Jakov

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jakov

Ezav i Jakov [uredi VE]

19 Evo obitelji Izakove, sina Abrahamovog.Nakon što Abraham bi rodio Izaka, 20 ovaj, u 40. godini, uze za ženu Rebeku, kćer Betuelovu, Aramejku iz ravnice Arama5 , i sestru Labana Aramejca. 21 Izak zamoli GOSPODA za svoju ženu, jer ona bijaše nerotkinja. Gospod imade milosti za njega, njegova žena Rebeka ostade noseća, 22 ali njeni se sinovi sukobiše u krilu njenom i ona uskliknu: » Ako je to tako, čemu sam ja tu3 ? « Ona ode pitati GOSPODA 23 koji joj odgovori: » Dva su naroda na tvojim prsima , dva će se naroda odvojiti iz utrobe tvoje . Jedan bit će jači od drugog a veći će služiti manjem. « 24 Kad bi ispunjeno vrijeme kad je ona trebala poroditi blizanci se nađoše u njenom krilu. 25 Prvi koji iziđe bijaše riđ, sav rutav kao krzno životinjsko: ona ga nazva Ezav3 : 26 Njegov brat iziđe potom, ruke zakačene za petu Ezavovu: njega nazva Jakov4 . Izak imaše 60 godina u vrijeme njihovog rođenja. 27 Dječaci narastoše. Ezav bijaše jedan iskusan lovac koji je krstario poljima; Jakov je bio jedno pametno dijete koje je boravilo pod šatorima. 28 Izak je više volio Ezava, jer je cijenio divljač: Rebeka je voljela Jakova. 29 Jednog dana dok je Jakov pripremao juhu, Ezav se vrati s polja. Bio je iscrpljen 30 i reče Jakovu: » Pusti me progutati od tog riđeg, tog umaka tamo, jer sam iscrpljen. « Zato ga nazva Edom - tj. Riđi1. 31 Jakov odgovori: » Prodaj mi danas tvoje pravo prvenstva2. « Ezav preuze: » Evo ja ću umrijeti, čemu moje pravo prvo rođenstva? « 33 Jakov reče: » Pa makar i danas, prisegni mi. « Ezav mu prisegnu, on prodade svoje pravo prvorođenstva Jakovu, 34 koji njemu dade kruha i juhe od sočiva. On pojede i popi, diže se i ode. Ezav prezrije svoje pravo prvorođenstva.

Izak i Abimeleh [uredi VE]

26 1 Vladaše glad u zemlji, različita od one prve koja se dogodi u vrijeme Abrahamovo. Izak pođe u Gerar kod Abimeleha, kralja Filistinaca3. 2 GOSPOD mu se prika-za i reče: » Ne silazi u Egipat, već ostani u ovoj zemlji koju ti ja označim. 3 Boravi u toj zemlji, ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te. Tebi i tvojem potomstvu, u stvari, dat ću te zemlje i održat ću prisegu koju sam dao tvojem ocu Abrahamu. 4 Učinit ću da se rasplodi tvoje potomstvo toliko kao zvijezde na nebu, ja ću mu dati sve te zemlje i, u njemu blagoslovit će se svi narodi zemlje, 5 jer je Abraham poslušao moj glas i čuvao moja pravila i moje zapovijedi, moje propise i moje zakone. « 6 Izak obitavaše u Geraru. 7 Mještani su ga ispitivali o njegovoj ženi. »To je moja sestra «, odgovarao bi on. Plašio se reći da je ona njegova žena iz straha da ne bude ubijen od mještana radi Rebeke koja je bila mila za pogledati. 8 Bio je ondje proboravio već dosta dugo vremena kad Abimeleh, kralj Filistinaca, pogleda kroz svoj prozor i vidje da se Izak zabavlja s Rebekom svojom ženom. 9 Abimeleh pozva Izaka i reče mu: » To je sigurno tvoja žena! Zašto si rekao: To je moja sestra? « Izak mu odgovori: ja sam to rekao iz straha da ne umrem zbog nje. « 10 Abimeleh preuze: » Što si nam to učinio! Malo je nedostajalo da jedan čovjeg ovog puka ne legne s tvojom ženom i ti bi nas učinio krivima.« 11 Abimeleh dade ovu zapovijed cijelom pučanstvu: » Tko dirne u ovog čovjeka i ovu ženu bit će kažnjen smrću. « 12 Izak obavi sjetvu u toj zemlji i požnje stostruko te godine. GOSPOD ga blagoslovi 13 i on postade velika osoba; on se nastavi uzdizati sve dok nije dosegao jednu visoku poziciju. 14 On posta vlasnikom stada sitne i krupne stoke, i brojne služinčadi.


Izak sklapa savez s Abimelehom [uredi VE]

Filistinci1 mu biše zavidni, 15 oni zatrpaše sve bunare koje su bile iskopale sluge njegovog oca, u vrijeme njegovog oca Abrahama, a napuniše ih zemljom. 16 Abimeleh reče Izaku: »Idi daleko od nas, jer postao si mnogo moćniji od nas. « 17 Izak ode odatle i utabori se uz ued2 kod Gerara i nastani se ondje. 18 Izak iskopa ponovo bunare koji su bili iskopani u vrijeme njegovog oca Abrahama i koje su Filistinci bili zatrpali poslije smrti Abrahamove. On im dade ista imena koja im je njegov otac bio dao. 19 Sluge Izakove kopaše u ouedu i nađoše ondje žive vode. 20 Pastiri gerarski uđoše u spor s Izakovim pastirima govoreći im: »Ove su vode naše .« On nazva te bunare Ezek jer su mu osporavali koristiti ih1. 21 Oni iskopaše jedan drugi bunar koji im također bi osporen; on ga nazva Sitna. 22 Odatle on se premjesti da bi iskopao jedan drugi bunar koji ne bi osporavan i koji nazva Rehovot govoreći: » Sada u stvari, GOSPOD nam dade slobodno polje i mi smo imali plodova zemaljskih2. «  23 Odatle, on se uspe u Ber-Šebau3. 24 GOSPOD mu se prikaza te noći i reče : » Ja sam Bog Abrahama, tvojeg oca; ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja ću te blagosloviti i učiniti plodonosnim tvoje potomst- vo radi mojeg sluge Abraha- ma. « 25 Ondje, Izak podiže jedan *žrt-venik i izvrši zazivanje u ime GOSPODOVO 4. On uspravi svoj šator a sluge Izakove tu izbušiše jedan studenac . 26 Abimeleh pođe u Gerar da bi susreo Ahuzata svojeg savjetnika i Pikla zapovjednika svoje vojske. 27 Izak im reče: » Zašto ste vi došli k meni? Vi me prezirete i vi ste me otjerali od sebe. « 28 Oni odgovoriše: »Mi smo obvezni ustanoviti da GOSPOD jest s tobom i mi smo si rekli: Nek' ima jedna zakletva s jedne i druge strane, između tebe i nas; sklopimo jedan savez s tobom! 29 Prisegni da ne ćeš zlo postupati prema nama, a isto tako mi da ne ćemo tebi zla nanositi, kao što smo ti činili samo dobro i otposlali te živog i zdravog, tebe koji si sada blagoslovljeni od GOSPODA. « 30 On im priredi jednu gozbu; oni jedoše i piše, 31 digoše se u rano jutro, i svaki od njih dade prisegu onom drugom. Izak ih otpusti i oni ga napustiše u miru .32 No, istog tog dana, sluge Izakove dođoše donoseći novosti o bunarima koje su iskopali. Rekoše mu: » Nismo našli vode.«  33 On nazva te bunare Šivea; to je ono zbog čega, još i danas grad ima ime Ber-Šeba, to jest Bunar-od- Prisege1.


Ženidba Ezavljeva [uredi VE]

34 Ezav imaše 40 godina kad oženi Jehudit, kćer Berije Hitita2, i Bazamat, kćer Elona Hitita. 35 One učiniše mučnim život Izaku i Rebeki.


Jakov preotima blagoslov obećan Ezavu [uredi VE]

27 1 Izak je ostario , njegove se oči ugasiše i on ne vidješe više . On pozva Ezava, svojeg prvorođenog sina i reče mu: » Sine moj! « - » Evo me « odgovori on. 2 On preuze: » Ti vidiš da sam ja ostario i ne znam dan svoje smrti. 3 Vrijeme je, donesi dakle svoje oružje, svoj tobolac i svoj luk; pohiti u polje i nalovi divljači za mene . 4 Pripremi mi jedno jelo kao što ja volim, donesi mi ga i ja ću ga pojesti pa tebe blagosloviti prije no što umrem. « 5 Rebeka je slušala dok je Izak govorio svojem sinu Ezavu. Ovaj ode u polje da ulovi i donese divljači. 6 Rebeka reče Jakovu svojem sinu: » Upravo sam čula tvog oca govoriti Ezavu tvojem bratu; on mu je rekao: 7 Donesi mi divljači i pripremi mi jelo da ga pojedem. Ja ću te blagosloviti u nazočnosti GOSPODOVOJ prije no što umrem. 8 Sada, sine moj, slušaj me i učini ono što ti zapovjedim: 9 idi dakle kod stada, uz mi mi dva lijepa jareta, a ja ću pripremiti za tvog oca jelo kakvo on voli. 10 Ti ćeš ga donijeti svojem ocu, a on će jesti da bi te blagoslovio prije svoje smrti . « 11 Jakov odgovori Rebeki svojoj majci: » Ako je moj brat Ezav jedan runjav čovjek1, ja nemam dlaka. 12 Moguće je da me moj otac opipa i shvati, kao jednog prevaranta. Ja bih navukao na sebe jedno prokletstvo, a ne blagoslov. « - » Na mene nek' padne tvoje prokletstvo, sine moj, reče mu majka njegova. Samo me poslušaj, idi mi uzeti ono što sam ti rekla. « 14 On ode to uzeti i vrati se svojoj majci koja pripravi jedno jelo kako je njegov otac volio. 15 Re-beka uze potom odjeću Ezava svojeg prvorođenog sina, najskupocjeniju koju je imala kod sebe u kući, i odjenu svojeg mlađeg sina Jakova. 16 Ona prekri kozjom kožom njegove ruke i glatki dio njegovog vrata. 17 U ruke svojem sinu Jakovu, ona položi jelo i kruh koje je bila pripravila . 18 On uđe kod svog oca i reče: » Moj oče! «- »Evo me, odgovori on; koji si ti sine moj? « 19 Jakov odgovori svojem ocu: » Ja sam Ezav, tvoj prvijenac. Učinio sam ono što si mi rekao. Digni se, molim te, sjedi i jedi moje divljači da bi me blagoslovio. « 20 Izak odgovori svojem sinu: » Kako si brzo našao, sine moj! « - » To je zato što mi je GOSPOD, tvoj Bog donio sreću. «  21 Izak tada reče Jakovu: » Dođi bliže k meni, sine moj, da te opipam. Jesi li ti zaista moj sin Ezav ili ne? « 22 Jakov se primaknu svojem ocu Izaku koji ga opipa i reče: » Glas je onaj Jakovljev, ali ruke su Ezavljeve. « 23 On ga ne prepozna jer njegove ruke bijahu rutave kao one u Ezava njegovog brata; on ga blagoslovi. 24 On mu reče : » To si zaista ti, sine moj Ezave? « - » To sam ja «, odgovori on. 25 On preuze: » Posluži me, sine moj, da jedem divljači i da te blagoslovim ja osobno. « Jakov ga posluži i on pojede; on mu donese vina i ovaj p . 26 Tada mu njegov otac Izak reče: » Dođi dakle bliže i zagrli me, sine moj. « 27 On se primaknu i zagrli ga. Izak udahnu miris njegove odjeće i blagoslovi ga govoreći: » Oh ! Miris je mojeg sina kao miris polja , što ga je GOSPOD blagoslovio . 28 Nek' ti Bog dadne rose nebeske i mrsa zemaljskog, žita i novog vina u izobilju! 29 Nek' te puci služe i nek' se pučanstva klanjaju pred tobom! Budi poglavar svoj svojoj braći i da sinovi tvoje majke padaju ničice pred tobom! Proklet koji tebe prokune, blagoslovljen tko te blagoslovi!«  30 Jedva je Izak završio blagoslovljivati Jakoba, i tek što je Jakov napustio svojeg oca, kad njegov brat Ezav vrati se iz lova. 31 On također pripravi jedno jelo svojem ocu. Potom mu reče: » Da se moj otac digne i jede divljači od svojeg sina; tako ćeš moći ti osobno blagosloviti me. « 32 Njegov otac Izak odgovori: » Koji si ti? « - » Ja sam Ezav, tvoj sin prvijenac «, reče on. 33 Izak bi obuzet jednim krajnje strašnim uznemirenjem i reče: » Tko je dakle onaj koji je bio u lovu i donio mi divljači? Ja sam jeo malo prije nego što ćeš ti ući. Njega sam blagoslovio i on će biti blagoslovljen1. « 34 Kad Ezav ču riječi svojeg oca, strašno kriknu, glasom punim gorčine, i reče svojem ocu: » O moj oče, blagoslovi me, mene također! «  35 On odgovori: » Tvoj brat je došao krijumčarski i lukavstvom uzeo tvoj blagoslov2. « 36 Ezav preuze: » Da li je to zato što se on zove Jakov da, dva puta, on me istisnuo1? On je uzeo prijevarom moje pravo prvorođenčeta a evo sada mi preote i moj blagoslov. Nisi li ti meni namijenio blagoslov? « 37 Izak uze riječ i reče Ezavu: » Vidiš! Ja sam od njega načinio tvojeg šefa, njemu sam da svu njegovu braću za sluge. Njega sam opskrbio žitom i novim vinom. Što još mogu učiniti za tebe sine moj?« 38 Ezav odgovori ocu svojem: » Nemaš li ti nego jedan blagoslov, oče moj? Blagoslovi me, mene također! Ezav diže svoj glas i zaplaka. 39 Tad Izak uze riječ i reče: » Vidiš, izvan plodne zemlje bit će stanište tvoje i daleko od rose koja je u ne- bu. 40 Od svojeg mača živjet ćeš, ali bratu ćeš svojem služiti i, tijekom svojih dugotrajnih krstarenja slomit ćeš *jaram na svom vratu. «


Jakov bježi kod svog strica Labana [uredi VE]

41 Ezav postupi neprijateljski prema Jakovu zbog blagoslova kojeg je dobio od svog oca. On reče u sebi: » Doba žalosti se primiče i ja ću moći ubiti svojeg brata Jakova. «  42 O riječima Ezava, njenog sina prvorođenog obavijestiše Rebeku. Ona dade pozvati Jakova, svog mlađeg sina, i reče mu: » Evo, tvoj brat Ezav hoće ti se osvetiti ubivši te. 43 Sada, sine moj, slušaj me; diž' se ! Bježi kod mog brata Labana u Haran2. 44 Obitavat ćeš neko vrijeme s njim sve dok tvoj brat ne povrati se iz svog gnjeva. 45 Kad se jarost tvojeg brata bude okrenula od tebe i kad on bude zaboravio što si mu učinio, ja ću poslati po tebe onamo. Zašto bih ja bila lišena obojice svojih sinova u isti dan1?« 46 Rebeka reče Izaku: » Zgadio mi se život zbog tih kćeri Hetovih2. Ako Jakov oženi jednu kao ove između kćeri ovdašnjih, čemu uopće živjeti? «

28 1 Izak pozva Jakova i blagoslovi ga. On mu dade ovu zapovijed: » Ti ne ćeš oženiti kćer Kanaanovu3, on mu reče. 2 Ustani! Idi u ravnicu Arama u kuću Betuelovu, oca svoje majke. Uzmi ondje za ženu jednu od kćeri u Labana4, brata svoje majke . 3 Nek' te Bog Svemogući blagos-lovi, učini plodnim i brojnim da postaneš jedna narodna zajednica ! 4 Nek' ti da blagoslov Abrahamovljev, tebi i tvojem potomstvu, da posjeduješ zemlju svojih seoba, zemlju koju je Bog dao Abrahamu. « 5 Izak otpravi Jakova u ravnicu Arama kod Labana, sina Betuela Aramejca, brata Rebeke, majke Jakovljeve i Ezavljeve. 6 Ezav vidje da je Izak blagoslovio Jakova i poslao u ravnicu Aram za uzeti otud ženu i da ga je blagosloveći dao ovu zapovijed: » Ti ne ćeš oženiti jednu od kćeri Kanaanovih. « 7 A Jakov bijaše pokoran ocu svojem i majci svojoj i otputova u ravnicu Arama. 8 Ezav shvati da kanaanske cure ne gode njegovom ocu Izaku, 9 on ode pronaći Ismaela i, pored svojih žena, on oženi, Mahalatu, kćer Ismaela sina Abrahamovog, sestru Nebajotovu.Jakovljev san [uredi VE]

10 Jakov iziđe iz Ber-Šebe i pođe za Haran1. 11 Zateče ga zalazak sunca na jednom mjestu i on tu provede noć. Uze jedan kamen s tog mjesta, načini uzglavlje i leže na tom mjestu. 12 Usni jedan san: na zemlji biše podignute ljestve2 čije sljeme dodirivaše nebo; *anđeli Božji tuda uspinjahu se i silažahu. 13 Pojavi se GOSPOD pred njim i reče mu: » Ja sam GOSPOD, Bog Abrahama, tvojeg oca i Boga Izaka. Zemlju na kojoj spavaš, dat ću tebi i tvojem potomstvu. 14 Tvoje će potomstvo biti jednako prašini zemaljskoj. Rasut ćeš se na zapad, na istok, na sjever i na jug; u tebi i u potomstvu tvojem bit će blagoslovljene sve obitelji zemaljske. 15 Vidi ! Ja sam s tobom i ja ću te čuvati posvuda gdje ćeš ići i učinit ću da se vratiš prema toj zemlji jer te ja nikad napustiti Noinih sve dok ne budem ispunio sve što sam ti rekao.« 16 Jakov se probudi iz svog sna i uskliknu: » Uistinu, to je GOSPOD koji je ovdje, a ja nisam znao to! « 17 On se uplaši i uskliknu: » Kako je ovo mjesto strašno! To je sama kuća Boga, to su vrata neba. « 18 Jakov se diže u rano jutro, uze kamen od kojeg je načinio uzglavlje, diže ga kao stelu1 i posu ulje na njeno sljeme. 19 On nazva to mjesto Bethel2 - tj. Kuća Božja - ali otprije se to mjesto zvaše Luz. 20 Potom Jakov načini zavjet :»Ako je Bog sa mnom i ako me čuva na putovanju koje provodim, ako mi da kruha za jesti, 21 ako se ja vratim živ i zdrav u kuću svojeg oca - GOSPOD - će postati moj Bog - 22 ovaj kamen koji sam uspravio kao stelu bit će kuća Božja i, od sveg što ćeš mi dati ja ću ti računati dîm3. «


Jakov susreće Rahelu [uredi VE]

29 1 Jakov se stavi na put i ode u zemlju sinova Kedemovih4. 2 On pogleda, i evo kako bijaše jedan studenac u polju. Bijahu ondje tri stada ovaca, poleglih okolo bunara, jer stada se tu napajahu. Jedan je veliki kamen zatvarao otvor bunara. 3 Kad sva stada tu bijahu prikupljena, otkotrljao bi se kamen s otvora bunara, napojila sitna stoka i vratio kamen na svoje mjesto na otvoru studenca . 4 Jakov reče ljudima:»Braćo moja, odakle ste?«-»Mi smo iz Harana1«, odgovoriše oni. 5 On im reče: »Poznajete li vi Labana, sina Nahorova2« - »Poznajemo ga«, odgovoriše oni. 6 On im reče: » Da li je dobro on? « - » Dobro je, odgovoriše oni, evo njegove kćeri Rahele koja upravo dolazi s ovcama. « 7 On preuze: » Gledajte! Još je uveliko dan; nije ovo čas za prikupljanje ovaca. Napojte ovce i idite ih još napasati. « 8 Oni odgovoriše: » Mi to ne možemo dok ne budu sve ovce prikupljene; tad se otkotrlja kamen s otvora studenca i mi napajamo ovce. « 9 On je još govorio s njima kad stiže Rahela s ovcama koje pripadahu njenom ocu, jer on bijaše pastir. 10 Čim Jakov ugleda Rahel, kćer Labana, brata svoje majke, on se primaknu, otkotrlja kamen s otvora studenca i napoji ovce Labanove, brata svoje majke . 11 Jakov zagrli Rahel, podiže glas i zaplaka. 12 Jakov obznani Raheli da je rođak njenog oca i sin Rebekin. Ona otrča priopćiti to svojem ocu. 13 Čim Laban ču govoriti o Jakovu, sinu svoje sestre, on mu požuri u susret. On ga zagrli, poljubi, odvede ga k sebi; Jakov mu ispriča sve što je bilo. 14 Laban mu reče: »Ti si zasigurno moje kosti i moje meso1«, i Jakov ostade jedan mjesec s njim.Dvostruko vjenčanje Jakovljevo [uredi VE]

Laban reče Jakovu: » Hoćeš li me ti besplatno služiti, jer si moj brat2? Reci mi što će biti tvoja plaća. « 16 A Laban imaše dvije kćeri, prvorođena se zvala Lea a mlađa Rahela. 17 Lea imaše pogled nježan3 a Rahela bijaše lijepa za vidjeti i gledati. 18 Jakov je volio Rahelu, on reče: » Ja ću te služiti sedam godina za Rahelu, tvoju mlađu kćer. «  19 Laban preuze: » Za mene je bolje dati ju tebi nego nekom drugom; ostani sa mnom. « 20 Jakov odsluži sedam godina za Rahelu , a one mu se učiniše kao nekoliko dana, toliko ju je volio. 21 Jakov tada reče Labanu: »Daj mi moju ženu. Moje je vrijeme isteklo i ja hoću ići prema njoj. « 22 Laban prikupi sve ljude iz mjesta i napravi jednu gozbu. 23 Po dolasku večeri, Laban uze svoju kćer i odvede ju Jakovu da ovaj ide prema njoj. 24 Laban dade svojoj kćeri svoju sluškinju Zilpu koja postade sluškinja njegove kćeri Leae. 25 A u jutro… iznenađenje, bijaše to Lea! A Jakov reče Labanu: Što si mi to učinio? Nisam li ti ja služio za Rahelu? Zašto si me prevario? « 26 Laban odgovori: » Nije kod nas običaj davati mlađu prije prvorođene. 27 Ispuni tjedan svadbeni s ovom, a druga će ti biti također dana za službu koju ćeš ti obavljati kod mene tijekom sedam narednih godina. «  Jakov i to učini. On završi svadbeni tjedan s Leaom, i Laban mu dade svoju kćer Rahelu za ženu. Laban dade za sluškinju svojoj kćeri Raheli svoju sluškinju Bilhau. 30 Jakov dođe također prema Raheli i volješe Rahelu više no Leau: on služaše Labana tijekom još sedam drugih godina.

Jakovljeva djeca [uredi VE]

31 Kad GOSPOD vidje da Lea nije ljubljena, on ju učini plodnom dok Rahela ostade nerotkinjom. 32 Lea ostade trudna i rodi jednog sina kojeg nazva Ruben jer, reče ona, »GOSPOD je gledao1 moje poniže-nje i sada moj će me suprug voljeti.« 33 Ona ponovno ostade noseća, rodi jednog sina i uskliknu: »Da, GOSPOD je opazio da ja nisam bila voljena i on mi je također dao ovog ovdje «, i ona ga nazva Simeon2. 34 Ona ponovo zatrudnje, rodi jednog sina i reče: » Ovog put , moj suprug će se od sada privrgnuti k meni, jer mu dadoh tri sina «; zato ga ona nazva Levi3. 35 Ona ponovo zanese, rodi jednog sina i uskliknu: » Ovog puta ja ću slaviti GOSPODA! « Zato ga ona nazva Juda4. Ona presta rađati. 30 1 Vidjevši kako ona sama ne daje djece Jakovu, Rahela posta ljubomorna na svoju sestru. Ona reče Jakovu: » Daj mi sina ili umirem! « 2 Jakov se rasrdi na Rahelu i povika: » Jesam li ja na mjestu Božjem? Njega koji nije dopustio tvojem krilu ponijeti ploda! « 3 Ona preuze: » Evo moje sluškinje Bilhe, idi prema njoj, pa nek' ona rodi na mojim koljenima; od nje, imat ću, ja također, jednog sina1. « 4 Ona mu dade za ženu Bilhu svoju sluškinju i Jakov pođe k njoj. 5 Bilha zatrudnje i dade jednog sina Jakovu. 6 Rahela uskliknu: » Bog mi je učinio pravdu! On me je također uslišio i dao mi sina. « Zato ga ona nazva Dan2. 7 Bilha, sluškinja Rahelina, zatrudnje nanovo i dade drugog sina Jakovu. 8 Rahel us-kliknu: »Bih privezana sestri svojoj u saveze od Boga; ja sam pobijedila«, i ona ga nazva Neftali3. 9 Kad Lea vidje da je prestala rađati, ona uze svoju sluškinju Zilpu koju dade za ženu Jakovu. 10 Zilpa, sluškinja Leina dade jednog sina Jakovu. 11 Lea uskliknu: » Koja sreća! « Ona ga nazva Gad4. 12 Potom Zilpa, sluškinja Leina dade drugog sina Jakovu, 13 a Lea uskliknu: » Koja sreća za mene! Jer će me djevojke proglasiti sretnom «, i ona ga nazva Ašer5. 14 U vrijeme žetve žita , Ruben ode u polja u potrazi za rajčicom1. On ju odnese svojoj majci Leai. Rahela reče Lei; » … daj mi rajčica od tvog sina. « 15 Lea odgovori: » Nije li ti dosta da si mi uzela supruga nego mi uzimaš također i rajčice od mog sina? « Rahela preuze: » Eh dobro! Nek' Jakov noćas legne s tobom u zamjenu za rajčice tvojega sina. « 16 Na večer, Jakov se vrati s polja, Lea mu iziđe u susret i reče: Ti ćeš doći k meni, jer sam te platila rajčicama mojeg sin. On leže te noći s njom. 17 Bog usliša Leau, ona zatrudnje i dade petog sina Jakovu. 18 Lea uskliknu: » Bog mi dade moju plaću jer sam ja dala svoju sluškinju svojem mužu. « Ona ga nazva Isakar2. 19 Lea zatrudnje nanovo i dade šestog sina Jakovu. 20 Ona povika: » Bog mi dade lijep dar! Ovog puta moj će suprug priznati moj položaj jer sam mu ja dala šest sinova « i nazva ga Zabulon3. 21 Potom ona rodi jednu kćer koju nazva Dina. 22 Bog se sjeti Rahele, Bog je usliša i učini ju plodnom. 23 Ona zatrudnje, rodi jednog sina i uskliknu: » Bog je najzad skinuo moju ljagu! « 24 Ona ga nazva Josip1 govoreći: » Nek' mi GOSPOD doda drugog sina! «Jakov se obogatio [uredi VE]

25 Čim je Rahela rodila Josipa, Jakov reče Labanu: » …Pusti me otići u moju zemlji. 26 Daj mi moju djecu i moje žene, one za koje sam ti služio, i ja ću otići. Ti dobro znaš koji sam posao obavio u tvojoj službi. « 27 Laban mu reče: » Ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… ja sam doznao putem gatki2 da me GOSPOD blagoslovio radi tebe. « 28 Laban preuze: » Utvrdi mi tvoju plaću i ja ću ti je dati; « 29 On mu odgovori: » Ti znaš i sam kako sam te ja služio i što je tvoje stado postalo sa mnom. 30 Tvoje je dobro bilo tek jedna malenkost prije mene, ono je iznenađujuće poraslo pod mojim ravnateljstvom i GOSPOD te u njemu blagoslovio. A sada, kad ću ja raditi, ja također, za svoju kuću? « 31 Laban reče: » Što ću ti dati? « - » Ti mi ne ćeš dati ništa, odgovori Jakov. Ako mi odobriš ono što ću ti reći, ja ću se vratiti napasati i čuvati tvoje ovce. 32 Ja ću pregledati danas svu sitnu stoku i povući svako šareno ili pjegavo janje - svaku plodnu ovčicu1 između ovaca - svaku pjegavu ili šarenu kozu, i to će biti moja plaća 33 Sutra, kad budeš došao provjeriti moju plaću, sve što ne bude pjegavo ili šareno između koza i - plodno - između ovaca dokazat će moju nepravednost; bit će to kod mene ukradeno. « 34 Laban reče: » To je dobro, nek' bude kako si ti rekao.« 35 Tog istog dana, Laban povuče sve prugaste i pjegave jarčeve, sve pjegave i šarene koze; sve to je Laban dograbio - i plodne životinje među ovcama - on ih povjeri svojim sinovima 36 i odmaknu ih tri dana hoda od Jakova. Jakov je napasao ostatak Labanovog stada. 37 On si priskrbi svježih topolovih, bade-movih i plataninih prutova. On načini bijele pruge na njima ostavljajući golu bijeliku na prutovima. 38 Položi isprugane prutove pred životinje u korita za napajanje gdje su ovce dolazile piti. 39 Životinje se sparivaše pred prutovima; ženke kotiše mlade isprugane, pjegave ili šarene. 40 Što se tiče ovaca koje Jakov odstrani, on ih usmjeri prema onima koje bijahu prugaste - sve što bijaše plodno u stadu Labanovom - i stvori se posebno stado u kojem nije bilo životinja Labanovih. 41 Svaki put kad se krepka stoka sparivala, Jakov je stavljao prutove pred njene oči, u korita, da bi se sparivala pred prutovima; 42 on ih ne stavljaše kad se radilo od kržljavim životinjama. Kržljave životinje bijahu za Labana a krepke za Jakova.Jakov bježi od Labana [uredi VE]

43 Taj čovjek nagomila dobara, on posjedova brojna stada, sluškinje i sluge, deve i magarce. 31 1 On saznade da Labanovi sinovi govore: » Jakov se dočepao svega što je pripadalo našem ocu, i o trošku je našeg oca dao sebi to izobilje. « 2 Jakov osmotri Laba novo lice i vidje da njihovi odnosi nisu više bili oni od prethodnih dana. 3 GOSPOD reče Jakovu: » Vrati se u zemlju svojih otaca i tvoje obitelji : ja ću biti s tobom. «  4 Jakov dade pozvati Rahelu i Leau u polja gdje on bijaše sa stokom. 5 On im reče: » Ja vidim da lice vašeg oca nije više prema meni kao prije; ali Bog mojeg oca je bio sa mnom. 6 Vi znate, da sam ja služio vašeg oca svim svojim snagama . 7 Vaš se otac poigrao sa mnom, on je promijenio deset puta moju plaću, ali mu nije pustio naškoditi mi. 8 Kad je izjavio: Ti ćeš imati za plaću pjegave životinje, sva stoka se kotila pjegava; a kad je izjavio: Ti ćeš za plaću imati prugastu, sva se stoka kotila prugasta. 9 Bog je uzeo vašem ocu stado i dao ga meni. 10 No, u vrijeme kad se stoka sparuje, ja sam digao pogled i vidio u snu prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji su zaskakivali životinje. 11 *Anđeo Božji mi reče u snu: Jakove - Evo me, odgovorio sam ja. 12 On preuzme: Digni oči i pogledaj sve te prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji zaskaču životinje, jer ja sam vidio što ti je Laban uradio. 13 Ja sam Bog za kojeg, u Bethelu, ti si podigao jednu stelu1 i ti si mi načinio jedan zavjet. Sada, digni se, napusti ovu zemlju i vrati se u zemlju svoje obitelji. « 14 Rahela i Lea mu dadoše ovaj odgovor: » Imamo li mi još uvijek svoj udio u baštini kod našeg oca? 15 Nije li nas držao za strankinje, jer nas je prodao i čak pojeo naš novac2? 16 Također nije li svo bogatstvo, koje je našem ocu uzeto, naše i naših sinova. Učini sada sve što ti je Bog rekao. « 17 Jakov se diže i odvede svoje sino-ve i svoje žene na devama. 18 On povede svo svoje stado - i sva dobra koja je bio stekao, stado koje je bilo sva tekovina koju je načinio u ravnici Aram3 - za vratiti se kod svojeg oca Izaka u zemlju Kanaanaca. 19 Laban je bio otišao strići svoju stoku kad Rahela ukrade idole4 koji pripadahu njenom ocu. 20 Jakov izmače nadziranju Labana Aramejca čuvajući se obavijestiti ga o svojem bijegu. 21 On pobježe sa svim što mu je pripadalo, on se diže, prijeđe Rijeku i usmjeri se prema planinama Galada1. 22 Treći dan obvijestiše Labana da je Jakov bio utekao. 23 On uze sa sobom svoju braću2 2, progonio ga tijekom sedam dana i sustigao u planinama Galaga.


Laban hvata Jakova [uredi VE]

24 Bog nađe u snu Labana *Aramejca, on mu reče: » Čuvaj se da ne kažeš ništa Jakovu dobro ili zlo. « 25 Laban uhvati Jakàova koji je bio podigao svoje šatore u planini; Laban učini isto sa svojom braćom u planini Galada3. 26 Laban reče Jakovu: » Što si to učinio! Ti si izmakao mojoj budnosti i odveo si moje kćeri kao ratne zarobljenice. 27 Zašto si sakrio svoj bijeg i prevario me umjesto da si me upozorio? Ja bih te bio pustio otići u radosti i uz pjesmu lira i tamburina! 28 Ti me nisi pustio zagrliti moje sinove i moje kćeri4. Tu si postupio glupo 29 i u mojoj je vlasti nanijeti vam zlo. Ali Bog vaših otaca rekao mi je protekle noći: Čuvaj se da ne kažeš ništa Jakovu ni dobro ni zlo! 30 Sada kad si već otišao jer ti čezneš za kućom svojeg oca, zašto si ukrao moje bogove1?« 31 Jakov odgovori Labanu2: » Jer sam se plašio da mi ti ne oduzmeš svoje kćeri. 32 Onaj kod koga ti nađeš tvoje bogove izgubit će život. U nazočnosti naše braće, pre-poznaj što je tvoje kod mene i preuzmi to. « Jakov nije znao da ih je Rahela bila uzela. 33 Laban uđe u Jakovljev šator, potom u onaj Leain, potom one dviju sluškinja, i ne nađe ništa. On iziđe iz Leinog šatora da bi ušao u onaj Rahelin. 34 Rahela je bila uzela idole i stavila ih u samar kod deva. Ona je sjedila odozgo a Laban pre-kopa sav šator ne našavši ništa. 35 Ona tada reče svojem ocu: » Nek' se moj gospodar ne ljuti na mene što se ne dižem pred njim jer sam dobila ono žensko. « On prekopa ne našavši idola . 36 Jakov se raspali i uze Labana u stranu; on uzviknu: » Što je moja greška? Što je moj prekršaj, da ti me grdiš? 37 Rujući po svim mojim stvarima, je si li našao bar jednu od svojih stvari iz tvoje kuće? Iznesi u nazočnosti moje braće i tvoje braće3, i nek' odluče između nas dvojice! 38 Dvadeset sam godina s tobom, i nikad tvoje ovce ili koze nisu pobacivale! Ja nisam jeo ovnova od tvoje stoke. 39 Ja ti nisam donosio rastrgane životinje, ja sam podnosio štetu1! Životinja koju su ukrali, danju kao i noću, ti si meni iskao! 40 Bio sam danju proždiran vrućinom, noću hladnoćom, a san mi je bježao s očiju! 41 Dvadeset sam godina u tvojoj kući, četrnaest sam te godina služio za tvoje dvije kćeri i šest godina za tvoju stoku! Deset si puta promijenio moju plaću! 42 Da Bog mojeg oca, Bog Abrahama i Strava Isakova2, ne bijaše sa mnom, ti bi me pustio praznih ruku otići. Ali Bog je gledao moje ponižavanje i umor mojih ruku; posljednje noći on je odlučio. «


Laban i Jakov sklapaju savez [uredi VE]

43 Laban odgovori Jakovu i reče: » Te kćeri su moje kćeri, ti sinovi su moji sinovi, te ovce su moje ovce, sve što ti vidiš je moje. Što ću ja učiniti mojim kćerima? Za njih danas ili za sinove koje su one rodile? 44 Hajdemo, vrijeme je sklopiti jedan savez, ti i ja, i da bude jedan svjedok između mene i tebe. «  45 Jakov uze jedan kamen i podiže ga kao stelu3. 46 Jakov reče svojoj braći: » Nakupite kamenja «, i oni uzeše kamenja od kojeg načiniše jednu gomilu. Oni jedoše na toj gomili. 47 Laban ga nazva Jegar - Sahaduta, a Jakov ga nazva Galed1. 48 Laban reče: » Ova je gomila danas svjedok između mene i tebe «; zato se zove Galed - to jest Gomila-svjedok - 49 i Mispa2 - to jest Mjesto-vrebanja - o čemu on reče: » Nek' GOSPOD vreba između mene i tebe kad budemo jedan drugome izvan vidika. 50 Ako poniziš moje kćeri, i ako uzmeš još žena osim mojih kćeri, vidiš da, čak i ako nitko nije s nama, Bog je svjedok između nas. «  51 Laban reče Jakovu: » Evo ove hrpe kamenja koje sam ja bacio između mene i tebe, evo te stele. 52 Ta je hrpa kamenja svjedokom, ova je stela svjedok. Ja, ja prisežem da Noinih prijeći tu hrpu u pravcu prema tebi, ti prisežeš da tu gomilu ne ćeš prijeći u mom smjeru - tu stelu - pod prijetnjom nesreće3. Nek' Bog Abrahamov i Bog Nahorov štite pravicu između nas. « - Bio je to Bog njihovog oca - Jakov priseže Stravom Izakovom4, svojeg oca. 54 Jakov ponudi jednu *žrtvu u planini. On pozva svoju braću5 na objed; oni pojedoše objed i provedoše noć u planini. 32 1 Laban se diže u rano jutro, zagrli svoje kćeri i svoje sinove1, blagoslovi ih i vrati se kući.


Jakov se priprema za susresti Ezava [uredi VE]

2 Jakov kročiše svojim putem kad glasonoše2 Božje naiđoše. 3 Čim ih opazi, on povika: » Ovo je Božji tabor« i on nazva to mjesto Mahanaim3. 4 Jakov posla pred sobom tekliće prema svojem bratu Ezavu u zemlju Seir u polje Edoma4. 5 On im dade zapovijedi i reče: » Ovako će te vi govoriti mojem gospodaru Ezavu: Ovako govori tvoj sluga Jakov: Ja sam boravio kod Labana i zadržao sam se sve do sada. 6 Posjedujem bikove i magarce, sitnu stoku , sluge i sluškinje, i smatrao sam nužnim poslati glasonoše i obvijestiti svog gospodara Ezava da bih našao milost u njega. « 7 Glasonše se vratiše Jakovu i rekoše: » Išli smo kod tvojeg brata Ezava. On također ide tebi u susret, ima 40 ljudi sa sobom. « 8 Jakova zahvati strah i zebnja ga spopade5. On razdijeli ljude koji su bili s njim u dva tabora, sitnu i krupnu stoku, i deve , 9 govoreći: » Ako Ezav naiđe na jedan od ova dva tabora i uništi ga, preostali tabor moći će se izbaviti. « 10 Potom Jakov povika: » Bože mojeg oca Abrahama, Bože mojeg oca Izaka, Ti GOSPODE koji si mi rekao: Vrati se u zemlju svoju i svoje obitelji i ja ću ti učiniti dobro, 11 ja sam suviše mali za sve te naklonosti i svu tu vjernost koju si primijenio prema svojem sluzi! Jer ja nisam prešao Jordan s ničim drugim osim sa svojim štapom a sada sam formirao dva tabora. 12 Milost, spasi me iz ruku mojeg brata, ruke Ezava jer ja ga se bojim, ja se bojim da ne dođe i ne udari nas, mene, majku s djecom. 13 Ti, ti si mi rekao: Ja ću ti učiniti dobro i umnožiti tvoje potomstvo kao pijesak u moru koji se ne može prebrojati koliko ga ima! «  14 On ostade te noći u tom mjestu. Od životinja s kojima je raspolagao, Jakov pripremi jedan poklon za svog brata Ezava: 15 dvije stotine koza, dvadeset jaraca, dvadeset ovaca i dvadeset ovnova, 16 trideset devinih ženki sa svojim mladim, četrdeset krava i deset volova, dvadeset magarica i deset magaraca. 17 On dade svojim slu gama svako stado posebno i reče im: » Pođite ispred mene i načinite jedan razmak između svakog stada. « 18 potom dade ovu zapovijed prvom sluzi: » Kad te moj brat Ezav susretne i upita govoreći: Čiji si ti? Kamo ideš ? Čije je stado koje ide pred tobom? 19 Ti ćeš odgovoriti: Tvojeg sluge Jakova. To je jedan poklon koji on šalje svojem gospodaru Ezavu a on sam dolazi iza nas. « 20 On dade istu zapovijed drugom sluzi, potom trećem, potom svima koji su išli iza svojih stada: » Svi će te to, reče on, govoriti na isti način Ezavu kad ga susretnete i njemu će te reći: Tvoj sluga Jakov također dolazi iza nas. « On si je u stvari rekao: »Ja ću ublažiti njegovo raspoloženje presrećući ga ovim poklonom; poslije toga ja ću ga vidjeti osobno i možda će me dobro primiti. « 22 Poklon pođe naprijed, on sam ostade te noći u taborištu.


Jakov se bori s Bogom [uredi VE]

Jakov
 • 23 Te iste noći, on se diže, uze svoje dvije žene, svoje dvije sluškinje, svojih jedanaestero djece, i prijeđe gaz na Jaboku1.
 • 24 On ih uze i prevede preko rijeke, potom on prevede ono što je pripadalo njemu,
 • 25 a Jakov osta sam. Jedan čovjek 2 hrvao se s njim u prašini sve do u osvit dana.
 • 26 On vidje da ga ne može nadmašiti, udari ga u kuk3 koji se iščaši dok se hrvao s njim po prašini.
 • 27 On mu reče: »Pusti me jer je svanulo. « - »Noinih te pustiti, odgovori on , dok me ne blagosloviš. «
 • 28 On mu reče: » Koje je tvoje ime? « - » Jakov «, odgovori on.
 • 29 On preuze: » Ne će te se zvati više Jakov, već Izrael1, jer si se borio s Bogom i s ljudima i ti si ih nadmašio . «
 • 30 Jakov ga zamoli : » Milost , označi mi svoje ime . «  - » A zašto, reče on , pitaš me ti za moje ime ? «
 • 31 Jakov nazva to mjesto Peniel - to jest Lice-od-Boga - jer » ja vidjeh Boga licem u lice i moj život bi spašen . «
 • 32 Sunce se dizaše kad on prođe Penuel2 . Hramao je u kuku.
 • 33 Zbog tog sinovi Izraelovi ne jedu mišića s buta koji je na bedrenom kuku, još i danas. U stvari on bijaše udario Jakova u kuk, u bedreni mišić.

Jakov susreće Ezava [uredi VE]

33 1 Jakov diže pogled i ugleda Ezava koji je dolazio, imajući uza se svojih 400 ljudi. On podijeli djecu između Leae, Rahel i dviju sluškinja. 2 Na čelo stavi dvije sluškinje i njihovu djecu, potom Leau i njenu djecu, potom Rahel i Josipa. 3 On sam pođe ispred njih i pokloni se sedam puta do zemlje sve dok se nije primaknuo bratu svojem. 4 Ezav mu potrča u susret i stegnu ga, baci se o njegov vrat i poljubi ga, oni zaplakaše. 5 Potom Ezav podiže pogled i vidje žene i djecu. On reče: » Što to imaš tamo? « - » Djecu koju je Bog podijelio sluzi3 tvojem «, odgovori Jakov. 6 Sluškinje se primaknuše, one i njihova djeca, potom se pokloniše. 7 Lea se primaknu također sa svojom djecom, oni se pokloniše. Potom Josip se primaknu s Rahelom i oni se pokloniše također . 8 Ezav reče: » Što ti to činiš sa svim tim taborom koji sam ja susreo? « - » Htio sam naći milosti u očima gospodara svoga1, odgovori Jakov. 9 Ezav preuze: » Ja obilujem u svemu, brate moj ; ono što je tvoje, tvojim ostaje! « 10 Jakov uskliknu: » Ne, molim te! Ako mogu naći milosti u tvojim očima, ti ćeš prihvatiti moj poklon. U stvari, budući da sam ja vidio tvoje lice kao da sam vidio lice Božje, a da si me ti tako prihvatio, 11 prihvati dakle od mene ovaj milodar, jer je on od Boga poklonjen; ja imam dosta za sebe. « On navaljivaše na njega i onaj drugi prihvati. 12 Ezav reče: » Dignimo tabor i pođimo. Ja ću ići pokraj tebe. « Jakov mu odgovori: » Moj gospodar zna da su djeca osjetljiva i da ja imam na brizi ovce i krave koje sisaju; ako ih ispreturam, makar i za samo jedan dan, sva sitna stoka će pogibati. 14 Nek' moj gospodar pođe ispred svojeg sluge. A ja, ja ću putovati polako hodom konvoja koji mi prethodi i hodom djece sve dok ne stignem pred svog gospodara u Seir2. « Ezav reče: »Želim ostaviti nekoliko ovih koji me prate. « - » Čemu? Odgovori on. Dostaje mi pronaći milosti u očima mojeg gospodara! « 16 Tog istog dana, Ezav se vrati prema Seiru 17 dok Jakov dosegnu Sukot1 gdje si sagradi kuću i načini staje od granja za svoje stado; zato se to mjesto zove Sukot - to jest Kolibe.


Jakov se smješta u blizini Sišema [uredi VE]

18 Jakov, vraćajući se iz ravnice Aram, stiže živ i zdrav u grad Sišem2 koji je u zemlji Kanaanaca i utabori se pred gradom. 19 Za sto srebrenjaka, on steče iz ruku sinova Hamorovih, oca Sišemova, jednu poljsku dionicu gdje postavi svoj šator. 20 On ondje podiže jedan *žrtvenik koji nazva » El, Bog Izraelov. « Simeon i Levi osvećuju svoju obeščašćenu sestru [uredi VE]

34 1 Dina, kćer koju je Lea dala Jakovu, iziđe da bi susrela domaće djevojke. 2 Sišem, sin Hamora Hivita3, poglavar te zemlje, vidje nju, otme ju, leže s njom i silova ju. 3 On se privrgnu svim svojim bićem k Dini, kćeri Jakov-ljevoj, on se zaljubi u mladu djevojku i otvorena srca joj govoraše. 4 Sišem govoriše svojem ocu Hamoru i reče mu: » Uzmi mi ovo dijete za ženu. « 5 Jakov saznade da je ovaj bio obeščastio njegovu kćer Dinu; ali kako njegovi sinovi bijahu u polju sa stadima, on se ušuta sve do njihovog povratka. 6 Hamor, otac Sišemov, iziđe da bi govorio s Jakovom. 7 Sinovi Jakovljevi vratiše se iz polja. Čim to doznadoše, ti se ljudi osjetiše uvrijeđeni i žestoko se rasrdiše, jer Sišem je počinio jedno besramno djelo u Izraelu legavši s kćeri Jakovljevom; ne treba se tako činiti. 8 Hamor govoraše s njima ovim riječima: » Sišem, sin moj, je zaljubljen u vašu kćer svim svojim bićem, dajte ju njemu za ženu. 9 Srodite se tim vjenčanjem s nama: i vi će te nama davati vaše kćeri a vi će te uzimati naše za sebe. 10 Stanovat će te s nama, zemlja će vam biti otvorena: nastanite ju, obavljajte vaše poslove i postanite joj vlasnicima. « 11 Sišem se obrati ocu mlade djevojke i njenoj braći: » Da bih ja našao milost u vašim očima ja ću vam dati sve što zatražite. 12 Nametnite mi veliku dotu i darivanje1, ja ću platiti točno to što mi vi kažete, ali dajte mi djevojku za ženu. « 13 Sinovi Jakovljevi odgovoriše Sišemu i Hamoru, ocu njegovom. Ne bez skrivanja, oni govoriše onom koji je obeščastio njihovu sestru Dinau . 14 Oni rekoše njima: » Mi ne možemo učiniti to što si ti rekao i dati našu sestru jednom neobrezanom čovjeku jer bi to za nas bila ljaga. 15 Mi vam možemo dati našu privolu samo ako postanete jednaki nama izvršivši obrezanje svih vaših muških. 16 Mi ćemo vam davati naše kćeri, mi ćemo uzimati vaše za sebe, stanovat ćemo s vama i bit ćemo jedan narod. 17 Ako vi ne prihvaćate od nas obrezanje , mi ćemo uzeti našu kćer i otići. « 18 Njihov govor ugodi Hamoru i njegovom sinu Sišemu. 19 Mladi čovjek ne zakasni izvršiti sve što je rekao, jer je htio Jakovljevu kćer. On je bio najutjecajniji u kući svojeg oca. 20 Hamor i njegov sin Sišem se vratiše na vrata svojeg grada1 i rekoše ovim riječima: 21 » Ovi su ljudi u miru s nama, nek' nastane se u našoj zemlji i nek' obavljaju poslove i nek' im zemlja bude širom otvorena; ženimo njihove kćeri i dajimo im naše. 22 Ipak ti ljudi ne prihvaćaju živjeti s nama da bi stvo- rili jedan narod osim ako svi naši muški nisu obrezani kao i njihovi. 23 Njihovo stado, njihova dobra i sva njihova stoka ne će li biti i naša ako im damo odobrenje da mogu stanovati s nama? «  24 svi koji iziđoše k gradskim vratima saslušaše Hamora i njegovog sina Sišema; svi muški biše obrezani, svi oni koji iziđoše k gradskim vratima. 25 No, treći dan, dok ljudi još bijahu bolesni, dva Jakovljeva sina, Simeon i Levi braća Dinina, odoše s mačem u ruci u grad i pobiše sve muške. 26 Oni posijekoše Hamora i njegovog sina Sišema, povratiše Dinu iz kuće Sišemove i izvedoše je. 27 Sinovi Jakovljevi udariše na ranjene i opljačkaše grad jer bijaše njihovu sestru obeščastio. 28 Dočepaše se njihove sitne i krupne stoke, njihovih magaraca, svega što bijaše u polju i u gradu; 29 zarobiše sva njihova bogatstva, svu njihovu djecu, njihove žene i opljačkaše sve što je bilo u kući . 30 Jakov reče Simeonu i Leviju: » Vi ste mi donijeli nesreću i omrazili kod stanovnika ove zemlje, Kanaanaca i Perizita. Mi smo malobrojni, oni će se ujediniti protiv mene i ubiti me, ja ću biti istrijebljen, ja i kuća1 moja. « 31 Oni mu odgovoriše: » Trebalo li je s našom sestrom postupati kao s prostitutkom? «


Jakov napušta Sišem put Bethela [uredi VE]

35 1 Bog reče Jakovu: » Ustaj, uspni se u Bethel2 i zaustavi se ondje. Podigni jedan *žrtvenik za Boga koji ti se pokazao dok si bježao ispred svojeg brata Ezava. «  2 Jakov reče svojim ukućanima i svima koji su ga pratili: » Odbacite strane3 bogove koji su kod vas. *Očistite se i presvucite svoju odjeću. 3 Ustajte ! Popnimo se u Bethel a ja ću ondje podići je - dan žrtvenik Bogu koji mi je odgovorio u dane moje nevolje. On je bio sa mnom na cesti kojom sam išao. « 4 Oni predadoše Jakovu strane bogove koje su imali u rukama i obruče koje su nosili u ušima; Jakov ih zakopa pod smrdljiku kod Sišema1. 5 Oni napu stiše mjesto a Bog posija užas u okolne gradove: nitko nije progonio sinove Jakovljeve. 6 Jakov stiže u Luz koji je u zemlji Kanaanaca - tj. u Bethel on i svi njegovi ljudi koji ga pratiše.7 On podiže jedan žrtvenik i nazva to mjesto » El Bethel « jer ondje mu se božanstvo2 bijaše pokazalo kad je bježao pred svojim bratom. 8 Debora, dojilja Rebekina, umrije i bi ukopana niže Bethela, u podnožju hrasta kojeg Jakov nazva Hrastom Plača . 9 Bog se opet pokaza Jakovu kad se on vrati iz ravnice Aram3 i blagoslovi ga. 10 Bog mu reče: » Tvoje je ime Jakov . Ne će te se više zvati imenom Jakov, već Izrael bit će ime tvoje. «  11 Bog mu reče: » Ja sam Bog Svemogući4 . Budi mnogobrojan i plodan: jedan narod i jedan skup naro- da doći će od tebe i kraljevi će izići iz tvoje utrobe. 12 Zemlju koju sam dao Abrahamu i Izaku, tebi ju dajem; tvojem potomstvu poslije tebe dat ću tu zemlju . 13 Bog se diže daleko od njega, od mjesta gdje mu je bio govorio. 14 Jakov uspravi jednu stelu na mjestu gdje je bio govorio s njim, jednu stelu od kamena na koju obavi libaciju1 i posu uljem. 15 Jakov nazva Bethel mjesto gdje Bog je bio govorio s njim2.

Rođenje Benjaminovo i smrt Rahelina [uredi VE]

16 Oni napustiše Bethel. Još je bilo dosta daleko od dolaska u Eufrata3 kad Rahela se porodi; i njeno porađanje bi teško. 17 No, kako je ona teško porađala primalja joj reče: » Ne boj se, jer ti imaš jednog sina više. « 18 Svojim posljednjim dahom, u momentu kad će umrijeti, ona ga nazva Ben-Oni - tj. Sin-žalosti - ali njegov ga otac nazva Benjamin - to jest Sin - pravice4. 19 Rahel umrije i bi pokopana uz cestu Eufrata, to jest Betlehema. 20 Jakov uspravi ondje jednu stelu5 na njenom grobu: to je ona stela još i danas na grobu Rahelinom. 21 Izrael napusti mjesto i uspravi svoj šator s one strane Migdal-Edera6. No, dok Izrael boraviše u tom području, Ruben leže s Bilhaom, konkubinom svojeg oca, i Izrael to doznade. Bijaše dvanaest sinova Jakovljevih: 23 Sinovi s Leom: Ruben, prvo- rođeni Jakovljev, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon. 24 Sinovi s Rahelom: Josip i Benjamin. 25 Sinovi s Bilhom, sluškinjom Rahelinom: Dan i Neftali . 26 Sinovi sa Zilpom, sluškinjom Leinom: Gad i Ašer . Ovo su sinovi Jakovljevi koji mu se rodiše u ravnici Aram1. 27 Jakov stiže kod svojeg oca Izaka, u Mambre Kirat-Arba, to jest u Hebron2, gdje je bijahu boravili Abra ham i Izak. 28 Dani Izahovi činiše 180 godina; 29 Izak izdahnu, on umrije i bi sjedinjen k svojima3, ostario i nasićen vremenom. Njegovi sinovi Ezav i Jakov ga ukopaše.


Ezav se nastanjuje u zemlji Edom [uredi VE]

36 1 Evo obitelji Ezavljeve koja je Edom.2 Ezav oženi kćeri Kanaaneve: Ada, kćer Elona Hitita, Oholibama, Kćer Ananovu, kćer Civeona Hivita4, 3 i Basmat kćer Ismaelova i sestra Nabajotova 4 Ada dade Ezavu Elifaza a Basmat mu dade Reuela. 5 Oholibama mu dade Jeuša, Jaelama, Koraha. Ovo su sinovi Ezavljevi koji mu se rodiše u zemlji Kanaanovoj.6 Ezav uze svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, sve svoje ukućane, svoje blago, svu svoju stoku i svu tečevinu koju steče u zemji Kanaan, potom on pođe u zemlje gdje nema njegovog brata. 7 Njihova dobra ustvari bijahu prevelika da bi mogla obitavati zajedno i zemlja gdje su iselili ne mogaše namirivati njihove potrebe radi njihovih stada. 8 Ezav obitavaše u planini Seir: Ezav, to jest Edom1.


Ezavljevi potomci [uredi VE]

9 Evo obitelji Ezavljeve, oca Edo-movog u planini Seir: 10 Evo imena sinova Ezavljevih: Elifaz, sin Adin, žene Ezavljeve i Reuel, sin Basmatin, žene Ezavljeve. 11 Sinovi Elifazovi biše Teman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz. 12 Timna bi konkubina Elifazova, sina Ezavljeva, i ona mu dade sina Amaleka. Ovo su sinovi Ade, žene Ezavljeve. 13 Evo sinova Reuelovih: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Ovo su sinovi Basmatini, žene Ezavljeve. 14 Evo koji bijahu sinovi Oholibame, kćeri Anine, kćeri Civeona i žene Ezavljeve; ona mu dade Jeuša, Jaelama i Koraha. 15 Evo poglavara sinova Ezavlje-vih2: Sin Elifazov, prvorođenog Ezavljevog: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Cefo, poglavar Kenaz, 16 poglavar Korah, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su sinovi Adini. 17 Evo sinova Reuelovih, sina Ezavljeva: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su sinovi Basmate, žene Ezavljeve. 18 Evo sinova Oholibaminih, žene Ezavljeve: poglavar Jeuš, poglavar Jaelam, poglavr Korah. To su pog-lavari Oholibamini, kćeri Anaove, žene Ezavljeve. 19 To su sinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom. 20 Evo sinova Seira Horita1, sta-novnika zemlje: Lotan, Šoval, Civeon, Ana, 21 Dišon, Eser i Dišan. To su poglavari horitski, sinovi Seirovi, u zemlji Edom. 22 Sinovi Lotanovi biše Hori i Hemam, sestra Lotanova bi Timna. 23 Evo sinova Šovalovih: Alvan, Manahat, Eval, Šefo i Onam. 24 Evo sinova Civeo-novih: Aja i Ana. Ana bi onaj koji nađe vode2 u pustinji napasajući magarce za Civeona, svojeg oca. 25 Evo sinova Dišanovih: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran. 27 Evo sinova Eserovih: Bilhan, Zavan, Akan. 28 Evo sinova Dišanovih: Us i Aran. 29 Evo poglavara horitskih: pog- lavar Lotan, poglavar Šoval, poglavar Civeon, poglavar Ana, 30 poglavar Dišon, poglavar Eser, poglavar Dišan. To su poglavari horitski prema njihovim zadrugama u zemlji Seir . 31 Evo kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je kraljevao jedan izraelitski kralj: 32 Bela, sin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog stolnog grada bijaše Dinhava. 33 Bela umrije, a Jovav, sin Zehara od Bosre, zavlada na njegovom mjestu. 34 Jovav umrije a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu. 35 Hušam umrije a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime tog grada bijaše Avit. 36 Hadad umrije a Samla od Masreka zavlada na njegovom mjestu. 37 Samla umrije a Šaul od Rehovota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu. 38 Šaul umrije, a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu. 39 - Bal-Hanan, sin Akborov, umrije, a Hadar zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog stolnog grada biješe Pau. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matreda, kćer Me-Zahava. 40 Evo imena poglavara Ezavljevih prema njihovim zadrugama i njihovim mjestima, to jest: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet, 41 poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar, poglavar Pinon, 42 poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar, 43 poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nastambama u zemlji kojoj su bili vlasnici. Ezav je otac Edomov1.Bilješke-Jakov[uredi VE]

5 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku .

3 čemu sam ja tu: smisazo ovog izraza na hebrejskom nije jasan; drugi prijevod na štio?


1 od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe(sočivo, redak 34) pripremljenog od Jakova . Na hebrejskom, ima igra riječi između između imena Edom (riđ, pridjev) i imena prevedenog s Riđ , Umak . 2 Pravo provorođenstva impliciralo je pravo na jedan dio privilegiranosti u obiteljskoj bašini (Deuterenomij 21.17) i na jedan posebni očinski blagoslov(vid. pogl . 27) . 3 prva : vidjeti 12.10 - Gerar , Abimeleh : vidjeti poglavlje 20 , posebice 20.1 i bilješku. Abimeleh, preciznije , bijaše kralj Gerera (20.2), u zemlji gdje Filistnci trebaju doći kasnije i nastaniti se (usporediti 21.32) U stvari, Filistinci, podrijetlom s Krete ili Male Azije, su došli oko 12. st.pr.I.Kr. nastaniti se na Mediteranskoj obali , u području koje se sada nalazi između Jaffe i Gaze. 1 Vidjeti redak 1 i bilješku . Tekst voć naziva Filistincima stanovnike tog područja. 2 ued (oued , fr.) , pustinjska rijeka koja teče u sezoni kiša .


1 U hebrejskom tekstu od redaka 20-22 ima igra riječi između imena različitih studenaca i korištenih glagola : Ezek - faire echec(sprječavati u postupanju) ; Sitna - osporavati (redak 21) ; Rehovot - dati slobodno polje tj. dati slobodu djelovanja (redak 22) . 2 i mi smo imali plodova zemaljskih : drugi prijevod da bismo prosperirali u zemlji . 3 vidjeti 21.14 i bilješku . 4 tu izvrši zazivanje…: drugi prijevod zazva ime Gos podovo . 1 Šivea; Ber-Šeba : vidjeti 21.31 i bilješku. 2 Hititi : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Ezav: rutav: vidjeti 25.25 i bilješku. 1 blagoslovljen on će biti : očinski blagoslov bio je smatran učinkovitim po sebi i zato neopozivim . 1 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Jakov i glagola prevedenog s istisnuo . Vidjeti također 25.26 i bilješku . 2 Vidjeti 11.31 . 1 Pošto bi ubio svojeg brata , ubojica bi trebao napu -stiti svoj porodični klan i dakle svoju majku . 2 tih kćeri Hetovih : Rebeka aludira na žene Ezavljeve , vidjeti 26.34-35 . 3 jednu kćer Kanaanovu ili jednu Kanaanku . 4Ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku - Betuel, L-ban : vidjeti 24.15 , 29 . 1 Ber-Šeba : vidjeti 21.14 i bilješku ; Haran : vidjeti 11.31 i bilješku . 2 ljestve : tradicionalni prijevod jednog hebrejskog teksta koji prije da označava jedno monumenalno stubište . 1 stela : jedan uspravljeni kamen koji je simbolizirao nazočnost božanstva . Posipajući ulje odozgo Jakov ju je posvetio i učinio od tog mjesta jedno kultno mjesto . 2 Vidjeti 12.8 i bilješku . 3 dîm Å: vidjeti 14.20 i bilješku . 4 Kedem : vidjeti 25.6 i bilješku . Sinovi Kedemovi su stanovnici tog područja . 1 Vidjeti 11.31 i bilješku . 2 sin ili potomstvo; Laban bijaše unuk Nahorov. 1moje kosti i moje meso: vidjeti 2.23 i bilješku. 2 moj brat ili moj rođak. 3 pogled nježan: drugi prijevod oči slabašne ili ugodne. 1 U toj priči (29.31-30.24) u rođenju svakog dječaka ima jedna igra riječi na hebrejskom u imenu djeteta. Ovdje igra riječi smjera na Ruben i glagol preveden s gledao. 2 Igra riječi između Simeon i opazio (usp. 16.11 i bi lješku ). 3 Igra riječi između Levi i privrgnuti se. 4 Igra riječi između Juda i slaviti . 1 Uzeti jedno dijete na koljena bio je također ritual adopcije (vidjeti 48.12) ; od nje imat ću jednog sina : vidjeti 16.2 i bilješku . 2 Igra riječi između Dan i učiniti pravdu . 3 Igra riječi između Neftali i bila sam svezana u saveze . 4 Igra riječi između Gad i koja sreća! 5 Igra riječi između Ašer i koja sreća , sretnom . 1 rajčica, u fr. tekstu pomme d'amour što je moguće prevesti, s tommate = rajčica ili mandragora , za koju se u antičko doba vjerovalo da pospješuje plodnost . 2 Igra riječi između Isakar i moju plaću ( i ja sam te platila) . 3 Igra riječi između Zabulon i priznati moj položaj (rang) . 1Igra riječi između Josip i dodao (i skinuo ) redak 23 . 2 ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… :rečenica nije završena; može se podrazumijevati nešto kao: slušaj me ! ili ne odlazi ! - Ja sam doznao putem gatki (da): drugi prijevod Ja sam se obogatio (zato što). 1 plodnu : drugi prijevod crnu (isto u redcima 33, 35, 40 ) . U redcima 32-42 , detalji koji se tiču boje dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakov nisu uvijek jasni , ali opći smisao je bez dvojbe : tim potezima Jakov se pokazao lukaviji od svojeg punca koji je mijenjao "deset puta moju plaću « (31.7 ,41) . 1 stelu : vidjeti 28.16 i bilješku . 2 pojeo moj novac : čini se da Laban nije dao svojim kćerima uobičajeni miraz . 3 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku . 4 Idoli spomenuti ovdje su male figurine koje predstavljaju bogove zaštitnike obiteljske kuće . 1 Rijeka, tj. Eufrat ; planine Galada : planinski region na istoku Jordanije . 2 svboju braću , vjerojatno ljude iz svoje svojte (usp. 13.8 i bilješku). 3 svojom braćom :: vidjeti red.23 i bilješku . - Planine Galada : vidjeti red.21 i bilješku . 4 moje sinove i moje kćeri : tj. moje potomke . 1 moje bogove : vidjeti red. 19 i bilješku . 2 U Red. 31 , Jakov odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30 . 3 mojoj braći i tvojoj braći: vidjeti r. 23 i bilješku; trebalo bi se raditi o istim osobama, glede srodstva Jakova s Labanom. 1 Usp. Izl 22.12 ; Am 3.12 : pastir koji donese ostatke od jedne rastrgane životinje nije podnosio štete, tj. namirivao. 2 Strava Izakova: drugi prijevod Rođak Izakov ;radi se o jednom naslovu danom Bogu . 3 stela : vidjeti 28.18 i bilješku . 1 Igra riječi između imena Galad (red. 25 ) i [nedostaje nastavak teksta na francuskom] . 2 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Mispa i glago;a prevedenog s da vreba s jedne strane , i s druge strane Mispa i riječi prevedene sa stelau redcima 45 , 51 , 52 . 3 pod prijetnjom nesreće: drugi prijevod za nanijeti zlo . 4 Stravom Izakovom : vidjeti red. 42 i bilješku . 5 svoju braću : vidjeti r. 23 i bilješku . 1 svoje sinovre i svoje kćeri , tj. svoje potomke . 2 glasonoše ili *anđeli . 3 Ime mjesta Mahanaim znači dva tabora; bib-lijski autor ga približava uskliku koji prethodi , kao i od r. 8-9 . Lokalitet Manahaim smješten u Transjordaniji , nije sa sigurnošću identificiran ; smješta se bilo na sjever , bilo na jug od rijeke Jabok (r. 123) . 4 zemlja Seir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji smještenoj na jugu i jugo-istoku Mrtvog mora . 5 Jakov se boji odmazde Ezavljeve , poslije onog što mu je učinio dvadeset godina ranije (vidjeti 25.29-34 ; 27.1-45 ) . 1 Jabok : istočna pritoka Jordana . 2 Jedan čovjek: prema Oz 12.5, radi se o jednom *anđelu; ovaj tekst (r.31) dopušta misliti da se radi o Bogu osobno . 3 u fr. tekstu a≤ la courbe de femure (doslovce krivina od bedra = kuk) : drugi prijevod u zglob kuka , boka. 1 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Izrael i izraza prevedenog s ti si se borio s Bogom. - Novo ime dano Jakovu označava duboku promjenu u njegovom životu . 2 Penuel : ortografska varijanta od Peniel (red. 31) . 3 To jest koju je meni podijelio . 1 To jest u tvojim očima . 2 Seir : vidjeti 32.4 i bilješku . 1 Lokalitet smješten na istoku od Jordana (otprilike 55 km sjevero-istočno od Jeruzalema ). Riječ označava kolibe od pruća. 2 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku. Sišem : vidjeti 12.6 i bilješku . 3 Hiviti : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Dota (miraz) se davala od ženika mladinim roditeljima: darivanje se sastoji od njenih vlastitih dobara. 1 na vrata svojeg grada : vidjeti 23.10 i bilješku. 1 Kanaanci , Periziti : vidjeti u Glosaru pod A -MORITI . - moja kuća ili moja obitelj. 2 Bethel : vidjeti 12.8 i bilješku ; 28.10-22 . 3 svojim ukućanima ili svojoj obitelji . - Strani bogovi ili bogovi stranci ; radi se na primjer o idolima koje Rahela ukrala , vidjeti 31.19 . 1 Obruči ili naušnice mogli su biti simboli božanstava . Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku. 2 božanstvo ili Bog. 3 ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku . 4 Svemogući : vidjeti 17.1 i bilješku . 1 libacija -obredno polijevanje žrtvenika (škroplje- nje) -stela, ulje - vidjeti 28.18 i bilješku. 2 Vidjeti 28.19. 3 Bethel : vidjeti r. 1 . - Eufrata: Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od Jeruzalema (vidjeti r. 19 ; Mi 5.1). 4 Jakov je promijenio ime loše simbolike u ime dobrog predznaka . 5 stela ili uspravljeni kamen. 6 Migdal-Eder se nalazi, prema Mi 4.8, tik do padina *Siona, u Jeruzalemu. Ime znači »Kula stada « . 1 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku . 2 Mambre , Habron : vidjeti 13.18 i bilješku . 3 sjedinjen k svojima : vidjeti 25.8 i bilješku . 4 kćer Kanaana ili Kanaanka : -Hitit, Hivit : vidjeti u EGlosaru pod AMORITI . 1 Seir , Edom : vidjeti 32.4 i bilješku . 2 Radi se o poglavarima edomitskih plemena . 1 Horit : potomak puka koji je prethodno dominirao zemljom Kanaanovom . Usporedi u Glosarupod AMORITI . 2 vode : prema staroj sirijskoj verziji ; stara latinska verzija : vrele vode ; smisao korespondentne hebrej- ske riječi je nepoznat . 1 Ezav je otac Edomov , to jest Ezav je predak Edomitima .

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif