Boj na planini Gilboa, smrt Saulova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Boj na planini Gilboa, smrt Saulova

Boj na planini Gilboa, smrt Saulova[uredi]

10 1 Filistince zavojevaše protiv Izraela; ljudi Izraelovi pobjegoše pred Filistincima i popadaše, smrtno udareni na planini Gilboa1. 2 Filistinci pritijsniše Saula i njegove sinove. Filistinci oboriše Jonatana, Abinadaba i MalkiŠuaa, sinove Saulove. 3 Teret boja se prenese na Saula; strijelci ga otkriše i on zadrhta pri pogledu na strijelce. 4 Saul reče svojem štitonoši: ” Izvuci svoj mač i probodi me da ne bi neobrezani došli poigravati se sa mnom“; ali njegov štitonoša odbi, jer se veoma bojao. Tad Saul uze mač i baci se na njega. 5 Videći da Saul bijaše mrtva, njegiov se štitonoša također baci na mač, i umrije. 6 Saul umrije, kao i tgrojica njegovih sinova; sva kuća njegova2 umrije u isto vrijeme. 7 Videći poraz Izraelov i smrt Saulovu i njegovih sinova, Izraeliti napustiše svoja sela i pobjezgoše. Filistinci dođoše i nastaniše se tu.
8 Sutradan, Filistinci dođoše pljačkati svoje žrtve. Oni nađoše Saula i njegove sinove ležeći na brdu Gilboa. 9 Oni ih opljačkaše, odnesoše njihove glave i njihovo oružje i pustiše kolati novost po zemlji Filistinaca, oglašavajući ju svojim idolima i puku. 10 Oni staviše njegovo oružje u kuću svojeg boga, i prikovaše njegovu lubanju na kuću Dagonovu1.
11 Svi ovi od Javeša Galaadskog2 doznaše sve ovo što Filistinci bijahu uradili Saulu. 12 Svi srčani ratnici digoše se, uzeše tijelo Saulovo i tijela njegovih sinova, i odnesoše ih u Javeš; potom oni *postiše sedam dana.
13 Saul umrije zbog nevjernosti koju bijaše počinio prema GOSPODU jer ne bijaše pazio riječ GOSPODOVU, i također jer bijaše ispitivao duh jednog mrtvaca3 da bi ga savjetovao, 14 umjesto da pita za savjet GOSPODA. Tako umrije on i prepusti kraljevstvo Davidu, sinu Jeseovu.