Efraimovo područje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Efraimovo područje

Efraimovo područje [uredi]

16 1 Posjed sinova Josipovih polaziše od Jordana kod Jerihona, na istok do voda Jerihona3; bijaše to pustinja koja se uspinjala od Jerihona doplanine Betel. 2 Ona se produžavala od Betela do Luza4, prolaziše prema granici Arkita u Atarotu, 3 silažaše k zapadu prema granici Jafletita sve do područja Bet-Horon Donjeg i sve do Gezera da bi svršila u moru1. 4 Sinovi Josipovi, Manasej i Efraim, imahu također svoju baštinu. 5 Evo granice sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama: granica njihove baštine na istoku bijaše Atrot-Adar sve do Bet-Horon Gornjeg. 6 Na zapadu granica se produžavaše prema Mikmetatu na sjeveru i okretala na istok u Tanat-Silo gdje je prelazila k istoku prema Janohi. 7 Potom ona silaziše od Janohae u Atarot i Naratau, dosežući Jerihon i produžavajući se sve do Jordana. 8 Od Tapuaha, granica iđaše prema zapadu k potoku Kane da bi svršila u moru. Takva bi baština plemena sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama, 9 ne računajući gradove rezervirane sinovima Efraimovim u sred baštine sinova Manasejevih, sve te gradove sa svojim selima. 10 Ali oni ne izvlastiše Kanaance koji nastanjivahu Gezer; također Kanaanci su stanovali u sred Efraima sve do ovog dana, ali oni biše svedeni na robovsku tlaku2.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif