Debora i Barak

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Debora i Barak

Debora i Barak[uredi VE]

Debora

4 1 Ehud umrije, sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti ono što je loše u očima GOSPODOVIM.

2 GOSPOD ih prodade Javinu, kralju Kanaana, koji vladaše u Hasoru. Zapovjednik njegove vojske bijaše Zizera, ali onaj koji stanovaše u Harešot-Goimu2.

3 Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU, jer Zizera imaše 900 željeznih kola3 i bijaše strahovito ugnjetavao sinove Izraelove tijekom dvadeset godina.

4 No, Debora, jedna *proročica, žena Lapidotova, sudiše Izraelu u ono vrijeme.

5 Ona stolovaše pod Palmierom Deborinim, između Ramae1 i Betela, u planini Efraimovoj, i sinovi Izraelovi uspinjaše se knjoj za pitanja presude.

6 Ona dade pozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kedeša Neftalijevog i reče mu ona: ” GOSPOD, Bog Izraelov, uistinu je dao jednu zapovijed. Idi, skupi na brdu Tabor2 i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalijevih i sinova Zabulonovih.

7 Ja ću privući k tebi u potoku Kišon3 Zizerau, zapovjednika vojske Javina, kao i njegova kola i njegove postrojbe, i ja ću ti ga izručiti u ruke tvoje.“

8 Barak joj reče: ”Ako ti ideš sa mnom, ja ću ići, ali ako ti ne ideš sa mnom, ni ja neću ići.“

9 Ona reče: ” Ja ću dakle ići Stobom; ipak na putu kojim ćeš ti ići, slave neće biti za tebe, jer jednoj će ženi GOSPOD prodati Zizera. “ Debora se dize i ode prema Baraku u Kadeš.

10 Barak sazva Zabulon i Neftali u Kadeš. Deset tisuća ljudi uspeše se za njim, a s njim se uspe i Debora.

11 Heber Kenit bijaše se odvojio od Kaina, sina Hobabova, punca Mojsijeva, on bijaše razapeo šator čak pokraj hrasta Sanaimovog4, pokraj Kedeša.

12 Najaviše Zizerau da Barak, sin Abinoamom, bijaše uzišao na brdo Tabor.

13 Tada Zizera sazva sva svoja kola, 900 željeznih kola, kao i sav puk koji bijaše s njim, od Harošet-Goima do potoka Kišon.

14 Debora reče Baraku: ” Dizi se, jer evo dana kad je GOSPOD izručio Zizerau u tvoje ruke. Da, GOSPOD je izišao pred tobom.“ Barak siđe Sbrda Tabor, imajući deset tisuća ljudi iza sebe.

15 Tada, pred Barakom, GOSPOD rasprši ZIZERU sva njegova kola i svu njegovu vojsku - oštricom mača -. Zizera siđe sa svojih kola i pobježe pješice.

16 Barak proganjaše kola i vojsku sve do Horšet-Goima; sva vojska Zizeraova pade pod oštricom mača; ne osta ni jedan jedini.

17 A Zizera pobježe pješice k šatoru Jaele, žene Hebera Kenita, jer bijaše mir između Javina, kralja Hasora, i kuće Hebera Kenita.

18 Jael iziđe u susret Zizerau i reče mu: ” Stani, moj gospodine, stani kod mene; ne boj se ništa. “ On se zaustavi kod nje, u njenom šatoru, a ona ga pokri jednim pokrivačem.

19 On joj reče: ”Možeš li mi dati piti malo vode, jer žedan sam.“ Ona otvori mješinu s mlijekom, dade mu piti i ponovo ga pokri.

20 On joj reče: ” Stani na ulazu šatora i ako netko dođe, upita te i kaže: ima li koga tu? Ti ćeš reći: Nema. “

21 Ali Jael, žena Heberova, uzme jedan šiljak izšatora, zgrabi u svoju ruku jedan čekić, uđe polako kod njega i zabode mu šiljak u sljepoočnicu koji prođe i zabi se sve do u zemlju; Zizera koji, iscrpljen, bijaše dubokim snom zaspao, umrije.

22 No, evo Baraka koji progoniše Zizeru! Jael iziđe njemu u susret i reče mu: ”Dođi , i ja ću ti dati vidjeti čovjeka kojeg tražiš.“ On uđe k njoj kad evo kako Zizera leži mrtav, sa šiljkom u glavi.

23 U onaj dan Bog obori Javina, kralja Kanaana, pred sinovima Izraelovim.

24 Ruka sinova Izraelovih postajaše sve teža i teža protiv Javina, kralja Kanaana, sve dok ne bi oboren Javin, kralj Kanaana.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif