Trijem i unutarnje predvorje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Trijem i unutarnje predvorje


  • 28 On me uvede u *unutarnji *trijem kroz južna vrata i izmjeri ta vrata: isti razmjeri kao i u drugih1. 29 Njihove lože, njihovi potpornji i njihovo predvorje: istih razmjera kao i drugi. Vrata i

njihovo predvorje imahu prozore, svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata. 30 Predvorja ih okruživahu; dužina: 25 lakata; širina: 5 lakata . 31 Njihovo predvorje izlaziše na vanjski

trijem; bijaše tu palmi na njihovim potpornjima; osam je stepenika tu pristupalo. 32 On me uvede s istoka u unutarnji trijem. On izmjeri vrata: isti razmjeri kao i u drugih. Vrata i njihovo

predvorje imahu prozore, svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina : 25 lakata. 34 Njihovo predvorje izlaziše na vanjsko predvorje; bijaše tu palmi na njihovim potpornjima, s jedne i s druge

strane. Osam je stepenika tu pristupalo. 35 On me dovede prema sjevernim vratima; on izmjeri: isti razmjeri kao i drugih. 36 Ona imahu svoje lože, svoje potpornje, svoje predvorje, kao i prozori svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata. 37 Njegovo predvorje izlazilo je na vanjski trijem; bijaše palmi na njegovim potpornjima, s obje strane; osam stepenika je tu vodillo. 38 Jedna dvorana se otvarala na predvorje vrata; ondje su se prali holokausti1. 39 U predvorju vrata, bijahu dva stola s jedne i sdruge strane, na kojima su se klali holokausti kao i ž�rtve za

grijehe i žrtve *odštete. 40 Sa strane, s vana, kud se prema ulazu uspinjalo sa sjevernih vrata, bijahu dva stola, s jedne i s druge strane predvorja vrata, dva stola. 41 četiri stola s jedne

strane i četiri stola s druge strane vrata: osam stolova na kojima se klalo. 42 četiri stola za holokaust, u klesanom kamenu; dužina: jedan i pol lakat; širina: jedan i pol lakat; visina: jedan lakat.

Na tim stolovima ostavljalo se pribor kojim se klalo žrtve za holokaust i za žrtvovanj. 43 Obod od jednog pedlja širine bijaše uređen iznutra, svud uokrug. Na stolovima se nalazilo darovano

meso. 44 Izvan unutarnjih vrata, bijahu dvorane pjevača u unutarnjem trijemu2: jedna na strani sjevernih vrata, sa svojim licem prema jugu; druga sa strane južnih vrata, sa svojim licem

prema sjeveru. 45 I čovjek mi reče: ” Ova dvorana, čije je lice u smjeru juga, je za svećenike koji obavljaju službu u Kući1. 46 A dvorana, čije je lice prema sjeveru je za svećenike koji

obavljaju službu *oltara; to su sinovi Sadokovi2 koji, među sinovima Levijevim, prilaze GOSPODU za služiti mu. “

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif