Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova
Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova[uredi]

13 1 Saul imaše ... godina kad postade kraljem i on vladaše dvije godine nad Izraelom1. 2 Saul si izabra tri tisuće ljudi u Izraelu: bijaše ih 2.000 s njim u Mikmasu i na planini Betel, i tisuća s Jonatanom, u Giveai Benjaminovoj. on otpusti ostatak naroda, svakog k svojim šatorima2. 3 Jonatan obori upravitelja Filistinaca koji bijaše u Gevau3 i Filistinci to saznadoše. Tada Saul dade zasvirati iz roga po svoj zemlji govoreći: ” Nek' Hebreji čuju! “ 4 Sav Izrael doznade novost: Saul bijaše oborio upravitelja Filistinaca, i Izrael bijaše postao nepodnosiv Filistincima. Puk se dakle prikupi iza Saula u Gilgalu1. 5 Filistinci se bijahu krenuli protiv Izraela. Oni imadoše 30 tisuća kola, 6 tisuća konjanika i jednu vojsku brojnu poput zrna pijeska na obalama. Oni se uspeše taborovati u Mikmasu, istočno od BetAvena2. 6 Ljudi Izraelovi se nađoše pred porazom, jer narod bijaše pritješnjen. Narod se dakle skri u pećine, rupe, stijene, podzemlje i bunare. 7 Hebreji čak prijeđoše Jordan da bi došli do zemlje Gad i Galad. Saul bijaše još u Gilgalu i iza njega sav narod strijepiše. 8 Saul pričeka sedam dana sastanak sa Samuelom3, ali Samuel ne dođe u Gilgal, i narod napusti Saula i rasprši se. 9 Saul reče: ” Donesite mi holokaust i *žrtve mira. “ On ponudi holokaust4. 10 Točno kad on završavaše nuditi holokaust, Samuel stiže. Saul mu iziđe u susret za pozdraviti ga. 11 Samuel reče: ”Što si to učinio? Saul reče: ”Kad sam vidio da me narod napušta i raspršuje se, da ni ti ne dolaziš na sastanak i da Filistinci se bijahu skupili u Mikmasu , 12 ja sam si rekao: Sada, Filistinci će sići i uhvatiti me u Gilgalu, a da nisam umirio GOSPODA5. Tada, ja sam uzeo sa sobom i ponudio holokaust. “ 13 Samuel reče Saulu: ” Ti si postupio kao jedan luđak! Ti nisi čuvao zapovijed GOSPODOVU, Boga svoga, onu koja ti je bila propisana. Sada, u stvari, GOSPOD bi mogao uspostaviti tvoje kraljevstvo zauvijek nad Izraelom. 14 Ali sad, tvoje kraljevstvo neće opstati. GOSPOD si je tražio jednog čovjeka prema svojem srcu i GOSPOD ga je postavio kao poglavara svojem puku1, pošto ti nisi čuvao ono što ti GOSPOD bijaše propisao. “ 15 Samuel pođe na put i uspe se od Gilgala u Giveu Benjaminovu. Saul prebroji narod koji se nalaziše s njim: otprilike 600 ljudi. 16 Saul, sin Jonatanov i puk koji se nalaziše s njima boraviše u Guevau Benjaminovu, dok Filistinci taborovaše u Mikmasu. 17 Jedan odred za uništavanje iziđe iz filistinskog tabora podijeljen u tri grupe. Prva se grupa usmjeri prema Ofri, u zemlju Šual2, 18 druga prema granici koja vlada Prodolom Hijenesa3 prema pustinji. 19 U svoj zemlji Izraelovoj ne nalaziše se više kovača, jer Filistinci si bijahu rekli: ” Hebreji si ne trebaju izrađivati mačeve ili koplja. “ 20 Svi Izraeliti silaziše dakle kod Filistinaca za naoštriti svoj lemeš, svoju motiku, svoju sjekiru ili svoje dlijeto4. 21 Oštrenje stajaše dvije trećine sikla za lemeše, motike1, sjekire, vraćanje u stanje oštrine. 22 Dakle, u dan boja, vojska Saulova i Jonatanova se nađe lišena mačeva i kopalja. Nađe ih se ipak za Saula i njegovog sina Jonatana. 27 Jedna postrojba Filistinaca iziđe prema klancu Mikmasa. Jonatan napada postaju Filistinaca 14 1 Jednog dana, Jonatan, sin Saulov, reče svojem konjušaru: ” Dođi, pođimo sve do postaje Filistinaca koja je s one druge strane. “ Ali on ne obavijesti oca svoga. Saul bijaše sjedio na granici Givee, pod mogranjem koji je u Migronu2. Bijaše s njim otprilike 600 ljudi. 3 Ahija, sin Ahituvljev, brat Ikvudov, sin Pinhasov, sin Elijev, svećenika GOSPODOVOG u Silu, nosiše efod3. Puk ne znaše da Jonatan bijaše otišao. 4 U jednom tjesnacu koji Jonatan tražiše za prijećii napasti Filistinsku postaju, nalaziše se sa svake strane po jedna usjeklina u stijenu, jedna se zvaše Boses, a druga Sene. 5 Jedna od usjeklina se dizala na sjeveru, nasuprot Mikmasu, a druga na jugu nasuprot Gevi4. 6 Jonatan reče svojem konjušaru: ”Dođi,pođimo sve do postaje ovih *neobrezanika. Možda će GOSPOD zauzeti za nas; u stvari, bili brojni ili ne, ništa ne sprječava GOSPODA da dadne jednu pobjedu.“ 7 Njegov mu konjušar reče: ”Učini sve po svojoj zamisli. Napreduj, i ja te slijedim, u tvojoj namisli.“ 8 Jonatan reče: ” Sada, idimo u njihovom pravcu, i bit ćemo otkriveni od njihovih ljudi. 9 Ako li nam kažu: Stoj! Čekajte dok ne dođemo do vas!, mi ćemo ostati na mjestu i nećemo se uspinjati prema njima. 10 Ali, ako kažu: Uspnite se k nama!, mi ćemo se uspeti: tako će ih GOSPOD izručiti u naše ruke. Mi ćemo time imati jedan znak. “11 Oni se dakle dopustiše otkriti obojica od postaje Filistinaca. Filistinci rekoše: ” Evo Hebreja kako izlaze iz rupa gdje se bijahu skrili.“ 12 Ljudi iz postaje, obratiše se Jonatanu i njegovom konjušaru, rekoše im: ”Uspnite se prema nama imamo vam nešto priopćiti.“ Jonatan reče svojem konjušaru: ”Uspni se za mnom, GOSPOD ih je izručio u ruke Izraelu.“ 13 Jonatan se uspe, pomažući se i rukama i nogama, praćen od svojeg konjušara. Filistinci padoše pod Jonatanovim udarcima, a njegov ih konjušar dovršavaše iza njega. 14 Taj prvi udar Jonatanov i njegovog konjušara obori dvadesetinu ljudi, na površini od jedva jedne polovine brazde1. 15 To načini užas u taboru, u polju i među pukom. Postaja i odred za uništenje biše užasnuti također i oni. Zemlja se tresla i to bi jedan užas od Boga1.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif