Oltar izgrađen pokraj Jordana

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Oltar izgrađen pokraj Jordana

Oltar izgrađen pokraj Jordana[uredi]

9 Tako se vratiše sinovi Rubenovi, Sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo; oni napustiše sinove Izraelove u Silu u zemlji Kanaan za otići u zemlju Galad, zemlju svojeg vlasništva koju su primili u posjed na zapovijed GOSPODOVU po posredništvu Mojsijevom. 10 Oni tako stigoše u Gelilot jordanski koji je u zemlji Kanaan i sinovi Rubenovi, Gadovi i polu-pleme Manasejevo tu sagradiše jedan *oltar pokraj Jordana, jedan oltar veličanstvenog izgleda1. 11 Sinovi Izraelovi doznadoše da se govorilo: ”Sino-vi Rubenovi, sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo sagradili su jedan oltar nasuprot zemlji Kanaan2, u Gelilotu jordanskom, pokraj sinova Izraelovih.“ 12 Čim sinovi Izraelovi to doznadoše, skupi se sva zajednica sinova Izraelovih u Silu da bi ih napali. 13 Sinovi Izraelovi poslaše k sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polu-plemenu Manasejevu, u zemlju Galad, Pinhasa, sina svećenika Eleazara, 14 kao i deset odgovornih šnjim, jedan odgovorni po obitelji za svako od plemena Izraelovih, svatko od njih bijaše poglavar svoje očinske obitelji, prema tisućicama1 Izraelovim. 15 Oni dođoše k sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polu-plemena Manasejeva un zemlju Galad i govoriše im ovim riječima: 16 ” Ovako govori sva zajednica GOSPODOVA: Kakva je to nevjera koju ste počinili prema Bogu Izraelovom, da ste se danasodstranili od GOSPODA gradeći jedan oltar i da ste se pobunili danasprotiv GOSPODA? 17 Grješka Peorova2 ne doštaje li nam? Mi još nismo danas*šćeni, usprkošnevolji koja pade na zajednicu GOSPODOVU! Vi se danaspobunjujete protiv GOSPODA, on je taj koji će se razjariti sutra protiv sve zajednice Izraelove. 19 Dakle, ako je zemlja u vaše posjedu nečista3, prijeđite dakle u zemlju vlasništa GOSPODOVOG gdje se nalazi *boravište GOSPODOVO; budite vlasnici u sred nas, ali ne bunite se protiv GOSPODA, ne bunite se protiv našgradeći jedan drugi oltar, pokraj onoga GOSPODOVOG, našeg Boga. 20 Kad Akan, sin Zerahov počini jednu nevjeru prema zabrani1, nije li na cijelu zajednicu Izraelovu došao gnjev? A on ne bi sam koji propade zbog svoje grješke. “ 21 Sinovi Rubenovi, sinovi gadovi i polu-pleme Manasejevo odgovoriše pog-lavarima tisuća Izraelovih i rekoše im: 22 ” Bog, Bog, GOSPOD, Bog, Bog, GOSPOD to zna i Izrael znat će to! Ako je to po pobuni, ako je to po nevjeri protiv GOSPODA, ne spasi našu ovaj dan! 23 Ako smo mi sagradili jedan oltar da bi se okrenuli od GOSPODA i ako je to za nuditi holokauste i ponude, ako je to za nuditi žrtve mira2, nek' nam GOSPOD zatraži račun! Ali ne, to je po zabrinutosti da smo mi učinili to, misleći na slučajnost da bi sinovi Izraelovi mogli mogli sutra reći sinovima našim: Što to ima zajedničko između vaši GOSPODA, Boga Izraelovog? Između naši vas, sinova Rubenovih i sinova Gadovih, GOSPOD je uspostavio jednu granicu, Jordan. Vi nemate ništa šGOSPODOM! Vaši će sinovi potaknuti naše sinove da prestanu bojati se GOSPODA3! 26 Mi smo si tada rekli: Treba nam izgraditi ovaj oltar, ne za holokauste ni za žrtve, 27 veće kao svjedočanstvo između naši vas, i između naših potomaka, da je služba GOSPODOVA što mi izvršavamo pred licem njegovim, našim holokaustima, našim žrtvama mira, da sutra vaši sinovi ne kažu sinovima našim : Vi nemate nikakvog dijela u GOSPODA. 28 Mi smo si rekli: Ako sutra nama i našim potomcima bude to rečeno, mi ćemo reći: Gledajte obličje isto oltara GOSPODOVOG što su očevi naši postavili ne za naše holokauste ili žrtvovanja, već kao svjedočanstvo između naši vas… 29 daleko od našpomisao da se pobunimo protiv GOSPODA i da se danasokrenemo od GOSPODA podizući jedan oltar holokausta , ponuda i žrtava, osim oltara GOSPODOVOG, koji se nalazi pred njegovim boravištem! “ 30 Kad svećenik Pinhas, odgovorni zajednice i poglavari tisućica Izraelovih koji bijahu šnjim čuše te riječi koje izgovoriše sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i sinovi Manasejevi, oni biše zadovoljni. 31 Pinhas, sin svećenika Eleazara, reče sinovima Rubenivim, sinovima Gadovim i sinovima Manasejevim: ”Mi znamo današda je GOSPOD u sred našpošto vi niste počinili tu nevjeru prema GOSPODU. Vi ste tako oslobodili sinove Izraelove ruke GOSPODOVE1. “ 32 Pinhas, sin svećenika Eleazara, i odgovorni napustiše sinove Rubenove i sinove Gadove i vratiše se ižzemlje Galad u zemlju Kanaan k sinovima Izraelovim, kojima dadoše izvješće. 33 Sinovi Izraelovi biše zadovoljni i blagosloviše Boga, on i se odrekoše izvesti napad protiv njih i popustošiti zem-lju koju nastanjivahu sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. 34 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi nazvaše oltar1: ” On je svjedok između našda je GOSPOD Bog.“