Podrijetlo Saulovo

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrijetlo Saulovo

Podrijetlo Saulovo[uredi]

(1 Krn 8.2938)
35 U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, Jeiel, čija žena imaše za ime Maaka, 36 njegov sin prvorođeni Abdon, i Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zekarija i Miklot. 38 Miklot porodi Šimeama. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.
39 Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠuaa, Abinadaba i Ešbala. 40 Sin Jonatanov bi Meribal. Meribal porodi Mikaa. 41 Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tahrea. 42 Ahaz porodi Jaeraa; Jaera porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosaa; 43 Mosa porodi Beineaa, Refaja njegovog sina, Asela njegovog sina. 44 Asel imade šest sinova kojima evo imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.