Uloga Mudrosti u povijesti

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Uloga Mudrosti u povijesti

Uloga Mudrosti u povijesti[uredi]

 • 10 1 Njome, prvi stvoreni,2
otac svijeta,
bi čuvan s brigom nakon što
bi stvoren kao samac.
Potom ona ga istrgnu njegovom
vlastitom prijestupu
 • 2 i dade mu snagu svladati sve.3
 • 3 Ali nepravedni čovjek4 koji se
okrenu od nje gnjevom svojim
propade u svom bratoubilačkom
bijesu.
 • 4 Zemlja ponovo prekrivena, zbog
njega
potopom bi opet spašena
Mudrošću,
koja vodiše pravednika na jednom
običnom drvetu.
 • 5 I dok narodi, jednodušni u zlu,
biše zbunjeni,
to ona bi koja prepozna
pravednika1,
sačuva ga besprijekornim
pred Bogom
i dopusti mu biti jačim
no njegova ljubav spram svog
djeteta.
 • 6 Isto, dok bezbožnici propadaše,
ona oslobodi pravednika2
bježećeg pred vatrom koja se
obori na pet gradova.
 • 7 Kao svjedoci njihove izopačenosti
postoje još uvijek jedna sasušena
i dimeća zemlja,
biljke čiji plodovi ne zrije kad
im je vrijeme,
i jedan stub od soli uspravljen
u spomen na jednu nevjernu dušu3 .
 • 8 Oni koji su prezreli Mudrost
ne samo da su postali nesposobnim
raspoznati dobro,
već su još ostavili i potomstvu
jednu uspomenu na svoju ludost,
da ne bi, u svojim grijesima, oni
sami mogli ostati skriveni.
 • 9 Ali mudrost je oslobodila svoje
sluge njihovih kušnji.
 • 10 Pravednik koji bježaše gnjevu
svojeg brata,
ona ga povede pravim putovima;
ona njemu pokaza kraljevstvo
Božje
i dade mu spoznaju o
svetim činjenicama;
ona mu dade napredovati
u sred njegovih napora
i umnoži plod njegovih trudova1 ;
 • 11 ona mu pomože protiv pohlepe
izrabljivača i završi obogativši ga;
 • 12 ona ga sačuva od njegovih
neprijatelja i zaštiti od zategnutih
zamki;
ona čak presudi jedan teški boj
u njegovu korist
da bi on znao da je pobožnost
najsvetija od svega.
 • 13 Ona čak ne napusti pravednika ni
koji bi prodan2 ,
već ga istrgnu iz grijeha;
 • 14 ona siđe s njim u jamu
i ne ostavi ga u njegovim
lancima
prije no što mu je pribavila
kraljevsko žezlo
i vlast nad onima
koji bijahu gospodarima njegovim;
na taj način ona dokaza laži
njegovih klevetnika
i dodjelu njemu jednu vječnu
slavu.
 • 15 Njome *sveti narod,
besprijekorne loze,
bi oslobođen od jedno
naroda ugnjetavača.
 • 16 Ona uđe u dušu jednom
sluzi Gospodovom
i suprotstavi se kraljevima straš-
nim po čudima i znakovima1.
 • 17 Ona predade svetima plaću za
njihove teške radove,
ona ih vodiše jednom
iznenađujućom cestom
i postade za njih jedno
sklonište danju,
jedno plamsanje zvijezda
tijekom noći2 .
 • 18 Ona im dade pješice prijeći
Crveno More,
ona ih provede kroz
ogromne vode.
 • 19 Ali njihovi neprijatelji, njih ona
proguta, potom u kovitlanju
ona ih baci na dno ponora;
 • 20 to je ono zbog čega pravednici
oplijeniše bezbožnike.
Oni opjevaše, Gospode, tvoje
ime sveto
i zajedno proslaviše tvoju
ruku koja ih bijaše obranila3.
 • 21 Jer mudrost otvori usta
nijemima
i razveza jezik najmanjima.
 • 11 1 Ona čini uspješnim njihove
poduhvate zahvaljujući jednom
svetom proroku4 .
 • 2 Oni pređoše jednu nenastanjenu
pustinju
i postaviše svoje šatore
u mjestima nikad gaženim;
 • 3 oni se suprotstaviše neprijateljima
i odbiše protivnike.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif