Jeremija nasilno odveden u Egipat

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jeremija nasilno odveden u Egipat

Jeremija nasilno odveden u Egipat

42 1 Tad svi zapovjednici postrojbi naročito Johanan, sin Kareahov, i Azaria2 sin Hošajavljev i sav puk, malo i veliko, priđoše 2*proroku Jeremiji i rekoše mu: ” Dopusti se dirnuti našim
preklinjanjem! Posreduj kod GOSPODA svog Boga za ovaj mali ostatak koji smo; da, mi smo samo nekolicina preživjelih, nakon što smo bili tako brojni! Ti to dobro znaš. 3 Nek' nam
GOSPOD Bog tvoj pokaže koji put uzeti, što činiti. “ 4 Prorok Jeremija reče njima: ” Jasno! ja ću posredovati kod GOSPODA vašeg Boga kako me vi molite, i ja ću vam priopćiti svaku riječ
koju će vam GOSPOD odgovoriti, ništa ne zadržavši za sebe. “ 5 Tad oni kazaše Jeremiji: ” Nek' GOSPOD bude jedan istinit svjedok protiv nas
i pouzdan: mi ćemo postupiti točno prema riječi koju će GOSPOD, tvoj Bog uputiti tebi za nas. 6 Godilo to nama ili nam bilo mrsko, mi ćemo poslušati glas GOSPODA našeg Boga ka kojem
te izašiljemo; i sve će biti dobro, jer mi ćemo poslušati glas našeg Boga.“
Po isteku deset dana, riječ GOSPODOVA uputi se Jeremiji. 8 Ovaj dozva Johanana, sina Kareahova, kao i sve zapovjednik je postrojbi koje ga okruživaše i sav puk, malo i veliko, 9 i on im
reče: ” Ovako govori GOSPOD Bog Izraelov, kojemu ste me vi izaslali da ga pokušam dirnuti vašim preklinjanjima: 10 Ako vi prihvatite ostati u ovoj zemlji, tad ću vas ja izgraditi, neću vas
više uništavati; ja ću vas posaditi, a da vas više nikad ne iskorijenim: ja ću popraviti zlo koje sam vam nanio. 11 Ne bojte se više kralja Babilonije kojeg se plašite! Nemajte više straha od
njega proročanstvo GOSPODOVO, jer ja sam s vama za osloboditi vas, istrgnuti njegovoj vlasti. 12 Ja vas uzimam u milost svoju: vas uzimajući u milost, on će vas ostaviti1 na vašoj zemlji.
13 Ali, ako vi kažete: Ne, mi nećemo ostati u ovoj zemlji! Odbijajući tako poslušati glas GOSPODOV, svojeg Boga, 14 i ako vi kažete. Ne! mi hoćemo naći se u Egiptu gdje više nećemo
upoznati rata, gdje nećemo čuti bojni rog, gdje mi više nećemo trpjeti nedostatak kruha; ondje se mi hoćemo nastaniti!, 15 eh dobro,
tada, slušajte riječ GOSPODOVU, vi preživjeli iz Jude! Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Ako se vi uistinu stavite na put za otići u Egipat, i ondje se skloniti, 16 mač kojeg
se bojite dosegnut će vas ondje, u Egiptu; glad koja vas brine, vi ćete ju imati za svojim petama sve do Egipta, i ondje ćete umrijeti. 17 Ljudi koji se stave na put za otići skloniti se u Egipat
umrijet će od mača; neće biti ni preživjelog ni izbjeglog od nesreće koju ću dovesti na njih. 18 Da, ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Kao što moja srdžba i moj gnjev su se
sručili na stanovnike Jeruzalema, isto će se moja srdžba sručiti na vas kad budete došli u Egipat: postat ćete jedna pustoš i preći ćete u popis kletvi, prokletstava i proklinjanja1; više nećete
vidjeti ovo mjesto. 19 GOSPOD vam izjavljuje, vama preživjelim iz Jude: Ne odlazite u Egipat! Vi dobro znate da sam ja danas svjedokom protiv vas! 20 Vi ste izložili pogibli svoj vlastiti
život; vi ste me izaslali kod GOSPODA svojeg Boga moleći me: Zauzmi se za nas kod GOSPODA našeg Boga; oglasi nam vjerno ono što je GOSPOD naš Bog rekao, i mi ćemo to učiniti! 21
Ja sam vam to upravo oglasio, ali vi ne slušate glas GOSPODOV,
svojeg Boga, vi ne slušate ništa od onog što mi je on za vas povjerio. 22 Sad, vi možete biti sigurni da ćete umrijeti od mača, gladi i kuge, čak u mjestu gdje ćete se skloniti.“
43 1 Kad Jeremija bi završio izgovarati pred svim pukom sve riječi koje GOSPOD njihov Bog njemu bijaše povjerio za njih, sve te riječi, 2 Azaria, sin Hošajavljev, Johanan, sin Kareahov, i
sva ta nerazborita gospoda uzeše riječ i rekoše Jeremiji: ”Lažno je to što ti govoriš. GOSPOD naš Bog nije te poslao nama reći: Ne idite se skloniti u Egipat! 3 To je Baruh, sin Nerijavljev,
koji te povukao u oporbu; on nas hoće izručiti vlasti Kaldejaca1 da nas oni usmrte, da nas izgnaju u Babiloniju. “ 4 Ni Johanan, sin Kareahov, ni zapovjednici postrojbi, niti itko drugi ne
posluša glas GOSPODOV koji ih pozivaše ostati u zemlji Juda. 5 Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici postrojbi uzeše na skrb sve preživjele iz Jude, one koji bijahu vratili se boraviti u
Judi, nakon što su bili raspršeni među susjednim poganima: 6 ljude, žene, djecu, princeze sve osobe koje Nebuzaradan, zapovjednik osobne straže, bijaše povjerio Gedaliasu, sinu
Ahikamovu, sinu šafanovu kao i proroka Jeremija i Baruha, sina Nerijavljeva; 7 odbijajući slušati glas GOSPODOV, oni odoše u Egipat i odoše sve do Dafnea1.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif