Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Prvi popis Izraelovih plemena

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Prvi popis Izraelovih plemena

 • 1 1 U pustinji Sinaja, GOSPOD oslovi Mojsija u *šatoru susretanja; bio je to prvi dan desetog mjeseca, druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta. On reče:
 • 2 » Ustanovite stanje sve zajednice sinova Izraelovih po zadrugama i obiteljima, ustanovljujući broj svih ljudi, jednog po jednog[1].
 • 3 Ljude od dvadeset godina i više, sve one koji služe u vojsci Izraelovoj, popiši ih po armijama[2], ti i Aaron.
 • 4 Da bude s vama po jedan čovjek iz svakog plemena, jedan čovjek koji je glava obitelji.
 • 5 Evo imena ljudi koji će vam pomagati: za Ruben, Elizur, sin Šedeurov;
 • 6 za Simeon, Šelumie[3], sin Surišadajev;
 • 7 za Judu, Nahšon, sin Aminadavljev;
 • 8 za Isakar, Netanel sin Suarov;
 • 9 za Zabulon, Eliav, sin Helonov;
 • 10 glede sinova Josipovih: za Efraim, Elišama, sin Amihudov - za Manase, Gameliel, sin Pedahsurov;
 • 11 Za Benjamin, Avidan, sin Gideonijev;
 • 12 za Dan, Ahiezer, sin Amišadajev; 13 za Ašer, Paguiel, sin Okranov;
 • 14 za Gad, Eliazaf, sin Deuelov;
 • 15 za Neftali, Ahira, sin Einanov. «
 • 16 Bijahu to zastupnici zajednice, odgovorni iz svojih očinskih plemena; oni bijahu glavari sve sile Izraelove[3].
 • 17 Mojsije u Aaron uzeše kao pomoćnike ove ljude koji bijahu naznačeni.
 • 18 Oni okupiše svu zajednicu, prvog dana drugog mjeseca, i sinovi Izraelovi ustanoviše svoja rodoslovlja[4] po zadrugama i obiteljima ustanovljujući broj ljudi od dvadeset i više godina, jedan po jedan.
 • 19 Kako to GOSPOD bijaše njemu zapovjedio, Mojsije ih prebroja u pustinji Sinaj.
 • 20 Ono što dade za sinove Rubena, prvorođenog Izraelovog: pobrajajući pojedinačno imena svih ljudi od dvadeset i više godina koji su služili u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 21 davahu za pleme Rubenovo jednu brojnost od 46.500.
 • 22 Za sinove Simeonove: ustanovljujući pojedinačno imena popisanih ljudi, svih ljudi od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 23 davahu jednu brojnost od 59.300 .
 • 24 Za sinove Gadove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 25 davahu za pleme Gad brojnost od 45.650.
 • 26 Za sinove Judine: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 27 davaše za pleme Juda brojnost od 74. 600.
 • 28 Za sinove Izakarove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 29 davaše za pleme Isakar brojnost od 54.400 .
 • 30 Za sinove Zabulonove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 31 davaše za pleme Zabulon brojnost od 57.400.
 • 32 Glede sinova Josipovih: za sinove Efraimove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 33 davaše za pleme Efraim brojnost od 40.500.
 • 34 Za sinove Manasejeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 35 davahu za pleme Manase brojnost od 32.200.
 • 36 Za sinove Benjaminove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 37 davaše za pleme Manasejevo brojnost od 45.650 .
 • 38 Za sinove Danov : ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 39 davaše za pleme Dan brojnost od 62.700 .
 • 40 Za sinove Ašerove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 41 davahu za pleme Ašer brojnost od 41.500.
 • 42 Za sinove Neftalijeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 43 davahu za pleme Neftali brojnost od 53.400 .
 • 44 Evo dakle brojnosti koje su popisali Mojsije, Aaron i dvanaest odgovornih Izraelovih - oni bijahu po jedan čovjek po plemenu.
 • 45 Svi sinovi Izraelovi popisani po obiteljima, oni od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci Izraelovoj,
 • 46 davahu jedno stanje od 603.550.
 • 47 *Leviti, kao jedno patrijarhalno pleme, ne sudjelovaše u popisu[5].
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)