Jakov ponovo pronalazi svojeg sina Josipa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jakov ponovo pronalazi svojeg sina Josipa

Jakov ponovo pronalazi svojeg sina Josipa[uredi VE]

46 1 Izrael se stavi na put sa svim što mu je pripadalo. Stiže u Ber-Šebu1 i ponudi * žrtve Bogu svojek oca Izaka. 2 U svojoj noćnoj viziji, Bog se obrati Izraelu: » Jakove, Jakove. «  - » Evo me «, odgovori on. 3 On tad reče: » Ja sam El, Bog je tvoj otac. Ne plaši se ići u Egipat, jer ću ondje od tebe načiniti jedan veliki narod. 4 Ja, ići ću s tobom u Egipat i ja sam taj koji će te također vratiti nazad2. Josip će ti zaklopiti oči. « 5 Jakov napusti Ber-Ševu. Sinovi Izraelovi prevezoše svojeg oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kolima koje im je bio poslao Faraon za prevesti ih. 6 Oni uzeše svoja stada i svoja dobra koja su bili stekli u zemlji Kanaan. Jakov se nađe u Egiptu sa svim svojim potomcima, 7 njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova s njim, njegove kćeri i kćeri njegovih sinova. On dovede sa sobom svo svoje potomstvo u Egipat. 8 Evo imena sinova3 Izraelovih koji dođoše u Egipat: Jakov i njegovi sinovi: prvorođeni Jakovljev: Ruben. 9 Sinovi Rubenovi: Hanoh, Palu, Hesron, Karmi.10 Sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin Ohad, Jakin, Sohar, Šaul, sinovi Kanaankini. 11 Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari. 12 Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres, Zerah. Er i Onan umriješe u zemlji Kanaan Peresovi sinovi biše Hesron i Hamoul. 13 Issakarovi sinovi: Tola, Puva, Jov, Šimron. 14 Sinovi Zabulonovi: Sered, Elon, Jahlel. 15 Ovo biše sinovi koje Lea dade Jakovu u dolini Aram1, kao i njena kćer Dina. Njeni sinovi i njene kćeri brojaše ukupno 33 osobe. 16 Sinovi Gadovi: Sifion i Hagui, Šuni i Ešbon, Eri, Arodi i Areli. 17 Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria, i njihova sestra Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel. 18 To biše sinovi Zilpaini koju Laban bi ustupio svojoj kćerki Lei da bi ona dala njih Jakovu: šesnaest osoba. 19 Sinovi Rahelini, žene Jakovljeve: Josip i Benjamin, 20 Rodiše se Josipu u Egiptu Manase i Efraim koje mu je dala Asenat, kćer Poti-Fera, svećenika iz Onea2. 21 Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker i Ašbel, Guera i Naman, Ehi i Roš, Mupim, Hupim i Ard. 22 To biše sinovi Rahelini koje ona dade Jakovu, sveukupno četrnaest osoba. 23 Sinovi Danovi: Hušim. 24 Sinovi Neftalijevi: Jahcel, Guni, Jecer, Šilem. 25 To biše sinovi Bilhini koju Laban ustupi svojoj kćeri Raheli da ona dadne njih Jakovu. Sveukupno: sedam osoba.

26 Ukupan broj osoba pripadajućih Jakovu i poteklim od njega, koji dođoše u Egipat, ne računajući žene njegovih sinova: 70 sveukupno. 27 Sinovi Josipovi koji mu biše dani u Egiptu: dvije osobe. Ukupan broj osoba kuće Jakovljeve koji dođoše u Egipat bi 70 osoba1. 28 Jakov posla pred sobom Judu prema Josipu da mu prethodi u Gošen2. Kad oni stigoše u zemlju Gošena, 29 Josip upregnu svoja kola i uspe se u Gošen u susret svojem ocu Izraelu. Samo što je vidio Josipa baci mu se o vrat njegov, i opet o njegov vrat, on zaplaka. 30 Izrael mu tada reče: » Ovog puta, kad sam ponovo vidio tvoje lice, ja prih-vaćam umrijeti jer ti si u još životu. «

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif