Knjiga Zaharijeva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga Zaharijeva


PRVI DIO[uredi]

Jedan poziv Gospodinov: Vratite se k meni[uredi]

 • 1 1 Osmog mjeseca, druge godine vladavine Darijusove riječ GOSPODOVA bi upućena *proroku Zahariji[1],

sinu Berekijevu, sinu Idoovu:

 • 2 ” GOSPOD je žestoko razljućen protiv vaših otaca[2]. “
 • 3 Reci im:
” Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Vratite se k meni - proročanstvo GOSPODOVO, sve-mogućeg –
i ja ću se vratiti k vama, reče GOSPOD,
svemogući.
 • 4 Ne oponašajte svojih otaca, onih koje su nekadašnji proroci opominjali ovim riječima:

Ovako govori GOSPOD, svemogući: Vratite se dakle, zaniječite hrđavim putovima i svojem hrđavu ponašanju, ali oni nisu poslušali i nisu obratili pažnje na mene - proročanstvo GOSPODOVO.

 • 5 Vaši očevi, gdje su oni, ha? I proroci žive li još uvijek?
 • 6 Ipak moje izjave i odluke, one kojima sam ja bio zadužio sluge svoje proroke,

nisu li one uništile vaše očeve? Tad su se oni vratili i priznali: GOSPOD, svemogući, bijaše odlučio da postupi s nama prema našim putovima i našem ponašanju, i to je upravo tako da je postupio s nama.“

Prvo viđenje: konji[uredi]

 • 7 24. jedanaestog mjeseca - mjeseca Ševata -, druge godine vladavine Dariusa[3], riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju, sinu Berekijevu, sinu Idovljevu ovim riječima:
 • 8 Ja sam ove noći imao jedno viđenje: bijaše to jedan čovjek koji je jahao riđog konja;

on je stajao među mirtama u dubini[4], i iza njega bijaše riđih konja, riđana i bijelaca.

 • 9 Ja mu zaiskah: ” Što predstavljaju oni, moj Gospodine?“ Tad *anđeo koji govoraše meni odgovori:

”Ja ću ti pokazati što oni predstavljaju.“

 • 10 I čovjek koji je stajao među mirtama uplete se govoreći: ” To su oni koje je GOSPOD poslao prijeći zemlju.“
 • 11 Tada se oni[5] obratiše anđelu GOSPODOVOM koji se držaše među mirtama i rekoše mu:

”Mi smo prošli svu zemlju i evo kako je sva zemlja u spokoju i počinku. “

 • 12 Anđeo GOSPODOV tada reče:” GOSPODE, svemogući sve do kada kasnit ćeš ti smilovati se Jeruzalemu i gradovima Jude

protiv kojih si razljućen već 70 godina[6] ?“

 • 13 Tada anđelu koji mi govoraše GOSPOD dade jedan ohrabrujući odgovor, jedan utješni odgovor.

Gospod će iznova utješiti Sion[uredi]

 • 14 A *anđeo koji mi govoraše reče meni:
” Proglasi: Ovako govori GOSPOD
svemogući:
Ja osjećam jednu jaku ljubomoru[7]
za Jeruzalem i za *Sion.
 • 15 Ali, ja sam žestoko razljućen
protiv naroda dobro nastanjenih;
dok ja bijah, samo slabašno
razljućen, oni, oni su dodavali
na svoju nesreću.
 • 16 Evo zašto, ovako govori GOSPOD:
Ja se sa sućuti vraćam k Jeruzalemu,
moja će tu kuća nanovo biti izgrađena
- proročanstvo GOSPODA svemogućeg
- i konop će biti zategnut nad
Jeruzalemom[8].
 • 17 Učini još ovaj proglas: Ovako
govori GOSPOD, svemogući: Moji
gradovi su još lišeni sreće.
Ali, GOSPOD će ponovo utješiti
Sion
i izabrati Jeruzalem. “

Drugo viđenje: rogovi i kovači[uredi]

 • 2 1 Ja podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to četiri roga[9].
 • 2 Ja tad upitah *anđela koji mi govoraše: ” Što predstavljaju oni?“ On mi odgovori:

” To su rogovi koji su rastjerali Judu, Izrael i Jeruzalem.“

 • 3 Potom GOSPOD mi pokaza četiri kovača.
 • 4 Tad ja upitah: ” Ovi ovdje, šta su oni to upravo učinili?“ On mi odgovori:

” Rogovi su oni koji su rastjerali Judu tako da nitko više ne podigne glavu. Ali ovi kovači su došli da im učine da zadrhte, za pobiti rogove tih naroda, one koji su digli svoje rogove na zemlju Judu tako da ju rastjeraju.“

Treće viđenje: konop za mjerenje[uredi]

 • 5 Ja podigoh oči i imadoh viđenje: bijaše to jedan čovjek koji držaše u ruci jedan konop za mjerenje[10].
 • 6 Ja ga upitah: ” Kamo ideš ti? “ On mi odgovori: ” Izmjeriti Jeruzalem, vidjeti kolika će mu biti širina i dužina.“
 • 7 A evo kako *anđeo koji mi govoraše priđe dok jedan drugi anđeo dolažaše njemu u susret.
 • 8 On mu reče: ” Trči, govori onom mladom čovjeku, dolje[11], i reci mu:
Jeruzalem treba ostati otvoren
grad
zbog mnoštva ljudi i
i životinja koji će se u njemu.
nalaziti.
 • 9 A ja, JA ĆU BITI ONDJE[12] -
proročanstvo GOSPODOVO
- ja ću biti za njega jedan bedem od
- vatre i u sred njega ja ću biti
- njegova slava!“

Gospodin opominje izgnanike[uredi]

 • 10 Hajdemo! Hajdemo! Napustite u
žurbi zemlju sjevera
- proročanstvo GOSPODOVO.
Na četiri strane nebeske[13]
ja sam vas rastjerao
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 11 Hajdemo! *Sione, izmakni se,
ti koji si se nastanio u Babiloniji.
 • 12 Ovako govori GOSPOD, sve-mogući –
on koji me poslao s ovlašću –
glede naroda koji su vas pljačkali:
Da, tkogod vas dirne,
dira zjenicu oka moga.
 • 13 Da, evo me, ja ću dići
ruku protiv njih,
da oni postanu plijen svojih
robova,
i vi ćete prepoznati da je to
GOSPOD svemogući
koji me poslao.
 • 14 Kliči od radosti, raduj se, kćeri
Siona,
jer evo me, ja dolazim
boraviti u sred tebe
- proročanstvo GOSPOOVO.
 • 15 Brojni narodi će prići GOSPODU,
u onaj dan.
Oni će postati moj vlastiti narod
i ja ću boraviti u sred tebe,
a ti ćeš shvatiti da je to GOSPOD
svemogući koji me poslao
k tebi[14].
 • 16 GOSPOD će si prisvojiti Judu kao
baštinu[15] svoju na *Svetoj Zemlji
i izabrat će on još jedanput Jeruzalem.
 • 17 Tišina, svako stvorenje, pred
GOSPODOM,
jer on se budi i izlazi iz svog
svetog boravišta.

Četvrto viđenje: veliki svećenik Jozua[uredi]

 • 3 1 Potom mi GOSPOD dade vidjeti Jozuu, velikog svećenika pred *anđelom GOSPODOVIM:

a *Sotona stajaše njemu s desna da ga optuži.

 • 2 Anđeo GOSPODOV reče Sotoni: ” Nek te GOSPOD ušutka, Sotono; da, nek' GOSPOD te ušutka, on koji je izabrao Jeruzalem.

Što se tiče tog čovjeka tamo, nije li on jedan ugarak iščupan iz vatre[16]? “

 • 3 Jozue, uspravljen pred anđelom nosio je svoje prljave habite.
 • 4 Anđeo preuze i reče onima koji stajahu pred njim: ” Skinite mu njegove prljave habite! “ Potom on reče Jozui:

” Gledaj, ja sam te oslobodio tvojeg grijeha i ogrnut ću te svečanim habitom.“

 • 5 A, on preuze: ” Nek' mu se na glavu stavi čist turban! “ Oni mu postaviše na glavu čisti turban i staviše mu habite[17].

A, anđeo GOSPODOV stajaše ondje.

 • 6 Tad anđeo GOSPOSOV Jozuu
izjavi ovo:
 • 7 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Ako ti ideš mojim putovima,
ako ti čuvaš moje zapovijedi,
ti osobno upravljat ćeš mojom
kućom,
ti ćeš bdjeti također nad mojim
*trijemom,
a ja ću te privesti u red onih koji
stoje ovdje[18]. “

Bog će dovesti svog slugu "Zametak"[uredi]

 • 8 Slušaj, Jozua, veliki svećeniče, ti
i tvoji sudruzi koji sjede ispred tebe
- jer ti ljudi čine jedno predskazanje:
Evo, ja ću dovesti slugu svoga "Zametka"[19]. “
 • 9 Naime, evo kamena koji ja prenosim
Jozui.
Ja sam urezat ću njegov natpis[20]
- proročanstvo GOSPODOVO,
svemogućeg -
i ja ću ukloniti grijeh iz ove
zemlje u samo jedan dan.
 • 10 U onaj dan
- proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg -
vi ćete se sami uzajamno pozvati
pod lozu i pod smokvu[21].

Peto viđenje: Svijećnjak i masline[uredi]

 • 4 1 *Anđeo koji mi govoraše vrati se probuditi me kao jednog čovjeka kojega treba trgnuti iz njegovog sna.
 • 2 On me zapita: ” Što vidiš ti?“ Ja odgovorih: ” Ja imam jedno prikazanje: to je jedan svijećnjak sav u zlatu,

opskrbljen jednim spremištem u gornjem dijelu, sa sedam svjetlila[22] i sedam kljunova za te svjetiljke;

 • 3 s njihovih strana, dvije masline, jedna desno od spremišta, a druga lijevo. “
 • 4 Ja preuzeh i upitah anđela koji mi govoraše: ” Što ovo predstavlja, moj Gospodine? “
 • 5 Anđeo koji mi govoraše odgovori mi: ” Ne znaš li ti što to predstavlja?“ A, ja rekoh: ” Ne, moj Gospodine.“
 • 6 On preuze i reče mi:®[23]
 • 10 b ” tih sedam svjetiljki predstavljaju oči GOSPODOVE; one nadgledaju svu zemlju.“
 • 11 Ja tad preuzeh i upitah ga: ” Što predstavljaju one dvije masline s desna i s lijeva od svijećnjaka?“
 • 12 Ja preuzeh po drugi put i upitah ga: ” Što predstavljaju te dvije grane od masline koje, posredstvom dva ispusta u zlatu,

izlijevaju njihovo zlatno ulje? “

 • 13 On mi reče: ” Ne znaš li ti što one predstavljaju?“ Ja odgovorih: ” Ne, moj Gospodine.“
 • 14 On mi tada reče:
” To su dva čovjeka označena za ulje[24],
oni koji stoje pred Gospodarom
sve zemlje.“

Tri poruke za Zorobabela[uredi]

 • 6 Ovakva je riječ GOSPODOVA u korist Zorobabela[25]:
Ni po junaštvu, ni po nasilju,
već po mojem Duhu,
izjavljuje to GOSPOD, svemogući.
 • 7 Što bijaše ti, ti, velika planino?
Pred Zorobabelom, ti si postala
jedna ravnica[26]
otkud je on oslobodio temeljno
kamenje
u pokličima ”Bravo, bravo za njega! “
 • 8 Riječ GOSPODOVA mi bi upućena ovim riječima:
 • 9 To su ruke Zorobabelove koje su
postavile temelje ovoj Kući,
one su također te koje će ju i
završiti,
i vi ćete prepoznati da je to
GOSPOD, svemogući koji me
poslao k vama[27].
 • 10 Tko je dakle prezrio dan skromnih
početaka?
Nek' se raduje videći kamen i
zabrani u ruci Zorobabelovoj!

Šesto viđenje: knjiga koja leti[uredi]

 • 5 1 Ja nanovo podigoh oči i imah jedno viđenje: bijaše to jedna knjiga koja letješe[28].
 • 2 A *anđel mi reče: ” Što vidiš ti?“ Ja odgovorih: ” Ja vidim jednu knjigu koja leti, dugu dvadeset lakata[29] i široku deset.“
 • 3 Tad mi on reče: ” To je prokletstvo koje se izbacuje protiv svake zemlje.
Također prema jednoj od njenih strana, svaki lopov bit će uklonjen i, prema drugoj, svaki krivokletnik bit će uklonjen.“
 • 4 Ja sam ju poslao
-proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg-
da dosegne kuću kradljivčevu
i kuću krivokletnikovu,
nek' ona stane u srce njegove
kuće
i uništi ju, grede i kamenje.

Sedmo viđenje: vagan[uredi]

 • 5 *Anđeo koji mi govoraše primače se i reče mi: ” Digni dakle oči i gledaj tko se onamo približava. “
 • 6 Ja upitah: ” Što to predstavlja? “ On odgovori: To je jedan vagan koji se primiče.“ I dodade on:

” To je njihov grijeh[30] u svoj zemlji.“

 • 7 Kad evo kako jedan disk od olova se podiže: jedna žena bijaše smještena unutar vagana.
 • 8 Tad mi on reče: ” To je Opakost. “ Potom ju on potisnu u unutrašnjost vagana i baci olovnu masu na otvor.
 • 9 Potom ja podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to dvije žene koje se primicahu. Vjetar puhaše iz njihovih krila,

krila sličnih onima u rode. One podigoše vagan između zemlje i neba.

 • 10 Ja upitah anđela koji mi govoraše: ” Kamo odnose one vagan?“
 • 11 On mi reče: ” U zemlju Šinear[31], za njoj izgraditi jedno *svetište.

Pričvrstit će se i zaustaviti ondje na njegovom prijestolju.“

Osmo viđenje: četvora kola[uredi]

 • 6 1 Ja nanovo podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to četvora kola koja se primicahu između dvije planine,

a te planine bijahu od bronce.

 • 2 U prva kola bijahu upregnuti riđi konji; u druga, crni konji;
 • 3 u treća, bijeli konji i u četvrta, konji s crvenim pjegama.
 • 4 Ja preuzeh i upitah *anđela koji mi govoraše:” Što oni predstavljaju, moj Gospodine?“
 • 5 Anđeo mi odgovori:” Ono ondje su četiri vjetra s neba koji se primiču nakon što su bili pred Gospodarom cijele zemlje. “
 • 6 Zaprega crnih konja s primaknu prema zemlji na sjeveru[32].

Bijelci se primicahu za njima, dok oni s mrljama primicahu se prema zemlji na jugu.

 • 7 Crveni se primicahu, nestrpljivi otići proći zemljom. Tada GOSPOD njima zapovjedi:

” Idite, prođite zemljom. “ i Kola prođoše zemljom.

 • 8 On pozva da mi kaže: ” Pogledaj, oni koji se primiču sjeveru čine da se moj duh odmori u zemlji na sjeveru.""

Proročko okrunjenje Jozue[uredi]

 • 9 Riječ mi GOSPODOVA bi upućena u ovim izrazima:
 • 10 ” Primi darove izgnanika, od Heldaja, Tobija, i Jedaja. Ti sam uđi danas, uđi u kuću Jošijevu,

sina Sefanijeva[33], gdje oni upravo stigoše iz Babilonije.

 • 11 Ti ćeš uzeti srebro i zlato za načiniti od tog jednu krunu i ti ćeš ju staviti na glavu Jozuevu, sina Jehosadakova,

velikog svećenika.

 • 12 I govorit ćeš mu ti ovim riječima: Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Evo čovjeka kojem je ime Zametak[34],
pod njegovim koracima sve će
klijati
i on će izgraditi Templ GOSPODOV.
 • 13 On je taj koji će izgraditi Templ
GOSPODOV.
On je taj koji će biti ogrnut veličanstvom,
on će sjedjeti na svom prijestolju
za gospodovati.
Jedan će svećenik također sjedjeti
na jednom prijestolju
i obojica će svjedočiti jednom savršenom slogom između sebe®
 • 14 Glede krune, ona će služiti kao spomen u Templu GOSPODOVOM u čast Heldajevu[35],

Tobijevu i Jedajevu i u sjećanje na dobrotu sina Sefanijeva.“

 • 15 A oni koji su u daljini doći će raditi u Templu GOSPODOVOM -

i vi ćete prepoznati da je GOSPOD, svemogući mene poslao k vama[36]. To će se dogoditi ako vi potpuno se podvrgnete glasu GOSPODOVOM, svoga Boga.

Post koji podsjeća na rušenje Jeruzalema.[uredi]

 • 7 1 Četvrte godine vladavine Dariusa, riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju, Četvrtog dana u devetom mjesecu,

u mjesecu Kislevu[37].

 • 2 Betel-Sareser, visoki časnik kraljev, i njegovi ljudi poslaše jedno izaslanstvo za stišati GOSPODA[38],
 • 3 za postaviti svećenike privržene Templu GOSPODOVU, svemogućem, kao i *prorocima slijedeće pitanje:

”Trebam li ja plakati u petom mjesecu[39], namećući sebi lišavanja, kao što sam činio tolikih godina? “

 • 4 Tad riječ GOSPODOVA, svemogućeg, meni bi upućena u ovim izrazima:
 • 5 ”Reci svem puku zemlje i svećenicima: Kad ste vi *postili, uz jadikovke, u petom mjesecu i u sedmom mjesecu

i to od prije 70 godina[40], taj post, jeste li vi vršili za mene? I kad vi jedoste i pijaste, ne bijaše li to za vas same da jedoste i pijaste?

 • 7 Nije li tu smisao riječi koje GOSPOD proglasi po posredništvu starih *proroka, kad Jeruzalem bijaše miran i spokojan,

okružen svojim gradovima, i kad Negev[41] i *Nizija bijahu napučeni?

 • 8 Riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju u ovim izrazima:
 • 9 ” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Izgovorite vjerodostojne presude i nek' svatko koristi čestitost i milosrdnost

glede svog brata.

 • 10 Udovicu i siroče, useljenika i siromaha, ne iskorištavajte ih; nek' nitko od vas ne snuje zlo svojem bratu.
 • 11 Ali, oni su odbili pokloniti tome pažnju; oni su svoja pleća učinili nepokornim, oni su svoje uši otvrdnuli da ne čuju.
 • 12 Oni učiniše *srce tvrdim poput dijamanta da ne čuju uputstva i riječi koje GOSPOD, svemogući njima bijaše uputio

po svojem Duhu, posredništvom nekadašnjih proroka. GOSPOD, svemogući, je tada pao u veliku srdžbu.

 • 13 Posljedično, GOSPOD, svemogući, je izjavio: Sve kao što sam ih ja pozvao, a oni me ne slušaše,

isto tako oni su mene zvala, a ja ih ne slušah.

 • 14 Ja sam ih pomeo prema svim vrstama naroda koje oni ne poznavahu. Zemlja bi opustošena iza njih:

nema više odlazaka i povrataka. Od jedne zemlje oslade, oni učiniše jednu pustoš. “

Gospodin obećava mir i blagoslov[uredi]

 • 8 1 Riječ GOSPODA, svemogućeg,
meni bi upućena u ovim izrazima:
 • 2 Ovako govori GOSPOD,
sve-mogući:
Ja ćutim jednu bezmjernu
ljubomoru[42] za *Sion
i ja gorim jednom žestokom
strašću za nju.
 • 3 Ovako govori GOSPOD:
Ja ću se vratiti k Sionu,
stanovati u sred Jeruzalema.
Prozvat će se Jeruzalem ”Grad-vjerni“
a planina GOSPODOVA,
svemogućeg, *”Sveta planina“.
 • 4 Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Starci i starice sjedit će opet na
trgovima Jeruzalemovim,
svatko sa štapom u ruci
tako će duga njihovo doba biti.
 • 5 Trgovi grada bit će
puni djece,
dječaka i djevojčica, koji će se
zabavljati.
 • 6 Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Ako li ostatak puka to nađe nemogućim
- za taj dan tamo -
trebam li ga i ja ocijeniti
nemogućim?
- proročanstvo GOSPODOVO,
svemogućeg.
 • 7 Ovako govori GOSPOD, sve-
mogući:
Da, ja ću osloboditi svoj narod
iz zemlje izlazećeg sunca i
zapadajućeg sunca.
 • 8 Ja ću ih dovesti
i oni će stanovati u sred
Jeruzalema.
Oni će biti moj puk, a ja ću biti
njihov Bog,
u vjernosti i u pravdi.
 • 9 Ovako govori GOSPOD,
sve-mogući:
Osmjelite se,
vi koji čujete ove riječi
izgovorene od *proroka
u onaj dan kad se postavljaju
temelji Kuće GOSPODOVE
za ponovo izgraditi Templ.
 • 10 Jer, prije ovih dana ljudi ne imahu
prihoda,
a životinje ne donosiše ništa.
Za one koji odlažaše i dolažaše,
nikakve sigurnosti pred napadačem,
jer ja bijah pustio sve ljude
jedne protiv drugih.
 • 11 Ali sada, za ostatak ovog puka, ja
nisam kao prije
- proročanstvo GOSPODOVO,
svemogućeg.
 • 12 Naime, ja ću sijati mir, vinograd će
davati svoj plod,
zemlja će davati svoj plod,
a ja ću davati sve ovo u diobu ovom
puku.
 • 13 I tada, isto kao što ste vi pokazali
prokletstvo među narodima
- kuća Judina i Kuća Izraelova[43] -,
isto tako ja ću vas spasiti i vi ćete
izraziti blagoslov.
Ne bojte se, osmjelite se!
 • 14 Naime, ovako govori GOSPOD, svemogući:
Isto kao što, ja bijah odlučio mučiti
vas jer vaši očevi[44] me bijahu izazvali,
izjavi GOSPOD, svemogući, a ja nisam li bio zanijekao;
 • 15 tako, predomišljajući se,
ja bijah odlučio sada učiniti dobro
Jeruzalemu i kući Judinoj. Ne bojte se nikako.
 • 16 Evo propisa kojih ćete se držati: govorite istinu jedni drugima;

u vašim sudovima izričite istinite presude koje uspostavljaju mir;

 • 17 ne snujte zlo jedni drugima;
ne ljubite lažne prisege,
jer sve te stvari, ja ih prezirem -
proročanstvo GOSPODOVO.

Dani posta postat će dani blagdana[uredi]

 • 18 Riječ GOSPODOVA, svemogućeg,
bi mi upućena u ovim izrazima:
 • 19 Ovako govori GOSPOD, svemogući:
*Post četvrtog mjeseca, post petog mjeseca, post
sedmog i post desetog mjeseca postat će za kuću Judinu[45],
dani veselja, uživanja, radosnog blagdana.
Ali, vole istinu i mir.
 • 20 Ovako govori GOSPOD, svemogući:
Da, vidjet će se još pritjecati narode
i stanovnike velikih mjesta.
 • 21 A ljudi iz jednih odlazit će iz jednih
onima iz drugih:
” Hajdemo, pođimo stišati GOSPODA,
potražiti GOSPODA, svemogućeg;
i ja idem također.“
 • 22 Brojni će narodi i moćni narodi
doći u Jeruzalem potražiti
GOSPODA, svemogućeg,
i stišati GOSPODA.
 • 23 Ovako govori GOSPOD, svemogući: U onaj dan
deset će ljudi[46] svih jezika
što govore narodi okačiti o jednog Židova
za skut njegove odjeće izjavljujući:
” Mi hoćemo ići s vama,
jer mi smo doznali: Bog je s vama.“

DRUGI DIO[uredi]

Očišćenje Izraelu susjednih naroda[uredi]

 • 9 1 Proglas.
Riječ GOSPODOVA je stigla
u zemlju Hadrak a u Damasku se zaustavila,
jer GOSPODU pripada *Aramov[47] dragulj
sve kao i sabor plemena Izraelovih,
 • 2 isto i Hamat, njegov susjed, kao i Tir
i Sidon[48],
gdje se je vrlo vješt.
 • 3 Tir si je izgradio jednu tvrđu,
ona je nagomilala srebro,
obilno kao prašine
i zlata, kao blata na ulici,
 • 4 ali evo kako će ga se GOSPOD
domoći,
on će oboriti njegov bedem u more,
njega samog, vatra će ga
progutati.
 • 5 U tom prizoru, Aškelon bit će
prestrašen
Gaza će se previjati od boli,
a Ekron će se vidjeti lišenim
njegove potpore[49].
Kralj će biti uklonjen iz Gaze i


Aškelon neće više biti nastanjen.[uredi]

 • 6 Križanci[50] će se smjestiti u Ašdodu,
ja ću slomiti drskost Filistiniji.
 • 7 Ja ću ukloniti s njenih usta *krv
i između njenih zuba gnusne zalogaje;
tada on također, kao jedan ostatak,
pripast će našem Bogu.
Imat će on svoje mjesto među
obiteljima Jude,
a Ekron bit će jednak Jebuzitu[51].
 • 8 Ja ću taborovati kod svoje kuće,
dižući stražu protiv onih koji prolaze
i vraćaju se[52];
ni jedan ju više tlačitelj neće
satirati u prolazu
jer, sada, ja tu nadzirem svojim
vlastitim očima.

Spasitelj, ponizan i donositelj mira[uredi]

 • 9 Zadrhti od veselja, kćeri *Siona!
Klikni, kćeri Jeruzalema!
Evo se tvoj kralj primiče k tebi;
on je pravedan i pobjedonosan,
ponizan, jaše jednu magaricu
- magarčića sasvim mladog- .
 • 10 On će ukloniti iz Efraima ratna kola
i iz Jeruzalema bojna kola.
On će slomiti ratnički luk
i proglasit će mir za narode.
Njegovo gospodovanje će se
protegnuti s jednog mora na drugo
i od Rijeke sve do krajeva
zemaljskih[53].

Oslobođenje zarobljenika[uredi]

 • 11 Što se tiče tebe, zbog *saveza
sklopljenog s tobom u *krvi,
ja ću odvratiti tvoje zarobljenike od
jame gdje nikako nema vode.
 • 12 Vratite se u utvrdu[54],
uhićenici puni ufanja.
Već danas ja potvrđujem:
ja ću ti udesiti dvostruku
naknadu.
 • 13 Ja napinjem svoj luk, to je Juda,
ja u nj' stavlja jednu strijelu, to je
Efraim.
Ja ću pobuditi tvoje sinove, *Sione,
- protiv tvojih sinova, Javane[55] -,
a ja ću ti vitlati kao kakav junak
svojim mačem.
 • 14 GOSPOD će se iznad njih pojaviti
i njegova će strijela bljesnuti kao
munja.
Gospodin BOG, svirajuć' u rog,
približit će se u uraganu s juga[56].
 • 15 GOSPOD, sve-mogući,
njih će zaštititi,
kamenje iz praćke žderat će, lomiti,
oni će piti krv kao vino,
oni će se nakljukati kao
kupa škropljenjem,
kao rogovi *oltara[57].
 • 16 GOSPOD njihov Bog spasit će njih
u onaj dan tamo -
njih, ovčice svojeg puka.
Slični draguljima oni će bljeskati
na svojoj zemlji.
 • 17 Kako će oni biti sretni!
Kako će oni biti lijepi!
Pšenica će razveseliti mlade ljude,
a novo vino mlade djevojke.

Moliti u Gospodina a ne u idola[uredi]

 • 10 1 Molite u GOSPODA kasnu
kišu proljetnu. GOSPOD je taj koji izaziva oluje;
on udešava kišne pljuskove,
svakom proizvodu polja.
 • 2 Naime, idoli su dali
ništavne odgovore
i vračevi su imali lažna viđenja,
oni su pričali šuplje snove
i varljive utjehe.
Evo zašto narod je morao otići
kao stado, nesretno, grješkom
*pastira.

Jedan novi Izlazak[uredi]

 • 3 To je protiv *pastira što se moj
gnjev raspalio,
protiv jaraca što ću ja posredovati.
Da, GOSPOD, sve-mogući,
posjetit će svoje stado
- kuću Judinu[58].
 • 4 Iz Jude izići će ugaoni kamen,
šiljak šatorski[59],
luk ratni;
iz njega izići će svi poglavari.
Zajedno,
 • 5 jednaki junacima,
oni će pobijediti, gazeći blato po
ulicama.
Oni će se boriti, jer GOSPOD
će biti s njima,
a jahači na njihovim konjima
bit će postiđeni[60].
 • 6 Ja ću ojačati smjelost kuće
Judine,
i spasit ću kuću Josipovu[61].
Ja ću ih preporoditi, jer ću im
se smilovati
kao da nikad nisam bio
odbacio,
jer ja sam GOSPOD njihov Bog,
i ja ću ih uslišati.
 • 7 Oni Efraimovi[62] imat će srčanost
junaka,
oni će biti puni jedne radosti
kao one od vina.
Videći ih, sinovi će se njihovi
radovati, i bit će puni veselja
zbog GOSPODA.
 • 8 Ja ću im dati čuti moj znak
za okupljanje njihovo
jer ja sam ih otkupio,
i oni će biti umnoženi
toliko kao nekada.
 • 9 Ja sam ih rasijao među narodima,
ali čak i u daljini, oni će se
sjetiti mene,
oni će dati život sinovima
i oni će se vratiti.
 • 10 Ja ću ih vratiti iz Egipta
i iz Asirije ja ću njih sakupiti.
Ja ću ih uvesti u zemlju Galaad i u
Liban[63]
i to čak neće dostajati.
 • 11 Oni će prijeći more Egiptovo[64]
-GOSPOD će udariti valove na
pučini.-
Sve dubine Nila bit će presušene.
Oholost Asirije bit će oborena,
a žezlo Egiptovo bit će odstranjeno.
 • 12 Oni će svoju snagu staviti u
GOSPODA i to je njegovo *ime
s kojim će oni hoditi
- proročanstvo GOSPODOVO.

Velike sile su potučene[uredi]

 • 11 1 Otvori svoja vrata, Libane[65],
i nek' vatra proguta tvoje cedrove.
 • 2 Ridaj u bolovima, čemprese,
jer cedar je pao,
jer silni su bili potučeni.
Jecajte, hrastovi Bašanski[66],
jer ona je na zemlji, šuma
neprohodna.
 • 3 Slušajte jecanj *pastira, jer
njihova je slava uništena.
Slušajte riku lavića,
jer on je potučen, ponos Jordanov.

Dobri pastir i bezumni pastir[uredi]

 • 4 Ovako govori GOSPOD, moj Bog:
” Napasi ove ovčice namijenjene klaonici,
 • 5 one koje njihovi kupci nekažnjeno kolju; one koje se prodaje govoreći:
Blagoslovljen budi GOSPOD, evo me bogatog!
dok njihovi *pastiri ne ćute za njih nikakve samilosti.
 • 6 Ne, ja neću imati više milosti za stanovnike zemlje,
proročanstvo GOSPODOVO.
Naime, ja ću izručiti ljude,
svakoga u ruke njegovom susjedu i njegovom kralju.
Kraljevi će pustošiti zemlju,
ali ja neću osloboditi ljudi iz njihovih ruku.“
 • 7 Ja napasah stado koje su trgovci namijenili klaonici.
Ja uzeh dva štapa patirska[67].
Prvi nazvah "Milost", a drugog "Sloga",
i počeh napasati stado.
 • 8 Po tome ja istisnuh tri pastira za samo jedan mjesec.
Ja izgubih strpljenje s njima[68],
a one, sa svoje strane, zamoriše se sa mnom.
 • 9 Tada ja izjavih: ” Ja vas više neću voditi pasti!
Ona koja treba umrijeti neka umre!
Ona koja treba nestati neka nestane!
one koje će preživjeti neka se žderu između sebe! “
 • 10 Ja zgrabih svoj štap "Milost"
kojem sam bio podvrgnuo sve narode[69].
 • 11 On bi dakle ukinut onog dana,
a trgovci[70] stadima koji me promatrahu
prepoznaše da to bijaše jedna riječ GOSPODOVA.
 • 12 Tada ja njima objavih: ” Ako vam se dobrim čini,
isplatite mi plaću moju, ako ne, ostavite ju. “
U stvari, oni isplatiše moju plaću: 30 sikala srebra[71].
  • 13 GOSPOD mi reče: ” Baci ga livcu, tu lijepu cijenu kojom ja bijah ocijenjen od njih. “
Ja uzeh 30 sikala srebra i bacih ga livcu[72], u Kući GOSPODOVOJ.
 • 14 Po tome ja slomih moj drugi pastirski štap "Slogu"
za raskinuti bratstvo između Jude i Izraela[73].
 • 15 GOSPOD mi reče: ” Pribavi si sada jednu pastirsku opremu,
koji će biti jedan bezumnik.
 • 16 Naime, ja ću podići jednog pastira u ovoj zemlji:
izgubljena ovca, on se neće zbog nje brinuti;
ona koja se zagubila, on ju neće tražiti;
onu koja se pozlijedila, on ju neće zbrinuti;
onu koja je dobro noseća, i on ju neće poboljšavati.
On će jesti masne životinje i rascjepljivati im papak.“
 • 17 Nesreće bezvrijednom pastiru
koji ostavi stado!
Nek' mač mu rasiječe ruku
i iskopa mu desno oko!
Nek' mu se ruka osuši, da
nek' se osuši!
Nek' se njegovo desno oko ugasi,
da nek' se ugasi!

Opsada i oslobođenje Jeruzalema[uredi]

 • 12 1 Proglas.
Riječ GOSPODOVA upućena
Izraelu.
Proročanstvo GOSPODOVO koji
je rasprostro nebesa
i utemeljio zemlju,
koji je stvorio duh ljudski
u ljudima:
 • 2 Ja ću od Jeruzalema stvoriti
jednu opojnu kupu[74]
za sve narode iz okolice.
Isto će biti i od Jude za vrijeme opsade Jeruzalema.
 • 3 Da, u onaj dan, ja ću postaviti Jeruzalem nasuprot svim narodima
kao jedan blok kameni nemoguć za podignuti.
Tko god bude poželio podignuti ga zgulit će si kožu.
Također svi narodi zemlje udružit će se protiv njega.
 • 4 U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO- ja ću udariti sve konje ludilom
a konjanike mahnitošću - ali, nad kućom Judinom[75]
imat ću oči otvorene - i svi konji naroda, ja ću ih udariti sljepilom.
 • 5 Poglavari Judini govorit će sami sebi: ” Za stanovnike Jeruzalema[76],
njihova snaga stoji u GOSPODU, svemogućem, njihovom Bogu. “
 • 6 Onog dana ja ću poglavare Jude učiniti jednake jednoj žeravici
zapaljenoj pod drvetom, jednoj baklji zapaljenoj pod snopljem.
Oni će žderati i desno i lijevo sve narode uokolo.
Ali, Jeruzalem će ostati postavljen na istom mjestu.
 • 7 GOSPOD će na prvom mjestu spasiti šatore Judine,
da se ne bi ponos kuće Davidove[77]
i ponos stanovnika Jeruzalema zanio na štetu Jude.
 • 8 U onaj dan, GOSPOD će rasprostrti svoju zaštitu
ukolo stanovnika Jeruzalemovih:
najnepostojaniji između njih - u onaj dan -
bit će kao David, a kuća Davidova
bit će kao Bog, kao *anđeo GOSPODOV ispred njih.

Žalost u cijeloj zemlji[uredi]

 • 9 Onog dana, ja ću se potruditi[78]
istrijebiti sve narode koji su došli napasti Jeruzalem.
 • 10 I ja ću razliti na kuću Davidovu i na stanovnike Jeruzalemove
jedan duh dobre volje i molbe.
Tada oni će pogledati prema meni,
oni koji su proboli[79].
Oni će slaviti žalost za njim,
kao za sinom jedincem.
Oni će ga gorko oplakivati
kao što se oplakuje prvorođeni.
 • 11 Onog dana, žalost Jeruzalemova bit će jednako velika
kao žalost Hadad-Rimona, u ravnici Megidoa[80].
 • 12 Zemja će slaviti žalost, svaka obitelj posebno:
obitelj kuće Davidove
posebno
i žene posebno;
obitelj kuće Natanove[81]
posebno
i žene posebno;
 • 13 obitelj kuće Levijeve
posebno
i žene posebno;
obitelj Šimej posebno
i žene posebno;
 • 14 Sve druge obitelji,
odvojeno,
i žene posebno.
 • 13 1 Onog dana, jedan će izvor izbiti
za kuću Davidovu i stanovnike Jeruzalema
u iscjeljenje grijeha i prljanja.

Bog će uništiti idole i lažne proroke[uredi]

 • 2 Dogodit će se u onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO - da ću ja ukloniti iz zemlje ime idola; neće im više biti spomena.

Ja ću također istrijebiti iz zemlje *proroke i ,njihov duh *nečistoće.

 • 3 Tada, ako netko nastavi prorokovati, njegov vlastiti otac i vlastita majka će njemu naznačiti:

” Ti ne trebaš više ostati na životu: ono su laži što ti propovijedaš u ime GOSPODOVO.“ Tad će ga njegov vlastiti otac i njegova vlastita mati probosti dok bude prorokovao.

 • 4 U onaj dan, svaki će prorok crvenjeti zbog svojeg viđenja dok bude prorokovao i on neće više

ogrnuti ogrtač od dlake[82] da bi varao.

 • 5 On će prosvjedovati: ” Ja nisam prorok, ja sam seljak, ja. Ja posjedujem čak i zemlju[83] od svoje mladosti.“
 • 6 Tad će mu se zatražiti: ” Što su ove rane na tvojim prsima?“ On će odgovoriti:

”Ja sam ih primio u kući mojih ljubavnik[84].“

Obnovljeni Savez[uredi]

 • 7 Maču, probudi se protiv *pastira
mog,
protiv mog odvažnog sudruga
-proročanstvo GOSPODA, svemogućeg.
Udari pastira, ovce će se raspršiti,
a moja će se ruka vratiti udariti
čak i najmanje.
 • 8 Tad u svoj zemlji
- proročanstvo GOSPODOVO -
dvije će trećine propasti uništene,
ali jedna će trećina preživjeti.
 • 9 Ja ću provesti tu trećinu kroz vatru,
ja ću ju očistiti kao što se čisti
srebro,
ja ću ju iskušati kao što se iskušava
zlato.
On, on će zazvati moje *ime
a ja, ja ću ga uslišati.
Ja ću reći: ” To je moj narod“,
a on, on će reći: ”Moj Bog, to je
GOSPOD[85]. “

Konačna bitka i dolazak GOSPODOV[uredi]

 • 14 1 Evo dolaziti za GOSPODA jednog dana kad će se dijeliti plijen u sred tebe, Jeruzaleme.
 • 2 Ja ću prikupiti sve narode blizu Jeruzalema za zpočeti boj. Grad će biti zauzet, kuće opljačkane, žene silovane.

Polovica pučanstva otići će u izgnanstvo, ali ona koje će ostati neće biti uklonjena iz grada.

 • 3 Tada će GOSPOD ući u pohod protiv tih naroda, dan kad će se on boriti, dan boja.
 • 4 U onaj dan, njegove će se noge postaviti na brdo Maslina, koje je nasuprot Jeruzalemu, na istoku.

Brdo Maslina će se rascijepiti po sredini, od istoka na zapad, promijenjeno u jednu ogromnu dolinu. Pola će planine uzmaknuti prema sjeveru, a druga polovica prema jugu.

 • 5 Tada ćete vi bježati kroz dolinu od mojih planina, jer dolina od planina dosegnut će Asal[86].

Vi ćete bježati sve kao što biste bježali od potresa zemlje u vrijeme Oziasa, kralja Jude. Potom će doći GOSPOD moj Bog, praćen od svih svojih *svetih.

 • 6 U onaj dan, neće više biti ni svjetlila, ni hladnoće, ni leda[87].
 • 7 To će biti jedan jedinstven dan - GOSPOD ga poznaje. Neće više biti dana ni noći, ali u večernji će sat sijati svjetlo.
 • 8 U taj dan, žive će vode izići iz Jeruzalema, pola prema moru istočnom, pola prema moru zapadnom[88].

Bit će ljeto poput zime.

 • 9 Tad će se GOSPOD pokazati kraljem cijele zemlje. U onaj dan, GOSPOD bit će jedini i njegovo *ime jedino[89].
 • 10 Sva će se zemlja promijeniti u ravan, od Gevae do Rimona, na jug od Jeruzalema.

Ovaj će biti izdignut, na mjestu, od Benjaminovih vrata sve do mjesta starih vrata, sve do Ugaonih vrata, i od kule Hananel sve do preše kraljeve[90].

 • 11 Tu ću se smjestiti; neće više biti prokletstva[91]; Jeruzalem će boraviti u sigurnosti.
 • 12 A, evo nevolje kojom će GOSPOD udariti sve narode koji se budu borili protiv Jeruzalema:

on će ih istrunuti dok će svaki od njih još biti uspravljen pred njegovim nogama; njihove će oči istrunuti u duplji očnoj, a njihov će jezik istrunuti u ustima njinim.

 • 13 U onaj dan, GOSPOD će izazvati među njima jednu ogromnu stravu,

svaki će ščepati svojeg druga; oni će se tući prsa u prsa.

 • 14 Juda će se u bitci spojiti s Jeruzalemom.

Tada će sve zalihe naroda iz okolja biti prikupljene: zlato, srebro, odjeća u ogromnim količinama.

 • 15 Jedna nevolja slična[92] zahvatiti će konje, mule, deve, magarce

i sve životinje koje će biti u njihovom polju: to će biti ista nevolja.

 • 16 Tada će svi preživjeli od naroda koji budu išli protiv Jeruzalema uspinjati se iz godine u godinu da se poklone

pred kraljem, GOSPODOM, svemogućim, i da slave blagdan Šatora[93].

 • 17 Ali, za obitelji zemaljske koje se neće uspinjati u Jeruzalem pokloniti se pred kraljem,

GOSPODOM, svemogućim, neće pasti kiša.

 • 18 A ako obitelj egipatska ne dođe, tada nevolja kojom će GOSPOD udariti narode

koji ne uspnu se za slaviti blagdan Šatora neće li se oboriti na nju?

 • 19 Takva će biti kazna Egiptova i takva bit će kazna svim narodima koji se ne uspnu slaviti blagdan Šatora.
 • 20 U onaj dan, praporci konjski nosit će natpis: ” Posvećen GOSPODU “;

lonci, u Kući GOSPODOVOJ, bit će kao kupe za škropljenje pred *oltarom:

 • 21 Svaki lonac u Jeruzalemu i u Judi bit će posvećen GOSPODU, svemogućem.

Svi oni koji dođu ponuditi jednu *žrtvu služit će se njima za skuhati svoj milodar. Neće više biti trgovca u Kući GOSPODA svemogućeg, u onaj dan.

Podrubnice uz Zaharijevu knjigu[uredi]

 • [1]listopad-studeni 520.g.pr.r.I.r. - Zaharije (čije ime znači Gospod se sjeća) bijaše također svećenik prema BNe 12.16.
 • [2]ili predaka.
 • [3]Polovica veljače 519. g.pr.r>.I.Kr. - ševat: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [4]Mirta: vidjeti Iz 41.19 i bilješku- u dubini: ovo podcrtava natprirodno podrijetlo osobe u viziji.
 • [5]Može se misliti da su konji spomenuti u r. 8 jahani od jahača, i da ovi ovdje, označeni u r. 10 kao poslanici GOSPODOVI, preuzimlaju sada riječ.
 • [6]Broj 70 nesumnjivo treba biti shvaćen kao simbolično označavanje jednog prilično dugogo perioda (vidjeti Jtr 25.11; 29.10).
 • [7]Vidjeti bilješku uz Izl 20.5.
 • [8]Moja kuća ili Templ - konop je služio za ograničiti teren za gradnju. On je ovdje simbol buduće rekonstrukcije Jeruzalema.
 • [9]Simbol moći. Ovdje su to neprijatelji Izraelovi (r.2).
 • [10]Vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [11]Mladi čovjek je osoba spomenuta u r. 5.
 • [12]JA ćU BITI ONDJE: neki ovdje vide aluziju na apelaciju koju je sam sebi Bog dao kad se otkrio Mojsiju (Izl 3.14).
 • [13]sjeverna zemlja: babilonijsko carstvo (r.11). Iako je Babilonija istočno od Palestine, prilaz je dovodio osvajača sa sjeverne strane Palestine (vidjeti Jr 1.13-14; 3.12 i bilješke) - na četiri strane nebeske tJ; četiri strane svijeta ili na sve straen.
 • [14]U posljednjem dijelu 15. redka to je prorok, a ne više Bog koji govori u prvom licu singulara. On se obraća pesonificiranom Jeruzalemu (ti ćeš prepoz-nati®).
 • [15]Vidjeti bilješku uz 1S 10.1.
 • [16]aluzija na Jozuea koji je stigao s prvim prognanicima (Ezd 2.36).
 • [17]Svečenićka odjeća kja se nosila u službi ( vidjeti Izl 28.39.43).
 • [18]tj. koji su kod Boga.
 • [19]tj. očekivanog Mesiju.
 • [20]Prema nekima taj kamen bi simbolizirao templ; a sedam očiju predstavljaju zaštitiničku nazočnost Božju - njegov natpis ili njegov ukras.
 • [21]Izraz koji označava sigurnost i prosperitet (vidjeti 1Krlj 5.5; Mi 4.4; 1 M 14.12).
 • [22]R. 2 opisuje jednu veliku uljnu lampu opskrbljenu sa sedam fitilja, jednaku dakle sedmerim običnim lampama.
 • [23]Redci 6b-10, tičuči >se Zorobabela, prekidaju odgovor najavljen u r. 6a. Oni su bili preneseni poslije r. 14.
 • [24]Aluzija na Jozuea i Zorobabela.
 • [25]Zorobabel bijaše daleko potomak Davidov (vidjeti bilješ-ku uz Ag 1.1) . U tom naslovu on bijaše mogući *mesija (vi-djeti u Gloasru pod SIN DAVIDOV.).
 • [26]čini se da prorok evocira planinu otpadaka nakupljenih na mjestu razorenog templa. Zorobabel je organizirao ra-skrčivanje tih krhotina za osloboditi temelje templa i omo-gućiti njegovu rekonstrukciju na osnovicama stare zgrade.
 • [27]Vidjeti bilješku uz 2.15.
 • [28]O formi onovremenih knjiga vidjeti bilješku uz Jr 30.2. Prema Za 5.3 knjiga je pisana i s lica i s naličja, kao ona iz Ez 2.10.
 • [29]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [30]Vagan ili efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE- zapremina - njihov grijeh: starim grčlkim i sirijskim verzijama; heb-rejski ima njihovo oko.
 • [31]Jedan način imenovanja Babilonije (Stv 11.2).
 • [32]Zemlja na sjeveru: vidjeti bilješku uz 2.10. Vjerojatno aluzija na prognanike Izraelove u Babiloniji: svojim Duhom Bog će ih podstaknuti da pošalju darove ili da se vrate radi rekonstrukcije Templa (r. 10,15).
 • [33]darovi izgnanika: vidjeti Ezd 1.4,9-11; 2.68-69 - svećenik Sefanija, otac Jošijev, je možda prijatelj Jeremijin spomenut u Jr 29.29.
 • [34]Vidjeti 3.8 i bilješku.
 • [35]Heldaj prema r.9; prema hebrejskom Helem.
 • [36]oni koji su daleko tj. oni koji su još u egzilu - vi ćete prepoznati ®:vidjeti 2.15 i bilješku; 4.9.
 • [37]četvrte godine®: u studenom 518.g.pr.r.I.Kr. - mjesec Kislev: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [38]Hebrejski tekst ovog redka je nejasan, prijevod nastoji slijediti opći smisaoooo .
 • [39]Izaslanstvo (r.2) koje stiže u Jeruzalem treba konsultirati svećenike o postu (r.5) prakticiranom svake godine tijekom petog mjeseca, tj. o obljetnici razara-nja templa(2Krlj 25.8-9). Radovi na rekonstrukciji templa ,budući već započeli (Ag 2.18; Za 4.7,9) pokrec[u pitanje je li nužno sada primijenjivati tu komemoraciju (vidjeti bilješku ujz Ag 2.11).
 • [40]sedmi mjesec: tj. o obljetnici ubojstva Gedaliasova (2Krlj25.25; Jr 41.1-3) - sedamdeset godina: vidjeti 1.12 i bilješku.
 • [41]Negev: regija na jugu Palestine.
 • [42]Vidjeti 1.14 i bilješku uz Izl 20.5.
 • [43]ili puk Izraelov.
 • [44]vaši očevi ili vaše, prethodne generacije.
 • [45]Post četvrtog mjeseca komemorirao je brešu napravljenu po Babilonijcima u jeruzalemskom bedemu (Jr 52.6-7); za postove petog i sedmog mjeseca, vidjeti 7.3-5 i bilješke;) post desetog mjeseca komemorirao je početak opsade Jeruzalema (2Krlj 25.1) - kuća Judina: vidjeti 8.13 i bilješku.
 • [46]Kao što je često slučaj u Bibliji broj deset ovdje ima nesumnjivo više jednu simboličnu vrijednost, no aritmetičnu, i sugerira jedan prilično veći broj (kao u Lv 26.26).
 • [47]Hadrak: grad u sjevernoj Siriji - Aramov dragulj: slikoviti naziv za Damask: pretpostavljen prijevod; heb-rejski oko čovjekovo(grafička razlika između dva izraza je neznatna u hebrejskom tekstu.
 • [48]Hamat: vidjeti bilješku uz Iz 10.9 - Tir i Sidon: vidjeti bilješke uz Iz 23.1, 2; Oz 9.13.
 • [49]Aškelon, Gaza, Ekron: vidjeti bilješku uz Am 1.6 - Potpora koja će uzmanjkati tim gradovima je ona od strane Tira (r.3), čija je ekonomska aktivnost dominirala cijelu tu obalnu regiju.
 • [50]Taj prijezirni naziv označava jednu populaciju metisa isteklu između roditelja židova i poganke.
 • [51]krv: prorok aludira na meso koje nije iskrvarilo prema židovskom ritualu (Lv 17.11-12; Dt 12.15-16) - gnusni zalogaji potječu od ponuda idolima - Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. Nakon što je David zauzeo Jebus-Jeruzalem (2S 5.6--9) Jebuziti su živjeli u miru među Izrae-litima (vidjeti Joz 15.63).
 • [52]moja kuća: zajednica Izraelovih zemalja, kao u Oz 8.1; 9.15, etc. - podižući stražu: prema staroj grčkoj verziji, hebrejski nejasan - oni koji prolaze i vraćaju se: osvajači Pa-lestine.
 • [53]On će ukloniti: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski ja ću uništiti Efraim: vidjeti bilješku uz Oz 4.17 - s jednog mora do drugog: od Mrtvog mora do Medite-rana - od Rijeke: tj. od Eufrata (vidjeti bilješku uz Iz 7.20) - krajevi zemlje su najudaljenije granice Davdovog i Solomonovog kraljevstva.
 • [54]Tj. u restaurirani Jeruzalem.
 • [55]Efraim: vidjeti 9.10 i bilješku uz Oz 4.17 - Javan: grekofone regije, i općenito ansambl Izraelovih neprijatelja.
 • [56]ili iz Temana (vidjeti Ha 3.3 i bilješku).
 • [57]pit će krv kao vino: prema staroj grčkoj verziji (tradicionalni hebrejski tekst nejasan); radi se o krvi pobijeđenog neprijatelja - kupa škropljenja (vidjeti 1Krlj 7.45): posuda za prihvatiti krv žrtvovane životinje - rogovi oltara: vidjeti Izl 27.2 i bilješku; 29.12.
 • [58]protiv pastira: prorok čini se cilja ovdje poglavare stranih naroda - kuća Judina: vidjeti bilješku uz 8.13.
 • [59]ugaoni kamen u Sdc 20.2 i 1S 14.38 isti izraz (u pluralu) preveden je s poglavari. Ovaj izraz označava poglavare naroda na plenarnoj sjednici; vidjeti također Iz 19.13 - šiljak šatorski: drugi izraz s istim ciljem (vidjeti Iz 22.23), isto kao i ratni luk. Prorok najavljuje da je puk Izraelov najzad vođen od svojih šefova a ne od stranaca.
 • [60]Radi se o izraelitskim neprijateljima.Izraeliti nisu imali konjičkih oružanih snaga.
 • [61]Tj. Sjeverno kraljevstvo (Izrael); vidjeti bilješku uz Am 1.1.
 • [62]Vidjeti 9.10 i bilješku uz Oz 4.17.
 • [63]Galaad: teritorij na istoku od Jordana- Liban: vidjeti Iz 10.34 i bilješku.
 • [64]tj. Crveno more; prijevod konjekturalan; hebrejski usko more.
 • [65]Vidjeti Iz 10.34 i bilješku.
 • [66]Vidjeti Iz 33.9 i bilješku.
 • [67]trgovci prema staroj grčkoj verziji; hebrejski nejasan - dva pastirska štapa: vidjeti Ps 23.4).
 • [68]tri pastira: prorok aludira na tri odgovorna poznata od njegovih čitatelja, i sukcesivno eliminirana. Možda se radi o trojici velikih svećenika; S njima: tj. s ovcama iz stada, koje ovdje simboliziraju Izraelov narod.
 • [69]podrazumijeva se"da ovi ostave Izrael na miru" (vidjeti Oz 2.20; Jr 2.3).
 • [70]Vidjeti bilješku uz 11.7.
 • [71]Cijena jednog roba u to vrijeme prema Izl 21.32.
 • [72]U jeruzalemskom templu livac je u šipke izlijevao milodare od metala; drugi prijevod u ćup.
 • [73]Aluzija na raskid 328.g.pr.r.I.Kr. između židova iz Jeruzalema (Juda) i *Samarićana (Izrael).
 • [74]Vidjeti bilješke uz Jr 25.15; Ha 2.16.
 • [75]Tj. narod Jude (8..13, 19).
 • [76]Prema straoj grčkoj verziji; hebrejski nejasan.
 • [77]šatori Jude: nastambe u Judi; prorok ovdje suprotstavlja judino selo, opvćenito, prijestolnici Jeruzalem - kuća Davidova: suprotno svom uobičajenom smislu (zajednica potomaka) ovaj izraz čini se cilja poglavare Jeruzalema općenito.
 • [78]ja ću se potruditi: kao u r.2 i slijedećim, to Bog ovdje govori.
 • [79]GOSPOD se izjavljuje dirnutim smrću svojeg poslanika, ali slijedeća fraza ponovo distingvira Boga i tog poslanika (on).
 • [80]Hadad-Rimon: fenicijsko božanstvo vegetacije, koje bijaše osuđeno umrijeti nza kraju žetvi da bi se nanovo rodilo u periodu kiša (usp. Ez 8.14). Vjerojatno je da kult Hadad-Rimona bijaše posebno razvijen u regiji Izreela ili ravnici Megidoa.
 • [81]O izrazu kuća® vidjeti bilješke uz 12.7; Iz 7.2; Ps 115.10 - Natan: jedan od Davidovih sinova prema 2S 5.14; vidjeti Lk 3.31.
 • [82]Karakteristična proročka odjeća (vidjeti 2R 1.8; Mt 3.4).
 • [83]Prijevod pretpostavljen; hebrejski nejasan.
 • [84]rane na prsima: u čast božanstava plodnosti, kao što je Hadad-Rimon (vidjeti bilješku uz 12.11) zarezivalo se tijelo (vidjeti Lv 21.5 ; Dt 14.1; 1Krlj 18.28 i bilješke) - moji ljubavnici: lažni bogovi (vidjeti Oz 2.7; Ez 16.33); drugi prijevod moji prijatelji.
 • [85]Tradicionalna formula za evocirati zaključenje ili obnovu *saveza.
 • [86]Neidentificirani lokalitet, nesumnjivo na jugoistoku od Jeruzalema.
 • [87]svjetlila: nebeska tjela(sunce,mjesec, zvijezde) (Stv 1.14-18; provj. Ps 136.7) - ni hladnoće®: prema više starih verzija: hebrejski nejasan.
 • [88]Mrtvo more i Mediteran.
 • [89]Tj. Samo Bog će biti priznat i obožavan kao Bog.
 • [90]Geva: na granici između Jude i Benjamina - Rimon: na južnoj granici Jude - Benjaminova vrata:

na sjevernoj strani zida - stara vrata: vidjeti bilješku uz Ne 3.6 - Ugaona vrata: u zapadnom gradskom zidu - kula Hananel: na sjevero-istoku grada - kraljeva preša: vjerojatno u kraljevom vrtu“ (2Krlj 25.4), na jugo-istoku grada.

 • [91]anatema i totalno razaranje.
 • [92]R; 15 je izravni nastavak r.12.
 • [93]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.