunar-od- Prisege1.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif