Pohvala Mudrosti1

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Pohvala Mudrosti1

Pohvala Mudrosti1[uredi]

 • 24 1 Mudrost izriče sama svoju
pohvalu,
u sred svog naroda ona sebe
proslavlja.
 • 2 U saboru Sve-Višnjeg2 ona otvara usta
i pred njegovom Vlasti.
 • 3 ” Ja sam izišla iz usta Sve-Višnjeg
i kao para ja prekrivam zemlju.
 • 4 Ja sam nastanjivala visine nebeske
i moje prijestolje počivalo je
na oblačnom stubu3.
 • 5 Nebeski krug, ja sam ga prokrstario,
ja sam,
i hodio sam u dubinama *ponora.
 • 6 Na valovlju morskom i na suhoj
zemlji,
nad svim narodima i svim
pučanstvima
prostire se moja vlast.
 • 7 Između svih njih ja sam tražio
gdje se odmoriti:
na kojem bih se području
mogao smjestiti?
 • 8 Tad mi je stvoritelj svih stvari
dao jednu zapovijed,
onaj koji me stvorio utvrdio
je boravište moje.
On mi je rekao: ” U Jakovu postavi
svoje boravište,
u Izraelu primi svoju baštinu.
 • 9 Prije no što je vrijeme počelo, on me
stvorio i stoljećima ja neću prestati
postojati.
 • 10 U svetom *Boravištu ja sam služila
u njegovoj nazočnosti,
i tako sam se ja bila u *Sionu
nastanila.
 • 11 U ljubljenom gradu on mi je dao
otpočinuti,
i, u Jeruzalemu, ja sam
vršila svoje carevanje.
 • 12 Ja sam se ukorijenila u jednom
glasovitom narodu,
u dijelu Gospodovom nalazi se
baština moja1.
 • 13 Ja sam odrastala kao jedan cedar
iz Libana
i kao jedan čempres na visovima
Hermona2.
 • 14 Rasla sam kao palma iz Ein-Gedija,
kao nasad crvene zloljesine
u Jerihonu1,
kao jedna lijepa maslina u ravnici,
i kao jedna platana sam rasla ja.
 • 15 Kao cimet i mirisni balzam,
kao mirha izabrana ja sam
širila miris svoj,
kao smola, oniksa i stakta2,
kao jedan oblak *tamjana
u Boravištu.
 • 16 Kao jedna smrdljika ja sam
raširila grane svoje ,
i moje su grane pune čara i
veličanstvenosti.
 • 17 Kao jedan vinograd ja proizvodim
dražesne izdanke,
a moje je cvijeće davalo
plodove slave i bogatstva3.
 • 19 Dođite k meni, vi koji me želite,
i nasitite se mojih plodova.
 • 20 Jer moje pamćenje nadvladava
med u slasti
i moj posjed saće meda.
 • 21 Oni koji mene jedu opet će izgladnjeti
i oni koji me piju opet će
ožednjeti.
 • 22 Oni koji me slušaju neće upoznati`
sram
i oni koji rade sa mnom neće nikada
zgriješiti.“
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif