Amoniti napadaju Izrael

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Amoniti napadaju Izrael

Amoniti napadaju Izrael[uredi VE]

6 Sinovi Izraelovi počeše ponovo činiti ono što je zlo u očima GOSPODOVIM. Oni služiše *Bale i *Astarte3 , bogove *aramske, bogove sidonske, bogove moabske, bogove amonske, i bogove filistinske. Oni napustiše GOSPODA i ne še ga više.

7 Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela i ona ih prodade Filistincima i sinovima Amonovim.

8 Ovi smrviše sinove Izraelove one godine i razbiše tijekom osamnaest godina sve sinove Izraelove koji bijahu Sone strane Jordana, u zemlji *Amorita, u Galadu.

9 Sinovi Amonovi pređoše Jordan da također zarate protiv Jude, Benjamina i kuće Efraimove, a užas Izraelov bijaše krajnji.

10 Tada sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU govoreći: ”Mi smo zgriješili protiv tebe, jer smo napustili svojeg Boga za služiti Baalima.“

11 GOSPOD reče sinovima Izraelovim: ” Kad su vas Egipćani, Amoriti, sinovi Amonovi, Amalekovi i Madijanovi4 potlačili i kad ste vi zavapili prema meni,

12 nisam li vas ja izbavio iz njihovih ruku?

13 Ali vi, vi ste me napustili, i vi ste služili drugim bogovima. Zbog tog ja neću početi iznova spašavati vas.

14 Hajde! Vapite prema bogovima koje ste izabrali. Nek' dođu, oni, vama u pomoće u vrijeme vašeg jada!“

15 Sinovi Izraelovi rekoše GOSPODU: ”Mi smo zgriješili. Postupi s nama u svemu kako će se činiti dobrim u očima tvojim; ali, izbavi nas danas! “

16 Oni odstraniše strane bogove izsredine sebe i služiše GOSPODA koji ne mogaše podijeti patnji Izraelovih.

17 Sinovi Amonovi biše sazvani i utaboriše se u Galadu. Sinovi Izraelovi se prikupiše i utaboriše u Mispai1.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif