Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu

Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu[uredi]

(usp. 2Krlj 18.13, 17-37)
36 1 četrnaeste godine vla-
davine Ezekiasa, Senakerib,
kralj Asirije, uspe se protiv s
vih utvrđenih gradova Jude i
domože ih se3. 2 Kralj Asirije
posla svojeg pobočnikaiz Lakiša
u Jeruzalem kod kralja Ezekiasa,
s jednom znatnom vojskom.
On stade kod kanala
gornjeg spremišta vode, na cesti
iz polja Fulon1. 3 Upravitelj palače,
Eliakim, sin Hilkijahuvljev,
tajnik Šebna i poklisar2
Joah sin Asafov iziđoše
prema njemu. 4 Pobočnik im reče:
”Recite Ezekijasu: Ovako govori
Veliki Kralj, kralj Asirije:
Koje je to pouzdanje
na kojem se ti oslanjaš?
5 Ti si odgovorio:
Dostaje jedna riječ za pronaći
savjet i snagu u ratu!
U koga si ti dakle
stavio svoje povjerenje
da se pobuniš protiv mene?
6 Evo si ti stavio svoje povjerenje
u tu slomljenu trstiku, u Egipat,
koji prodire i probija ruku
onome tko se osloni na njega:
takav je *Faraon, kralj Egipta,
za sve one koji se pouzdaju u njega.
7 Ti si meni rekao:
U GOSPODA, našeg Boga
mi smo se pouzdali.
Ali, nije on taj čija *visoka mjesta
i *oltare uništio Ezekijas
govoreći u Judi i u Jeruzalemu:
Pred ovim oltarom, u Jeruzalemu,
vi se klanjate? 8 baci dakle
jedan izazov mom gospodaru,
kralju Asirije, i ja ću ti dati 2.000 konja
ako si ti možeš priskrbiti
jahače da ih pojaš!
9 Kako bi ti mogao
obrnuti uzde jednom
prostom upravitelju,
najmanjem od slugu
mojeg gospodara,
ti koji si se pouzdao u Egipat
za kola i konjanike?
10 Uostalom, da li se ja to bez pristanka
GOSPODOVOG uspinjem
protiv ove zemlje
da bih ju uništio?
GOSPOD je taj koji
mi je rekao: Uspni se protiv te zemlje i uništi ju. “
11 Eliakim, šebna i Joah rekoše pobočniku: ” Govori molimo te svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo taj jezik, ali ne govori nam judejski1 pred ušima puka koji je na bedemu.“ 12 Pobočnik odgovori: ” je li to tebi i tvom gospodaru moj me gospodar poslao reći ove riječi? “ Nije li to ljudima koji sjede na zidu i koji su prinuđeni jesti kao i vi svoje izmetine i piti svoju mokraću? “ 13 Pobočnik se uspravi i povika snažnim glasom judejskim jezikom; on reče: ” Slušajte riječi Velikog Kralja, kralja Asirije.14 Ovako govori kralj: Nek' vas Ezekias ne prevari, jer on vas ne može oslo-boditi. 15 Da vas Ezekias ne uvjeri da se pouzdate u GOSPODA govoreći: Sigurno će nas GOSPOD osloboditi, ovaj grad neće biti izručen u ruke kralju Asirije. 16 Ne slušajte Ezekijasa, jer ovako govori kralj Asirije: Vežite se prijateljstvom uz mene, predajte se meni, i svatko će od vas jesti plodove svoje loze i piti vodu iz svoje žusterne, 17 očekujući da ja dođem uzeti vas za odvesti u jednu zemlju kao vaša, jednu zemlju žita i novog vina, jednu zemlju kruha i vinograda. 18 Nek' vas Ezekijas ne prevari govoreći: GOSPOD će nas osloboditi. Bogovi naroda da li su mogli osloboditi njihovu vlastitu zemlju iz ruku kralja Asirije? 19 Gdje su oni,
bogovi Hamata i Arpada? Gdje su oni, bogovi Sefarvaima1? Jesu li oni oslobodili Samariju iz mojih ruku? 20 Koji od svih tih bogova ove zemlje je mogao osloboditi svoju zemlju iz mojih ruku, pa da GOSPOD može osloboditi Jeruzalem iz mojih ruku?“ 21 Narod šutješe i ne odgovori mu ni jedne jedine riječi, jer zapovijed kraljeva bijaše: ”Ne odgovarajte mu. “
22 Upravitelj palače Eliakim, sin Hilkijahuvljev, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Asafov, vratiše se k Ezekijasu, *razderane odjeće, i priopćiše mu pobočnikove riječi.