Knjiga Agejeva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga AgejevaČas za obnoviti Templ[uredi]

 • 1 1 Godine druge vladavine Dariusove, šestog mjeseca, prvog dana u mjesecu, riječ GOSPODOVA bi upućena po posredništvu Ageja, *proroka, Zorobabelu, sinu Šaltielovu[1], upravitelju, Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku:
 • 2 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući: Oni ljudi izjavljuju: Nije došao čas da se nanovo gradi Kuća GOSPODOVA[2]. “
 • 3 No, riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku:
 • 4 ” Je li čas da vi stanujete u vašim ukrašenim kućama, dok je ova Kuća u ruševini?
 • 5 A sada, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli?
 • 6 Vi ste sijali mnogo, ali malo požnjeli; vi jedete, ali se ne nasićujete; vi pijete, ali niste gasni;

vi se odijevate, ali niste ugrijani i dobitak plaće ide u jednu šuplju kesu.

 • 7 Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli.
 • 8 Uspnite se na planinu, donesite drva i izgradite nanovo moju Kuću;

ja ću u njoj naći zadovoljstvo i pokazat ću svoju slavu, reče GOSPOD.

 • 9 Vi očekivaste mnogo a, mršava bi žetva; kad ste se vratili kući svojoj, ja sam puhnuo odozgo[3]. Zašto dakle? -

Proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg: Zbog moje Kuće koja, ona, je u ruševini, dok se svatko od vas bavi svojom vlastitom kućom.

 • 10 To je zašto, iznad vas, nebesa su zadržala rosu, a zemlja je zadržala svoj plod.
 • 11 Ja sam pozvao sušu na zemlju, na planine, na pšenicu, na novo vino, svježe ulje i na sve što daje tle;

na ljude, životinje i na sve plodove vaših radova.“

 • 12 Tada Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jehosadakov, veliki svećenik, i sav ostatak puka[4] poslušaše glas

GOSPODOV, svojeg Boga, i riječi Agejeve, prorokove, prema zadaći koju mu bijaše dao GOSPOD, njihov Bog. I puk oćutje strah pred GOSPODOM.

 • 13 A Agej, glasnik GOS-PODOV, govoriše prema poruci primljenoj od GOSPODA za narod:

” Ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO.“

 • 14 A GOSPOD probudi duh Zorobabelov, sina Šaltielova, upravitelja Jude, i duh Jozuevljev, sina Jehosadakova,

velikog svećenika, i duh sveg ostalog puka: oni dođoše i staviše se na djelo u Kući GOSPODOVOJ, svemogućeg, svojeg Boga.

 • 15 - 24. šestog mjeseca[5].


Sjaj novog Templa[uredi]

Godine druge vladavine Dariusove,

 • 2 1 sedmog mjeseca, 21 u mjesecu[6], riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku:
 • 2 ”Reci dakle Zorobabelu, sinu Šaltielovu, upravitelju Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku

i svem ostatku puka[7], i reci im:

 • 3 Koji je između vas preživjeli koji je vidio ovu Kuću[8] u njenoj staroj slavi? I kako ju vi vidite sada?

Ne pokazuje li se ona malo u vašim očima ništavnom?

 • 4 Ali sada, smjelo, Zorobabele, - proročanstvo GOSPODOVO - i smjelo, Jozue, sine Jehosadakov, veliki svećeniče, smjelo,

vi sav narode zemlje - proročanstvo GOSPODOVO -, na posao! Jer ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.

 • 5 Prema obvezi koju sam uzeo spram vas od vašeg izlaska iz Egipta, i pošto je moj duh u sred vas stao, ne bojte se ničeg!
 • 6 Da, ovako govori GOSPOD, svemogući: još jedan čas - on će biti kratak - i ja ću potresti nebo i zemlju, more i kopno.
 • 7 Ja ću potresti sve narode i blaga svih naroda pritjecat će, i ja ću ispuniti slavom ovu Kuću, izjavljuje GOSPOD, svemogući.
 • 8 Srebro je moja, zlato moje - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
 • 9 Posljednja slava ove Kuće nadmašit će prvu, reče GOSPOD, i u ovomù mjestu ja ću uspostaviti mir - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.


Jedan narod u stanju nečistoće[uredi]

 • 10 24. devetog mjeseca, godine druge Dariusove[9], riječ GOSPODOVA bi upućena Ageju, *proroku:
 • 11 ” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Molite u svećenika jednu zapovijed[10] tražeći mu:
 • 12 Ako netko nosi*posvećeno[11] meso u skutu svoje odjeće i, tom odjećom, dodirne kruh, povrće, vino, ulje

ili nijhe važno koju hranu, hoće li ona biti posvećena? “ Svećenici odgovoriše i izjaviše: ” Ne “.

 • 13 Agej preuze: ” Ako jedan čovjek učinjen *nečistim dodirom s mrtvacem dodirne jednu od tih stvari,

hoće li ona biti nečista?“ Svećenici odgovoriše i izjaviše: ” Ona će biti nečista. “

 • 14 Agej uzvrati: ” Takav je ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - proročanstvo GOSPODOVO.

Takvo je djelo njihovih ruku, i ono što oni nude ovdje nečisto je[12]. “


Budite pažljivi od danas[uredi]

 • 15 A sada, budite pažljivi, počev od danas i za ubuduće. Prije nego bude položen kamen na kamen u Templu GOSPODOVOM,
 • 16 prije nego li ono ne bude ondje, došlo se na jednu hrpu sjemena ocijenjenu na dvadeset mjera i ondje se nije našlo

no deset; došlo se u preši isprazniti bačvu od 50 mjera, ne našlo se no dvadeset.

 • 17 Ja sam vas udario u svem radu vaših ruku snijeti, glavnicom[13], tučom, niste uspjeli stići pred mene -

proročanstvo GOSPODOVO.

 • 18 Budite pažljivi, od sada pa u buduće, - počev od 24. devetog mjesec[14] -

počev od dana kad bi utemeljen Templ GOSPODOV, budite pažljivi:

 • 19 Ostade li još žita na tavanu? Čak i vinograd, smokvik, nar i maslina ništa nisu ponijeli.

Počev od danas, ja vas blagosiljam.


Obećanje Zorobabelovo, izabranika Gospodinovog[uredi]

 • 20 Riječ GOSPODOVA bi upućena po drugi put Ageju, 24. u mjesecu:
 • 21 ” Govori Zorobabelu, upravitelju Jude, i reci mu: Ja ću potresti nebo i zemlju.
 • 22 Ja ću prevrnuti kraljevska prijestolja i uništiti snagu kraljevstava u naroda;

ja ću prevrnuti kola i vozače; konji i konjanici past će, svaki pod mačem svojeg brata.

 • 23 U onaj dan - proročanstvo GOSPODA, svemogućeg - ja ću te uzeti, Zorobabele, sine, Šaltielov, moj slugo.

Ja ću te postaviti kao prsten pečatnjak, jer ja sam taj koji te izabrao[15] - proročanstvo GOSPODA, svemogućeg. “

Podrubnice uz Agej[uredi]

 • [1]Godine druge vladavaine Dariusa (kralj Perzije), šestog mjeseca: kraj kolovoza 520 g.pr.r.I.Kr. - prvog dana u mjesecu: vidjeti u Glosaru pod NEOMINIJA (Madi mjesec) - sin šaltielov , Zorobabel: unuk kralja Jude Jojakina (ili Jekonija) prema 1Krn 3.17-19; on je dakle potomak Da-vidov. Kralj Perzije ga bijaše imenovao guvernerom Jude.
 • [2]Templ jeruzalemski bijaše opljačkan i zapaljen 587.g. pr.r.I.Kr od Babilonijaca (Jr 52.12-23). Prvi izgnanici pristigli iz egzila, među kojima i Zorobabel i Jozu (Ezd 3.1-9), bijahu započeli nanovo graditi Templ. Ali, opozicija Samaritanaca ih je obvezivala prekinuti radove (Ezd 4.4-5).e
 • [3]ja sam puhnuo odozgo: tj. ničeg nije ostalo, kao kad se puhne iznad nekoliko vlati slame.
 • [4]Vjernici povratnici iz egzila (vidjeti Ezd 1.4; 9.8, 14; Za 8.6, 11).
 • [5]Usporediti 1.1; ona kronologijska indikacija bi trebala uvesti jednu Agejevu poruku koja nije bila sačuvana, ili koja bijaše premještena (možda 2.15-19).
 • [6]Tj. pri kraju polovice listopada 520.g.pr.r.I.Kr.
 • [7]Vidjeti 1.12 i bilješku.
 • [8]ili ovaj Templ.
 • [9]Polovica decembra 520. g.pr.r.I.Kr.
 • [10]Svećenici su rješavali problematična pitanja aplikacije Mojsijevog zakona. Vidjeti Lv 10.10-11; 14.54-57, etc.
 • [11]Meso od žrtve.
 • [12]Ovom slikom prorok objašnjava da Bog odbija prihvatiti sve žrtve koje su njemu ponuđene, sve dok puk zanemaruje popraviti Templ. Isto odbijanje, ali iz drugog motiva u Iz 1.13 i Am 5.21-24.
 • [13]Bolestima žita, vidjeti Am 4.9.
 • [14]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [15]Prsten pečatnjak je služio za ovjeravanje službenih dokumenata i zapovijedi izdanih od kralja. Zorobabel je prispodobljen Gospodovom prstenu pečatnjaku. - ja sam taj koji je tebe izabrao ili ti si taj kojeg sam ja izabrao.