Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga

 • 10 Sinovi Izraelovi pođoše i utaboriše se u Ovotu;
 • 11 potom odoše iz Ovota i utaboriše se kod Ijije-Avarima, u pustinji nasuprot Moabu s istočne strane.
 • 12 Pošavši odatle, oni se utaboriše na obali potoka kod Zereda.
 • 13 Pošavši odatle, on i taborovahu s druge strane Arnona koji prođe pustinjom silazeći iz teritorije*Amorita; Arnon, u stvari, označi granicu Moaba, između Moaba i Amorita.
 • 14 Zato se u knjizi GOSPODOVIH Ratova[131] kaže:
 • :» Waheb u Sufai i njegovi po-
 • :toci ;
 • :Arnon 15 i njegova grla
 • :Koji siđoše prema gradu
 • :Aru
 • :I prođoše uz granicu
 • :Moaba. «
 • 16 Odatle oni stigoše u Ber - Bunar. To je onaj Ber gdje GOSPOD bijaše rekao Mojsiju: » Prikupi narod i ja ću im dati vode[132]. «
 • 17 Tad Izrael bijaše iznenađen ovom pjesmom[133]:
 • :» Uzdigni se, studenče! Kličite mu!
 • 18 Bunar iskopan od poglavara,
 • :izbušen od plemića puka,
 • :njihovim skiptrima, njihovim štapovima «
 • :… iz Pustinje, oni odoše u Matanau;
 • 19 iz Matanae u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
 • 20 a iz Bamota u dolinu koja se otvara prema planini Moaba; vrh Pisge nadvisuje pustinju[134].
 • 21 Izrael posla glasonoše Sihonu, kralju Amorita:
 • 22 » Pusti me proći tvojom zemljom; mi se udaljavati ne ćemo ni u polja ni u vinograde i ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. «
 • 23 Ali, Sihon ne dozvoli Izraelu proći njegovom teritorijom; on prikupi sav svoj puk i iziđe u susret Izraelu u pustinju. On dođe u Jahas gdje zarati s Izraelom.
 • 24 Izrael ga udari oštricom mača i dočepa se njegove teritorije, od Arnona sve do Jaboka i sve do granice Amona čija granica bijaše utvrđena.
 • 25 Izrael uze sve gradove; on se smjesti u svim gradovima Amorita pokrajine, u Hešbon i svu njegovu okolicu.
 • 26 Jer Hešbon bijaše grad Sihonov, kralja Amorita koji zarati s prethodnim kraljem Moaba i uze mu svu zemlju sve do Arnona.
 • 27 Zato pjesnici kažu[135]:
 • :» Dođite u Hešbon! Kad bude
 • :preuređen
 • :i obnovljen, grad Sihonov!
 • 28 Iz Hešbona je izišla jedna vatra,
 • :iz grada Sihonova, jedan
 • :plamen koji je prožderao Ar u
 • :Moabu,
 • :gospodare visina Arnona.
 • 29 Nesreća na tebe, Moabe!
 • :Ti si izgubio, narode Kemo-
 • :šev[136]!
 • :Od njegovih sinova načinjeni su
 • :bjegunce
 • :i od kćeri zarobljenice
 • :kralja Amorita Sihona!
 • 30 Mi smo ih probili stri-
 • :jelama;
 • :od Hešbona sve do Divona sve
 • :je izgubljeno;
 • :mi smo razorili, sve do No-
 • :faha,
 • :sve što se pruža čak do Ma-
 • :daba[137]. «
 • 31 Izrael se smjesti u zemlji Amorita.
 • 32 Mojsije posla upoznati Jazer; oni se dočepaše njegove okolice i Mojsije protjera Amorite koji se tu nalaziše.
 • 33 Potom, uzimajući jedan novi pravac, oni se uspeše cestom iz Bašana[138]; Og kralj Bašana, iziđe njima u susret, on i sav njegov puk, za zapodjenuti bitku s njima u Edreji.
 • 34 GOSPOD reče Mojsiju: » Ne boj se! Ja ću predati tebi u ruke njega, sav njegov puk i njegovu zemlju; postupit ćeš s njima kao što si postupio sa Sihonom, kraljem Amorita koji su vladali u Hešbonu[139]. «
 • 35 Oni ga potukoše, njega i sinove njegove i sav puk njegov, tako da ne ostade ni jedan živ od njih; i oni se domogoše zemlje njegove.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)