Posvećenje obnovljenog zida

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Posvećenje obnovljenog zida

Posvećenje obnovljenog zida[uredi VE]

27 Za posvećenje zida Jeruzalemovog, potraži se *levite u svim njihovim mjestima boravka, za dovesti ih u Jeruzalem, da bi radosno proslavili posvećenje, s hvalospjevima i pjesmama, cimbalima, lirama i harfama. 28 Sinovi pjevača sakupiše se iz područja okružja Jerizalema i sela Netofatita, 29 od BetGilgala i polja Guevaa i Azmaveta, jer pjevači si bijahu izgradili sela u okolišu Jeruzalema. 30 Svećenici i leviti se *očistiše i očistiše narod, vrata i zid.
31 Ja dadoh uspeti poglavare na zid i postavih dva velika korala. Jedan iđaše desno na zid kroz Vrata bunjišta. 32 Iza njih iđoše Hošaja i polovica poglavara Jude; 33 Azarija, Ezra, Mešulam, 34 Jehuda, Benjamin, Šemaja i Jirmeja, 35 između sinova svećeničkih, s trubama; Zekarija, sin Jonatanov, sina Šemajavljev, sin Matanijavljev, sin Mikajavljev, sin Zakurov, sin Asafov, 36 i njegova braća, Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Jehuda, Hanani, s glazbalima Davidovim, čovjekom Božjim. Uzdra zakonoznanac bijaše pred njima. 37 Na Izvorskim vratima, nasuprot njima, oni se uspeše uz stepenike grada Davidova1 , uz stubište zida, iznad kuće Davidove i sve do Vodenih vrata, na istoku.
38 Drugi zbor iđaše na lijevo, a ja sam bijah iza njega, kao i polovica poglavara puka , na zidu, iznad kule Peći i sve do Širokog Zida, 39 a iznad Vrata Efraimovih, Ješanajevih, Ribljih, Hananelove kule i kule Stotine, sve do Ovčijih Vrata. Zaustavismo se na Štražarskim vratima. 40 Oba zbora zaustaviše se zatim u Kući Božjoj, kao i ja sam, polovica službenika sudskih koji bijahu sa mnom, 41 svećenici: Elijakim, Mazeja, Minijamin, Mikaja, Elioenaj, Zekarija, Hananija s trubama, 42 Mazeja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači se dobro uskladiše s Jizrajaom, nadzornikom.
43 Ponudiše, tog dana, velike *žrtve i biše u radosti, jer Bog im bijaše dao veliku radost. Žene i djeca radovaše se također, a o radosti Jeruzalema ču se daleko.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif