Levitik (TOB e.p. T.D.)/Slučaj preprijeke svećenstvu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Slučaj preprijeke svećenstvu

  • 16 GOSPOD oslovi Mojsija:
  • 17 » Reci Aaronu: Iz doba u doba, da nitko od tvojih potomaka, ako je nemoćan, ne primiče se za ponuditi hranu svojeg Boga;
  • 18 u stvari, tko ima neku slabost ne treba se primicati, bilo da je to slijepac ili hrom, jedan čovjek spljoštenog nosa ili nagrđenih udova[113],
  • 19 čovjek pogođen lomom noge ili ruke,
  • 20 grbavac ili kržljavac, čovjek bolestan od neke mane na oku, gubav ili svrabljiv, ili čovjek zdrobljenih testisa.
  • 21 Ni jedan potomak svećenika Aarona, ako je nemoćan, ne treba se primicati za ponuditi hranu svojeg Boga;
  • 22 on može jesti hranu svog Boga, darovi *presvete ili svete darovi;
  • 23 ali ne smije ići sve do vela, niti se primicati *oltaru, jer je nemoćan, da ne oskvrne *svetište moje i njegov sadržaj[114], jer ja sam to, GOSPOD, koji ih je posvetio. «
  • 24 Tako reče Mojsije Aaronu, njegovim sinovima i svim sinovima Izraelovim.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)