Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Podjela plijena

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Podjela plijena)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Podjela plijena

 • 25 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 26 - » Ti sam, sa svećenikom Eleazarom i poglavarima zajednice, načinite račun o onome što ste zarobili od ljudi i životinja.
 • 27 Ti ćeš podijeliti između bojovnika i sve zajednice ono što je zarobljeno.
 • 28 Uzet ćeš jedan namet za GOSPODA na bojovnike koji su išli u vojnu, uzimajući jednog čovjeka na 500 i jednu životinju na 500 za goveda, magarce i sitnu stoku.
 • 29 Vi će te to uzeti od njihovog dijela i dati svećeniku Eleazaru kao namet dužan GOSPODU.
 • 30 A, na dio sinova Izraelovih, ti ćeš uzeti pedesetinu od ljudi, od goveda, od magaraca, sitne stoke i svih životinja; i dat ćeš ih *levitima koji obavljaju službu *boravišta GOSPODOVOG. «
 • 31 Mojsije i svećenik Eleazar učiniše ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 32 Ono što bijaše zarobljeno, ono što bijaše ostalo od plijena koji su uzele postrojbe u vojni, sastojalo se od: 675.00 glava sitne stoke,
 • 33 72.000 krupne stoke,
 • 34 i 61.000 magaraca;
 • 35 glede ljudskih osoba, tj. žena koje nisu upoznale bračnog stiska, njih bijaše u svemu 32.000.
 • 36 Polovica doznačena onima koji bijahu u vojni dizala se na: - 337.500 glava sitne stoke;
 • 37 namet za GOSPODA predujmljen na sitnu stoku bijaše 675 glava;
 • 38 - goveda: 36.000 glava na koje namet za GOSPODA bijaše 72 glave;
 • 39 - magaraca: 30.500 na koje namet za GOSPODA bijaše 61 glava;
 • 40 - ljudske osobe; 16.000 na koje namet za GOSPODA bijaše 32 osobe.
 • 41 Mojsije dade predujmljeni namet za GOSPODA svećeniku Eleazaru, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 42 Glede polovice dodijeljene sinovima Izraelovim, one koju Mojsije bijaše oduzeo ljudima koji bijahu u vojni,
 • 43 ta polovica dodijeljena zajednici sastojala se od : 337.500 glava sitne stoke,
 • 44 36.000 goveda,
 • 45 30.500 magaraca
 • 46 i 16.000 ljudskih osoba.
 • 47 Mojsije predujmi na dio sinova Izraelovih jednu petinu ljudi i životinja i dade ih levitima koji su obavljali službu boravišta GOSPODOVOG, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)