Knjiga o Ruti (TOB e.p. T.D.)/Noemi odobrava Ruti paljetkovati kod Boza

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Noemi odobrava Ruti paljetkovati kod Boza

  • 17 Ona dakle paljetkova sve do večeri. Po tome ona ovrši ono što bijaše napabirčila: bijaše gotovo 40 litara ječma.
  • 18 Ona to odnese i vrati se u grad. Njena svekrva vidje to što ona bijaše napabirčila. Ono što joj bijaše ostalo kad se najela ona izvadi i dade njoj.
  • 19 Njena joj svekrva reče:
» Gdje si danas paljetkovala?
Gdje si radila?
Blagoslovljen budi onaj tko te
prepoznao!«
Tada ona ispriča svojoj svekrvi kod koga bijaše radila i reče ona: »Čovjek kod
kojeg sam danas radila zove se Boz.«
  • 20 Tad Noemi reče svojoj snahi:
»Blagoslovljen budi GOSPOD, onaj
koji ne napušta svoju odanost

[22] ni

prema živima ni prema mrtvima.«
Po tome Noemi njoj reče: » Taj je čovjek nama bližnji: to je jedan od naših
odkupitelja

[23].« 

  • 21 Ruta Moabitkinja reče: » On mi je također rekao: Ti ćeš se prikačiti mojim slugama sve dok ne bude završena sva žetva.«
  • 22 Tada Noemi reče Ruti, svojoj snahi: » To je dobro, kćeri moja, da ti izlaziš s njegovim slugama, i da te ne otjeraju u drugo polje.«
  • 23 Ona se dakle prikači Bozovim za paljetkovati sve do završetka žetve ječma

[24], po tome žetve pšenice. Ona stanovaše sa svojom svekrvom.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Knjiga o Ruti (TOB e.p. T.D.)