Bog sudi svakome prema njegovom ponašanju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Bog sudi svakome prema njegovom ponašanju


18 1 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene: 2 ” što vam je da ponavljate ovu poslovicu, na zemlji Izraelovoj: Očevi su jeli zeleno grožđe, a zubi sinova su bi li utrnuli? 3 Mojeg mi života proročanstvo Gospodina BOGA vi ne ćete više ponoviti tu poslovicu u Izraelu! 4 Da! svi su životi moji; život oca kao i život sina, oba su moja; onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti. 5 Bude li jedan čovjek pravedan; on izvršava pravo i pravdu; 6 on ne jede na planinama1; ne podiže oči prema idolima doma Izraelova; ne obeščašćuje žene bližnjega svoga; ne prilazi k ženi

u stanju nečistoće; 7 ne iskorištava nikog; vraća dug; ne počinjava pljačke; daje kruh svoj izgladnjelom; pokriva odjećom onoga tko je nag; 8 ne pozajmljuje uz interes; ne uzima lihvu;

odvraća ruku svoju od nepravde; čini pravedan sud između ljudi; 9 ide prema zakonima mojim; održava moje običaje, postupajući prema istini: to je jedan pravednik; sigurno, on će živjeti

proročanstvo Gospodina BOGA. 10 Ali, on ima za sina jednog razbojnika koji prosipa krv i čini jednu od tih stvari 11 dok on nije počinio ništa od toga i koji, uz to, jede na planinama, obeščaščuje ženu bližnjega svoga; 12

iskorištava nesretne i sirote; počinjava pljačke; ne vraća jamstva; diže oči prema idolima; počinjava gnusnosti; 13 pozajmljuje uz interes i čini lihvu On, živjeti! On ne će živjeti. On je

počinio sve te gnusnosti: sigurno on će umrijeti; njegova će krv biti na njemu. 14 Ali, ako jedan čovjek ima sina, koji je vidio sve grijehove koje je njegov otac počinio; on ih je vidio, ali ne postupa isto tako: 15 on ne podiže očiju prema idolima doma Izraelova; ne obeš čaščuje žene bližnjega svoga; 16 ne iskorištava nikoga; ne uzima jamstva; daje svoj kruh izgladnjelom

i pokriva odjećom onoga tko je nag; 17 okreće ruku svoju od nepravde; ne uzima interesa ni lihve; ispunjava moje običaje i ide prema mojim zakonima: on ne će umrijeti radi grijeha oca

svoga; sigurno on će živjeti. 18 Ali, otac njegov jer je vržio iznuđivanje, činio pljačke prema bratu svom, jer nije činio dobro u sred naroda svog evo dakle kako će on umrijeti zbog svoje vlastite grješke. 19 No vi kažete: Zašto da sin ne podnese grijeh oca svog? Ali, taj je sin ispunio pravo i pravednost, on se držao svih mojih zakona i ispunjavao ih: sigurno živjet će on. 20 Onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti; sin ne će nositi grijeha oca, niti otac grijeh sinovljev; pravda pravednog bit će na njemu, a opakost opakog bit će na njemu.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif