Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje

Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje[uredi]

3 1 Kad dođe sedmi mjesec4 , dok sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima, narod se sakupi jednodušno u Jeruzalemu. 2 Jozue, sin

Jozadakov, diže se sa svojom braćom svećenicima, kao i Zorobabel, sin Šaltielov, sa svojom braćom, i oni izgradiše *oltar Boga Izraelova

za nuditi holokauste1 , kako je to pisano u Zakonu Mojsijevom , čovjeka Božjeg. 3 Oni obnoviše oltar na njegovim temeljima, jer se bojahu domaćih ljudi2 , i ponudiše tu GOSPODU

holokauste, jutarnje i večernje holokauste . 4 Potom proslaviše blagdan Šatora3 , kao što je pisano, nudeći holokauste dan za danom

prema broju dnevnica određenih po običaju. 5 Poslije toga oni ponudiše vječni holokaust, holokauste za mlade mjesece4 i za sva sveta

vremena GOSPODOVA . 6 Od prvog dana sedmog mjeseca , oni počeše nuditi holokauste GOSPODU. Ipak temelji Templa GOSPODOVA

ne bijahu postavljeni, 7 dadoše oni također novac klesarima i tesarima, kao i živež, piće i ulje Sidonijancima i Tirijancima da bi dovezli

morem cedrovog drveta s Libana sve do Jaffe1 , slijedeći dopuštenje koje kralj Perzije, Kir njima dade. 8 Potom, druge godine njihovog

dolaska u Kuću Božju u Jeruzalemu, drugog mjeseca2 , Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jozadakov, s ostatkom svoje braće, svećenika,

  • levita i svih onih koji bijahu stigli iz zarobljeništva u Jeruzalem, počeše postavljati levite od dvadeset i više godina za voditi radove na

Kući GOSPODOVOJ. 9 Glede Jozue, njegovih sinova i njegove braće, Kadmiela i njegovih sinova, sinova Judinih, svih zajedno, oni se

postaviše za upravljati svakom radniku koji radiše u Kući Božjoj, a da se ne govori o sinovima Henadadovim, njihovim sinovima i njihovoj

braći levitima. 10 Tada graditelji postaviše temelje Templu GOSPODOVOM, dok se postavljahu svećenici, u odijelima, s trubama, kao i

leviti sinovi Asafovi s cimbalima, da bi hvalili GOSPODA, prema zapovjedima Davidovim, krealja Izraelova. 11 U hvalospjevu i izricanju

zahvalnosti prema GOSPODU , oni odgovaraše: Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvjek za Izrael. Sav narod klicaše3 hvaleći

GOSPODA , zbog temelja Kuće GOSPODOVE. 12 Tada mnogi svećenici, leviti i poglavari obitelji među najstarijima oni koji bijahu vidjeli

negdašnju Kuću glasno plakahu , dok se pred njihovim očima postavljahu temelji te Kuće. Ali mnogi jednako podigoše glas u radosnim

klicanjima. 13 Tako narod ne mogaše razlikovati buku radosnih klicanja od plačeva narodnih, jer puk izvikivaše velika klicanja čiji se zvuk čuo veoma daleko.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif