Amazias , kralj Jude

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Amazias , kralj Jude


Amazias , kralj Jude[uredi]

(2Krn 25.14 ; 1112; 1728; 26.12)
14 1 Druge godine vladavine Joasa, sina Joakhazova, kralja Izraela, Amazias, sin Joasa, kralja Jude, postade kralj. 2 On imaše 25

godina kad

postade kralj i vladaše 29 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Jehoadin, iz Jeruzalema . 3 On činiše što je ispravno u

očima

GOSPODOVIM, ne ipak kao njegov otac David ; on postupaše točno kao Joas, otac njegov. 4 Međutim *visoka mjesta ne

nestadoše; puk

nastavljaše
nuditi * žrtve i spaljivati *tamjane na visokim mjestima.


5 Nakon što kraljevstvo bi učvršćeno u njegovim rukama, Amazias pobi one od svojih slugu koji bijahu ubili njegovog oca

kralja1. 6 Ali,

on ne pogubi sinove ubojica, prema onom što je pisano u knjizi Mojsijevog Zakona, gdje GOSPOD bijaše dao ovu zapovijed:
 ” Očevi 									
neće biti pogubljivani za svoje sinove; sinovi neće biti pogubljivani za svoje očeve; svatko će za svoj vlastiti grijeh biti

pogubljen2 .

7 To je on koji potuče Edom u dolini Soli, to jest 10.000 ljudi, i koji, tijekom rata, dočepa se Sela3 kojeg nazva Joktel, imenom koje

traje i

danas.
8 Tada Amazias posla glasonoše Joasu, sinu Jokhazovu, kralju Izraelovom, za reći mu: ” Dođi mi se suprotstaviti! “ 9 Joas, kralj

Izraela,

posla reći Joasu, kralju Jude: ” čkalj Libana poslao je reći cedru libanskom: ” Daj svoju kćer za ženu mojem sinu! Ali, divlja zvijer

iz Libana

je došla i zgazila čkalj4. 10 Sigurno, ti si pobijedio Edom i tvoje je srce ponosno. Proslavi se, ali ostani na svom! Zašto bi

zametao jedan

nesretan rat i i propao, i ti i Juda s tobom? “ 11 Amazias ga ne posluša. Joas, kralj Izraela, uspe se i oni se sukobiše, on i

Amazias, kralj

Jude, u Betšemešu1 u Judi. 12 Juda bi potučena pred Izraelom i svatko pobježe pod svoj šator2. 13 Joas, kralj Izraela, učini

Amaziasa ,

kralja Jude, sina Joasova, sina Akhaziasova, zatvorenikom u Betšemešu, potom dođe u Jeruzalem i načini jedan prodor od 400

lakata u zidu

Jeruzalema, počev od vrata Efraimovih sve do vrata Ugla3. 14 On uze svo zlato i srebro, sve predmete koji se nalaziše u kući


GOSPODOVOJ i u riznicama kraljeve kuće, kao i taoce, i vrati se u Samariju.


15 Ostatak djela Joasovih, ono što je učinio, njegova djela, njegov rat protiv Amaziasa, kralja Jude, nije li to zapisano u knjizi
  • Povijesti
kraljeva Izraela? 16 Joas leže sa svojim očevima, a ukopaše ga u Samariji s kraljevima Izraela4. Njegov sin Jeroboam zavlada na

njeovom

mjestu.
17 Amazias, sin Joasov, kralj Jude, poživje petnaest godina poslije smrti Joasa, kralja Izraela. 18 Ostatak djela Amaziasovih, nije

li to

zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude? 19 Protiv njega skovaše jednu zavjeru u Jeruzalemu i on pobježe u Lakiš5. Poslaše

ljude koji ga

progoniše u Lakiš
gdje bi pogubljen. 20 Odnesoše ga na konjima, a bi pokopan u Jeruzalemu sa svojim očevima u *Gradu Davidovu. 21 Sav puk

Judin uze

Azariasa, koji imaše šesnaest godina, i učini ga kraljem, a mjestu njegovog oca Amaziasa. 22 On je taj koji ponovo izgradi Eilat1

i vrati ga

Judi, nakon što kralj Amazias bi legao sa svojim očevima.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif