Dvije kotarice smokava

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Dvije kotarice smokava

Dvije kotarice smokava

24 1 GOSPOD mi dade vidjeti dvije kotarice smokava stavljene jednu kraj druge ispred palače GOSPODOVE, nakon što Nabukodonozor, kralj Babilonije, bude prognao iz Jeruzalema Jekonija2, sina Jojakimova, kralja Jude, kao i visoke službenike
Judine, tehničare i inženjere, i odvede ih u Babiloniju. 2 Jedna od kotarica sadržavala je veoma lijepe smokve, prvorazredne kakvoće, dok je druga sadržavala smokve veoma loše kakvoće, toliko loše da su bile nejestive.
3 Tad mi GOSPOD reče: ” što vidiš ti Jeremija?“ Ja odgovorih:” Smokve. One koje su dobre kakvoće veoma su lijepe, a one koje su loše veoma su ružne, toliko ružne da su nejestive.“ 4
Tada se riječ Božja uputi meni u ovim izrazima: 5 Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Kao što se ističu ove lijepe smokve tako ja promatram sa zadovoljstvom izgnanike Judine koje sam
istjerao iz ovog mjesta u zemlju Kaldejaca1. 6 Moj se pogled spušta na njih sa zadovoljstvom, i ja ću ih vratiti u ovu zemlju; ja ću ih podići, ja ih neću više uništavati, ja ću ih zasaditi, ja ih
neću iskorijenjivati više. 7 Dat ću im jednu pamet koja će im dopustiti da me spoznaju; da, ja sam GOSPOD, i oni će postati narod za mene, a ja, ja ću postati Bog za njih: oni će se vratiti k
meni sa dna samih sebe. 8 Ali, ono što se događa s lošim smokvama, tako lošim da su nejestive ovako govori GOSPOD, to je ono što ću učiniti sa Sedecijasom, kraljem Jude, njegovim
ministrima i svim ostatkom Jeruzalema, svim koji su ostali u ovoj zemlji, i onima koji borave u
Egiptu1: 9 s užasom, ja ću načiniti od njih jedan zastrašujući primjer za sva kraljevstva zemlje; u svim mjestima gdje sam ih raspršio, oni su priča i poruga ljudima i postaju predmetom kletvi i
proklinjanja. 10 Ja pus� tam protiv njih mač, glad i kugu sve dok ne nestanu sa zemlje koju sam ja dao njima i njihovim očevima2.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif