Baruh

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Baruh

Razlog i cilj knjige Baruhove[uredi]

 • 1 1 Evo sadržaja knjige koju Baruh[1] sin Neriasov, sin Maseasov, sin Sedeciasov, sin Hazadiasov, sin Helkiasov, napisa u Babiloniji,
 • 2 pete godine, sedmog dana u mjesecu, u vrijeme kad Kaldejci bijahu uzeli Jeruzalem i kad ga bijahu opustošili vatrom[2] .
 • 3 Baruh dade obaviti čitanje sadržaja ove knjige u nazočnosti Jekoniasa[3], sina Joakima, kralja Jude, i sveg puka koji bijaše došao slušati knjigu,
 • 4 u nazočnosti vlasti, kraljevih sinova, *starješina, kratko u nazočnosti sveg puka od najmanjeg sve do najvećeg svih onih koji stanovahu u Babiloniji na obali rijeke Sud[4].
 • 5 Ljudi plakaše , *pošćaše, moljaše pred Gospodom.
 • 6 Potom oni sakupiše novac, svatko davaše prema svojim mogućnostima.
 • 7 I oni ga poslaše uJeruzalem svećeniku Joakim[5] u, sinu Helkiasovu, sinu Salomovu, kao i drugim svećenicima i svem puku koji se nalaziše s njim u Jeruzalemu.
 • 8 Otprije Baruh bijaše uzeo predmete iz Kuće Gospodove one koji bijahu odneseni izvan *svetišta a za donijeti ponovo u zemlju judu, desetog dana mjeseca Siwana; radilo se o predmetima od srebra koje bijaše dao načiniti Sedecias[6], sin Joziasov, kralj Jude,
 • 9 nakon što Nabukodonozor, kralj Babilonije , bi izgnao iz Jeruzalema Jekoniasa i bio ga doveo u Babiloniju kao i poglavare, zatvorenike, vlasti i narod zemlje.
 • 10 I oni rekoše: Evo, mi smo poslali novaca; s tim iznosom, kupite žrtava u vidu holokausta i *žrtava za grijehe, kupite *tamjana; načinite ponude, ponudite žrtve na *oltaru Gospoda našeg Boga,
 • 11 i molite za život Nabukodonozorov, kralja Babilonije i onaj njegovog sina Baltazara, da bi njihovi dani bili kao dani nebeski na zemlji[7].
 • 12 Tada će nam Gospod dati snage i zasvijetlit će naše oči; mi ćemo živjeti u sjeni Nabukodonozorovoj, kralja Babilonije, i u sjeni njegovog sina Baltazara, mi ćemo ih služiti tijekom brojnih dana i naći ćemo milost pred njima.
 • 13 Molite jednako Gospoda našeg Boga za nas, jer mi smo zgriješili protiv Gospoda, našeg Boga, i sve do ovog dana gnjev i srdžba Gospodova nisu se okrenuli od nas.
 • 14 Najzad, vi ćete dati čitanje ove knjige koju smo vam poslali da bi se izvršilo ispovijedanje grijehova u Kući Gospodovoj, na dan Blagdana1 i dane kad to priliči.
 • 15 Vi ćete reći:

Ispovijed grijehova[uredi]

 • Gospodu našem Bogu pripada pravda, ali nama sram na licu, kao što ga se vidi danas! Sram za čovjeka iz Jude i stanovnike Jeruzalema,
 • 16 za naše kraljeve, naše poglavare, naše svećenike, naše *proroke i naše očeve.
 • 17 Jer mi smo zgriješili protiv Gospoda,
 • 18 mi njemu nismo bili odani i nismo slušali glas Gospoda našeg Boga koji nam govoraše da idemo prema zapovijedima koje je stavio pred nas.
 • 19 Od dana kad je Gospod izveo iz Egipta naše očeve[8] sve do ovog dana, mi nismo prestajali biti nevjerni Gospodu našem Bogu i postupali smo lakomisleno ne slušajući njegov glas.
 • 20 Također, kao što se vidi danas, nesreće su se prilijepile za nas, kao i prokletstva prorokovana na zapovijed Gospodovu po njegovom sluzi Mojsiju, na dan kad on izvede naše očeve iz zemlje Egipta za dati nama jednu zemlju gdje teku med i mlijeko.
 • 21 Mi nismo slušali glas Gospoda našeg Boga, prema svim riječima proroka koje nam je on bio poslao,
 • 22 već idemo, svaki slijedeći nacrt svog opakog srca, služiti druge bogove, činiti što je zlo u očima Gospoda našeg Boga.
 • 2 1 Gospod je dakle stavio na izvršenje riječ koju bijaše izgovorio protiv nas, protiv naših sudaca koji upravljaju Izraelom, protiv naših kraljeva, protiv naših poglavara i protiv stanovnika Izraela i Jude[9]:
 • 2 nisu bile pod ovim nebom činjene slične stvari onima koje je učinio Jeruzalem, sukladno onome što je pisano u Mojsijevom Zakonu;
 • 3 to je došlo do te točke da smo jeli jedan meso sina svog, drugi meso svoje kćeri.
 • 4 I Gospod ih je izručio vlasti svih kraljevstava koja nas okružuju, za pretrpjeti uvrjedu i pustošenje među svim okolnim narodima, ondje gdje ih je on raspršio.
 • 5 Oni su bili porobljeni umjesto da gospodare, jer mi smo griješili protiv Gospoda našeg Boga ne slušajući njegov glas.
 • 6 Gospodu našem Bogu pripada pravda, a nama i našim očevima sramota na licu, kao što ju se vidi danas!
 • 7 Sve ono što Gospod bijaše oglasio za nas, sve te nesreće su se oborile na nas.
 • 8 I mi nismo molili pred Gospodom da okrene svakog od nas od misli svog opakog srca.
 • 9 Također Gospod je bdio nad tim nevoljama i poslao ih protiv nas; jer Gospod je pravedan u svemu što nam je zapovjedio činiti,
 • 10 ali mi nismo slušali njegov glas koji nam govoraše da idemo prema zapovjedima koje je Gospod stavio pred nas.

Preklinjanje[uredi]

 • 11 A sada, Gospode Bože Izraelov, ti koji si izveo svoj narod iz Egipta svojom snažnom rukom, znakovima i čudima, jednom velikom silom i svojom pruženom rukom, ti koji si sebi stvorio Ime kao što se to vidi danas,
 • 12 mi smo zgriješili i postupili kao bezbožnici, počinili smo nepravdu, Gospode naš Bože, protivno svim tvojim propisima.
 • 13 Nek' se tvoj gnjev okrene od nas, jer evo nas napuštenih, malobrojnih među narodima gdje si nas ti raspršio.
 • 14 Slušaj, Gospode, našu molitvu i našu molbu, poštedi nas zbog sebe i učini nam milost pred onima koji su nas izgnali,
 • 15 da sva zemlja sazna da si ti Gospod naš Bog, jer tvoje *Ime je bilo zazvano nad Izraelom i nad njegovim rodom.
 • 16 Gospode, pogledaj odozgo s tvog svetog boravišta i povedi računa o nama; napni uho, Gospode, i slušaj;
 • 17 otvori oči i gledaj: ovo nisu mrtvaci u *Hadu, oni kojima je dah uzet iz utrobe, koji će odati slavu i pravdu Gospodu,
 • 18 već je to krajnje ojađena duša, ona koja ide povijena i iznemogla, to je pogled koji podrhtava, i ogladnjela duša koji će ti učiniti hvalu i pravdu, Gospode!
 • 19 Tako, Mi se ne oslanjamo na djela pravde naših otaca[10] i naših kraljeva kad stavljamo naše preklinjanje pred tvoje lice, Gospode naš Bože;
 • 20 jer ti si poslao svoj bijes i svoj gnjev protiv nas, kao što si to bio oglasio putem posredovanja svojih slugu *proroka, govoreći:
 • 21 ” Ovako govori Gospod: Povijte leđa, služite kralja Babilonije, i vi ćete ostati u zemlji koju sam ja dao vašim očevima.
 • 22 Ali ako vi ne poslušate glas Gospodov koji vam kaže da služite kralju Babilonije,
 • 23 ja ću učiniti tako da glas radosti i zadovoljstva, glas mladoženje i onaj nevjestin napuste gradove Jude i iziđu iz Jeruzalema; sva će zemlja biti opustošena, ispražnjena od svojih stanovnika.“
 • 24 Ali mi nismo slušali tvoj glas koji nam govoraše da služimo kralju Babilonije; ti si također stavio na izvršenje riječi koje si bio izgovorio na usta svojih slugu proroka: izvadit će se iz svojih grobova kosti naših kraljeva i kosti naših otaca[11].
 • 25 I evo njih bačenih na danju žegu i noćni mraz; oni su umrli u groznim patnjama, od gladi, mača i izgona;
 • 26 a Kuća nad kojom je tvoje Ime bilo zazvano, ti si ju stavio u stanje u kojem se vidi danas, zbog opakosti kuće Izraelove i doma Judina[12].
 • 27 Ipak ti si postupio spram nas, Gospode, prema svoj svojoj pravednosti i svojoj velikoj sućuti,
 • 28 sukladno onome što ti bijaše najavio po posredništvu sluge tvog Mojsija, u dan kad si mu zapovjedio napisati Zakon pred sinovima Izraelovim[13] govoreći:
 • 29 ” Ako ne poslušate moj glas, eh dobro, ovo ogromno bučno mnoštvo bit će svedeno na malenkost među narodima gdje ću ih raspršiti;
 • 30 jer ja znam da me oni neće poslušati, jer to je jedan narod krute šije. Ali oni će se vratiti u zemlju gdje budu bili izgnani,
 • 31 i znat će oni da sam ja Gospod njihov Bog. Ja ću im dati *srce i uši koji će slušati,
 • 32 oni će me hvaliti u zemlji gdje budu bili izgnani i sjetit će se mog *Imena.
 • 33 Oni će se odreći svojih tvrdoglavosti i svojih opakih djela, jer će se sjetiti oni puta svojih otaca[14] koji zgriješiše protiv Gospoda.
 • 34 I ja ću ih vratiti u zemlju koju sam obećao njihovim očevima, Abrahamu, Izaku i Jakovu; oni će joj zagospodariti; ja ću ih učiniti brojnim i, da uistinu, oni više neće biti umanjivani.
 • 35 Ja ću uspostaviti za njih jedan vječni *savez, da ja budem njihov Bog i da oni budu moj narod; i neću više izvoditi moj puk Izrael iz zemlje koju sam im dao.
 • 3 1 Gospode svemogući, Bože Izraelov, ovo je jedna duša u zebnji, to je jedan duh opterećeni što jauče prema tebi.
 • 2 Slušaj, Gospode, i smiluj se, jer mi smo zgriješili protiv teb;
 • 3 ti, naime, ostaješ zauvijek, ali mi, mi smo izgubljeni zauvijek!
 • 4 Također, Gospode svemogući, Bože Izraelov, slušaj molitvu mrtvih Izraelovih[15], sinova onih koji su zgriješili protiv tebe: oni nisu slušali glas Gospoda svog Boga, tad su se nesreće nalijepile na nas.
 • 5 Ne sjećaj se nepravdi naših otaca već, sjeti se svoje ruke i svog Imena,
 • 6 jer ti si Gospod naš Bog, i mi ćemo te hvaliti, Gospode!
 • 7 To je ono zbog čega si ti udahnuo svoj strah u naša srca[16]: da bismo mi zazivali tvoje Ime. Mi ćemo te hvaliti u našem izgnanstvu, jer smo bili okrenuli od naših srca svu nepravdu naših otaca koji zgriješiše protiv tebe.
 • 8 Evo nas danas u ovom izgnanstvu gdje si nas ti razasuo, kao predmeti uvrjede i kletve i za svoju kaznu, zbog svih nepravdi naših otaca koje su se odvojili od Gospoda našeg Boga.

Izrael je napustio izvor Mudrosti[uredi]

 • 9 Slušaj, Izraele, prigni uho da bi naučio
razlikovati.
Što se dogodilo, Izraele?
 • 10 Zašto si ti u zemlji neprijateljskoj?
Zašto si ostario u stranoj zemlji?
 • 11 Zašto si se uprljao s mrvima[17] i
zašto si stavljen u broj onih koji
odlaze u *Had?
 • 12 To je zato što si napustio izvor
Mudrosti.
 • 13 Da si slijedio Božji put, ti bi
stanovao u miru zauvijek.
 • 14 Nauči gdje je razlikovanje, gdje
je snaga , gdje je znanje za
poznavati u isto vrijeme gdje su
dugovječnost i život, gdje su
svjetlost očiju i mir.

Nitko ne može otkriti Mudrost[uredi]

 • 15 Tko je pronašao prebivalište
Mudrosti
i tko je ušao u njene riznice?
 • 16 Gdje su poglavari naroda, i oni
koji svladavaju divlje zemaljske
zvijeri[18]?
 • 17 Gdje su oni koji se igraju s
pticama nebeskim,
oni koji pohranjuju srebro i zlato,
u koje su ljudi stavili svoje
pouzdanje,
oni čije je bogatstvo bez granica?
 • 18 Gdje su oni koji obrađuju srebro i
prave od njega predmete svoje
skrbi,
oni čija djela nadilaze maštu?
 • 19 Oni su bili uništeni, oni su sišli u
*Had,
a drugi su se podigli na njihovo
mjesto.
 • 20 Najmlađi vidješe svjetlost i
stanovali su na zemlji; ali oni nisu
upoznali put znanosti[19],
 • 21 oni nisu posvetili pažnje njenim
stazama i nisu se bavili njome;
sinovi su se držali po strani od
putova svojih otaca.
 • 22 Nije ju se ništa više čulo u
Kanaanu,
ni vidjelo u Temanu[20];
 • 23 čak ni sinovi Agarovi
koji istražuju znanje o zemlji,
trgovci iz Merana i Temana[21]
pričatelji bajki i tragači za znanjem,
oni nisu upoznali put Mudrosti
i nisu se sjetili njenih staza.
 • 24 O Izraele, kako je velika Kuća
Božja,
kako je prostran posjed koji njemu
pripada!
 • 25 On je velik i beskrajan
on je uzvišen i neizmjeran!
 • 26 Ondje biše rođeni znameniti
divovi, oni iz početka, visokog
stasa i vični ratnom umijeću.
 • 27 Ipak nije njih Bog izabrao,
niti je njima pokazao put znanosti;
 • 28 i oni propadoše, jer nisu imali
razbora;
oni propadoše zbog svoje
nepromišljenosti .
 • 29 Tko se uspeo u nebo, tko se
domogao nje za spustiti ju iz
oblaka?
 • 30 Tko je otišao s one strane mora,
tko ju je našao,
za odnijeti ju po cijenu zlata
dragocjenog?
 • 31 Nema nikog tko joj put
poznaje, čak nikog tko bi joj
poželio slijediti put.

Bog je sam dao Izraelu Mudrost[uredi]

 • 32 Ali onaj koji zna sve stvari
poznaje nju,
on ju je otkrio svojim razumom;
on je napravio zemlju[22] za vječnost,
potom ju napučio četveronošcima;
 • 33 on je poslao svjetlost i i ona putuje;
on ju je pozvao: ona mu se pokorava trepteći;
 • 34 zvijezde su sijale i radovale se
u svojim bdijenjima[23];
 • 35 on ih je pozvao, i one su
odgovorile: Evo nas!
One su veselo sijale za svog
Tvorca.
*36 To je on, naš Bog, i neće se drugi
računati, nego on.
 • 37 On je otkrio svaki put koji vodi k
znanosti[24] i pokazao ga Jakovu,
svom sluzi, i Izraelu, svom
ljubimcu.
 • 38 Nakon toga ona je viđena
na zemlji i živjela je on među
ljudima.
 • 4 1 Mudrost, to je knjiga zapovijedi
Božjih, to je Zakon koji postoji
zauvijek;
svi oni koji prionu k njemu ići će u
život,
ali umrijet će oni koji nju napuste.

Treba proniknuti Mudrost[uredi]

 • 2 Okreni se, Jakove[25], i pronikni ju;
putuj prema znanju, u susret
svjetlosti.
 • 3 Ne daji svoje slave[26] drugome,
ni svojih povlastica jednom
tuđem narodu.
 • 4 Sretni smo mi, Izraele, jer nam je
moguće spoznati što je milo Bogu!

Obodrenje za izgnanike[uredi]

 • 5 Smjelo, narode moj, ti spomenu
Izraelov[27]!
 • 6 Vi bijaste prodani neznabošcima,
ali to nije bilo za vaše uništenje;
to je zato što ste naljutili Boga,
da ste bili predani neprijateljima;
 • 7 jer vi ste ogorčili svojeg Tvorca
žrtvujući *demonima a ne Bogu;
 • 8 vi ste zaboravili Boga vječnog koji
vas je hranio,
vi ste također ožalostili onoga koji
vas je podigao, Jeruzalem .
 • 9 Gnjev se božji vidio sručiti na vas
i on je rekao :

Jeruzalem tješi svoju izgnanu djecu[uredi]

” Slušajte, susjedi *Siona,
Bog mi je dosudio jednu veliku
bol;
 • 10 jer ja sam vidio zatočeništvo
koje je Vječni dosudio mojim
sinovima i mojim kćerima;
 • 11 ja sam ih s radošću bio podigao,
ali sam ih pustio otići u žalosti
i patnji.
 • 12 Nek' se nitko ne raduje da sam ja
udovac i napušten od mnogih.
Ja sam bio opustošen zbog grijeha
moje djece,
jer oni su se udaljili od Zakona
Božjeg;
 • 13 oni nisu poznavali mojih propisa,
oni nisu išli propisanim putovima
Božjim ni slijedili staza odgoja
sukladno njegovoj pravdi.
 • 14 Nek dođu oni, susjedi Siona!
Sjetite se ropstva koje je Vječni
dosudio mojim sinovima
i mojim kćerima!
 • 15 Jer on je izbacio protiv njih
jedan narod došao iz daleka,
jedan narod bestidan i stranog
jezika,
ljude koji ne imaše obzira ni
za starca ni milosti za dijete,
 • 16 koji odvedoše djecu dragu
udovcu osudiše ga na samoću
lišavajući ga njegovih kćeri.
 • 17 Ali ja, kako vam ja mogu doći
u pomoć?
 • 18 On je taj koji vam je dosudio
te pokore i koji će vas istrgnuti
iz ruku vaših neprijatelja.
 • 19 Idite, djeco, idite!
Ja, evo mene dakle napuštenog i
opustjelog;
 • 20 ja sam napustio haljinu mira;
odjenuo sam odjeću preklinjuću[28];
ja ću kričati prema Vječnom
tijekom svih mojih dana.
 • 21 Budite hrabri, djeco! Kričite
prema Bogu i on će vas istrgnuti
podređenosti, iz ruku vaših
neprijatelja;
 • 22 jer ja , stavio sam u Vječnog ufanje
za vaš spas i *Svetac mi je poslao
jednu radost:
milosrđe će vam doći uskoro od
strane Vječnog, spasitelja
vašeg.
 • 23 Jer ja sam vas pustio otići
u patnji i tuzi,
ali Bog će vas vratiti meni
u radosti i veselju zauvijek.
 • 24 Kao što susjede Siona gledaju sada
vaše zatočeništvo,
isto tako vidjet će uskoro spas
koji će doći od vašeg Boga:
on će vam doći s blještavom
slavom i sjajem Vječitog.
 • 25 Djeco, podnesite strpljivo gnjev
koji vam je došao od Boga;
neprijatelj te progonio, ali ti
ćeš uskoro vidjeti njegovo
razaranje i ti ćeš mu gaziti
šiju[29].
 • 26 Moja ljupka djeca prošla s
u kamenitim putovima,
ona su bila uzeta kao stoka
oteta na silu od neprijatelja.
 • 27 Čuvajte smjelost, djeco,
i kričite prema Bogu,
jer onaj koji vas je odveo onamo
sjetit će se vas.
 • 28 Kao što ste vi imali naum odstraniti
se od Boga,
eh dobro, kad ste jedan put
prevjerili, uputite vaš napore
u potragu za njim!
 • 29 Jer onaj koji vam je dosudio ove
nevolje dovest će vam vječnu
radost u isti vrijeme kad i vaše
spasenje.“

Nada za Jeruzalem[uredi]

 • 30 Smjelo, Jeruzaleme! On će te
utješiti, onaj koji ti je dao ime
tvoje.
 • 31 nesretni oni koji su te zlostavljali
i koji su se radovali tvom padu!
 • 32 Nesretni gradovi čija su djeca bila
robovima!
Nesretna ona koja je primila tvoje
sinove[30]!
 • 33 Jer, kao što se ona radovala tvojem
padu i čestitala sebi tvoje razaranje,
tako će joj biti dosuđeno njeno
vlastiti opustošenje;
 • 34 ja ću ju lišiti brojnog pučanstva
koje njoj donosi radost njenu,
i njena bezumnost promijenit
će se u patnju,
 • 35 jer Vječiti dat će oboriti se na nju
jednoj vatri, za dugo vremena,
i ona će biti nastanjena demonima
još više vremena.
 • 36 Pogledaj prema Istoku, Jeruzaleme,
i vidi radost koja ti dolazi od Boga.
 • 37 Evo, oni dolaze, sinovi koje
si ti gledao otići,
oni dolaze, sakupljeni s Istoka
sve do Zapada po riječi *Sveca,
radujući se slavi Božjoj.
 • 5 1 Jeruzaleme, ostavi svoju haljinu
patnje i neimaštine i odjeni
zauvijek lijepi ures slave Božje.
 • 2 Pokrij se ogrtačem pravde,
onim koji dolazi od Boga, i stavi
na glavu dijademu slave
Vječitoga;
 • 3 jer Bog će pokazati tvoj sjaj svoj
zemlji koja je pod nebom,
 • 4 i dat će ti on to ime zauvijek:
” Mir Pravde i Slava Pobožnosti“.
 • 5 Ustaj, Jeruzaleme, postavi se na
visinu i okreni svoj pogled
prema Istoku:
Vidi svoju djecu, sakupljenu od
zalazećeg sunca sve do Levanta,
riječju Sveca;
oni se raduju što ih se Bog sjeća;
 • 6 oni pješice izlaze od tvojih vrata ,
potisnuti od neprijatelja,
ali Bog ih vraća prema tebi,
nošene slavno kao jedan prijestol
kraljevski.
 • 7 Jer Bog je zapovjedio da svaka
visoka planina bude spuštena,
kao i beskrajne dine;
on je dao ispuniti provalije da bi
zemlja bila izravnana i da
Izrael može napredovati jednim
sigurnim korakom, u slavi Božjoj.
 • 8 Na zapovijed njegovu, šume
također,
i svako mirišljivo drvo,
pripremili su svoju sjenu
za Izrael;
 • 9 jer Bog će voditi Izrael, u radost, u
svjetlost svoje slave, praćen
milosrđem i pravdom oni koji su
njegovi.


Podrubnice uz Baruh[uredi]

 • [1]Baruh: knjiga je pripisana Baruhu, prijatelju i tajniku proroka Jeremije (vidjeti Jr 36.4; 45.1).
 • [2]pete godine: (poslije zauzeća Jeruzalema): 582.g. pr.r.I.Kr. - sedmog dana u mjesecu: vjerojatno pretog mjeseca (*vidjeti 2 krlj 25.8), to je datum pljačkanja Jeruzalema - Kaldejci: vidjeti Jr 21.4 i bilješku.
 • [3]Jekonias: grčki oblik imena Jekonija, drugo ime za Jojakina (vidjeti Jr 22.24; 27.20 i bilješke).
 • [4]kraljevih sinova: možda prinčeva kraljevske obitelji Jude, ili kraljevih rtođaka - rijeke Sud, drugdje nepoznata, vjerojatno jedan od kanala koji prolaze Babilonijom.
 • [5]Joakim: drugdje nepoznat.
 • [6]mjeseca Siwana: o pljačkanju Templa od Babilonijaca, vidjeti 2 Krlj 25.13-15 (usporediti 24.13) - Siwan:vidjeti u glosaru pod KALENDAR - Sedecias: posljednji kralj Jude, vidjeti 2 krlj 24.18 - 25.7.
 • [7]Baltazara: grčka forma imena Belšasar, ime suverena spomenutog u Dn 5.1 - da bi njihovi dani bili: izraz koji znači da njihov život traje koliko i nebo nad zemljom (vidjeti Dt 11.21).
 • [8]da bi se izvršilo ispovijedanje grijehova: drugi prijevod za obznaniti javno - na dan Blagdana (bez ikakvog preciziranja) označava obično Blagdan šatora (1 Krlj 8.2, 65); vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [9]naše očeve ili pretke.
 • [10]Izraela i Jude: vidjeti bilješku uz Jr 3.6.
 • [11]djela pravde naših otaca ili zasluge naših predaka.
 • [12]kosti naših otaca: vidjeti Jer 8.2.
 • [13]zbog opakosti kuće Izraelove i doma Judina: tj. narod Jude i Izraela. O Izraelu i Judi vidjeti Jr 3.6.
 • [14]pred sinovima Izraelovim: Izraelitima.
 • [15]puta svojih otaca ili ponašanja svojih otaca ili još onoga što se dogodilo njihovim očevima.
 • [16]molitvu mrtvih Izraelovih: tj. izgnanika; vidjeti Iz 59.10; Ez 37.11; Lm 3.6.
 • [17]udahnuo svoj strah u naša srca ili naveo nas da te štujemo.
 • [18]uprljao s mrvima: vidjeti u Glosaru pod ČIST. Ovdje izraz mrtvi možda označava, u figurativnom smislu , pogane, među kojima su izgnani Izraeliti.
 • [19]koji svladavaju divlje zemaljske zvijeri: slikovita aluzija na narodne poglavare (vidjeti Jr 27.6; Dn 2.38). U r. 17 izraz oni koji se igraju s pticama nebeskim ima isti smisao.
 • [20]put znanosti: ovdje je to sinonim za mudrost.
 • [21]u Kanaanu: narod koji je nastanjivao Palestinu u vrijeme dolaska Izraelita - ni vidjelo u Temanu: vidjeti Ab 8-9 i bilješku.
 • [22]iz Merana i Temana: populacije iz Arabije; vidjeti Stv 25.12-15.
 • [23]on je napravio zemlju: ili stavio zemlju na mjesto ( smjestio ) ili još ustrojio.
 • [24]u svojim bdijenjima: stari su dijelili noć u više bdijenja (Sdc 7.19; Lk 12.38).
 • [25]put koji vodi k znanosti: vidjeti 3.20 i bilješku.
 • [26]Ne daji svoje slave: ili ono što tvori tvoju slavu, tj. milost koju ti je Bog podijelio dajući ti spoznati Mudrost.
 • [27]ti spomenu Izraelov: tj. ti koji ovjekovječuješ ime Izraelovo.
 • [28]odjeću mira ili odjeću koju sam nosiio kad mi je bilo dobro - odjeću preklinjuću: vidjeti u Glosaru pod KOSTRIJET, RASTRGATI ODJEĆU.
 • [29]ti ćeš mu gaziti šiju: vidjeti Joz 10.24 i bilješku.
 • [30]koji su primili tvoje sinove: aluzija na Babiloniju, koja je zadržala u zatočeništvu Izraelite, izgnanike iz Jeruzalema.