Jeremijino pismo prvim izgnanicima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jeremijino pismo prvim izgnanicima


Jeremijino pismo prvim izgnanicima

29 1 Evo riječi pisma što ga *prorok Jeremija posla iz Jeruzalema1 svim *starješinama među izbjeglicama, svećenicima, prorocima i cijelom narodu kojeg Nabukodonozor bijaše izgnao iz
Jeruzalema u Babiloniju, 2 kod kralja Jekonija, kraljici majci, dvorjanima, visokim službenicima Jude i Jeruzalema, tehničarima i stručnjacima graditeljstva koji bijahu napustili Jeruzalem 3 on
ga povjeri Eleazu, sinu šafanovu, i Gemariju, sinu Hilkijavljevom, koje Sedecias, kralj Jude, posla Nabukodonozoru, kralju Babilonije, u Babiloniju.
4 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov, svim izbjeglicama koje sam ja dao izgnati iz Jeruzalema u Babiloniju: 5 Sagradite kuće i nastanite ih, posadite vrtove i jedite plodove iz
njih, 6 ženite se, imajte dječake i djevojčice, pobrinite se da poženite svoje sinove i poudate svoje kćeri da bi oni imali sinove i kćeri: ondje budite plodni i ne posustajte nikako! 7 Budite
brižljivi za napredak grada kamo sam vas ja izgnao i zauzmite se za njega kod GOSPODA; njegova dobrobit uvjet je vašoj.
8 Da, ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Ne dopustite se zloupotrijebiti od proroka koji su među vama, ni po vračevima svojim, i ne pridajite
pažnje snovima koje imate: 9 lažno je ono što vam proriču u moje ime; ja ih nisam poslao proročanstvo GOSPODOVO.
10 Ovako govori GOSPOD: Kad 70 godina bude minulo za Babiloniju, ja ću se njome pozabaviti i ispunit ću za vas svoja obećanja koja se tiču vašeg povratka u ovo mjesto. 11 Ja, ja
poznajem naume koje sam uobličio glede vas proročanstvo GOSPODOVO, naume probitka i nesreće: ja ću vama dati jednu budućnost i jednu nadu. 12 Vi ćete mene zazivati, vi ćete
obavljati hodočašća1, vi ćete mi upućivati molitve svoje a ja, ja ću ih izvršavati. 13 Vi ćete me tražiti i vi ćete me pronaći: vi ćete me tražiti na dnu vas samih, 14 a ja ću se pustiti pronaći od
vas proročanstvo GOSPODOVO, ja ću vas obnoviti, ja ću vas ponovo prikupiti iz svih pogana i svih mjesta gdje sam vas raspršio proročanstvo GOSPODOVO, i ja ću vas dovesti u
mjesto iz kojeg sam vas izgnao.
15 Ako vi kazšete: GOSPOD nam je podigao proroke u Babiloniji2 ®
16 da, evo što kaže GOSPOD kralju koji sjedi na prijestolju Davidovom i svim ljudima koji nastanjuju ovaj grad, vaša braća koja nisu pošla u izgnanstvo s vama 17 ovako kaže GOSPOD
svemogući. Ja ću pustiti protiv njih mač,
glad i kugu, i ja ću s njima postupiti kao sa smokvama raspuklim, tako lošim da su nejestive. 18 Ja ću ih proganjati mačem, glađu i kugom; ja ću od njih načiniti za sva kraljevstva zemaljska,
jedan zastrašujući primjer kojeg se ističe u kletvama, jedno pustošenje koje izaziva krikove užasa1; kod svih pogana gdje sam ih raspršio, oni će postati sastavni dio kletvi, 19 jer nisu
poslušali riječi mojih proročanstvo GOSPODOVO, dok sam ja njima slao neumorno sluge svoje, proroke. Ali, oni ne slušaju2 proročanstvo GOSPODOVO.
20 Vi, izgnanici koje sam ja istjerao iz Jeruzalema u Babiloniju, slušajte riječ GOSPODOVU!
21® Evo što kaže GOSPOD svemogući, Bog Izraelov, Akhabu, sinu Kolajavljevu, i Sedeciasu, sinu Masejevu, koji lažno vam prorokuju u moje ime: Ja ću ih izručiti vlasti Nabukodonozora,
kralja Babilonije, i on će ih poklati pred vašim očima. 22 Od njih će poteći jedno proklinjanje kod svih izgnanika Judinih koji se nalaze u Babiloniji; reći će se naime: Nek' GOSPOD ne postupi
kao što je postupio sa Sedeciasom i Akhabom koje je kralj Babilonije spalio u vatri. 23 Njihov grijeh je da su počinili jednu besramnost u Izraelu: oni se odaju preljubništvu sa ženama
svojih bližnjih; oni govore u moje ime, dok od njih nisam ništa tražio. Ja, ja to znam, ja sam svjedokom proročanstvo GOSPODOVO.“
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif