Solomon organizira svoje kraljevstvo

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Solomon organizira svoje kraljevstvo

Solomon organizira svoje kraljevstvo[uredi VE]

4 1 Kralj Solomon bijaše kralj nad svim Izraelom. 2 Evo poglavara koji bijahu u njegovoj službi1: svećenik Azarjahu, sin Sadokov; 3 tajnik Elihoref i Ahija, sin šišavljev; tekliće Jehošafat, sin Ahiludov; 4 zapovjednik vojske Benajahu, sin Jehojadabljev; svećenici Sadok i Abiatar; 5 poglavar upravitelja Azarjahu, sin Natanov; svećenik i prijatelj kraljev Zavud, sin Natanov; 6 upravitelj palače, Ahišar, i upravitelj radova Adoniram, sin Avdavljev. 7 Solomon imaše dvanaest upravitelja za sav Izrael, koji opskrbljivahu kralja i njegovu kuću; jedan mjesec godišnje, svaki od njih pribavljaše opskrbu. 8 Evo njihovih imena 2: sin Hurov, u planini Efraim; 9 sin Dekerov, u Makasu, šalvimu, Betšemešu i ElonBetHananu; 10 sin Hesedov, u Arubotu, on imaše Soko i svu zemlju Hefer; 11 sin Abinadabljev: svo bilo Dora; Tafat, kćer Solmonova, bi njegova žena; 12 Bana, sin Ahiludov: Tanak i Megido i sav Betšean koji je pokraj Sartana, u podnožju Izreeal, od Betšeana sve do AbelMehiola, sve preko Jokmoama; 13 sin Geverov, u RamotGaladu; on imaše taborišta Jaira, sinovi Manasejevi koji su u Galadu; on imaše region Argova koji je u Bašanu: 60 velikih gradova sa zidovima i zasunima od bronce; 14 Ahinadab, sin Idoa, u Mahanaima; 15 Ahimas u Neftaliju. On također uze za ženu jednu kćer Solomonovu, Basmat; 16 Bana, sin Hušajev, u Ašeru i u Bealotu; 17 Jehošafat, sin Paruahov, u Isakaru; 18 šimej, sin Elavljev, u Benjaminu; 19 Gever, sin Urijev, u zemlji Galad, zemlji Sihon, kralj *Amorita i Og, kralj Bašana; i bijaše jedan upravitelj u zemlji1. 20 Juda i Izrael bijahu brojni, toliko kao pijesak na obali morskoj. Imadoše jesti i piti i bijahu sretni. 5 1 Solomon vladaše nad svim kraljevstvima od rijeke1 nad zemljim Filistinaca i sve do granice Egipta. Oni plaćaše danak i služiše Solomonu tijekom sveg svog života. 2 živež Solomonova bijaše, na dan, 30 kora prekrupe i 60 kora brašna; 3 deset tovljenih goveda, dvadeset goveda s ispaše, stotinu ovaca; osim toga, jelena, gazela, srna i tovljenih gusaka. 4 Jer on zapovijedaše nad svim Prekoeufratjem od Tifšaha i sve do Gaze3, nad svim kraljevima prekoeufratskim. On živješe u miru sa svim zemljama koje ga okruživahu. 5 Juda i Izrael bijahu u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i svojom smokvom, od Dana do Beršebe4, tijekom čitavog života Solomonovog. 6 Solomon imaše 40.000 pregrada za konje svojih kola, i 12.000 konjanika5. 7 Svaki svojeg mjeseca, upravitelji, nad opskrbom kralja Solomona i svi oni koji se približavahu stolu kralja Solomona; ne dopuštahu mu oskudijevati u bilo čemu. 8 što se tiče ječma i hrane za konje i zaprege, oni ih donosiše na mjesto gdje boraviše kralj, svatko prema svom pravilu.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif