Izjava o Moabu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Izjava o Moabu


Izjava o Moabu

48 1 Za Moab,
ovako govori GOSPOD,
svemogući, Bog Izraelov:
Koja nesreća za Nebo, on je
opustošen!
Pokriven sramom, Kiriatim4
je zauzet.
Tvrđa, pokrivena sramom
ruši se;
2 skršena, slava Moaba!
U Hešbonu, kuju se mračne
urote protiv njega:
Hajdemo! Uništimo taj
narod!
Ti također Madmene, ti si
ušutkan1,
mač te progoni.
3 Pozivi u pomoć dolaze
iz Horonaima2,
uništenje i veliki užas!
4 Moab je skršen,
njegovi mladunci ispuštaju
velike jauke.
5 Uspon Lutita,
prelazi se u plaču.
Na silasku iz Horonaima,
čuje se pozive koji
dolaze iz užasa3.
6 Bježite! spasavaj se tko može!
Vi postajete kao Aroer4
u pustinji.
7 Budući da se pouzdaješ u svoje
napore i u svoja blaga,
ti si zauzet.
Kemoš5 odlazi u izgnanstvo,
njegovi svećenici i glavari
skupa.
8 Uništavatelj preplavljuje sav
grad,
nitko ne izmiče.Dolina nestaje,
visoravan je opustošena1.
To je ono što kaže GOSPOD.
9 Podignite jedan spomenik
pogrebni2 Moabu,
on je sad samo ruina.
Njegovi gradovi postaju
opustjela mjesta,
oni su ispražnjeni od svojih žitelja.
10 Proklet onaj koji djelo GOSPO
DOVO obavlja mlitavo.
Proklet onaj koji maču svom
krv uskrati.
11 Moab bijaše spokojan od
svojeg mladog doba,
on počivaše na svojoj ocjedini3,
ne budući nikad pretakan
drukčije rečeno, on nikad u
izgnanstvo išao nije.
Tako je on sačuvao svoj okus,
i njegov je miris netaknut.
12 Eh dobro, dani dolaze
proročanstvo GOSPODOVO kad ću muja poslati
pretakatelje sa zapovijedi da ga pretoče,
da isprazne njihove posude i da polupaju njihove vrčeve.
13 Moab će se postidjeti Kemoša kao
što su ljudi Izraelovi postidjeli se Betela4, svoje sigurnosti!
14 Kako se usuđujete reći:
” Mi smo junaci,
bojovnici stvoreni za rat?“
15 Uništavatelj Moaba5
uspinje se u napad iz svojih
gradova:
njegova probrana mladost sići će
na klaonicu
proročanstvo Kralja koji
ima za ime:
GOSPOD, svemogući.
16 Propast Moaba je neizbježna,
nesreća će se oboriti na njega.
17 Izrazite mu svoju sućut
vi svi, njegovi susjedi,
njegovi bliski, recite:
Kako! Ona je skršena, ta
sila neumoljiva!
moć prekrasna!
18 Siđi sa svoje slave i ostani
ožednjelo, pučanstvo Divona1;
uništavatelj Moaba uzlazi
u napad protiv tebe,
on uništava tvoje utvrde.
19 Postavi se na put i načini
zasjedu,
pučanstvo Aroera.
Ispitaj bjegunce i preživjele:
što se to dogodilo?
20 Moab, posramljen,
stropoštao se.
Urlajte! Pozovite u pomoć!
Objavite na Arnonu:
Moab je opustošen.
21 Sud dolazi na zemlju visoravni, na Holon, Jahas, Mefaat, 22 Divon, Nebo,
BetDivlataim, 23 Kiriatim, BetGamul, BetMeon, 24 Keriot, Bosra, ukratko: sve gradove Moaba,
daleke i bliske.
25 Moab je izgubio svu svoju
krjepost,njegova je
ruka slomljena
proročanstvo GOSPODOVO.
26 Opijte ga1, pošto se pravi većim nego GOSPOD®Evo ga kako se koprca u svojim
bljuvotinama®Njegov je red da bude predmetom poruge!
27 Nije li istina da je Izrael postao za tebe
predmetom poruge? Jesi li ga ti našao među kradljivcima da, svaki put kad o njemu
govoriš, to bude uz klimanje glave2?
28 Napustite gradove i ostanite u
stijenju,
stanovnici Moaba.
Budite kao golubice
koje grade svoja gnijezda
u nepristupačnim mjestima,
na otvorima ponora.
29 Jesmo li razumjeli, ponos Moaba!
Kako on bijaše gord!
Koje li nerazboritosti! koje li
oholosti!
Koja osornost! koja uobraženost!
30 Ja poznajem njegovu taštinu
proročanstvo GOSPODOVO,
nedosljednost njegovog blebetanja,
nepostojanost onog što oni čine.
31 Također, ja urlam zbog Moaba.
Ja pozivam u pomoć
za cijeli Moab.
Ja uzdišem nad ljudima iz
KirHeresa3.
32 Više no za Jazerom, ja plačem
za tobom,
vinograde Sivme.
Tvoji izdanci se pružaju
preko mora,
oni dosežu Jazer.
Uništavatelj pada na tvoju
žetvu
i tvoju berbu.
33 Svršeno, pomamna radost
u vinogradu i polju
Moaba!
Ja presahnjujem vino u podrumima:
prestali, krici koji prate gnječenje1!
34 Pozivi u pomoć iz Hešbona, čuje ih se sve do Elealea; njihov glas dopire sve do Jahasa, od Koara sve do Horonaima, Eglatšelišija, jer čak vode Nimrima svedene su na ništa2. 35 Ja
činim da nestanu u Moabu proročanstvo GOSPODOVO oni koji, na *visokim mjestima, uspinju holokauste3 i spaljuju milodare u čast svojih bogova. 36 Također moje srce jeca nad
Moabom, kao što jecaju flaute; moje srce jeca nad ljudima KirHereza, kao što jecaju flaute; oni propadaju zbog dobitaka koje su ostvarili. 37 Također svaka je glava ostrižena i svaka brada
obrijana; sve su ruke zarezane4 i sva su križa prekrivena *kostrijetima; 38 na svim terasama kuća Moaba i na svim trgovima, ničeg nema osim jadikovki: ja slamam Moab kao predmet koji mi
ne godi proročanstvo GOSPODOVO. 39 Kako! on se stropoštao!
jaučite! Kako! od srama, Moab okreće leđa! Moab izaziva smijeh i preneraženje kod svih svojih susjeda.
40 Ovako govori GOSPOD:
To je kao jedan lješinar koji
lebdi,
i koji širi svoja krila nad
Moabom.
41 Keriot je zauzet i
Mesadot1 osvojen.
Srce smionih
Moabovih bit će,
tog dana,
kao srce jedne žene u
poslu.
42 Moab, opljačkan, nije više jedan
narod,
jer se pravio većim
od GOSPODA.
43 Užas, jama, mreža, za vas
žitelji Moaba
proročanstvo
GOSPODOVO!
44 Onaj koji bježi pred
užasom
pada u jamu
Onaj koji se uspne iz groba
uhvaćen je u mrežu.
Da, ja ću dovesti na njega, na
Moab,
godinu kad će mu trebati
razumjeti
proročanstvo GOSPODOVO.
45 U sjeni Hešbona, zaustavljaju se
iscrpljeni bjegunci.
Ali, jedna vatra izbija od
Hešbona
jedan plamen iz palače
Sihon.
On proždire sljepoočnice
Moaba2,
lubanju bukača.
46 Koja li nesreća za tebe, Moabe!
Puk je Kemošev izgubljen.
Tvoji su sinovi odvedeni
zarobljenicima, a kćeri tvoje
zatvorenicama.
47 Ali, u nizu vremenskom,
ja ću obnoviti Moab
proročanstvo GOSPODOVO.
Ovdje se zaustavlja proces Moabu.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif