Vojno uređenje kraljevstva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Vojno uređenje kraljevstva

Vojno uređenje kraljevstva[uredi]

27 1 Sinovi Izraelovi, prema svojem broju, glave obitelji, poglavari tisuća2 i stotina, časnici u službi kraljevoj za sve što se tiče divizija, one koje dolaze i one koje odlaze, mjesec po mjesec, svakog mjeseca u godini. Jedna divizija brojaše 24.000 ljudi.
2 Nad prvom divizijom, za prvi mjesec, bijaše Jašobeam, sin Zabdielov, i njegova divizija brojaše 24.000 ljudi. 3 On pripadaše sinovima Peresovim, i zapovijedaše svim vojnim poglavarima za prvi mjesec.
4 Nad divizijom drugog mjeseca bijaše Dodaj Ahohit; njegova divizija koja bijaše pod zapovjedništvom Miklotovim brojaše 24.000 ljudi.
5 Poglavar treće armija, za treći mjesec, bijaše Benajahu, sin velikog svećenika Jehojadaa; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi; 6 taj Benajahu bijaše jedan junak između Tridesetorice i poglavar Tridesetorice. Njegovoj diviziji pripadaše također Amizabad, njegov sin.
7 Četvrti, za četvrti mjesec, bijaše Azahel brat Joabov i Zebadija njegov sin poslije njega; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi. za Zabulon, Jišmzajahu.
8 Peti, za peti mjesec, bijaše poglavar Šamhut Jizrahit; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
9 Šesti, za šesti mjesec, bijaše Ira sin Ikeša Tekoita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
10 Sedmi, sa sedmi mjesec, bijaše Heles Pelonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
11 Osmi, za osmi mjesec, bijaše Zibekaj Hušatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
12 Deveti, za deveti mjesec, bijaše Abiezer Anatotit, od Benjaminita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
13 Deseti, za deseti mjesec, bijaše Mahraj Netofatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
14 Jedanaesti, za jedanaesti mjesec, bijaše Benaja Pireatonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
15 Dvanaesti , za dvanaesti mjesec, bijaše Heldaj Netofatit, iz obitelji Otnielove; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
16 Nad plemenima Izraelovim, zapovjednik za Rubenite bijaše Eliezer sin Zikrija; za Simeonite, Šefatijahu sin Maakavljev; 17 za Levite Hašabija sin Kemuelov; za Aarona, Sadok; 18 za Judu, Elihu od braće Davidove; za Isakar, Omri sin Mikaelov; za Zabulon Jišmajahu sin Obadijahuvljev; za Neftali, Jerimot sin Azrielov: 20 za sinove Efraimove, Hošea sin Azazijahuvljev; za polupleme Manaseovo, Joel sin Pedajahuvljev; 21 za polupleme Manaseovo u Galaadu1, Iddo sin Zekarijahuvljev; za Benjamin, Jaziel sin Abnerov; 22 za Dan, Azarel sin Jerohamov. To bijahu glave plemena Izraelovih.
23 David ne bijaše popisao broj onih koji bijahu stariji od dvadeset godina i iznad, jer GOSPOD bijaše učinio Izrael tako brojnim kako su zvijezde na nebu. 24 Joab, sin Serujavljev bijaše i njih računati, ali ne završi, jer zbog tog se obori gnjev na Izrael, također njihov broj ne postoji ni u *Godišnjacima kralja Davida.