Knjiga Nahumova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga Nahumova

Nahum[uredi]

 • 1 1 Proglas o Ninivi.
Knjiga viđenja Nahuma
Elkošita[1].

Gospodin, jedan Bog strašan i dobar[uredi]

(Alef)
 • 2 GOSPOD je jedan Bog ljubomoran
i osvetnik.
GOSPOD je osvetnik; njegova je
srdžba strašna.
GOSPOD se sveti svojim protivnicima;
on se razjari protiv svojih
neprijatelja[2].
 • 3 Sigurno GOSPOD je sporna ljutnji
i od jedne velike sile,
ali GOSPOD ne pušta ništa proći.
(Beth)
On se približava u buri
i u oluji;
oblak, to je prašina koju
podižu njegovi koraci.
(Guimel)
 • 4 On zagrmi protiv mora i stiša ga;
on isuši sve rijeke.
(Daleth)
Oni propadaju, Bašan i Karmel;
cvijet Libana[3] propada.
(H é)
 • 5 Planine drhte pred njim,
i brda se prevrću.
(Waw)
Pred njegovim licem zemlja je
potresena[4],
sva zemlja nastanjena.
(Zaïn )
 • 6 Nasuprot njegovom gnjevu, tko
bi izdržao?
Tko bi se podigao kad se zapali
njegova srdžba?
(Heth)
Njegova se jarost raspali kao
požar;
stijene se survavaju pred njim.
(Teth)
 • 7 GOSPOD je dobar;
on je u zaklonu od užasa,
(Yod)
on se brine o onima koji u
njemu traže utočište svoje,
 • 8 čak i kad nemilosrdni potop
prolazi.
(Kaf)
On razara sjedišta grada[5]
i u tmine izgoni neprijatelje svoje.

Uzastopne poruke za Judu i za Ninivu[uredi]

(Poglavarima Jude)
 • 9 Što vi to snujete protiv GOSPODA?
On, on sravnjuje sve sa zemljom;
nevolja se više neće pojaviti.
 • 10 Jer oni nisu više drugo do trnje
isprepleteno[6]
- i u svojim pijankama, oni su
pijani-;
oni će biti spaljeni kao
suha slama, potpuno.
( Ninivi)
 • 11 Iz tebe je izišao onaj koji snuje
zlo protiv GOSPODA,
jedan čovjek paklenih nauma.
(Judi)
 • 12 Ovako govori GOSPOD:
Čak i ako su njihovi redovi
potpuni,
oni će biti pokošeni,
i to će biti svršeno.
Ako sam te ja ponizio,
ja te neću više ponižavati[7].
 • 13 Sada, ja slamam njegov *jaram
koji tebe satire
i ja razvezujem tvoje sveze.
(Kralju Ninive)
 • 14 GOSPOD određuje protiv tebe:
Nikakvo potomstvo neće održati
tvoje ime;
iz hramova tvojih bogova,
ja ću istisnuti klesane ili
izlivene idole;
ja pripremam tvoj grob,
jer si ti nevažan.
( Judi)
 • 2 1 Na planinama, juri jedan
glasnik:
on najavljuje mir.
Slavi svoje blagdane Judo,
ispuni svoje zavjete!
Jer pakleno[8] biće neće više
nikada proći kod tebe,
on je potpuno uništen.
(Ninivi)
 • 2 Jedna udarna grupa te napada
s čela.
Podigni stražu na tvrđavu,
vrebaj na kružnim putovima[9],
budi krjepak, prikupi svu svoju
snagu!
(O Judi)
 • 3 Jer GOSPOD se vraća s ponosom
Jakovljevim,
on je sam ponos Izraelov.
Pljačkaši ih bijahu ogulili,
pustošeći vinograd[10].
Niniva zauzeta u napadu i opljačkana
 • 4 Štit njenih junaka je obojen
crvenim;
ratnici su odjeveni u skerlet.
Njihova bojna kola blješte
od sveg tog njihovog čelika[11]
kad se oni uspinju u redu.
Koplja se razmahuju.
 • 5 U polju, kola
bijesno grabe naprijed;
oni se sudaraju na mjestima;
reklo bi se jedna buktinja;
oni se izbacuju kao munje.
 • 6 - Kralj Asirije saziva svoje
smjele kapetane.
Njihov je hod nesiguran!
Sunovraćuje se sve do bedema;
zaklon[12] je postavljen.
 • 7 Vrata okrenuta prema rijeci
probijena su;
u palači, to je propast[13]!
 • 8 Kip je razotkriven, odnesen;
njegove sluškinje, golubice tužne,
odvedene su;
one se tuku u prsa[14].
Oduvijek, Niniva bijaše
kao jedno spremište
obilnih voda,
i evo ih kako otječu!
Držite se dobro, čilo!
Ali, nitko se ne osvrće!
 • 10 Grabite srebro, grabite zlato,
to je jedan neiscrpan rudnik,
jedna hrpa svih vrsta dragulja!
 • 11 Sve je popljačkano, odguljeno,
oteto[15];
smjelost je nestala,
koljena klecaju,
oni drhte svim svojim tijelom,
sva su lica kao purpur.

Niniva kao jedan pobijeđeni lav[uredi]

 • 12 Gdje je jazbina lavlja[16]?
Laviću u njoj dobijaju svoju hranu;
kad lav ode tražiti ju,
nitko ne straši lavlje mlado.
 • 13 Lav komada za nakljukati svoje
male,
on davi za svoje laviće;
on puni svoje jazbine plijenom,
svoje spilje rastrganim mesom.
 • 14 Evo me protiv tebe
-proročanstvo GOSPODA,
sve-mogućeg!
Da, ja ću u dim pretvoriti njegova
bojna kola[17].
Tvoji lavići, mač će ih požderati.
Na zemlji, ja ću svršiti s tvojim
pljačkama
i neće se bviše čuti glas tvojih
izaslanika.

Krvoločni grad izručen pokolju[uredi]

 • 3 1 Nesreća! jedan krvoločni grad,
sav ispunjen prijevarama i krađama
kojima su pljačkanja neprekidna.
 • 2 Pucketanbje biča! Štropot točkova!
Konji u galopu! Bojna kola koja
poskakuju!
 • 3 Topot konjice!
Bljeskanje mačeva!
Svjetlucanje kopalja!
Žrtve su bezbrojne! Hrpe tijela!
Lješevi u beskraj!
- Spotiče se o lješeve.

Niniva kao jedna ismijana prostitutka[uredi]

 • 4 Zbog umnoženih gnusnosti
prostitutke,
vješte vračare,jedne fine
čarobnice,
koja potčinjava narode svojim
gnusnostima,
pučanstvo svojim čarkama,
 • 5 evo me protiv tebe
- proročanstvo GOSPODA sve-
mogućeg!
Ja zadižem tvoju suknju sve do
tvojeg lica
za pokazati pred narodima
tvoju golotinju,
pred kraljevstvima tvoju besramnost.
 • 6 Ja te pokrivam smećem
za tebe osramotiti
i od tebe, načiniti primjer.
 • 7 Također, tkogod te vidi
bježi vičući:
” Niniva je opustošena!
Tko bi imao za nju milosti? “
Za tebe, gdje bih ja tražio
tješitelje?“

Niniva će imati istu sudbinu kao Teba[uredi]

 • 8 Hoćeš li ti imati kakvu prednost
nad Tebom,
koja bijaše smještena u sred
rukavaca Nila[18]
s vodom svud uokolo,
kao jedna čistina,
više no jedno more kao bedem?
 • 9 Nubija s Egiptopm bijaše
njegovo osiguranje,
neiscrpni izvor!
Put i Libijci bijahu veoma
složni[19].
 • 10 U njeno vrijeme, ona bi izgnana;
ona moraše otići u robstvo.
U njihovo vrijeme, njihove bebe biše
zgažene
na svim raskrižjima.
Njeni odličnici ždrijebani[20],
svi njeni velikaši okovani u lance.
 • 11 Tvoj je red da se opiješ[21]
i da propadneš!
Tvoj je red tražiti zaklon
pred neprijateljem!

Niniva nesposobna oduprijeti se[uredi]

 • 12 Sve tvoje utvrde su
smokvici,
prepune smokava ljetnih[22];
na najmanji stres, one
padaju u usta nesita.
 • 13 U postrojbama ti imaš samo
žene.
Vrata tvoje zemlje širom su
otvorena neprijateljima tvojim:
vatra je požderala sve zasune4.
 • 14 Natoči vode za opsadu,
ojačaj svoju obranu,
idi u blato, gacaj ilovaču,
hvataj mulu za cigle!
 • 15 To je ondje gdje će te vatra progu-
tati,
mač će te istrijebiti;
- oni će te progutati, kao što
proždiru skakavci.

Sve će pučanstvo nestati[uredi]

Vrvi kao zrikavac,
vrvi kao skakavac.
 • 16 Ti si umnožio svoje trgovačke
putnike
više no zvijezde na nebu,
- skakavci koji polijeću! -
 • 17 tvoji nadglednici, kao
skakavci,
tvoji narednici novačitelji,
kao jata!
Oni se postavljaju u živice
za hladnog vremena;
sunce grane i sve poleti
prema ne znam kojem mjestu®
Gdje su oni?

Jedan nepopravljiv poraz[uredi]

 • 18 Tvoji su *pastiri usnuli, kralju
Asirije!
Tvoji smjeli kapetani su dobro
smješteni!
Tvoje su postrojbe posijane po
planinama[23],
i nikog da ih sakupi!
 • 19 Nepopravljiv, tvoj poraz,
neizlječive, tvoje rane!
Tkogod dozna novost o tebi
plješće tvojem zlu.
Eh, da! koga to tvoja
krvoločnost nije stigla i
pregazila?

Podrubnice uz Knjigu Nahumovu[uredi]

 • [1]Niniva: prijestolnica Asirije, koju simbolizira i personificira u cijelosti ) - Elkošit: smisao ovog kvalifikativa je diskutabilan; podrijetlom iz Elkoša (neidentificirano selo)? ili onaj koji je kao kiša u postsezoni?
 • [2]Alef: vidjeti Ps 25.1 - ljubomoran: vidjeti Izl 20.5 i bilješku - on se razjari (zapali) protiv svojih neprijatelja: drugi prijevod on gaji gnjev na svoje neprijatelje.
 • [3]Bašan: vidjeti bilješku uz Am 4.1 - Karmel: vidjeti Am 1.2 i bilješku - Liban: vidjeti Iz 10.34 i bilješku. SZ često spominje te regije zbog njihovog bogatstva.
 • [4]Prema trima starim verzijama; hebrejski podiže se.
 • [5]nemilosrdni povodanj: slika kažnjavanja koje će Bog poslati protiv Ninive - grad: Niniva (r.1).
 • [6]Neprijatelji Jude, Asirijci; isto u r. 12-13.
 • [7]Drugi prijevod ponizit ću te i neću te nanovo ponižavati; u tom slučaju izjava se upućuje Ninivi.
 • [8]U staroj latinskoj verziji koju slijedi još nekoliko modernih verzija, Na 2.1 je numerirano, 1.15; a 2.2 je obilježeno s 2.1, etc. - pakleno biće: nesumnjivo kralj Asirije spomenut u 1.11.
 • [9]Drugi prijevod čuvaj tvrđavu, nadziri cestu.
 • [10]Tradicionalno ime Božjeg naroda (Iz 5.1-7; Ps 80.9-17).
 • [11]njeni junaci: aluzija na napadače spomenute u r. 2 - blješteći od sveg tog njihovog čelika: hebrejski nejasan i prijevod nesiguran.
 • [12]Niniva je bila izgrađena na obalama dviju rijeka, Tigrisa i njene pritoke Kozer. Kraljevska palača bijaše zaštičena jednom okukom rijeke Kozer.
 • [13]Kip (asirijske božice Ištar): prema jednoj staroj grčkoj verziji; hebrejski nejasan - udaraju se u prsa: gesta koja izražava tugu i žalost.
 • [14]Prijevod pokušava oponašati iste konsonante triju hebrejskih glagola koje se može prevesti također plijeniti, harati, pustošiti.
 • [15]Lav bijaše amblem Ninive.
 • [16]Ninivina kola. Drugi prijevod ispraznit ću tvoj brlog u dimu.
 • [17]Teba: vidjeti Jr 6.25 i bilješku. God. 663. pr. r. I.Kr. grad bijaše zauzet i opljačkan od Asurbanipala, asirijskog kralja - čistina ili isturena obrana.
 • [18]Nubija regija na jugu Egipta, sadašnja teritorija Sudana - Put: vidjeti Iz 66.19 i bilješku - tvoji saveznici: stara grčka verzija ima njegovi saveznici.
 • [19]ždrijebani: radi odluke kome će pripasti kao roblje.
 • [20]Aluzija na čašu gnjeva Božjeg koju treba popiti (vidjeti bilješke uz Jr 25.15 i Ha 2.16).
 • [21]Plod koji nije zreo u jesen, ali ostaje na drvetu tijekom zime i zrije tek idućeg ljeta.
 • [22]tvoe zasune: sistem za zatvaranje drvenih vrata. Ovdje termin ima figurativno značenje asocirajući tvrđave koje brane prilaz prijestolnici.
 • [23]smješteni: nesumnjivo u tišinu groba - rasijani® 609. g.pr.r.I.Kr. posljednje asirijske postrojbe progonjene od Babilonijaca, raspršile su se sve do planina Armenije. Ali, možda se ovdje radi od jednom stereotipnom izrazu kao u 1Krlj 22.17; Ez 34.6.