Kovčeg Božji kod Filistinaca

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Kovčeg Božji kod Filistinaca
Kovčeg Božji kod Filistinaca[uredi VE]

5 1 Filistinci bijahu dakle uzeli *kovčeg Božji. Oni ga odnesoše iz EvenEzerau Ašdod3 . 2 Filistinci uzeše kovčeg Božji, odnesoše ga u kuću Dagonovu1 i staviše pokraj Dagona. 3 Ašdoditi se digoše sutradan rano u jutro kad ono Dagon bijaše oboren na zemlju, ispred kovčega GOSPODOVOG. Oni uzeše Dagona i uspraviše ga na njegovo mjesto. 4 Oni se sutradan digoše u rano jutro, a Dagon bijaše pao na zemlju pred GOSPODOVIM kovčegom. Glava Dagonova i njegove obje ruke, odsječene, nalaziše se na pragu. Bar nešto bijaše ondje ostalo od Dagona2 . 5 Evo zašto, još i danas, u Ašdodu, svećenici Dagonovi i svi oni koji ulaze u kuću Dagonovu ne staju na prag Dagonov. 6 Ruka se GOSPODOVA obori na Ašdodite, i on načini pustoš kod njih. On ih udari tumorima3 , Ašdod i njegovo područje. 7 Kad ljudi Ašdodovi vidješe što to bijaše, oni rekoše: ” Nek' kovčeg Boga Izraelovog ne ostane kod nas, jer nam je dao suviše mučno osjetiti ruku njegovu, nama samima i Dagonu, našem bogu! “ 8 Oni pozvaše sve prinčeve Filistine da se sastanu kod njih i rekoše im oni: ” Što mi možemo učiniti kovčegu Boga Izraelova? “ Oni odgovoriše: ” Treba prenijeti kovčeg Boga Izraelovog u Gat1.“ I oni preniješe kovčeg Boga Izraelovog. 9 No, poslije tog prijenosa, ruka GOSPODOVA bi nad gradom. Bi jedna velika panika; GOSPOD udari ljude gradske, velike i male: on im posla tumore. 10 Oni poslaše kovčeg GOSPODOV u Ekron; Ali, čim kovčeg GOSPODOV stiže u Ekron, Ekroniti povikaše: ” Oni su premjestili kovčeg Boga Izraelovog kod mene da propadnem, ja i moj narod2. “ 11 Oni pozvaše sve filistinske prinčeve da se sastanu; Oni rekoše: ” Pošaljite kovčeg Boga Izraelovog i nek' se vrati na mjesto gdje bijaše nek' mi ne donese propast, meni i mom narodu. “ Bila je u stvari jedna smrtna panika u svem gradu, gdje se ruka GOSPODOVA bijaše ljuto oborila. 12 Ljudi koji ne bijahu umrli bijahu napadnuti tumorima i jauk boli iz grada dizao se sve do neba. Filistinci šalju kovčeg natrag u Izrael 6 1 *Kovčeg GOSPODOV ostade sedam mjeseci na području Filistinaca. 2 Filistinci pozvaše svećenike i vračare, govoreći: ” Što možemo mi učiniti kovčegu GOSPODOVOM? Pokažite nam kako ga možemo poslati ponovo tamo gdje on bijaše. “ 3 Oni rekoše: ” Ako vi povratite kovčeg Boga Izraelovog, ne šaljite ga bez ičega. Naprotiv, pobrinite se da mu pribavite jednu naknadu. Tada, vi će te biti izliječeni i znat će te zašto se njegova ruka nije odstranila od vas. “ 4 Oni rekoše: ” Koju naknadu mu mi trebamo pripraviti? “ Oni rekoše: ” Prema broju prinčeva filistinskih: pet tumora od zlata i pet pacova1 od zlata, jer to je isto jedna nevolja koja ih je zadesila, kao i vaše prinčeve. 5 Vi će te dakle načiniti slike svojih tumora i pacova koji pustoše vašu zemlju i učinite slavu Bogu Izraelovu, možda će njegova ruka postati lakša nad vama, na vašim bogovima i vašom zemljom. 6 Čemu otvrdnuti svoje srce2, kao što su učinili Egipćani i *Faraon? Kad se On poigrao s njima, nisu li ih oni pustili otići? 7 Napravite jedna nova kola i uzmite dvije krave koje doje, a nisu još nosile jaram. Vi će te upregnuti krave u kola i odvojit će te njihove mlade, koje će te odnijeti u staju. 8 Vi će te uzeti kovčeg GOSPODOV i postavit će te ga na kola. Što se tiče zlatnih predmeta koje ste pribavili za naknadu, vi će te ih staviti u jedan kofer pokraj kovčega, i pustit će te ih otići. 9 Vi će te tada vidjeti: ako on uzme put k svojoj zemlji uspinjući se prema BetŠemešu3, to je On sam koji nam je nanio ovo veliko zlo. Ako ne, mi ćemo znati da to nije njegova ruka koja nas je dosegla, da to bijaše samo jedna nesreća. “ 10 Ljudi učiniše tako. Oni uzeše dvije krave koje doje, upregoše ih u kola i zadržaše njihove mlade u staji. 11 Oni staviše kovčeg Gospodov na kola, kao i kofer, pacove od zlata i slike svojih tumora. 12 Krave odoše pravo svojim putem na cestu prema BetŠemešu. One slijediše mučuči istu stazu1, ne skrećući ni desno ni lijevo, prinčevi filistinski idoše otraga sve do granice BetŠemeša. 13 Ljudi iz BetŠemeša obavljaše žetvu žita u dolini. Podigavši oči, oni opaziše kovčeg i obradovaše vidjeti ga. 14 Stigavši u polje Jozuino kod BetŠemeša, kola se tu zaustaviše. Bijaše ondje jedan veliki kamen. Iscijepaše drvo od kola i ponudiše krave u holokaust 2 GOSPODU. 15 *Leviti bijahu skinuli kovčeg GOSPODOV i kofer gdje se nalaziše zlatni predmeti i koji bijaše s njim. Oni ih staviše na veliki kamen. Ljudi iz BetŠemeša ponudiše holokauste i zaklaše *žrtve GOSPODU, tog dana. 16 Pet prinčeva Filistinaca, budući to vidjeli, vratiše se u Ekron3, tog dana. 17 Evo tumora od zlata koje Filistinci pribaviše za naknadu GOSPODU: za Ašdod, jedan; za Gazu, jedan; za Aškelon, jedan; za Gat, jedan; za Ekron1, jedan.18 A pacove od zlata: prema broju svih gradova filistinskih ovisnih o pet prinčeva, grada utvrđenog selom bez zidova i u preriji veliki kamen2 gdje odložiše kovčeg GOSPODOV. Danas još, taj kamen nalazi se u polju Jozue iz BetŠemeša. 19 GOSPOD udari ljude iz BetŠemeša jer bijahu gledali kovčeg GOSPODOV. Među pukom, on pobi 70 ljudi 50.000 ljudi3. Puk bi u žalosti, jer ga GOSPOD bijaše nemilosrdno udario. 20 Ljudi iz BetŠemeša rekoše: ” Tko se može suprotstaviti GOSPODU, tom svetom Bogu? “ I: ” Kod koga će se uspeti napuštajući nas? “ 21 Oni poslaše glasnike stanovnicima Kirijat-Jearima4, za reći im: ” Filistinci su vratili kovčeg GOSPODOV. Siđite i odnesite ga k sebi. “ 7 1 Ljudi Kirijat-Jearima dođoše i odnesoše kovčeg GOSPODOV. Oni ga uvedoše u kuću Abinadabovu, na brijegu, i posvetiše njegovog sina Eleazara za čuvati kovčeg GOSPODOV.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif