Ja znam da će Bog imati posljednju riječ

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Ja znam da će Bog imati posljednju riječ

Ja znam da će Bog imati posljednju riječ[uredi]

19 1 A Job uze riječ i reče:
2 Do kad ćete me vi uznemiravati
i trličiti svojim riječima?
3 Evo kako me već deset puta
Nemate li vi srama još me vrije? atiđ
4 Čak i da bijaše istina da sam ja
moja grješka tiče se samo mene.
5 Ako vi zaista hoćete sebe uzveličati
o mom trošku,
predbacujući meni ono čega se sam
stidim,
6 znajte dakle da je Bog taj koji je
i umotao me u svoju mrežu.
7 Ako ja vičem na nasilje,
nema odgovora,
ako ja pozivam, nema pravde.
8 On je prepriječio moj put da ja
ne prođem,
i na mojim stazama, on stavlja
svoje tmine.
9 On mi je zgulio moju slavu,
on je oteo krunu s moje glave.
10 On me hvata sa svih strana i ja
umirem,
on je iščupao drvo moje nade1.
11 Njegov gnjev se zapalio protiv mene,
on me drži svojim neprijateljem.
12 Njegove horde dolaze u
mnoštvu, one sebi krče pristup
sve do mene
i spodižu opsadu uokolo mojeg
13 Moja braća, on je njih udaljio od mene,
oni koji me poznaju izdaju se za
14 Moji su bliski nestali,
moja me bližnji su me zaboravili.
15 Gosti moje kuće i moje sluškinje
drže me kao stranca,
ja sam postao jedan uljez u njihovim
16 Ja sam pozvao svog slugu, on ne
odgovara
kad svojim ustima ja zaklinjem.
17 Moj dah odvratan je mojoj ženi
i ja se gadim sinovima utrobe moje2.
18 Čak i dječaci me preziru;
kad se dignem, oni me ogovaraju.
19 Svi moji bliski me se užasavaju,
čak i oni koje ja volim okrenuli su
se protiv mene.
20 Moje se kosti lijepe o moju kožu i o
moje meso,
i ja sam se izvukao s kožom iz svojih
zuba1.
21 Milosti za mene, milosti za mene,
vi moji prijatelji,
jer ruka Božja me dirnula.
22 Zašto me vi progonite kao Bog?
Nebi ste li bili zasićeni mesom
23 Ah! kad bi se samo zapisivale
moje riječi,
kad bi se urezale u jedan natpis!
24 Jednim željeznim dlijetom i
olovom2,
da zauvijek u jednoj stijeni
one ostanu urezane!
25 Ja znam dobro, ja, da je moj
iskupitelj3 živ,
kao posljednji, on će iskrsnuti na
26 A nakon što bude uništena ova koža
koja je moja,
u svojem tijelu ja ću promatrati Boga.
27 Ja sam taj koji će ga promatrati,
da, ja!
Moje će ga oči vidjeti, njega, i on
Moje *srce ga žudi na dnu mene.
28 Da vi kažete: » Kako ga mučiti da se
nađe izgovor za parbu protiv njega? «
29 Tad se bojte mača protiv vas samih,
jer pomama je prolazna kod mača.
Tako vi ćete znati da postoji jedno


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif