Prijeđi na sadržaj

Trijem i vanjsko predvorje

Izvor: Wikizvor
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Trijem i vanjsko predvorje


  • 5 I evo: vanjski zid, svud uokolo hrama. U ruci čovjekovoj, jedan štap za mjerenje, od šest lakata svaki od lakat i jedan pedalj3. On izmjeri širinu gradnje: jedan štap; visina: jedan štap. 6 On

dođe k vratima koja su licem prema istoku, on im se uspe uz stepenike; on izmjeri prag na vratima: jedan štap u dubinu za svaki prag, jedan štap jedan štap u dubinu. 7 Lože1: jedan štap u dužinu i jedan štap u širinu; između loža, pet lakata. Prag vrata, sa strane predvorja vrata, počev iznutra, jedan štap. 8 On izmjeri predvorje vrata2:

  • 9 osam lakata; njegove potpornje: dva lakta, predvorje vrata smještenih prema unutra. 10 Lože istočnih vrata: tri s jedne strane, tri s druge; isti razmjeri za sve troja, i isti razmjeri za

potpornje, s jedne i s druge strane. 11 On izmjeri širinu otvora vrata: deset lakata, dubina vrata: trinaest lakata. 12 Bijaše jedan međuprostor ispred loža; taj međuprostor bijaše od jednog

lakta s obje strane3 Lože: šest lakata s jedne strane i šest lakata s druge . 13 On izmjeri vrata, od jednog temelja loža do drugog; širina: 25 lakata, svaki ulaz licem drugom ulazu. 14 On izmjeri

predvorje: dvadeset lakata; što se tiče predvorja vrata, *trijem ga okruživaše4. 15 Prolaz je izlazio prema licu vrata; sve do lica predvorja unutrašnja strana vrata 50 lakata. 16 Rešetkama

okovani prozori na ložama i na svojim potpornjima, s unutarnje strane vrata, svud uokolo1; isto tako za predvorje prozori sve uokolo, s unutrašnje strane. I na svakom potpornju, palme.

  • 17 On me uvede u vanjski trijem; i evo: dvorane s jednim pločnikom; one bijahu uređene, svud uokolo trijema: 30 dvorana na tom pločniku. 18 Pločnik, na strani vrata, odgovaraše širini

vrata: to bijaše unutarnji pločnik. 19 On izmjeri udaljenost, od ispred donjih vrata sve do vanjske fasade unutarnjeg trijema: stotinu lakata. Evo za istok. što se tiče sjevera, 20 on izmjeri

dužinu i širinu vrata koja su licem prema sjeveru, na vanjski trijem. 21 Njihove lože tri s jedne strane i tri s druge , njihovi potpornji i njihovo predvorje bijahu istih razmjera kao onih prvih

vrata; njihova dužina 50 lakata; širina: 25 lakata. 22 Njihovi prozori, njihovo predvorje i njihove palme bijahu istih razmjera kao one vrata licem k istoku; uspinjalo se uz sedam stepenika;

predvorje bijaše nasuprot. 23 Bijahu jedna vrata u unutarnjem trijemu, licem prema sjevernim vratima, kao i ona na istoku; čovjek izmjeri, od jednih do drugih vrata: stotinu lakata. 24 on mi

dade ići u smjeru juga; i evo: bijahu jedna vrata, u smjeru juga. On izmjeri njihove potpornje, njihovo predvorje: isti razmjeri kao i drugih. 25 Vrata i njihovo predvorje imahu prozore svud

uokolo, slične drugim prozorima; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata. 26 Sedam stepenika pristupahu sučelice njihovom predvorju. Bijaše tu palmi, s jedne i s druge strane, na njegovim potpornjima. 27 Unutarnji trijem imaše jedna vrata

u smjeru juga; on izmjeri od jednih do drugih vrata, u smjeru juga: stotinu lakata.