Čas za obnoviti Templ

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Čas za obnoviti Templ
Čas za obnoviti Templ[uredi]

  • 1 1 Godine druge vladavine Dariusove, šestog mjeseca, prvog dana u mjesecu, riječ GOSPODOVA bi upućena po posredništvu Ageja, *proroka, Zorobabelu, sinu Šaltielovu1, upravitelju, Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku: 2 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući: Oni ljudi izjavljuju: Nije došao čas da se nanovo gradi Kuća GOSPODOVA2. “ 4 No, riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku: 4 ” Je li čas da vi stanujete u vašim ukrašenim kućama, dok je ova Kuća u ruševini? 5 A sada, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli? 6 Vi ste sijali mnogo, ali malo požnjeli; vi je-dete, ali se ne nasićujete; vi pijtee, ali niste gasni; vi se odijevate, ali niste ugrijani i dobitak plaće ide u jednu šuplju kesu. 7 Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli. 8 Uspnite se na planinu, donesite drva i izgradite nanovo moju Kuću; ja ću u njoj naći zadovoljstvo i pokazat ću svoju slavu, reče GOSPOD. 9 Vi očekivaste mnogo a, mršava bi žetva; kad ste se vratili kući svojoj, ja sam puhnuo odozgo1. Zašto dakle? - Proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg: Zbog moje Kuće koja, ona, je u ruševini, dok se svatko od vas bavi svojom vlastitom kućom. 10 To je zašto, iznad vas, nebesa su zadržala rosu, a zemlja je zadržala svoj plod. 11 Ja sam pozvao sušu na zemlju, na planine, na pšenicu, na novo vino, svježe ulje i na sve što daje tle; na ljude, životinje i na sve plodove vaših radova.“ 12 Tada Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jehosadakov, veliki svećenik, i sav ostatak puka2 poslušaše glas GOSPODOV, svojeg Boga, i riječi Agejeve, prorokove, prema zadaći koju mu bijaše dao GOSPOD, njihov Bog. I puk oćutje strah pred GOSPODOM. 13 A Agej, glasnik GOS-PODOV, govoriše prema poruci primljenoj od GOSPODA za narod: ” Ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO.“ 14 A GOSPOD probudi duh Zorobabelov, sina Šaltielova, upravitelja Jude, i duh Jozuevljev, sina Jehosadakova, velikog svećenika, i duh sveg ostalog puka: oni dođoše i staviše se na djelo u Kući GOSPODOVOJ, svemogućeg, svojeg Boga. 15 - 24. šestog mjeseca1.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif