Samarija se prodala

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Samarija se prodala


23 1 Bi jedan riječ GOSPODOVA za mene: 2 ” Sine čovjekov, bijahu dvije žene, kćeri iste majke; 3 one se prostituiraše u Egiptu; one se prostituiraše posve mlade. To je ondje da su im

milovali grudi, ondje im se pipkalo prsa djevojačka. 4 Evo njihovih imena: Ohola, prvorođena, Oholiba2 njena sestra. Potom one biše moje i porodiše sinove i kćeri. Evo njihovih imena:

Ohola, za Samariju, a za Jeruzalem, Oholiba. 5 Ali, Ohola se prodade umjesto da ostane moja. Ona pokaza svoju čulnost sa svojim ljubavnicima, s Asirijcima: vojnicima3 6 odjevenim u

purpur4, guvernerima, upraviteljima policije, svim mladim ljudima, zavodljivim, konjanicima koji jašu konje. 7 Ona dade svoju naklonost svem cvijetu sinova Asurovih. U svojoj putenosti,

ona se zaprlja sa svim njihovim idolima. 8 One nastaviše svoje razvratnosti počinjene u Egiptu, kad oni lijegahu s njom sasvim mladom, kad pipaše njene djevojačke dojke i sasipaše svoj blud na

nju. 9 Zbog tog ću ja izručiti nju u ruke sinovima Asurovim, s kim je ona pokazala svoju putenost. 10 Oni ju svukoše do nagosti1; oni uzeše njene sinove i njene kćeri; ona, nju ubiše

mačem. Ona postade jedan simbol za žene; bijaše izrečena osuda protiv nje.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif