Deuteronom

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Deuteronom

Prva Mojsijeva besjeda[uredi]

 • 1 1 Evo riječi koje Mojsije uputi svem Izraelu, s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, sučelice Sufu, između Parana, Tofela, Lavana, Haserota i Di-Zahava[1].
 • 2 Ima jedanaest dana hoda od Horeba do Kadeš-Barnea na putu od planine Seir[2].
 • 3 No 40. godine[3], jedanaestog mjeseca, Mojsije govoriše sinovima Izraelovim, slijedeći sve ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio za njih.
 • 4 Pošto je porazio Sihona, kralja *Amorita, koji boraviše u Hesbonu, pošto je porazio u Edri Ogu, kralja Bašana[4], koji boraviše u Astarotu,
 • 5 s one strane Jordana, u zemlji Moab, Mojsije im poče izlagati Zakon, kojeg evo:

Bog daje Izraelu zapovjed polaska[uredi]

 • 6 U Horebu, GOSPOD naš Bog je ovako govorio: » Ima dugo vremena kako se vi zadržavate u ovoj planini;
 • 7 okrenite se za otići, uđite u planinu *Amorita i kod svih njihovih susjeda, u Araba, Planinu, *Nizinu, Negev i na Obalu, u zemlju Kanaanaca i u Liban, sve do velike rijeke, Eufrat[5].
 • 8 Gledajte: ja vam izručujem zemlju: uđite i uzmite u posjed zemlju koju je GOSPOD prisegao dati vašim očevima Abrahamu, Izaku i Jakovu, i njihovom potomstvu poslije njih. «

Mojsije imenuje sudce[uredi]

 • 9 Tad sam vam ja rekao: » Ja vas ne mogu sam nositi:
 • 10 GOSPOD vaš Bog vas je načinio brojnim, i evo kako ste vi danas tako brojni kao zvijezde nebeske.
 • 11 Nek' vas GOSPOD, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta više, i nek' vas blagoslovi kako vam je obećao:
 • 12 kako, ja sam, mogu nositi vaše pizme, žalbe i vaša osporavanja?
 • 13 Dovedite ovdje, za vaša plemena, mudre ljude, pametne i pouzdane.
 • 14 A vi ste mi odgovorili: » To što nam ti kažeš da nam je činiti dobro je. «
 • 15 Ja sam dakle uzeo vaše plemenske poglavare, ljude mudre i pouzdane, i načinio ih vašim poglavarima: tisućnicima, pedesetnicima, desetnicima, i pročelnicima, za vaša plemena. «
 • 16 Tad sam ja dao zapovijedi vašim sucima: » Vi ćete saslušati sporove vaše braće, i vi ćete pravedno odlučiti o svačijoj stvari s njegovim bratom, ili s useljenikom koji je kod njega.
 • 17 Nećete biti pristrani u suđenju: saslušajte dakle malog kao i velikog, ne bojte se nikoga, jer suđenje pripada Bogu. Ako vam se jedna stvar čini preteška, podnesite ju meni, ja ću je saslušati. «
 • 18 Dakle, ja sam vam dao zapovjedi o svemu što vam je činiti.

Pobuna Izraelova na pragu Obećane zemlje[uredi]

 • 19 Potom otišli smo mi iz Horeba; prešli smo tu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli, na putu iz *amoritske planine, kako nam to GOSPOD bijaše zapovjedio, i došli smo u Kadeš-Barneau[6].
 • 20 Ja sam vam rekao: » Vi ste došli u planinu Amorita koju nam je GOSPOD dao.
 • 21 To jest: GOSPOD tvoj Bog ti je izručio zemlju. Uđi, uzmi ju u posjed kao što ju je GOSPOD, Bog tvojih otaca, tebi obećao. Ne strahuj! Ne pusti se oboriti! «
 • 22 Tada, svi ste došli k meni, i rekli ste mi: » Pošaljimo dakle ljude ispred nas: oni će za nas osmotriti zemlje, kao i načiniti izvješće o putu kojim trebamo ući, i o gradovima u koje ćemo stići. «
 • 23 To mi se učini dobrim, i ja uzeh između vas dvanaestoricu ljudi, jednog po plemenu.
 • 24 Oni su se okrenuli za otići u planinu. Stigavši u tjesnace Eškola[7] izvidjeli ih.
 • 25 Uzeli su domaće plodove koje su donijeli u svojim rukama silazeći ovamo i podnijeli nam jedno izvješće. Oni rekoše: » Zemlja koju nam GOSPOD nas Bog daje, to je jedna lijepa zemlja! «
 • 26 Ali, vi ste odbili onamo otići; vi ste se pobunili protiv GOSPODA, vašeg Boga,
 • 27 i ogovarali ste pod vašim šatorima govoreći: »Iz mržnje protiv nas GOSPOD nas je izveo iz Egipta! Da bi nas izručio u ruke *Amoritima! Da bi nas istrijebio!
 • 28 Kamo mi to dakle idemo? Naša su braća istopila našu smjelost govoreći: To je jedan narod veći i jači od nas, s velikim gradovima, utvrđenim, visokim do neba; čak smo i Anakite[8] vidjeli! «
 • 29 Ja sam vam rekao: » Ne drhtite, ne bojte se!
 • 30 GOSPOD vaš Bog koji ide ispred vas, za vas će boriti se, točno onako kako je učinio u Egiptu za vas vama na očigled,
 • 31 a u pustinji gdje si ti vidio GOSPODA svojeg Boga nositi te kao što čovjek nosi svojeg sina, uzduž cijele ceste koju ste vi prešli da bi stigli sve do na ovo mjesto. «
 • 32 I u tu stvar, vi niste uložili svoju vjeru u GOSPODA, svojeg Boga,
 • 33 njega koji iđaše ispred vas cestom tražeći za vas mjesto za tabor, u plamenu tijekom noći da vam osvijetli cestu kojom iđaste, a u oblaku tijekom dana.
 • 34 GOSPOD je čuo riječi koje vi izgovaraste. On se rasrdio i načinio ovu prisegu:
 • 35 » Niti jedan od ovih ljudi, nitko iz ovog pokvarenog pokoljenja, neće vidjeti dobru zemlju koju sam ja prisegao dati vašim očevima,
 • 36 izuzev Kaleba, sine Jefuneova: on, on će ju vidjeti, a njemu ću dati, kao i sinovima njegovim, zemlju koju je gazio, jer je bez suzdržavanja slijedio GOSPODA. «
 • 37 Čak i protiv mene GOSPOD se razljutio radi vas. On je rekao: » Čak ni ti, onamo nećeš ući!
 • 38 Jozua, sin Nunov, koji je u tvojoj službi, onamo će ući, on; učvrsti njegovu smjelost, jer on je taj koji će učiniti Izrael baštinikom zemlje.
 • 39 A vaša djeca, o kojoj vi govorite da bi bila zarobljenicima, vaši sinovi koji još ne znaju razlikovati dobro od zla, oni će onamo ući. Njima ću ju dati, oni su ti koji će ju uzeti u posjed.
 • 40 Ali vi, okrenuti se za ponovo otići u pustinju, na put *Mora trstika. «
 • 41 Vi ste mi odgovorili: » Mi smo zgriješili protiv GOSPODA! Mi ćemo otići i boriti se, slijedeći sve što je GOSPOD naš Bog nama zapovjedio. « Svaki od vas je uzeo svoju ratnu opremu, i vi ste vjerovali lako uspeti se u planinu.
 • 42 Tad mi je GOSPOD rekao: » Vi se nećete uspeti! Vi se nećete tući, jer ja nisam usred vas! Ne pustite se svladati od neprijatelja svojih!
 • 43 Ja sam vam govorio, ali vi me niste slušali; vi ste bili protivni savjetu GOSPODOVOM, i u svojoj oholosti, vi ste se uspeli u planinu.
 • 44 Tad su Amoriti koji nastanjuju tu planinu izišli vama u susret i, kao jedan roj pčela, oni su vas proganjali; raskomadali su vas od Seira sve do Horma.
 • 45 Vraćajući se, plakali ste pred GOSPODOM; ali GOSPOD nije slušao vaš glas, on vam nije priklonio uha.
 • 46 I vi ostadoste dugo vremena u Kadešu, tako dugo kako tu bijaste već ostali[9].
 • 2 1 Potom vratili smo se mi prema pustinji, na put od *Mora trstika, kako mi to GOSPOD bijaše rekao, i dugo smo vremena obilazili planinu Seir[10].

Prijelaz zemljama Edom, Moab i Amon[uredi]

 • 2 Potom mi je GOSPOD rekao:
 • 3 » Dugo vremena vi obilazite tu planinu: okrenite se prema sjeveru!
 • 4 Daj puku ovu zapovijed: Vi ćete prijeći na područje vaše braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru. Oni će vas se plašiti, ali se pazite:
 • 5 ne počinjite protiv njih ništa[11], ja vam neću ništa dati u njihovoj zemlji, čak ni za stopu na što položiti, jer Ezavu sam ja u posjed planinu Seir.
 • 6 Hranu koju ćete jesti, od njih ćete kupovati po cijeni novca; čak i vodu koju ćete piti, vi ćete ju pribavljati od njih po novčanoj cjeni.
 • 7 Jer GOSPOD tvoj Bog te blagoslovio u svim tvojim činovima, on poznaje tvoj hod ovom velikom pustinjom; evo 40 godina da je GOSPOD Bog tvoj s tobom, a ti nisi oskudijevao u ničemu. «
 • 8 Potom, polazeći od svoje braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru, mi smo prošli cestom iz Arabe koja dolazi iz Ejlata i iz Esion-Gevera. Mi smo se okrenuli za proći pravcem pustinje Moab[12].
 • 9 A GOSPOD mi je rekao: » Ne napadajte Moab, ne zamećite borbe protiv njega; neću ti ništa dati u posjed u njegovoj zemlji, jer sinovima Lotovim sam ja dao Ar[13] u posjed.
 • 10 - Emiti ju nastanjivahu otprije, jedan velik narod, i visokog rasta poput Anakita[14];
 • 11 oni bijahu cijenjeni kao i Refaiti[15], na način Anakita, ali Moabiti njih nazivahu Emitima;
 • 12 a ranije Seir nastanjivahu isto i Horiti; sinovi Ezavljevi ih razvlastiše i istisnuše ispred sebe, i oni sta-novahu na njihovom mjestu, kao što je Izrael učinio za zemlju koja je u njegovom posjedu, onu koju mu je GOSPOD dao. –
 • 13 Sada, na put, prođite klance Zereda[16]. « I mi smo prošli klance Zereda.
 • 14 Trajanje našeg hoda od Kadeš-Barnea sve do prijelaza tjesnaca Zereda bijaše 38 godina - sve dok čitavo pokoljenje bojovnika nije potpuno nestalo iz tabora, kako to GOSPOD njima bijaše prisegao;
 • 15 čak i ruka GOSPODOVA bijaše nad njima za potjerati ih iz tabora, sve dok nisu potpuno nestali.
 • 16 A kad je smrt učinila da potpuno nestanu svi ti bojovnici iz sredine naroda,
 • 17 GOSPOD mi je govorio ovako:
 • 18 » Danas ćeš ti proći područje Moaba, kroz Ar.
 • 19 Ti ćeš doći nasuprot sinovima Amonovim; ne napadaj ga, ne upuštaj se protiv njih; ja ti neću ništa dati u posjed, jer sam sinovima Lotovim to dao u posjed.
 • 20 - To je bilo smatrano također kao jedna zemlja Refaita; Refaiti su tu odranije obitavali, Amoniti su ih zvali Zamzumitima;
 • 21 oni bijahu jedan veliki narod, brojan i visokog rasta kao Anakiti, ali ih GOSPOD bijaše istrijebio pred Amonitima; ovi su ih lišili posjeda i nastanili se na njihovom mjestu.
 • 22 GOSPOD isto tako bijaše za sinove Ezavljeve učinio koji nastanjuju Seir, istrijebljujuvći ispred njih Horite, koji bijahu lišeni posjeda a, oni se nastaniše na njihovom mjestu sve do danas;
 • 23 a Aviti koji nastanjivahu sela sve do Gaze, Kaftoriti[17] koji dolaze iz Kaftora njih bijahu istrijebili i stanovali na njihovom mjestu-.

Osvajanje kraljevstva Sihon[uredi]

 • 24 Na put, idite, prođite tjesnace Arnona[18]! Gledaj, ja sam ti predao u ruke Sihon*Amorita,kralja Hešbona, i njegovu zemlju. Počni ju uzimati u posjed, započni bitku protiv njega.
 • 25 U ovaj dan, ja počinjem stavljati užas i strah od tebe na lica pukova koji stanuju pod svim nebesima; kad budu oni slušali govoriti o tebi, drhtat će oni i strijepiti pred tobom. «
 • 26 Dakle, iz Pustinje Kedemot[19], ja sam poslao glasonoše u Sihon, Kralju Hešbona, s riječima mira:
 • 27 » Pusti me proći cestom kroz tvoju zemlju! Ja ću ići cestom, ne skrećući ni desno ni lijevo;
 • 28 hrana koju ću jesti, ti ćeš me njiome opskrbiti po cijeni novca, i voda koju ću piti, ti ćeš mi ju dati po cijeni novca. Pusti me jednostavni proći pješice,
 • 29 kao što su mi dopustili sinovi Ezavljevi koji nastanjuju Ser, i Moabiti koji stanuju u Aru, sve dok ja ne prijeđem Jordan, da bih stigao u zemlju koju nam je GOSPOD Bog naš dao. «
 • 30 Ali Sihon, kralja Hešbona, nas nije htio pustiti proći kod njega, jer GOSPOD tvoj Bog učini njegov duh nesvitljivim i njegovo * srce tvrdokornim, da bi nam ga predao tog dana.
 • 31 I GOSPOD mi je rekao: » Gledaj, ja sam ti počeo izručivati u posjed njegovu zemlju. «
 • 32 Sihon iziđe nama u susret, on i sav njegov puk, za boriti se u Jahasu.
 • 33 I GOSPOD, Bog naš izruči nam ga: mi smo ga potukli, kao i sinove njegove i sav njegov puk.
 • 34 Tada, mi smo zauzeli sve njihove gradove, i prokleli[20] svaki grad: ljude, žene i djecu; nismo ostavili preživjeti nikoga.
 • 35 Samo smo stoku sačuvali kao plijen, kao i plijen iz gradove koje smo zauzeli.
 • 36 Od Aroera koji je na rubu klanaca Arnona i od grada koji je na dnu klanaca sve do Galada, nije za nas bilo neosvojivog grada: GOSPOD naš Bog nam je sve predao.
 • 37 Samo se zemlji sinova Amonovih nisi primakao: sav rub klanaca Jaboka, gradovi planinski i sva mjesta koja nam GOSPOD naš Bog bijaše zabranio.

Zauzeće kraljevstva Og[uredi]

 • 3 1 Okrenuli smo se za poći u smjeru Bašana[21], ali Og, kralj Bašana, je izišao nama u susret, on i sav narod njegov, za tući se u Edreiu.
 • 2 GOSPOD mi je rekao: » Ne boj se njega, jer ja sam ti ga izručio u ruke tvoje, sa svim pukom i svom zemljom njegovom, postupit ćeš s njim kao i što si postupio sa Sihonom, kraljem *Amorita, koji nastanjuju Hešbon. «
 • 3 A GOSPOD naš Bog izručio nam je u naše ruke Oga, kralja Bašana, i sav njegov puk koji smo sav pobili ne ostavivši nikog preživjeti.
 • 4 Tada smo mi zauzeli sve njegove gradove, i nije bilo kod njih mjesta koje mi ne bijasmo zauzeli. Bilo je 60 tih gradova, sva oblast Argova u Bašanu gdje vladaše Og,
 • 5 ništa osim gradova utvrđenih visokim zidom i vratima s dva zasunuta krila, ne računajući jedan broj sela.
 • 6 I mi smo ih prokleli[22]! kao što smo bili učinili za Sihona, kralja Hešbona; mi smo prokleli svaki grad: ljude, žene i djecu.
 • 7 A sačuvali smo mi kao plijen stoku i plijen iz gradova.

Podjela zemlje Galad[uredi]

 • 8 Mi bijasmo tada uzeli njihovu zemlju kraljevima *amoritskim s one strane Jordana, od klanaca Arnona sve do planine Hermon[23]
 • 9 - ljudi iz Sidona zvali su Hermon Sisionom, *Amoriti su ga zvali Senir -.
 • 10 Mi bijasmo zauzeli sve gradove Visoravni, sav Galad i sav Bašan[24] sve do Salka i Edreia, gradova Bašana gdje vladaše Og.
 • 11 No Og, kralja Bašana, bijaše jedini koji je preostao od posljednjih Refaita; i njegov ležaj, jedan ležaj od željeza, nije li onaj koji se vidi u Raba kod Amonita? Ima devet lakata[25] dužine i četiri širine -.
 • 12 Ta zemlja, mi ju bijasmo uzeli. Polovica brda Galada i njihovi gradovi, počev od Aroera na klancima Arnona, ja sam ih dao ljudima Rubenovim i Gadovim.
 • 13 Ostatk Galada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, ja sam njegovu polovicu dao plemenu Manase; svo područje Argova[26] sa svim Bašanom, zove se zemlja Refaita.
 • 14 Jair, sin Manasejev, uzeo je svo područje Argova sve do teritorije Gešurita i Makatita[27]. On je svojim imenom nazvao krajeve Bašana, koje se i danas još imenuje »taborište Jairovo «.
 • 15 A Makiru[28] sam ja dao Galad.
 • 16 Ljudima Rubenovim i Gadovim sam ja dao ono što ide od Galada sve do Arnona - svršetak klanaca bit će granicom[29] - i sve do Jaboka, granice sinova Amo-novih
 • 17 s Arabom - Jordan će služiti granicom - od Kinereta do mora Arabe, Slanog mora pod obroncima Pisge[30] prema istoku.
 • 18 Tada ja sam vam dao svoje zapovijedi: » GOSPOD vaš Bog je taj koji vam je dao tu zemlju u posjed. Vi svi, ratnici, vi ćete prijeći Jordan u bojnom poretku ispred sinova Izraelovih;
 • 19 samo vaše žene, vaša djeca i vaša stada - ja znadem da vi imate mnogo stada - stanovat će u gradovima koje sam vam ja dao,
 • 20 sve dok GOSPOD ne dadne odmor vašoj braći kao i vama, i dok oni također ne zaposjednu zemlju koju je GOSPOD vaš Bog njima dao s one strane Jordana[31], i dok se vi ne vratite svaki svojem posjedu, onom koji sam vam ja dao. «
 • 21 Tada, Jozui, ja sam dao svoje zapovijedi: » Ti si svojim vlastitim očima vidio što je GOSPOD, Bog vaš učinio onoj dvojici kraljeva; GOSPOD će učiniti isto toliko svim kraljevstvima s druge strane.
 • 22 Ne imajte straha od njih, jer GOSPOD, vaš Bog sam, vojuje za vas. «

Mojsije neće moći ući u Kanan[uredi]

 • 23 Ja sam tada izmolio naklonost GOSPODOVU:
 • 24 » Gospodine Bože, ti si učinio da počne uviđati sluga tvoju tvoju veličinu i snagu tvoje ruke. Imade li ijedan bog na nebu i na zemlji koji jednači tvojim činovima i tvojoj moći?
 • 25 Dozvoli da je prijeđem na drugu stranu, i da vidim dobra zemlje koja je s one strane Jordana, tu dobru planinu i Liban!«
 • 26 Ali GOSPOD se rasrdi na mene radi vas, i nije me slušao; GOSPOD mi je kazao: » Dosta! Prekini mi govoriti o toj stvari! «
 • 27 Uspni se na brdo Pisgau[32], digni oči prema zapadu i prema sjeveru, prema jugu i prema istoku; povledaj s oba svoja oka: ti ćeš samo ovuda prijeći Jordan.
 • 28 Izdaj svoje zapovijedi Jozui, osmjeli ga učvrsti, jer on je taj koji će prijeći Jordan pred pukom ovim, on je taj koji će ga učiniti baštinikom zemlje koju gledaš. «
 • 29 I mi smo ostali i dolini nasuprot Bet-Peora[33].

Primjena Božjeg zakona[uredi]

 • 4 1 A sada, Izraele, saslušaj zakone i običaje koje vas ja sam počavam primijenjivati: tako ćete vi živjeti i zaposjesti zemlju koju vam daje GOSPOD, Bog vaših otaca.
 • 2 Vi nećete ništa dodati riječima zapovijedi koje vam ja dajem, i nećete im ništa ni oduzeti, da bi sačuvali zapovijedi GOSPODA vašeg Boga, koje sam vam ja dao.
 • 3 Vlastitim ste vi očima vidjeli što je GOSPOD učinio Bal-Peoru; sve one koji bijahu slijedili *Bala Peorova, GOSPOD tvoj Bog istrijebio je iz tvoje sredine,
 • 4 dok vi, pristaše GOSPODA vašeg Boga, vi ste danas svi na životu.
 • 5 Gledajte, ja vas poučavam zakonima i običajima, kako mi ih je GOSPOD Bog moj meni zapovjedio, da biste ih vi primijenjivali kad budete u zemlji gdje ćete ući da ju zaposjednete;
 • 6 vi ćete ih čuvati, vi ćete ih primijenjivati: to je ono što će vas učiniti pametnim i mudrim u očima narodâ koji će svi čuti te zakone; oni će reći: » Ovaj veliki narod ne može biti, a da nije jedan velik' pametan i mudar puk! «
 • 7 U stvari, koji veliki narod ima bogove da mu se približe kao što GOSPOD naš Bog učini svaki put kad ga mi pozovemo?
 • 8 I koji veliki narod ima zakone i običaje tako pravedne kao sav taj Zakon koji ja stavljam pred vas danas?
 • 9 Ali pazi se, čuvaj se dobro da ne zaboraviš stvari koje si vidio vlastitim očima; tijekom čitavog života svojeg, da ne iziđu iz tvog *srca. Ti ćeš svoje sinove i svoje unuke upoznati s njima.

Otkrovenje na brdu Horeb[uredi]

 • 10 Bio si uspravljen u nazočnosti GOSPODA svojeg Boga, u dan kad mi je GOSPOD rekao: » Prikupi puk kod mene; ja ću mu objaviti riječi koje će ga naučiti da me štuje[34] dok su u životu na zemlji, i da ih nauče sinovi njihovi. «
 • 11 I tog dana, vi ste se približili, vi ste stajali u podnožju planine: ona je bila u vatri, buktjela sve do neba, u tmuši oblaka i u mrkloj noći.
 • 12 I GOSPOD vam je govorio iz vatre: jedan glas govoraše, i vi ga slušaste, ali vi ne zamijetiste nikakvog obličja, ne bijaše ničeg drugog osim glasa.
 • 13 On vam priopći *savez svoj, deset riječi[35] koje vam on zapovijedi primijenjivati, i on ih je napisao na dvjema kamanim pločama.
 • 14 A meni, GOSPOD mi je zapovjedio tada da vas poučim zakonima i običajima da biste ih primijenjivali u zemlji kamo ćete ići zaposjesti ju.

Opomena protiv idola[uredi]

 • 15 Pazite se dobro: vi niste vidjeli nikakvog obličja u dan kad vam je GOSPOD govorio u Horebu[36], iz vatre.
 • 16 Nemojte se iskvariti praveći idol, bilo kakvo obličje božanstvu[37],
 • 17 lik čovjeka ili žene, lik bilo koje životinje zvijeri zemaljske ili bilo koje ptice koja leti nebom,
 • 18 sliku bilo koje životinje koja gmiže tlom, ili bilo koje ribe koja živi u vodama pod zemljom.
 • 19 Nećeš dizati oči spram neba, gledati spram sunca, mjeseca ili zvijezda, svu vojsku nebesku, i dopustiti si klanjati se pred njima i služiti im. Jer oni su dio koji je GOSPOD Bog tvoj dao svim narodima koji su posvuda pod nebom;
 • 20 ali vi, vas je Bog uzeo i izveo iz Egipta, iz te peći[38] za topiti željezo, da postanete njegov narod, njegova baština, kao što ste to danas.
 • 21 GOSPOD se naljuti protiv mene radi vas, i on je prisegao da ja neću prijeći Jordana, i da ja neću ući u dobru zemlju koju je GOSPOD Bog tvoj tebi dao u baštinu.
 • 22 Ja ću dakle umrijeti u ovoj zemlji ovdje, ne prešavši Jordana; ali vi, vi ćete ga prijeći i zaposjesti tu dobru zemlju.
 • 23 Pazite se dobro da ne zaboravite *savez koji je GOSPOD vaš Bog sklopio s vama, i da si ne pravite jedan idol, jedan lik svega šti ti je GOSPOD tvoj Bog zabranio zabranio predstavljati.
 • 24 Jer GOSPOD je jedna proždiruća vatra, on je ljubomoran Bog[39].
 • 25 Kad budeš imao sinove i unuke i kad budete jedan star naraštaj u zemlji, ako se iskvarite praveći jedan idol, jedan lik što god da on jest, akovi učinite ono što je zlo u očima GOSPODA tvojeg Boga da ga tako napadneš,
 • 26 tada, ja danas uzimam za svjedoka protiv vas zemlju i nebo: vi ćete nestati odmah iz zemlje koju ćete uzeti u posjed prelazeći Jordan, nećete produžiti svojih dana: bit ćete potpuno istrijebljeni.
 • 27 GOSPOD će vas raspršiti među narodima, i ostat će od vas samo jedan mali broj među narodima, ondje gdje vas GOSPOD bude odveo[40].
 • 28 Ondje, vi ćete služiti bogovima koji su djelo ruke ljudske: od drveta, kamena, nesposobni da vide i čuju, da jedu i osjećaju.
 • 29 Tada, odatle, vi ćete tražiti GOSPODA tvojeg Boga; ti ćeš ga i naći budeš li ga tražio svim svojim srcem, svim svojim bićem.
 • 30 Kad budeš u tjeskobi, kad ti sve to dođe, u nadolazećim danima, ti ćeš dospjeti do samog GOSPODA svojeg Boga, ti ćeš čuti njegov glas.
 • 31 Jer GOSPOD tvoj Bog je jedan milosrdan Bog, on te neće uništiti, on neće zaboraviti*savez prisegnut tvojim očevima[41].

Izraelova privilegija[uredi]

 • 33 Ispitaj dakle dane od početka, one prije tebe, od dana kad Bog stvori čovječanstvo na zemlji, ispituj s jednog na drugi kraj svijeta: Je li što bilo tako veliko[42]? Je li se čulo nešto slično? Je li se dogodilo jednom narodu da kao ti čuje glas boga koji govori iz vatre, i da ostane živ?
 • 34 Ili, je li ijedan bog nastojao doći uzeti za sebe jedan narod iz sredine drugog i to putem nevolja, *znakova i čuda, putem bojeva, svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, putem velikih užasa[43], na način na koji je GOSPOD vaš Bog učinio za vas u Egiptu pred tvojim očima?
 • 35 Tebi, bilo ti je dano vidjeti, da znaš da je to GOSPOD koji je Bog: nema drugog osim njega.
 • 36 S neba, on ti je dao čuti njegov glas da bi te podučio; na zemlji, dao ti je on vidjeti njegovu veliku vatru, i iz sredine vatre čuo si ti njegove riječi[44].
 • 37 Zato što je volio tvoje očeve, on njihovo potomstvo izabrao poslije njih i izveo te iz Egipta pred sobom[45] svojom velikom silom,
 • 38 za razvlastiti pred tobom narode veće i jače od tebe, za uvesti tebe u njihovu zemlju i dati je tebi u baštinu, ono što se danas događa.
 • 39 Priznaj ga danas, i reci u svom *srcu: GOSPOD je taj koji je Bog, gore u nebu i dolje na zemlji; nema drugog.
 • 40 Čuvaj njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas za tvoju sreću i onu tvojih sinova poslije tebe, da ti produžiš svoje dane na zemlji koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, za sve dane.

Tri grada utočišta u Transjordaniji[uredi]

 • 41 Tada Mojsije odvoji tri grada s one strane Jordana, prema izlasku sunca[46],
 • 42 kao mjesto utočišta za ubojicu koji ubije svojeg bližnjeg, jednog čovjeka kojeg kojeg nije od ranije mrzio. Sklanjajući se u jedan od tih gradova, ubojica će spasiti život[47].
 • 43 To su Beser{{Refl|48} u pustinji, na Visoravni, za Rubenove ljude, Ramod-Galad za one od Gadovih, i Golan u Bašanu za one Manasejeve.
 • 44 Takav je Zakon koji Mojsije prenese sinovima Izraelovim.

Druga Mojsijeva besjeda[uredi]

 • 45 Evo ukaza, evo zakona i običaja koje Mojsije proglasi za sinove Izraelove po njihovom izlasku iz Egipta,
 • 46 kad bijahu s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet-Peora. Bijaše to u zemlji Sihon[49], kralj *Amorita, koji je stanovao u Hešbonu: Mojsije i sinovi Izraelovi bijahu ga potukli po svojem izlasku iz Egipta,
 • 47 i bijahu zaposjeli njegovu zemlju i zemlju Oga, kralja Bašana - bijahu to dva kralja *Amorita, s one strane Jordana, na istoku sunca[50]
 • 48 od Aroera, koji je na rubu klanaca Arnona, sve do brda Sion[51], to jest do Hermona,
 • 49 sa svom Arabom[52], s one strane Jordana prema istoku, sve do mora Arabe pod obroncima Pisga.

Deset zapovijedi[uredi]

 • 5 1 Mojsije sazva sav Izrael i reče im: Saslušaj Izraele, zakone i običaje koje ću vam ja danas priopćiti na vaše vlastite uši; vi ćete ih upoznati i primijienjivati.
 • 2 GOSPOD naš Bog je sklopio jedan *savez s nama u Horebu[53].
 • 3 Nije on s našim očevima sklopio taj savez, no s nama, s nama koji smo danas ovdje, svi živi.
 • 4 GOSPOD je s vama licem u lice govorio na planini, iz sred vatre;
 • 5 a ja, ja sam se tad držao između GOSPODA i vas, za priopćiti vam riječi GOSPODOVE, jer vi se bojaste vatre i ne bijaste se uspeli na planinu. On je rekao:
 • 6 » Ja sam taj GOSPOD tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
 • 7 Ti nećeš imati drugih bogova nasuprot meni.
 • 8 Ti nećeš praviti idole, ništa što ima oblik onoga što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
 • 9 Ti se nećeš klanjati pred tim bogovima i nećeš im služiti, jer ja sam GOSPOD Bog tvoj, jedan ljubomoran[54] Bog, koji progoni grijehove otaca kod sinova sve do u treći i četvrti naraštaj - ako li me mrze –
 • 10 ali koji dokazuje svoju vjernost tisućama pokoljenja ako me vole i izvršavaju moje zapovijedi.
 • 11 Ti nećeš bezrazložno[55] izgovoriti imena GOSPODA tvojeg Boga, jer GOSPOD ne odrješava onome koji bezrazložno ime njegovo izgovori.
 • 12 Da se čuva dan *šabata držeći ga svetim kako ti je to GOSPOD Bog tvoj zapovjedio.
 • 13 Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
 • 14 ali sedmi dan, taj je šabat[56] GOSPOD tvojeg Boga, ti nećeš obavljati nikakvog posla, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoje govedo, ni tvoj magarac, niti ijedna tvoja životinja, ni useljenik kojeg imaš u svojim gradovima, da bi se tvoj sluga i sluškinja tvoja odmorili poput tebe.
 • 15 Sjetit ćeš se da i ti bijaše robom u zemlji egipatskoj, i da te je GOSPOD tvoj Bog izveo snažnom i ispruženom rukom; zato ti je GOSPOD Bog tvoj zapovjedio da primjenjuješ dan *šabata.
 • 16 Štuj svojeg oca i majku svoju, kako ti je to GOSPOD tvoj Bog zapovjedio, da bi se tvoji dani produljili i da budeš sretan na zemlji koju ti je dao GOSPOD Bog tvoj.
 • 17 Ti nećeš počiniti ubojstva.
 • 18 Ti nećeš počiniti preljube.
 • 19 Ti nečeš počiniti otmice[57].
 • 20 Ti nećeš krivo[58] posvjedočiti protiv bližnjeg svog.
 • 21 Ti nećeš zažudjeti žene bližnjega svoga. Ti nećeš polakomiti se ni za kućom svojeg bližnjeg, ni njegovim poljima njegovim slugom, njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili njegovim magaretom, niti bilo što što pripada bližnjemu tvome. «
 • 22 Ove riječi, GOSPOD ih je rekao svem skupuna planini, iz sred vatre, oblaka i mrkle tmine, jednim snažnim glasom, i ništa nije dodavao; on ih je napisao na dvjema kamenim pločama, koje je predao meni.

Mojsije, glasnogovornik Boga[uredi]

 • 23 Kad ste saslušali glas koji je dolazio iz sred vatre, iz užarenja planine u vatri, sve vase plemenske poglavice i vaši *poglavari su se primaknuli k meni
 • 24 i rekli su mi oni s vaše strane: « Evo nam je GOSPOD Bog naš pokazao svoju slavu i svoju veličinu, i mi smo čuli njegov glas iz sred vatre: danas mi smo vidjeli da Bog može govoriti čovjeku i ostaviti mu život!
 • 25 A sada, zašto umrijeti progutan od te velike vatre? Ako nastavimo slušati glas GOSPODA našeg Boga, mi ćemo umrijeti.
 • 26 Je li se ikad dogodilo jednom čovjeku da kao mi čuje glas Boga živog govoriti iz sred vatre, i da ostane u životu[59]?
 • 27 Tvoje je dakle približiti se i saslušati sve riječi GOSPODA, Boga našeg: ti, ti ćeš nam ponovo izreći sve ono što ti GOSPOD Bog naš bude rekao, a mi ćemo saslušati, mi ćemo to primijeniti. «
 • 28 GOSPOD je čuo sve riječi koje vi uputiste meni; GOSPOD mi je rekao: »Ja sam čuo sve riječi koje ti je puk uputio: oni su dobro učinili rekavši sve to.
 • 29 Da samo ostanu odlučni u bogobojaznosti i vječitom pridržavanju svih mojih zapovijedi, za svoju sreću i onu svojih sinova, za uvijek!
 • 30 Idi im reći: Vratite se k šatorima svojim!
 • 31 A ti, zadrži se ovdje sa mnom; ja ću ti reći svaku zapovijed, zakone i običaje kojima ćeš ih ti podučiti da bi ih primjenjivali u zemlji koju im dajem da ju zaposjednu. «
 • 32 Vi ćete paziti da postupate kako vam je to zapovjedio GOSPOD Bog vaš, da ne skrećete ni desno ni lijevo.
 • 33 Ići ćete uvijek putem koji vam je GOSPOD Bog vaš propisao, da biste ostali na životu da budete sretni i da produžite dane svoje u zemlji koju će te zaposjesti.

Ti ćeš voljeti Gospodina svojeg Boga[uredi]

 • 6 1 Evo zapovjedi, zakona i običaja što je GOSPOD Bog vaš zapovjedio da vas poučim primijenjivati u zemlji gdje ćete prijeći zaposjesti ju,
 • 2 da bi se bojao GOSPODA svojeg Boga ti, tvoj sin i tvoj unuk, čuvajući svih dana svojeg života sve njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem, da se tvoji dani produže.
 • 3 Ti ćeš slušati, Izraele, i pazit ćeš da ih primijenjuješ: tako ćeš ti biti sretan, a vi ćete postati vrlo brojni, kako ti je to obećao GOSPOD, Bog tvojih otaca, u jednoj zemlji bujnoj od meda i mlijeka[60].
 • 4 SLUŠAJ, Izraele! GOSPOD naš Bog je JEDAN GOSPOD[61].
 • 5 Ti ćeš voljeti GOSPODA svojeg Boga svim srcem svojim, svim svojim bićem, svom snagom svojom.
 • 6 Riječi zapovijedi koje ti dajem danas bit će nazočne u tvom *srcu;
 • 7 ti ćeš ih ponavljati[62] svojim sinovima; ti ćeš ih govoriti kad budeš ostajao u domu svojem, kad budeš išao cestom, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
 • 8 načinit ćeš si jedan znak privezan na ruci, jednu oznaku stavljenu između svojih očiju[63];
 • 9 napisat ćeš ih ti na dovratcima svojeg doma i na ulazu u grad svoj.

Izrael ne smije zaboraviti svojeg Boga[uredi]

 • 10 Kad GOSPOD Bog tvoj bude te uveo u zemlju koju je prisegao tvojim očevima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će tebi dati - zemlju velikih i dobrih gradova koje ti nisi sagradio,
 • 11 kuća punih svakovrsnim dobrim stvarima koje ti nisi tu stavio, nakapnica posve pripravnih koje ti nisi iskopao, vinograda i maslinika koje ti nisi zasadio - tada, kad ti budeš jeo do sitosti,
 • 12 čuvaj se dobro da ne zaboraviš GOSPODA koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
 • 13 GOSPOD tvoj Bog je taj koga ćeš se bojati, on je taj kojem ćeš služiti, njegovo je ime prisega tvoja.
 • 14 Vi nećete slijediti drugih bogova među onima od naroda koji vas okružuju,
 • 15 jer GOSPOD tvoj Bog je jedan ljubomoran[64] Bog usred tebe. Pazi dobro da se da se gnjev GOSPODA Boga tvojeg ne rasplamsa protiv tebe, i da te ne istrijebi s površine zemlje.
 • 16 Vi nećete stavljati na kušnju[65] GOSPODA svojeg Boga kako ste to bili učinili u Massau.
 • 17 Pažljivo ćete čuvati zapovijedi, ukaze i zakone GOSPODA svojeg Boga, ono što ti je propisao.
 • 18 Činit ćeš ti ono što je pravo i dobro u očima GOSPODA vašeg Boga, da bi bio sretan i zaposjeo dobru zemlju koju GOSPOD je obećao prisegom tvojim očevima,
 • 19 potiskujući daleko od tebe sve neprijatelje tvoje kako je to GOSPOD i obećao.
 • 20 A sutra, kad će te tvoj sin upitati: » Zašto ti ukazi, ti zakoni i ti običaji koje vam je GOSPOD Bog naš propisao? «
 • 21 tada, ti ćeš reći svojem sinu: » Mi bijasmo *Faraonovi robovi u Egiptu, ali, snažnom rukom, GOSPOD nas je izveo iz Egipta;
 • 22 GOSPOD je pred našim očima načinio velike znakove i velika čuda na nesreću Egipta, Faraona i sve kuće njegove.
 • 23 A mi, nas je izveo odande da bi nas uveo u zemlju koju je prisegom obećao našim očevima, da bi nama dao.
 • 24 GOSPOD nam je zapovjedio primijenjivati sve te zakone i bojati[66] se GOSPODA našeg Boga, da budemo sretni svaki dan, i da nas sačuva žive kao što smo to danas.
 • 25 A mi ćemo biti pravedni ako pazimo primijenjivati svu tu zapovijed pred GOSPODOM našim Bogom kako nam je on to zapovjedio. «

Izrael, narod posvećen Gospodinu[uredi]

 • 7 1 Kad te GOSPOD Bog tvoj bude uveo u zemlju koju ćeš zaposjesti, i kad bude otjerao pred tobom brojne narode, Hitite, Girgašite, *Amorite, Kanaance, Perizite, Hivite i Jebuzite, sedam naroda brojnijih i jačih od tebe,
 • 2 kad ti GOSPOD Bog tvoj bude izručio u ruke i kad ih budeš potukao, ti ćeš ih potpuno posvetiti prokletstvu[67]. Ti nećeš sklapati saveza s njima, i nećeš im ukazati milost.
 • 3 Nećeš sklapati brakova s njima, i nećeš davati svojih kćeri njihovim sinovima, nećeš uzimati njihove kćeri za svog sina,
 • 4 jer bi to odvratilo tvojeg sina da me slijedi[68] i on bi služio drugim bogovima; gnjev GOSPODOV bi se zapalio protiv tebe i odmah bi te istrijebio.
 • 5 Već evo što ćete vi učiniti tim narodima: njihovi *oltari vi ćete ih potpuno uništiti; njihove stele, vi ćete ih polomiti, njihove svete stubove, vi ćete polomiti[69], a njihovi idoli, vi ćete ih spaliti.
 • 6 Jer ti si jedan puk posvećen GOSPODU tvojem Bogu; ti si taj koga je GOSPOD izabrao da postane njegovim pukom koji je njegov vlastiti dio među svim pucima koji su na površini zemlje.

Vjernost GOSPODOVA svojem savezu[uredi]

 • 7 Ako se GOSPOD posvetio vama i izabrao vas, to nije zbog toga što bijaste najbrojniji puk, jer vi bijaste najmanji od svih pukova.
 • 8 Ako je GOSPOD snažnom rukom vas izveo i iskupio vas iz kuće ropstva, iz ruke *Faraona, kralja Egipta, to je zato što vas GOSPOD voli i drži prisegu danu vašim očevima .
 • 9 Ti ćeš priznati da je GOSPOD Bog tvoj koji je Bog, istinski Bog; on čuva svoj *savez i svoju vjernost tijekom tisuću naraštaja onima koji ga vole i čuvaju njegove zapovijedi,
 • 10 ali on uzvraća izravno onome tko ga mrzi, on mu učini da nestane; on ne dopušta čekati onome tko ga mrzi, on mu uzvraća izravno.
 • 11 Ti ćeš paziti na zapovijedi, zakone i običaje koje ti danas zapovijedam primijenjivati.
 • 12 I pošto ste saslušali te običaje, da biste ih pazili i primijenjivali, GOSPOD Bog tvoj čuvat će ti *savez i vjernost koje je prisegao očevima tvojim.
 • 13 On će te voljeti, blagosloviti, učiniti brojnim i blagosloviti plod krila tvojeg i tla tvojega, tvoje žito, tvoje novo vino i tvoje ulje, tvoje steone krave i sjanjene[70] ovce, na zemlji koju je prisegao tvojim očevima da će dati tebi.
 • 14 Ti ćeš biti blagoslovljeniji no svi narodi, neće biti neplodnosti kod tebe ni muškaraca niti žena, kao ni tvoje stoke.
 • 15 GOSPOD će udaljiti od tebe sve bolesti i sve zlokobne epidemije iz Egipta, koje ti dobro poznaješ; on ti ih neće dosuditi i poslat će ih svim onima koji te mrze.
 • 16 Ti ćeš uništiti sve narode koje ti GOSPOD Bog tvoje bude izručio ne sažaljevajući se na njih; nećeš služiti njihovim bogovima: bila bi to jedna klopka za tebe.

Gospod, zaštitnik svojeg puka[uredi]

 • 17 Ako bi ti rekao sam sebi: » Ovi su narodi brojniji od mene, kako bih ja njih mogao razvlastiti? «
 • 18 Ne boj se! Prisjetit ćeš se onog što je GOSPOD tvoj Bog učinio *Faraonu i svem Egiptu,
 • 19 tih velikih dokaza koje si vidio svojim očima, tih *znakova i tih čuda, sjećnja snažne ruke i pružene ruke GOSPODA tvojeg Boga kad te je izveo; eh dobro! GOSPOD Bog tvoj uičinit će isto toliko svim onim narodima kojih bi se ti mogao uplašiti.
 • 20 I čak će GOSPOD tvoj Bog poslati im stršene[71] sve do nestanka onih koji bi ostali i skrivali se pred tobom.
 • 21 Ne drhti pred njima, jer je usred tebe, GOSPOD Bog tvoj, jedan velik i strašan Bog.
 • 22 GOSPOD Bog tvoj otjerat će pred tobom te narode malo po malo: ti njih nećeš moći odmah uništiti, jer bi inače divlje životinje postale brojnije od tebe.
 • 23 Ipak GOSPOD Bog tvoj izručit će ti te narode i bacat će na njih veliku paniku sve dok oni ne budu istrijebljeni.
 • 24 On će njihove kraljeve izručiti u tvoje ruke, ti ćeš učiniti da nestane njihovo ime ispod neba; nitko neće opstajati pred tobom, sve dok ih ne budeš istrijebio.
 • 25 Idoli njihovih bogova, ti ćeš ih spaliti. Ne dopusti sebi pasti u zamku putem žudnje za njihovom oblogama od srebra i zlata[72], jer to je jedna gnusnost za GOSPOD tvojeg Boga.
 • 26 Ti nećeš unijeti ni jedan ogavni predmet u svoju kuću, jer bit ćeš posvećen prokletstvu[73] kao i on. Ti ćeš ga prokleti potpuno i držat ćeš ga ogavnim, jer on je posvećen prokletstvu.

Gospod je odgajao Izrael u pustinji[uredi]

 • 8 1 Sva zapovijed što ti dajem danas, vi ćete paziti da ju primijenjujete da biste živjeli, postali brojni i da biste zaposjeli zemlju koju je GOSPOD obećao prisegom vašim očevima.
 • 2 Ti ćeš se sjećati čitave ceste koju ti je GOSPOD Bog tvoj dao prelaziti po pustinji otprije 40 godina, da bi te osiromašio; tako te je on provjeravao da sazna što to bijaše u tvom *srcu[74] i da li bi ti, da ili ne, pazio njegove zapovijedi.
 • 3 On te osiromlašio, on te izgladnio i dao ti jesti manu koju ni ti ni tvoji očevi ne poznavaste, da bi priznao da čovjek ne živi samo od kruha, već da živi od svega onog što iziđe iz usta GOSPODOVIH[75].
 • 4 Tvoj se ogrtač nije iskrzao na tebi, tvoja noga nije natekla u tih 40 godina
 • 5 i ti priznaj, kad razmisliš, da te GOSPOD Bog tvoj odgajaše kao što to čini jedan čovjek sa svojim sinom.

Iskušenja u obećanoj zemlji[uredi]

 • 6 Ti ćeš čuvati zapovijedi GOSPODA tvojeg Bog, a slijedeći njegove putove i bojeći ga se.
 • 7 GOSPOD Bog tvoj te uveo u dobru zemlju, jednu zemlju potoka, izvora, podzemnih voda izvirućih u ravnicama i u *planinama,
 • 8 jednu zemlju žita i ječma, vinograda, smokvika i mogranja, zemlju maslinovog ulja i meda,
 • 9 jednu zemlju gdje ćeš ti jesti kruha bez određivanja porcija, gdje ti ništa neće manjkati, jednu zemlju gdje kamenje sadržava željezo i čije su planine rudnici bakra.
 • 10 Jest ćeš do sitosti i blagosiljat ćeš GOSPODA Boga svojeg za dobru zemlju koju ti je dao .
 • 11 Čuvaj se dobro da ne zaboraviš GOSPODA Boga svojeg ne čuvajući zapovijedi njegove, njegove običaje i njegove zakone koje ti dajem danas.
 • 12 Ako ti jedeš do sitosti, ako di sagradiš lijepe kuće za stanovanje,
 • 13 ako imaš mnogo krupne i stine stoke, mnogo srebra i zlata, mnogo dobara svih vrsta,
 • 14 ne postani ohol i ne zaboravi GOSPODA, Boga svojeg. On je taj koji te izveo iz Egipta, kuće ropstva:
 • 15 on je taj koji te pokrenuo na putovanje po pustinji velikoj i strašnoj punoj užarenih zmija[76] i škorpiona, žednoj zemlji gdje se ne nalazi vode; on je taj koji je za tebe načinio da šikne voda iz granitne stijene,
 • 16 on je taj koji, u pustinji, dao ti je jesti manu[77] koju tvoji očevi ne poznavahu, da te stavi u siromaštvo i iskuša za učiniti sretnom tvoju budućnost.
 • 17 Nemoj si reći: » Snagom šake sam došao do ovog blagostanja «,
 • 18 već se sjeti da je to GOSPOD, tvoj Bog koji ti je dao snagu za ostvariti blagostanje, za potvrditi svoj *savez prisegnut tvojim očevima, kao što to čini danas.
 • 19 A ako ikad ti zaboraviš GOSPODA svojeg Boga, ako budeš slijedio druge bogove, ako bi im služio i klanjao se pred njima, ja vam potvrđujem danas: vi ćete potpuno nestati, zato što niste poslušali glas GOSPODA, svojeg Boga.

Izrael nema nikakvih zasluga[uredi]

 • 9 1 Slušaj Izraele! Ti ćeš danas prijeći Jordan da bi razvlastio narode veće i moćnije od sebe, s njihovim velikim gradovima, utvrđenim i visokim do neba[78],
 • 2 i jedan veliki narod, visokog rasta, Anakiti[79]. Ti ih poznaješ, ti si ih čuo reći: tko se može držati pred sinovima Anaka?
 • 3 Ti ćeš danas priznati da je GOSPOD, tvoj Bog koji prelazi Jordan pred tobom kao jedna proždiruća vatra; on je taj koji njih će istrijebiti, taj koji će ih pobiti pred tobom. Ti ćeš ih razvlastiti i učiniti da odmah nestanu kako je to GOSPOD tebi obećao.
 • 4 Kad GOSPOD tvoj Bog njih bude otjerao ispred tebe, ne reci sebi: » To je zato što sam ja pravedan GOSPOD me uveo u zaposjedanje ove zemlje. « To je zato što su ti narodi krivi pa ih je GOSPOD razvlastio pred tobom.
 • 5 To nije zato što si ti pravedan ili što ti imaš *srce dobro, pa ćeš zato zaposjesti njihovu zemlju; uistinu, to je zato što su ti narodi krivi pa ih je GOSPOD Bog tvoj izvlastio pred tobom. On je to učinio za potvrditi prisegu GOSPODOVU tvojim očevima, Abrahamu, Izaku i Jakovu.
 • 6 Priznaj da to nije zato što si ti dobar da ti GOSPOD Bog tvoj daje ovu dobru zemlju u posjed, jer ti si jedan narod krute šije[80].

Zlatno tele: grješka puka[uredi]

 • 7 Sjeti se, ne zaboravi da si naljutio GOSPODA svojeg Boga u pustinji. Od dana kad si izišao iz iz zemlje Egipat sve do vašeg prispijeća ovdje, vi ste se pobunjivali protiv GOSPODA.
 • 8 U Horebu[81], vi ste rasrdili GOSPODA, i GOSPOD se razgnjevio na vas do te mjere da vas je htio istrijebiti.
 • 9 Kad sam se ja uspeo na planinu za primiti kamene ploče, ploče *saveza koji GOSPOD bijaše sklopio s vama, ja sam ostao na planini 40 dana i 40 noći, ne jedući kruha i ne pijući vode.
 • 10 GOSPOD mi je dao dvije kamene ploče, ispisane prstom GOSPODOVIM, gdje bijahu predočene sve riječi koje GOSPOD bijaše izgovorio za vas na planini, iz sred vatre, u dan zborovanja.
 • 11 Po isteku 40 dana i 40 noći GOSPOD mi je dao dvije kamene ploče, ploče saveza.
 • 12 Tad mi je GOSPOD rekao: » Digni se, siđi odmah odavde, jer se tvoj narod pokvario, taj puk kojeg si ti izveo iz Egipta; oni nisu čekali skrenuti s puta koji sam im ja propisao: oni su sebi napravili jednu statuu od istopljenog metala! «
 • 13 I GOSPOD mi je rekao: » Ja vidim taj puk: eh dobro! To je jedan puk tvrde šije[82]!
 • 14 Pusti me učiniti, ja ću ih istrijebiti, ja ću izbrisati njihovo ime ispod neba; ali ću od tebe načiniti jedan narod moćniji i brojniji od njih. «
 • 15 Ja sam se okrenuo za sići s planine, te planine sve užarene, držeći mojim dvjema rukama dvije ploče saveza.
 • 16 I vidio sam ja: vi bijaste zgriješili protiv GOSPODA svojeg Boga izrađujući sebi jedno tele od istopljenog metala; bi niste kasnili zastraniti s puta kojeg vam GOSPOD bijaše propisao.
 • 17 Tada, ja sam zgrabio obje ploče, bacio sam ih iz svojih ruku, i slomio ih na vaše oči.

Zlatno tele: Mojsije posreduje[uredi]

 • 18 Ja sam pao na zemlju pred GOSPODOM; kao i prvi put, tijekom 40 dana i 40 noći ja nisam jeo kruha, ja nisam pio vode, radi svih grijeha koje vi bijaste počinili čineći ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, dotle da ga uvrijede.
 • 19 Strahovah od srdžbe i gnjeva GOSPODOVOG, njaljućenog protiv vas do te mjere da vas hoće uništiti; ali ovog puta opet, posluša me.
 • 20 Protiv Aarona također, GOSPOD pade u veliki gnjev toliko da ga htjede zatrati, tada ja molih za Aarona.
 • 21 A grijeh koji vi bijaste počinili, tele, ja ga uzeh, spalih ga, raskomadah, izdrobih, smrvih u prah, i bacih ga, taj prah, u potok koji teče niz planinu.
 • 22 U Taveru, Masu, Kivrot-Tavau[83], vi ste rasrdili GOSPODA.
 • 23 I kad vas je GOSPOD, u Kadeš- Barnei[84] poslao govoreći: » Pođite zaposjesti zemlju koju vam dajem «, vi ste se pobunili protiv GOSPODA vašeg Boga, niste stavili svoje vjere u njega, niste poslušali glas njegov.
 • 24 Bijaste u pobuni protiv GOSPODA od dana od kada sam vas ja upoznao.
 • 25 Ja sam dakle pao na zemlju pred GOSPODOM, tijekom tih 40 dana i 40 noći kad sam ja padao ničice pred njim, jer GOSPOD bijaše govorio da će vas istrijebiti.
 • 26 Ja sam molio GOSPODA i rekao sam: » Gospodine BOŽE, ne uništavaj puk svoj, baštinu svoju, koju si ti otkupio u svojoj veličini, i koju si izveo iz Egipta snagom ruke svoje.
 • 27 Sjeti se svojih slugu Abrahama, Izaka i Jakova; ne obraćaj pažnje na tvrdoglavost tog puka, njegovu bezbožnost, njegove grijehe.
 • 28 Da ne kažu u zemlji otkud si nas izveo: GOSPOD ne bijaše sposoban njih uvesti u zemlju koju im bijaše obećao, i on ih mrzješe: to je ono zbog čega ih je izveo da ih usmrti u pustinji.
 • 29 To je ipak tvoj puk, tvoja baština, koju si ti izveo velikom silom svojom i svojom ispruženom rukom! «

Zlatno tele: oprost Gospodinov[uredi]

 • 10 1 Tad, Gospod mi kaza: » Iskleši dvije kamene ploče kao i prve i uspni se k meni u planinu. Načinit ćeš si također jedan *kovčeg od drveta.
 • 2 Na pločama ja ću ispisati riječi koje bijahu i na prvim, koje si ti razlupao; potom stavit ćeš ti ploče u kovčeg. «
 • 3 Ja sam načinio jedan *kovčeg od akacijinog drveta, isklesao sam dvije ploče od kamena kao i one prve, i uspeo sam se u planinu, s dvjema pločama u ruci.
 • 4 A on je napisao na pločama, isti spis kao i prvi puta, deset riječi koje GOSPOD bijaše proglasio za vas na planini, iz sred vatre, u dan sabora. I GOSPOD mi vrati ploče.
 • 5 Potom sam se ja okrenuo za sići iz planine; stavio sam ih u kovčeg koji bijah načinio, i one su tu ostale, kako mi to GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 6 Sinovi Izraelovi su pošli od bunara Bene-Jakana prema Moserau - ondje je Aaron umro i bio pokopan; njegov sin Eleazar je postao svećenikom umjesto njega. –
 • 7 Odande, oni su pošli prema Gugodi, a iz Gudgode prema Jotvati, koja je jedna zemlja potoka.
 • 8 Tad, GOSPOD odvoji pleme Levijevo za nositi kovčeg saveza GOSPODOVOG, služiti za njega i blagosiljati u njegovo ime, kao što ono i danas čini.
 • 9 Zbog toga Levi ne posjeduje baštine ni dijela kao njegova braća; GOSPOD je taj koji je njegova baština, kao što ti je to GOSPOD, Bog tvoj obećao.
 • 10 Tako, ja se bijah zadržao na planini kao i prije 40 dana i 40 noći, a GOSPOD me bijaše i tog puta saslušao: GOSPOD te nije htio uništiti[85],
 • 11 GOSPOD mi je rekao: » Diži se! Idi pred narod dati znak polaska; oni će ući zaposjesti zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati. «

Zakon ljubavi i pokornosti[uredi]

 • 12 A sada, Izraele, što to GOSPOD Bog tvoj od tebe očekuje? On očekuje samo da se bojiš GOSPODA svojeg Boga slijedeći ga na svim njegovim putovima, ljubeći i služeći GOSPODA Boga svojeg svim svojim *srcem, svim svojim bićem,
 • 13 čuvajući zapovijedi GOSPODOVE i zakone koje ti ja dajem danas, za tvoju sreću.
 • 14 Da, GOSPODU tvojem Bogu pripadaju nebesa i nebesa nebesa[86], zemlja i sve što se na njoj nalazi.
 • 15 Dakle samo je tvoje očeve GOSPOD prigrlio da bi ih volio; a poslije njih, njihovo potomstvo, to jest vi, je ono koje je izabrao među svim narodima kako to i utvrđujemp danas.
 • 16 Vi ćete dakle *obrezati svoje srce, nećete više ukrutiti svoju šiju[87],
 • 17 jer je GOSPOD vaš Bog koji je Bog bogovima[88] i Gospodin gospodi, Bog velik, moćan i strašan, nepristran i nepodmitljiv,
 • 18 koji čini pravdu siročadi i udovicama, i koji voli izbjeglice dajući im kruha i ogrtač.
 • 19 Vi ćete voljeti izbjeglice, jer u zemlji Egiptovoj vi bijaste izbjeglicama.
 • 20 GOSPOD tvoj Bog je taj kojeg ćeš se bojati i koga ćeš služiti, njemu ćeš se prikloniti, njegovim ćeš imenom prisezati prisegu.
 • 21 On je tvoja molitva zahvalnica, on je tvoj Bog, on koji je za tebe činio te velike i strašne stvari[] koje si ti vidio vlastitim očima.
 • 22 Tvoji očevi bijahu tek sedamdesetorica kad su sišli u Egipat, a sada GOSPOD tvoj Bog te učinio jednako brojnim kao i zvijezde na nebu.
 • 11 1 Ti ćeš voljeti GOSPODA svojeg Boga i čuvat ćeš to što ti on zapovjedi čuvati, njegove zakone, njegove običaje i njegove zapovjedi, svaki dan.

Razumjeti ono što je Bog učinio za Izrael[uredi]

 • 2 Vi poznajete danas - to nije slučaj s vašim sinovima, koji nisu upoznali i koji nisu vidjeli, vi poznajete pouku GOSPODA, Boga svojeg, njegovu veličinu, njegovu snažnu ruku i njegovu ispruženu ruku.
 • 3 - njegove znakove i njegova djela, ono što je usred sredine Egipta učinio *Faraonu, kralju Egipta, i svoj njegovoj zemlji,
 • 4 - ono što je učinio vojsci egipatskoj, njenim konjima i njenim bojnim kolima, razularujući nas njima vodu *Mora trstika, kad su vas progonili: - a GOSPOD ih je smoždio sve do danas,
 • 5 - ono što vam je učinio u pustinji sve do vašeg dolaska na ovo mjesto,
 • 9 - ono što je učinio Datanu i Abiramu, sinovima Eliavljevim sina Rubenova, da je zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, progutala usred sveg Izraela s njihovom obitelji, njihovim šatorima i svim ljudima koji su išli njihovim tragom.
 • 7 Svojim ste vlastitim očima vidjeli veličanstveno djelo GOSPODOVO!
 • 8 Vi ćete dakle čuvati svu zapovjed što vam dajem danas, da biste bili smioni, i da uđete u posjed zemlje kamo ćete prijeći za zaposjesti ju,
 • 9 da se vaši dani produže na zemlji što GOSPOD je prisegao vašim očevima dati, kao i njihovom potomstvu - jednu zemlju gdje teku med i mlijeko.

Zemlja o kojoj Gospod preuzima skrb[uredi]

 • 10 Sigurno, zemlja kamo ulaziš za zaposjesti ju nije kao zemlja Egipta otkud ste izišli: ti su ti sijao, i zalijevao nogom svojom[89] kao povrtnjak;
 • 11 zemlja kamo vi prelazite za zaposjesti ju je jedna zemlja planina i dolina, koji se napajaju kišom nebeskom,
 • 12 jedna zemlja o kojoj GOSPOD Bog tvoj preuzima skrb: bez prekida su oči GOSPODA, Boga tvog na njoj, od početka do kraja godine.
 • 13 I ako vi zaista slušate moje zapovijedi, one koje vam dajem[90] danas, ljubeći GOSPODA Boga svog i služeći mu svim svojim srcem, svim svojim bićem,
 • 14 ja ću davati u određeno vrijeme kišu koja treba vašoj zemlji, onu jesensku i onu proljetnu; ti ćeš žeti svoje žito, svoje novo vino i ulje svoje;
 • 15 ja ću ti davati travu za tvoje životinje u poljima, i jest ćeš ti do sitosti.
 • 16 Čuvajte se dobro da se ne pustite zavesti u svom *srcu, da ne zastranite, da služite druge bogove i da se klanjate pred njima:
 • 17 jer tad će se gnjev GOSPODOV razbuktati protiv vas, zatvorilo bi se nebo i ne bi bilo više kiše, zemlja više ne bi davala svoje proizvode, a vi biste ubrzo nestali iz dobre zemlje koju vam GOSPOD daje.
 • 18 Moje riječi kojih evo, vi ćete ih staviti u sebe, u svoje srce, načinit ćete si jedan znak koji ćete prikačiti na ruku, jednu oznaku između očiju[91].
 • 19 Naučit ćete svoje sinove njima izgovarajući ih kad ostajete doma i kad idete na put, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
 • 20 zapisat ćeš ih na dovratnike na vratime doma svojega i ulaza u svoje gradove,
 • 21 da vaši dani i oni vaših sinova, na zemlji što GOSPOD je prisegao vašim očevima ju dati, potraju tako dugo kao što će nebo biti iznad zemlje.
 • 22 Jer, ako vi usitinu čuvate tu zapovijed što vam je zapovijedam primijeniti, ljubeći GOSPODA svojeg Boga, slijedeći sve njegove putove i priklanjajući mu se,
 • 23 GOSPOD će razvlastiti narode veće i moćnije nego vi.
 • 24 Sva mjesta koja će gaziti taban vaših nogu bit će vaša; od pustinje i Libana, od rijeke Eufrata sve do Zapadnog mora, to će biti vaša zemlja[92].
 • 25 Nitko se neće održati pred vama, GOSPOD će rasijati užas i strah od vas na svaku zemlju kojom budete gazili, kako vam je to i obećao.

Blagoslov ili prokletstvo[uredi]

 • 26 Gledaj: ja danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo:
 • 27 blagoslov, ako slušate zapovjedi GOSPODA, svojeg Boga koje vam dajem danas,
 • 28 prokletstvo, ako ne slušate zapovijedi GOSPODA, svojeg Boga, i ako se okrenete od puta što vam ga propisujem danas, za slijediti druge bogove koje ne poznajete.
 • 28 kad te GOSPOD Bog tvoj bude uveo u zemlju gdje ti ulaziš za uzeti ju u posjed, tad ćeš ti staviti blagoslov na brdo Garizim, a prokletstvo na brdo Ebal[93]
 • 30 - to je s one strane Jordana, na kraju ceste na zapadu u zemlji Kanaanovoj koji obitava u Arabi, nasuprot Gilgalu, pokraj hrastova More[94].
 • 31 Jer, vi ćete prijeći Jordan za zaposjesti zemlju što GOSPOD vaš Bog vam daje: vi ćete ju zaposjesti i i vi ćete ju nastaniti.
 • 32 I vi ćete paziti primijenjivati sve zakone i običaje što ja stavljam pred vas danas.

Zakoni Gospodovi[uredi]

 • 12 1 Evo zakona i običaja koje ćete paziti primijenjivati, u zemlji što GOSPOD, Bog tvojih otaca, ti je dao u posjed, tijekom svakog dana koji ćete živjeti na zemlji.

Samo jedno mjesto obreda[uredi]

 • 2 Vi ćete potpuno uništiti sva mjesta gdje su narodi koje ste razvlastili služili svojim bogovima, na uzvišenim planinama, na bregovima i pod svim zelenim drvetima.
 • 3 Vi ćete porušiti njihove *oltare i razlupati njihove stele; njihovi sveti stubovi, vi ćete ih spaliti; idoli njihovih bogova, vi ćete ih polomiti; vi ćete istisnuti njihovo ime[95] s ovog mjesta.
 • 4 Za GOSPODA vašeg Boga, vi nećete raditi na njihov način,
 • 5 jer vi ćete ga tražiti samo na mjestu što ga GOSPOD vaš Bog bude izabrao između svih plemena vaših za tu staviti svoje *ime, za tu boraviti; to ćeš ti dolaziti.
 • 6 Vi ćete tu donositi svoje holokauste, svoje *žrtve, svoje dîmove[96], svoj dobrovoljni danak, svoje zavjetne darove, svoje svojevoljne darove, prvorođene od svoje krupne i svoje sitne stoke.
 • 7 Vi ćete tu jesti[97] pred GOSPODOM vašim Bogom, i radovati se, s vašim ukućanima, za sva poduzeća gdje te GOSPOD Bog tvoj bude blagoslovio.
 • 8 Vi nećete raditi kao što ovdje mi to činimo danas, kad svaki čini ono što je pravo u njegovim vlastitim očima .
 • 9 Jer vi još niste ušli u mjesto odmora[98], u baštinu što GOSPOD bog tvoj ti daje,
 • 10 već ćete vi prijeći Jordan i stanovati u zemlji što GOSPOD vaš Bog vam dodjeljuje u baštinu: on će vam dati odmor oslobađajući vas stiska svih vaših neprijatelja i vi ćete tu obitavati u sigurnosti.
 • 11 U mjesto izabrano od GOSPODA, vašeg Boga za načiniti da tu boravi njegovo *ime donosit ćete vi ono što vam ja zapovijedam: svoje holokauste, svoje žrtve, svoje dobrovoljne prinose i sve ono što vi budete izabrali za činiti vaše zavjetne ponude GOSPODU.
 • 12 Bit ćete radosni pred GOSPODOM svojim Bogom, vi, vaši sinovi, vaše kćeri, vaše sluge i vaše sluškinje, kao i *levit koji je u vašim gradovima jer nema ni ni dijela ni baštine s vama[99].
 • 13 Čuvaj se dobro da ne ponudiš svoje holokauste na bilo kojem mjestu koje ćeš vidjeti;
 • 14 samo na od GOSPODA izabranom mjestu kod jednog od tvojih plemena ti ćeš nuditi svoje holokauste; ondje ćeš ti obavljati sve ono što ti zapovjedam.
 • 15 Međutim, ti ćeš moći, kako ti hoćeš, zaklati životinje i jesti meso u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti GOSPOD, Bog tvoj bude dao. Onaj koji je nečist i onaj koji je čist jest će ga kao da je to bilo od jelena ili gazele[100].
 • 16 Međutim, vi nećete jesti *krvi: ti ćeš ju prosipati na zemlju kao vodu.
 • 17 Ti nećeš moći jesti u svojim gradovima dîma od svojeg žita, svojeg novog vina i svojeg ulja, ni prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke, niti svoje zavjetne darove koje ćeš činiti, svojevoljne darove i dobrovoljna davanja;
 • 18 samo pred GOSPODOM svojim Bogom ti ćeš to jesti, na mjestu koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao; ti ćeš ga jesti, sa svojim sinom, svojom kćerkom, svojim slugom, svojom sluškinjom i *levitom koji je u tvojim gradovima; bit ćeš radostan pred GOSPODOM svojim Bogom u svim svojim poduhvatima.
 • 19 Čuvaj se dobro da ne zanemariš *levita, tijekom svih svojih dana dok budeš boravio na zemlji.
 • 20 Kad GOSPOD Bog tvoj bude povećao tvoju zemlju kako ti je to obećao, i ti budeš rekao: » Ja ću jesti mesa «, jer ga ti želiš, ti ćeš jesti toliko koliko ga budeš želio.
 • 21 Ako mjesto koje ti GOSPOD tvoj Bog bude izabrao za tu staviti svoje*ime je daleko od tebe, ti ćeš zaklati od svoje krupne i svoje sitne stoke, onu koju ti GOSPOPD Bog tvoj bude dao, čineći kako sam ti ja to zapovjedio, i jest ćeš ga u svojim gradovima onoliko koliko budeš želio.
 • 22 Da, ti ćeš ga moći jesti kao što se jede od jelena ili gazele; čovjek koji je nečist i onaj koji je čist jest će ga zajedno.
 • 23 Samo, budi odlučan i ne jedi *krvi, jer krv je život, a ti nećeš jesti života s mesom;
 • 24 ti ga nećeš jesti: ti ćeš proliti krv na tlo kao vodu.
 • 25 Ti ga nećeš jesti; tako ćeš biti sretan, ti i tvoj sin poslije tebe pošto ti budeš činio ono što je dobro u očima GOSPODOVIM.
 • 26 Jedine stvari koje ćeš ti donositi na na mjesto koje GOSPOD bude izabrao, to su one koje ti budeš posvetio i tvoji zavjetni darovi.
 • 27 Načinit ćeš svoje holokauste, meso i krv, na *oltaru GOSPODA, svojeg Boga; krv svojih žrtava[101] bit će prosuta na oltar GOSPODA tvojeg Boga, a meso, njega ćeš pojesti.
 • 28 Izvršavaj i slušaj sve riječi zapovijedi koje ti dajem; tako ćeš biti sretan, ti i tvoji sinovi poslije tebe zauvijek, jer ti ćeš činiti ono što je dobro u očima GOSPODA tvojeg Boga.

Protiv kanaanskih bogova[uredi]

 • 29 Kad GOSPOD tvoj Bog bude uništio pred tobom sve narode kod kojih ćeš ti ući za razvlastiti ih, kad ih budeš razvlastio i stanovao u njihovoj zemlji,
 • 30 čuvaj se dobro da se ne pustiš uloviti u zamku oponašajući ih kad budu istrijebljeni pred tobom; čuvaj se da ne tražiš njihove bogove govoreći: » Kako su ti narodi služili svoje bogove, da i ja postupim na njihov način? «
 • 31 Radi GOSPODA svojeg Boga ti nećeš postupiti na njihov način, jer sve to je jedna gnusnost za GOSPODA, sve ono što on mrzi, oni si činili za svoje bogove: čak i svoje sinove i svoje kćeri, oni su ih spaljivali za svoje bogove!

Protiv obožavatelja lažnih bogova[uredi]

 • 13 1 Sve riječi zapovijedi koje vam dajem, vi ćete paziti da ih primijenjujete; tu ti nećeš niti što dodati niti što oduzeti.
 • 2 Ako se pojavi u sredini tvojoj jedan *prorok ili vidovnjak[102] - čak i ako ti najavi jedan *znak ili čudo,
 • 3 i znak ili čudo, koje ti bijaše obećao, ostvare se, ako kaže: » Slijedimo i služimo druge bogove «, bogove koje ti ne poznaješ,
 • 4 ti nećeš slušati riječi tog *proroka ili priviđenja tog vidovnjaka; jer to će vas GOSPOD vaš Bog iskušavati na taj način da sazna jeste li vi ljudi koji vole GOSPODA svojeg Boga svim svojim srcem, svim svojim bićem.
 • 5 GOSPOD vaš Bog je onaj kopjeg ćete vi slijediti, onaj kojeg ćete se bojati; zapovjedi njegove su one koje ćete čuvati; njegov je glas koji ćete slušati; on je taj kojeg ćete služiti; on je taj kojem ćete se prikloniti.
 • 6 Glede proroka ili vidovnjaka, on će biti usmrćen jer je propovijedao protiv pobunu protiv GOSPODA vašeg Boga koji vas je izveo iz Egipta, i iskupio te iz kuće ropstva; taj te čovjek hotijaše povući s puta koji ti je GOSPOD propisao slijediti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 7 Ako tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin ili tvoja kćer ili žena koju ti privijaš k *srcu svojem, ili tvoj bližnji koji je kao i ti sam, potajice načine ti ovakav prijedlog: » Hajdemo služiti drugim bogovima « - onim bogovima koje ni ti ni tvoj otac ne poznajete,
 • 8 među bogovima naroda bliskih ili dalekih koji vas okružuju s jednog na drugi kraj zemlje –
 • 9 ti nećeš prihvatiti, nećeš to slušati, ti se nećeš ganuti nad njim, ti nećeš imati sažaljenja, nećeš ga braniti;
 • 10 naprotiv, ti ga bezuvjetno moraš ubiti. Tvoja će ruka biti prva za pogubiti ga, a ruka sveg puka će slijediti;
 • 11 ti ćeš ga kamenovati, i on će umrijeti zato što je tražio da te odvuče daleko od GOSPODA tvojeg Boga kolji te izveo iz Egipta, kuće ropstva.
 • 12 Sav će Izrael to čuti i bit će zastrašen, i prestat će činiti zlo na takav način usred tebe.
 • 13 Ako, u jednom od gradova koje ti GOSPOD tvoj Bog daje za nastaniti se, ti čuješ govoriti
 • 14 da ljudi ništarije[103] su izišli iz sred tebe i povukli žitelje grada govoreći: » Hajdemo služiti druge bogove «, bogove koje vi ne poznajete,
 • 15 tada ćeš ti načiniti istragu, raspitat ćeš se, sprovesti jednu temeljitu istragu; i jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bijaše počinjena usred tebe,
 • 16 ti ćeš oštricom mača udariti sve žitelje tog grada: ti ćeš ih zavjetovati prokletstvu[104] sa svim što se tu nalazi i udarit ćeš oštricom mača njegovu stoku.
 • 17 Sav plijen, ti ćeš ga prikupiti na sred trga, i spalit ćeš potpuno grad sa svim njegovim plijenom za GOSPODA, svojeg Boga. To će biti jedna ruševina zauvijek: on neće nikad biti obnovljen.
 • 18 Ti nećeš staviti ruku na ništa od onoga što je zavjetovano prokletstvu. Tako će se GOSPOD povratiti iz žestine gnjeva svojeg, dat će ti i pokazat će ti svoju nježnost, i učinit će te brojnim, kao što je to obećao očevima tvojim,
 • 19 jer ti ćeš slušati glas GOSPODA Boga svojeg čuvajući sve njegove zapovijedi što ti dajem danas, i čineći ono što je dobro u očima GOSPOD Boga tvojeg.

Zabranjeni pogrebni običaji[uredi]

 • 14 1 Vi ste sinovi za GOSPODA, Boga svog. Vi nećete sebi zarezivati tijela i nećete nositi postriga[105] na čelu za jednim mrtvim.
 • 2 Jer ti si jedan narod posvećen GOSPODU, Bogu svojem; ti si taj kojeg je GOSPOD, Bog tvoj izabrao za postati narodom koji je njegov osobni dio među svim narodima koji su na površini zemlje.

Zabranjena i dopuštena mesa[uredi]

 • 3 Ti nećeš jesti ništa gnusno.
 • 4 Evo životinja koje vi možete jesti: govedo, janje ili kozu,
 • 5 jelena, gazelu, daima, kozoroga, antilopu, srndaća, divlju kozu[106].
 • 6 Svaka životinja koja ima rascijepljena stopala u dva papka i koja preživa, vi ju možete jesti.
 • 7 Tako, između preživača i među životinjama koje imaju rascijepljena kopita, vi nećete jesti ove: devu, divljeg zeca, damana[107], jer preživaju, ali nemaju kopita; za vas, one su *nečiste.
 • 8 A svinja, jer ima papke, ali ne preživa, za vas je nečista: vi ne smijete jesti ni njihovog mesa ni dodirivati njihovu lješinu.
 • 9 Između svih vodenih životinja, evo koje vi možete jesti: svaka životinja koja ima peraje i ljusku, vi ju možete jesti;
 • 10 ali ništa što nema peraje i ljusku, vi to ne možete jesti; za vas je *nečisto.
 • 11 Svaka čista ptica, vi ju možete jesti.
 • 12 Ali, evo ptica koje vi nećete jesti : orao, orao bradan, morski orao,
 • 13 škanjac, sup, različite vrste jastrebova,
 • 14 sve vrste gavranova,
 • 15 noj, sova, galeb, različite vrste kobaca,
 • 16 sovuljaga, jejina, sova ušara,
 • 17 vrana, strvinar, kormoran,
 • 18 roda, različite vrste čaplje, pupavac i slijepi miš.
 • 19 Svaka krilata životinja je *nečista za vas, neće se jesti.
 • 20 Svaka životinja koja ima krila i koja je čista, vi ju možete jesti.
 • 21 Vi nećete jesti nikakvu crknutu životinju: dat ćeš ju useljeniku koji je u tvojem gradu, i on će ju moći jesti; ili je prodaj strancu. Jer ti si jedan narod posvećen GOSPODU, svojem Bogu. Ti nećeš staviti kuhati jare u mlijeku svoje majke[108].

Godišnji dîm i trogodišnji dîm[uredi]

 • 22 Ti ćeš uzimati svake godine dîm[109] na sve proizvode od onog što budeš sijao i što bude izniklo u tvojim poljima.
 • 23 Pred GOSPODOM svojim Bogom, na mjestu koje bude izabrao za boraviti *imenu svojem, ti ćeš jesti dîm od svojeg žita, svojeg novog vina i ulja svog, i prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke; tako, ti ćeš naučiti bojati se GOSPODA Boga svojeg svakog dana.
 • 24 A kad cesta bude suviše duga da možeš donijeti svoj dîm, ako je mjesto što ga bude GOSPOD Bog tvoj izabrao za postaviti *ime svoje daleko od tebe, i ako GOSPOD Bog tvoj te napunio blagoslovima,
 • 25 tad ćeš ti zamijeniti dîm za novac, stisnut ćeš novac u svojoj ruci, i ići k mjestu koje što ga GOSPOD, Bog tvoj bude izabrao.
 • 26 Ondje, zamijenit ćeš novac za sve što želiš: od krupne i od sitne stoke, vina, prevrelih pića, i sveg što želiš: i jest ćeš ti ondje pred GOSPODOM, Bogom svojim, i bit ćeš radostan sa svojim ukućanima.
 • 27 Glede *levita koji je u tvjim gradovima tvojim, njega koji nema ni dijela ni baštine s tobom, ti ga nećeš zanemariti.
 • 28 Na izmaku tri godine, ti ćeš dati sav dîm od svojih proizvoda od te godine, ali ćeš ih odložiti u svojem gradu;
 • 29 tad će doći *levit - on koji nema ni dijela ni baštine s tobom - izbjeglica, siroče i udovica koji su u tvojim gradovima, i oni će jesti do sitosti, da bi te GOSPOD Bog tvoj blagoslovio u svim tvojim radnjama.Otpuštanje dugova svakih sedam godina
 • 15 1 Po isteku sedam godina ti ćeš činiti otpust dugova[110].
 • 2 I evo što je to otpust: svaki čovjek koji je načinio pozajmicu svojem bližnjem načinit će otpust svojih prava: on neće vršiti prinude[111] protiv bližnjeg svog ili svojeg brata, pošto je on proglasio otpust za GOSPODA.
 • 3 Stranac, njega ćeš ti moći prinuditi; ali ono što ti posjeduješ kod svojeg brata, ti ćeš njemu načiniti otpust.
 • 4 Ipak neće biti sirotinje kod tebe, toliko će te GOSPOD napuniti blagoslovom u zemlji što GOSPOD tvoj Bog ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed,
 • 5 pod uvjetom da slušaš pažljivo glas GOSPODA Boga svojeg pazeći da primjenjuješ svu tu zapovijed što ti ju dajem danas.
 • 6 Jer GOSPOD tvoj Bog će te blagosloviti kako ti je to obećao; dakle ti ćeš pozajmljivati na otplatu brojnim narodima, a ti sam ti nećeš imati davati otplate; vladat ćeš brojnim narodima, ali tobom, oni neće gospodovati.
 • 7 Bude li kod tebe i jedan siromah, u jednom od tvojih gradova, u zemlji što GOSPOD Bog tvoj ti daje, ti ne ukruti srce svoje i ne zatvori ruku svoju svojem sirotom bratu,
 • 8 već mu ju široko otvori i podijeli mu sve pozajmice za kojima će imati potrebu.
 • 9 Čuvaj se dobro da ne budeš imao u svom *srcu jednu bezumnu misao govoreći sebi: » Uskoro će sedma godina, ona otpusta «, a gledajući bešćutno svojeg sirotog brata, te da mu ništa ne daješ. Jer tad, bi on mogao zazvati GOSPODA protiv tebe, a to bi bio jedan grijeh za tebe.
 • 10 Ti ćeš njemu davati velikodušno, umjesto što bi mu davao nedraga srca; tako će te GOSPOD Bog tvoj blagosloviti u svim djelima i svim tvojim poduzećima.
 • 11 A, pošto neće tu prestajati biti siromašnih usred zemlje, ja ti dajem ovu zapovijed: ti ćeš otvoriti širom svoju ruku svojem bratu, nesretniku i sirotom kojeg imaš u zemlji svojoj.

Osloboditi hebrejske robove[uredi]

 • 12 Ako, između tvoje hebrejske braće, jedan čovjek ili jedna žena su se prodali tebi[112], i služili te kao robovi tijekom šest godina, sedme godine ti ćeš ih pustiti otići slobodne od sebe.
 • 13 A kad ih budeš pustio slobodne otići od tebe, ti ih nećeš pustiti praznih ruku;
 • 14 prekrit ćeš ih darovima[113] s proizvodima od svoje sitne stoke, od tvojeg gumna i tvoje prese: ono što ćeš im dati dolazi od blagoslova GOSPODA Boga tvoga.
 • 15 Sjetit ćeš se ti da i ti bijaše robom u zemlji Egiptu i da te GOSPOD Bog tvoj otkupio. Zato ti ja danas dajem ovu zapovijed.
 • 16 Ali, ako taj rob tebi kaže: » Ja ne želim otići od tebe «, jer te voli, tebe i tvoje ukućane, i jer je sretan kod tebe,
 • 17 tada, uzimajući šilo, ti ćeš mu prikovati[114] uho za dovratnik tvojih vrata, i on će biti za tebe rob vječito. Za tvoju sluškinju postupit ćeš na isti način.
 • 18 Ne nađi suviše grubim pustiti ga otići slobodno od tebe, jer služeći te tijekom šest godina on ti je donio dva puta više no što donese jedan plaćenik; a, GOSPOD Bog tvoj blagoslovit će te u svemu što ćeš činiti.

Prvorođeni bit će posvećeni Bogu[uredi]

 • 19 Svako muško prvorođenče koje će se roditi u tvoje krupne i tvoje sitne stoke, ti ćeš ga posvetiti GOSPODU svojem Bogu; ti nećeš obavljati poslova s prvorođenim od svoje krupne stoke, ti nećeš strići prvororođeno od svoje sitne stoke;
 • 20 pred GOSPODOM Bogom svojim ti ćeš ga jesti svake godine[115] s ukućanima svojim na mjestu što ga GOSPOD Bog tvoj bude izabrao.
 • 21 Ali ako životinja ima jednu manu, ako je šepava ili slijepa, ili ako ima bilo koju drugu grješku, ti ju nećeš žrtvovati GOSPODU Bogu svojem:
 • 22 jest ćeš ju u svojim gradovima. Čovjek koji je *nečist i onaj koji je *čist jest će ju zajedno, kao da je to bila gazela ili jelen.
 • 23 Međutim, ti joj nećeš jesti *krvi: nju ćeš proliti na tle kao vodu.

Tri godišnja hodočašća[uredi]

 • 16 1 Održavaj mjesec Klasova[116], i slavi *Pashu za GOSPODA svojeg Boga, jer mjesec je Klasova onaj u koji te GOSPOD Bog tvoj izveo iz Egipta, noću.
 • 2 Činit ćeš *žrtvu Pashe za GOSPODA Boga svojeg, s krupnom i stinom stokom, na mjestu koje GOSPOD bude izabrao za boraviti *ime svoje.
 • 3 U tom objedu nećeš jesti kruha uskislog, tijekom sedam dana, ti ćeš jesti *beskvasni kruh - kruh sirotinje, jer u žurbi si ti izišao iz Egipta - da se sjetiš, svakog dana svojeg života, dana kad si izišao iz Egipta.
 • 4 Neće se vidjeti kvasa kod tebe, u svoj tvojoj zemlji, tijekom sedam dana; a meso, koje ti budeš zaklao[117] uvečer prvog dana, ništa neće prenoćiti do jutra.
 • 5 Ti nećeš moći činiti žrtvovanja za Pashu u jednom od gradova što GOSPOD Bog tvoj ti daje:
 • 6 nego samo u mjestu izabranom od GOSPODA Boga tvojega za staviti boraviti svoje ime kad ćeš ti činiti žrtvu za Pashu, uvečer, u smiraj sunca, u točno vrijeme[118] kad si ti izišao iz Egipta.
 • 7 Ti ćeš staviti peći životinju, jest ćeš ju na mjesti što ga je GOSPOD Bog tvoj izabrao, a ujutro ti ćeš se okrenuti za otići k šatorima svojim.
 • 8 Tijekom šest dana, jest ćeš kruh bez kvasa; sedmog dana, bit će to završetak blagdana za GOSPODA Boga tvojega. Ti nećeš obavljati nikakvog rada.
 • 9 Računat ćeš sedam tjedana; počevši od dana kad se počne žnjeti žetva ti ćeš početi računati sedam tjedana.
 • 10 Potom slavit ćeš ti blagdan Tjedana[119] za GOSPODA Boga svojega, donoseći svojevoljne darove prema mjeri blagoslova kojim te GOSPOD Bog tvoj ispunio.
 • 11 Na mjestu koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao za staviti boraviti *ima svoje, ti ćeš biti radostan pred GOSPODOM Bogom svojim, sa svojim sinom, svojom kćerkom, slugom svojim i sluškinjom svojom, * levitom koji je u gradovima tvojim, izbjeglicom i udovicom koji su usred tebe.
 • 12 Sjetit ćeš se ti da u Egiptu ti biješe robom, čuvat ćeš ti njegove zakone i primijenjivati ih.
 • 13 Glede blagdana Šatora[120], ti ćeš ih slaviti tijekom sedam dana kad budeš unio sve što ti je priteklo s tvojeg gumna i tvoje prese.
 • 14 Bit ćeš radostan na svoj blagdan sa sinom svojim, svojom kćerkom, slugom svojim, svojom sluškinjom, *levitom, izbjeglicom, siročetom i udovicom koji su u gradovima tvojim.
 • 15 Tijekom 7 dana, ići ćeš na hodočašće[121] za GOSPODA Boga svojega na mjesto koje ti GOSPOD bude izabrao, jer GOSPOD Bog tvoj će te blagosloviti u svim proizvodima tla tvojega i u svim tvojim radnjama; i ti ćeš biti samo radostan,
 • 16 Tri puta godišnje, svi ljudi ići će vidjeti lice GOSPODA[122] svojeg Boga na mjestu koje on bude izabrao: za hodočašće *Beskvasnih kruhova, Tjedana i Šatora. Neće se ići vidjeti lice GOSPODOVO praznih ruku:
 • 17 svatko će načiniti jednu ponudu svojim rukama slijedeći blagoslov kojçi ti je dao GOSPOD Bog tvoj.

Pravila za sudce[uredi]

 • 18 Ti ćeš za plemena svoj dati sudce i povjerenike u svim gradovima koje ti GOSPOD Bog tvoj daje; i, oni će pravedno vršiti svoju nadležnost nad pukom.
 • 19 Ti nećeš zastranjivati s pravdom, nećeš imati pristranosti, nećeš prihvaćati poklona, jer poklon zasljepljuje oči mudrima i kvari stvar pravednih.
 • 20 Tražit ćeš pravdu, samo pravdu, da bi živio i zaposjeo zemlju koju ti je GOSPOD Bog tvoj dao .

Zabranjeni religiozni običaji[uredi]

 • 21 Za sebe ti nećeš zasaditi nikakav drveni kolac[123] pokraj *oltara koji ćeš podići za GOSPODA svojeg Boga.
 • 22 Nećeš podići za sebe ni jednu od stela[124] koje GOSPOD Bog tvoj mrzi.
 • 17 1 Ti nećeš žrtvovati GOSPODU Bogu svojem jedno govedo ili jednu ovcu koji imaju neku manu, jer to je jedna gnusnost za GOSPODA Boga tvojega.
 • 2 Ako se nađe usred tebe, u jednom od gradova koje GOSPOD Bog tvoj ti daje, jedan čovjek ili jedna žena koji čine ono što je zlo u očima GOSPODA Boga tvojega kršeći *savez njegov,
 • 3 a koji će služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima, pred suncem, mjesecom ili svom vojskom nebeskom, ono što ja nisam zapovjedio[125]:
 • 4 ako ti priopći tu vijest ili ti ga čuješ govoriti, ti ćeš obaviti temeljitu istragu; jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bi počinjena u Izraelu,
 • 5 ti ćeš dovesti na vrata grada[126] čovjeka ili ženu koji su počinili to zlodjelo; čovjeka ili ženu, ti ćeš ih kamenovati i oni će umrijeti.
 • 6 Na izjavu dvojice ili trojice svjedoka bit će pogubljen onaj koji treba biti usmrćen; on neće biti pogubljen na izjavu samo jednog svjedoka.
 • 7 Ruka svjedoka bit će prva za pogubiti onoga, potom ruka sveg puka učinit će isto toliko. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.

Težak slučaj suđen u svetištu[uredi]

 • 8 Ako je za tebe teško suditi o prirodi jednog slučaja prolivene krvi, parnici ili ranama - predmetima osporenim u gradskom sudu -, poći ćeš na put da dođeš u mjesto koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao.
 • 9 Ići ćeš pronaći svećenike *levite i suca koji će biti nadužnosti tih dana; njih ćeš upitati za savjet[127] i oni će ti priopćiti presudu.
 • 10 Ti ćeš postupiti po presudi koju ti budu priopćili u tom mjestu što ga GOSPOD bude izabrao, i pazit ćeš da se primijenjuju sve njihove upute.
 • 11 Prema uputama koje ti budu dane, i prema presudama koje budu izrečene, ti ćeš postupiti bez izvijanja ni desno ni lijevo od riječi koje ti oni budu priopćili.
 • 12 Ali čovjek koji bude radio s taštinom, a da ne sluša svećenika koji se ondje nalazi, služeći GOSPODA Boga svojeg, ne slušajući sudca, taj će čovjek umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraela.
 • 13 Sav će puk to čuti govoriti i bit će u strahu, i neće više biti oholih.

Pravila koja se tiču kralja[uredi]

 • 14 Kad ti budeš ušau u zemlju što ti GOSPOD Bog tvoj daje, koju ćeš ti zaposjesti i koju ćeš nastaniti, i kad ti kažeš: » Ja želim na svoje čelo postaviti jednog kralja, kao svi narodi koji me okružuju «,
 • 15 onaj kojeg ti budeš postavio na čelo treba apsolutno biti jedan kralj izabran od GOSPODA, tvojeg Boga: iz sredine svoje braće[128] uzet ćeš ti jednog kralja za staviti sebi na čelo; ti nećeš moći staviti na svoje čelo jednog stranca, koji ne bi bio tvoj brat. «
 • 16 Samo, on ne treba posjedovati jedan veliki broj konja, ili povratiti puk u Egipat da bi imao jedan veliki broj konja, jer GOSPOD vam je rekao: » Ne, vi se nećete vratiti više na tu cestu! «
 • 17 On također ne smije imati veliki broj žena i zavesti svoje srce. Glede srebra i zlata, ni njega ne treba imati previše.
 • 18 A kad se bude uspeo na svoje kraljevsko prijestolje, on će napisati za sebe samog jednu kopiju tog Zakona, koji će mu prenijeti svećenici *leviti[129].
 • 19 On će ostati kod njega, i on će ga čitati svakog dana svojeg života, da se nauči bojati GOSPOD Boga svojeg čuvajući ga, za primijeniti ga, sve riječi tog Zakona, i sve njegove propise,
 • 20 a da ne postane ohol pred braćom svojom niti da skrene lijevo ili desno od zapovijedi, da bi produžio, za sebe i sinove svoje, dane svojeg kraljevstva u sred Izraela.

Levitska Prava[uredi]

 • 18 1 Svećenici *leviti, sve pleme Levijevo, neće imati ni dijela niti baštine s Izraelom: za hraniti se, oni će imati jela[130] GOSPODOVA i njegovu baštinu.
 • 2 *Levit nema baštine u sred svoje braće[131]: GOSPOD je njegova baština, kako mu je to i obećao.
 • 3 Evo što će biti prava svećenika nad narodom i nad onima koji zakolju kao žrtvu jedno govedo ili jednu ovcu: svećeniku će se dati plećka, bokovi i trbušina.
 • 4 *Prvijenci tvojeg žita, novog vina tvog i tvog ulja, kao i one od runa tvoje sitne stoke, ti ćeš ih njemu dati.
 • 5 Jer ona je taj kojeg je GOSPOD Bog tvoj izabrao sa sinovima njegovim između svih plemena za stajati ondje svakog dana, služeći u ime GOSPODOVO.
 • 6 Ako jedan od *levita dođe iz tvojih gradova gdje stanuje, bilo gdje u Izraelu, da dođe kad on to želi na mjesto koje GOSPOD bude izabrao:
 • 7 on će služiti u ime GOSPODA Boga svojeg kao i sva njegova braća *leviti koji se nalaze ondje pred GOSPODOM.
 • 8 Za hraniti se, oni će imati svi jedan jednak dio, osim onog što svaki će moći izvući iz prodaje očinskih dobara[132].

Lažni i istinski proroci[uredi]

 • 9 Kad ti budeš stigao u zemlju koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, ti nećeš naučiti postupati na gnusni način onudašnjih naroda:
 • 10 neće se kod tebe naći nitko tko će kroz vatru[133] provesti sina svog ili kćer svoju, tražiti savjet proročišta, primijenjivati čini, gatanja, čaranja
 • 11 čarolije, ispitivati duhove ili mrtve iskati za savjet.
 • 12 Jer svaki čovjek koji to čini je jedna gnusoba za GOSPODA, i radi tih gnusnosti GOSPOD je izvlastio te narode pred tobom.
 • 13 Ti ćeš potpuno biti privržen GOSPODU svojem Bogu.
 • 14 Ti narodi koje ćeš ti izvlastiti slušat će slušaju one koji primijenjuju bajanje i traže savjete proročišta. Ali za tebe, GOSPOD Bog tvoj nije htio ništa slično:
 • 15 to je jedan *prorok poput mene koga će GOSPOD podići iz sred tebe, između braće tvoje; to je onaj koga ćete vi slušati.
 • 16 To je ondje na Horebu bilo kad si ti pitao GOSPODA Boga svoga, kad si rekao: » Ja neću početi slušati glas GOSPODA Boga svoga, ja neću više gledati tu veliku vatru: ja neću umrijeti[134]! «
 • 17 Tad mi GOSPOD reče:  » Oni su dobro učinili kazavši to.
 • 18 Jednog ću im proroka kao što si ti podići iz sred njihove braće; ja ću stavljati svoje riječi njemu u usta, a on će im govoriti ono što ću mu ja zapovjediti.
 • 19 A, ako netko ne posluša riječi mojih, one koje prorok bude rekao u moje ime, tad ću mu ja sam zatražiti da položi račun.
 • 20 Ali ako prorok, on, bude ohol te ne bude kazao ono što mu ja budem zapovjedio, ili to kaže u ime drugih bogova, tad je prorok taj koji će umrijeti. «
 • 21 Možda ćeš se ti zapitati: » Kako ćemo mi prepoznati da to nije riječ kazana po GOSPODU? «
 • 22 Ako to što prorok bude kazao u ime GOSPODA ne bude se zbilo, ako se to ne dogodi, tada to nije riječ kazana po GOSPODU, to je utvaranje onog što je prorok rekao. Ti se ne trebaš toga plašiti!

Gradovi utočišta (Deu)[uredi]

 • 19 1 Kad GOSPOD Bog tvoj bude uništavao pred tobom narode čiju ti zemlju daje, kad ih ti budeš izvlastio i kad se ti budeš nastanio u njihovim gradovima i njihovim kućama,
 • 2 ti ćeš izdvojiti tri grada usred svoje zemlje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u posjed;
 • 3 ti ćeš napraviti jedan plan cesta[135] i podijelit ćeš u tri područja svoju zemlju, onu koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu; tako će biti jedno utočište za svakog ubojicu.
 • 4 A evo u kojem će se slučaju ubojica moći tu skloniti za spasiti svoj život[136]: to je onda kad bude nenamjerno udario bližnjeg svog, jednog čovjeka kojeg nije mrzio odranije.
 • 5 Tako kad jedan čovjek ode u šumu sjeći drva; da se njegova ruka zanese za sjekiromu momentu kad siječe drvo, željezo padne s držale i udari onog drugog koji padne mrtav; taj čovjek moći će se skloniti u tjedan od tih gradova, i on će imati spašen život.
 • 6 Da osvetnik ne ode, u svojoj srdžbi, u proganjanje ubojice, iskoristivši duljinu ceste[137] da ga sustigne i smrtno udari. U stvari, ubojica ne zaslužuje smrtnu kaznu, jer ne mrzješe otprije žrtvu.
 • 7 Zato ti ja dajem ovu zapovijed: » Izdvojit ćeš tri grada. «
 • 8 A ako GOSPOD Bog tvoj poveća zemlju tvoju kako je prisegao očevima tvojim i dadne ti svu zemlju obećanu njima dati
 • 9 - ako ti budeš čuvao i primijenjivao svaku zapovijed koju ti dajem danas, ljubeći GOSPODA Boga svoga i slijedeći svih dana putove njegove -, tada ćeš ti dodati još tri grada onim trima prvima.
 • 10 Tako, *krv jednog nedužnog neće biti prolivena u sred tvoje zemlje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu: ta *krv pala bi na tebe.
 • 11 Ali kad jedan čovjek mrzi bližnjeg svog, vreba ga, i baci se na njega da smrtno udari tako da ovaj podlegne: ako se taj čovjek skloni u jedan od tih gradova,
 • 12 *starješine njegovog grada poslat će nekoga da ga zaustavi, i izručit će ga u ruke osvetniku da umre.
 • 13 Ti se nećeš sažaliti nad njim. Uklonit ćeš iz Izraela prolijevanje nedužne krvi, i bit ćeš sretan.

Granice područja[uredi]

 • 14 Ti nećeš premještati granica područja svojeg susjeda, onakvih kakve budu određene prvim dolaznicima, u baštinu koju ti budeš primio u zemlji što ti ju GOSPOD Bog tvoj daje u posjed.

Svjedoci[uredi]

 • 15 Jedan svjedok se neće sam ponuditi protiv jednog čovjeka koji bude počinio jedan zločin, jedan grijeh ili jednu grješku kakve god da su; samo na izjavi dvojice ili trojice svjedoka moći će se povesti istraga o predmetu.
 • 16 Ako se protiv jednog čovjeka postavi jedan lažan svjedok za optužiti ga za pobunu[138],
 • 17 dva čovjeka koja budu tako imala spor pred GOSPODOM naći će se pred svećenicima i sudcima koji će biti u službi tih dana.
 • 18 Sudci će sprovesti temeljite istrage; oni će otkriti da je svjedok jedan svjedok lažljivac: on je optužio brata svojeg na lažan način.
 • 19 Vi ćete postupiti s njim onako kako je on imao namjeru postupiti s bratom svojim. Uklonit ćeš zlo iz sred sebe.
 • 20 Ostatak ljudi čut će to pričati i bit će u strahu, i prestat će činiti zlo na taj način usred tebe.
 • 21 Ti se nećeš sažaliti nad njim: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu.

Pravila za rat[uredi]

 • 20 1 Kad ti iziđeš za tući svoje neprijatelje, ako vidiš konje ili kola, jedan narod brojniji od sebe, ne smiješ ga se bojati, jer GOSPOD Bog tvoj je s tobom, ona koji te doveo iz Egipta.
 • 2 Kad budete u prilici da potučete, svećenik će istupiti i govoriti narodu.
 • 3 On će mu reći: Slušaj, Izraele! Vi ste istupili danas za potući svoje neprijatelje: Nek' vaša smionost ne oslabi; ne bojte se, nemojte izludjeti, ne drhtite pred njima.
 • 4 Jer GOSPOD Bog vaš to ide ispred vas, da potuče za vas vaše neprijatelje, za doćiovam u pomoć. «
 • 5 A zastupnici će govoriti ovako puku:Ima li ovdje jedan čovjek koji je podigao novu kuću, a još ju nije uselio? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da ne bi jedan drugi čovjek naselio kuću njegovu.
 • 6 Ima li jedan čovjek koji je zasadio jedan vinograd, a još mu nije obrao prvih plodova? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu neki drugi čovjek ne pobere prve plodove.
 • 7 Ima li jedan čovjek koji je izabrao vjerenicu, a još je nije oženio? nek ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu jedan drugi čovjek ne oženi vjerenicu. «
 • 8 Zastupnici će još govoriti puku dodajući ovo:» Ima li jedan čovjek koji ima takav strah i kome smionost slabi? nek' ide i nek' se vrati domu svom, nek' ne okopni smionost njegove braće kao njegova. «
 • 9 I kad zastupnici budu završili govoriti puku, postavit će vojne poglavare na čelo puku. «
 • 10 Kad se budeš približio jednom gradu za potući ga, načinit ćeš mu prijedlog za mir.
 • 11 Ako ti on odgovori: » Načinimo mir « i otvori li ti vrata svoja, sav puk u njemu bit će podvrgnut tlaci[139] za tebe i služit će ti.
 • 12 Ali, ako ne sklopi mira s tobom, i ako zametne bitku, ti ćeš ga opsjesti;
 • 13 GOSPOD Bog tvoj izručit će ti ga u ruke tvoje, i ti ćeš mu udariti sve ljude njegove oštricom mača.
 • 14 Samo ćeš kao plijen sačuvati žene, djecu, stoku i sve ono što ima u gradu, sav njegov plijen; ti ćeš se hraniti plijenom svih svojih neprijatelja, od onog što ti je GOSPOD Bog tvoj dao.
 • 15 To je onako kako ćeš ti postupiti glede svih gradova koji su vrlo udaljeni od tebe, onih koji nisu među gradovima ovih naroda ovdje.
 • 16 Ali gradovi ovih naroda ovdje, koje GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu, su jedini gdje ti nećeš ostaviti preživjeti nikog živog.
 • 17 U stvari, ti ćeš potpuno posvetiti prokletstvu[140] Hitita, *Amorita, Kanaana, Perizita, Hivita i Jebuzita, kako ti je to GOSPOD Bog tvoj zapovjedio,
 • 18 da vas oni ne bi naučili postupati slijedeći njihov gnusni način postupanja za svoje bogove: vi biste počinili jedan grijeh protiv GOSPODA Boga vašeg.
 • 19 Kad ti budeš podvrgnuo jedan grad dugoj opsadi tukući ga za domoći ga se, ti nećeš vitlati sjekirom za oboriti njihova drveta, jer njihovim ćeš se plodovima hraniti; nećeš ih ti obarati. Drvo u polju da li je biće ljudsko, da bi bilo opsjednuto od tebe?
 • 20 Samo drvo koje ti nećeš ustanoviti plodonosnim drvetom, ti ćeš ga uništiti i oboriti, i napravit ćeš od njega stvari za opsadu protiv grada koji ti se odupire, sve dok ne padne.

Ubojstvo čiji počinitelj ostaje nepoznat[uredi]

 • 21 1 Ako, u zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje u posjed, nađe se jedan čovjek žrtvom jednog ubojstva, ležeći u polju, a da se ne zna tko ga je udario,
 • 2 tvoji *poglavari i tvoji sudci izići će izmjeriti udaljenost sve do gradova smještenih uokolo žrtve;
 • 3 vidjet će se koji je grad najbliži žrtvi: poglavari tog grada uzet će jednu junicu koja nikad nije upotrijebljena za rad, ni upregnuta u jaram;
 • 4 starješine gradske spustit će junicu prema jednom stalnom potoku, na jedno mjesto koje nije ni obrađivano ni zasijavano; ondje slomit će vrat junici.
 • Tada, svećenici Levijevi[141] prići će, jer oni su ti koje je GOSPOD Bog tvoj izabrao za služiti i blagosloviti u ime GOSPODOVO, i njihove su izjave koje presijecaju svaki spor i svaki slučaj pozljede.
 • A svi poglavari grada koji su prišli žrtvi ubojstva oprat će svoje ruke u potoku iznad junice kojoj bude slomljena šija,
 • 7 i oni će izjaviti: Nisu naše ruke prolile ovu *krv, ni naše oči koje su ju vidjele.
 • 8 Odriješi Izrael, svoj narod koji si iskupio, GOSPODE, i ne pusti prolijevanje krvi nedužnog usred Izraela, puka tvog. « I oni će biti odriješeni od prolivene krvi.
 • 9 A ti, ti ćeš ukloniti iz sred sebe prolivenu krv nedužnog, čineći ono što je dobro u očima GOSPODOVIM.

Ženidba s jednom zatvorenicom[uredi]

 • 10 Kad ti iziđeš za potući neprijatelja svog, što ga GOSPOD Bog tvoj izručuje u ruke tvoje, i budeš zadobio zarobljenike,
 • 11 ako vidiš među zatvorenicama jednu lijepu djevojku, pa ti omili i uzmeš ju da bi ju učinio ženom svojom,
 • 12 uvest ćeš ju u unutrašnjost kuće svoje; ona će obrijati glavu, odsjeći nokte,
 • 13 skinuti ogrtač koji je imala kad su je zarobili[142], i ona će stanovati u kući tvojoj. Ona će oplakati oca svojeg i majku svoju tijekom mjesečeve mijene, potom ti ćeš ići prema njoj, oženit ćeš ju, i ona će biti ženom tvojom.
 • 14 Ali, ako se dogodi da ti ona više ne godi, ti ćeš ju pustiti otići po vlastitoj volji; ne smiješ ju prodati za novac ni mučiti[143], jer si ju posjedovao.

Pravo prvorođenog sina[uredi]

 • 15 Kad jedan čovjek ima dvije žene, jednu koju voli i drugu koju ne voli, ako mu jedna kao i druga daju sinove, i ako je prvorođeni od žene koju ne voli,
 • 16 tad, na dan kad će dati svoja dobra u baštinu svojim sinovima, on neće moći dati pravo prvijenca[144] sinu žene koju voli, na štetu prvorođenog, koji je sin žene koju ne voli.
 • 17 Naprotiv on mora priznati prvorođenog, sina žene koju ne voli i dati mu dvostruki dio od svega što mu pripada: taj sin, prvijenac muškosti očeve, ima prava povlaštenog prvorođenca.

Pobunjeni sin[uredi]

 • 18 Kad jedan čovjek ima jednog sina pobunjenog i razjarenog, koji ne sluša ni svog oca ni majke svoje, ako mu oni upute poduku, a on ih ne posluša,
 • 19 tada njegov otac i njegova majka dograbit će ga i dovesti pred *poglavare svojeg grada, na vrata[145] svojeg mjesta.
 • 20 Oni će reći poglavarima: » Evo našeg sina, jednog pobunjenika i gnjevnika, koji nas ne sluša; on se prežderava i opija! «
 • 21 Svi će ga ljudi grada kamenovati, i on će umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje; sav

Lješ jednog obješenog[uredi]

 • 22 Ako jedan čovjek, za svoj grijeh, bude zaslužio smrtnu kaznu, i ako ga ti budeš pogubio i objesio na jedno drvo,
 • 23 njegov lješ neće provesti noći na drvetu; ti ga moraš ukopati istog dana; jer, obješenik je jedno prokletstvo od Boga. Ti nećeš učiniti zemlju *nečistom, onu koju GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu.

Poštivati dobra bližnjeg[uredi]

 • 22 1 Ti se nećeš ukloniti, ako vidiš lutati govedo ili ovcu brata svoga[146]: ti nećeš propustiti dovesti ju bratu svojem.
 • 2 Ako taj brat nije blizu tebe, ili ako ga ti ne poznaješ, ti ćeš pribrati životinju u unutrašnjost svoje kuće, i ona će ostati kod tebe sve dok tvoj brat ne dođe ju iskati; tada, ti ćeš mu ju vratiti.
 • 3 Ti ćeš jednako postupiti i s magaretom njegovim; jednako ćeš uraditi i za njegov ogrtač, postupit ćeš isto za svki predmet koji tvoj brat bude izgubio, a ti ga budeš našao: nećeš moći izbjeći to.
 • 4 Nećeš se ti ukloniti, ako li vidiš magarca ili govedo svojeg brata pasti na putu: nećeš propustiti pomoći bratu svojem podići ga.

Različiti propisi[uredi]

 • 5 Jedna žena neće nositi odjeće muškarčeve; jedan čovjek neće se ogrtati ogrtačem ženskim, jer tko radi tako gnusoba je za GOSPODA Boga tvojega.
 • 6 Ako se nađe pred tobom na tvom putu, bilo gdje na drvetu ili na zemlji, jedno gnijezdo s ptićima ili jajima, a majka leži na ptićima ili jajima, ti nećeš uzeti majke s ptičima njenim:
 • 7 moraš pustiti otići majku, a ptići su ono što ćeš ti sebi uzeti. Tako, bit ćeš ti sretan i dani će se tvoji produljiti .
 • 8 Ako ti izgradiš jednu novu kuću, ti nećeš načiniti naslon na rubu krova: ti nećeš učiniti svoju kuću odgovornom za prolijevanje krvi, ako bi tko pao s krova.
 • 9 Ti nećeš u svoj vinograd zasijati jednu drugu vrstu biljke; inače sve bi ti postalo prokleto[147] odjednom, ono što bi ti zasijao i plod tvojeg vinograda.
 • 10 Ti nećeš orati s jednim govedom i magaretom zajedno.
 • 11 Ti se nećeš odijevati jednom mješovitom tkaninom od lana i svile .
 • 12 Načinit ćeš si ti rojte na četiri ruba prekrivača kojim se prekrivaš.

Sporni slučajevi u vezi s jednom ženom[uredi]

 • 13 Kad je jedan čovjek uzeo jednu ženu, i išao prema njoj, potom ju prestao voljeti,
 • 14 ako joj predbaci njeno držanje i stvori joj loš ugled govoreći: » Ova žena, ja sam je uzeo, ja sam joj prišao i nisam je našao djevicom «,
 • 15 tad otac i majka mlade žene uzet će dokaz njenog djevičanstva i predstaviti ga *poglavarima gradskim na vratima grada{{Refl|148}.
 • 16 Otac mlade žene reći će poglavarima: » To je moja kćer, ja sam je dao ovom čovjeku da bude njegova žena, a on ju je prestao voljeti.
 • 17 I evo kako joj on predbacuje njeno držanje govoreći mi: Tvoja kćer, ja je nisam našao djevicom. Eh dobro, evo dokaza djevičanstva moje kćerke! « I oni će raširiti ogrtač pred poglavarima grada.
 • 18 Poglavari grada uhitit će tog čovjeka za kazniti ga:
 • 19 oni će mu odmjeriti jednu kaznu od stotinu sikala[149] srebra, koju će dati ocu mlade žene jer je taj čovjek iznio na zao glas jednu djevicu Izraelovu. Ona će biti njegova žena, i on ju neće moći otpustiti dokle god bude živa.
 • 20 Ako li se stvar pokaže točno, i ako mlada žena ne bude nađena djevicom,
 • 21 dovest će se na vrata kuće oca svojeg; ljudi njenog grada kamenovat će ju, i ona će umrijeti, jer ona je počinila jednu besramnost u Izraelu prostituirajući se u kući oca svojeg. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje.
 • 22 Ako li se uhvati na djelu jedan čovjek kad legne s jednom udanom ženom, oni će oboje umrijeti, čovjek koji je legao sa ženom, i žena sama. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraela.
 • 23 Ako je jedna mlada djevica vjerena za jednog čovjeka, a jedan ju drugi čovjek sretne u gradu i legne s njom,
 • 24 oboje ćete ih dovesti na vrata tog grada, vi ćete ih kamenovati i oni će umrijeti: djevojka, zato što budući u gradu, nije zazvala u pomoć; a čovjek zbog toga što je posjedovao ženu bližnjega svoga. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 25 Ako je to u polju da jedan čovjek sretne mladu zaručnicu, zgrabi ju i legne s njom, čovjek koji je legao s njom bit će sam za pogubiti;
 • 26 djevojka, njoj nećeš učiniti ništa, ona nije počinila grijeha koji zaslužuje smrt. Isti je slučaj ako jedan se čovjek baci na bližnjeg svog i ubije ga:
 • 27 bilo je to u polju da ju je susreo; mlada zaručnica je zajaukala, a nitko joj nije pritekao u pomoć.
 • 28 Ako jedan čovjek susretne mladu djevicu koja nije vjerena, dočepa je se i legne s njom, i uhvati ih se na djelu,
 • 29 tad čovjek koji je legao s djevojkom dat će njenom ocu 50 sikala srebra; jer ju je posjedovao, ona će biti njegova žena, a on ju neće moći otpustiti dok je god živa.
 • 23 1 Jedan čovjek neće uzeti jednu ženu oca svojeg; on neće povrijediti prava svojeg oca[150].

Osobe isključene iz sabora[uredi]

 • 2 Čovjek obogaljen gnječenjem[151] i čovjek odsječenog spolovila neće ući u sabor GOSPODOV.
 • 3 Kopile[152] neće ući u sabor GOSPODOV: čak ni deseto pokoljenje njihovo neće ući u sabor GOSPODOV.
 • 4 Nikada Amonit i Mabit[153] neće ući u sabor GOSPODOV; čak ni deseto pokoljenje od njegovih neće ući u sabor GOSPODOV,
 • 5 zbog toga što nisu došli pred vas s kruhom i vodom na cestu vašeg izlaska iz Egipta, i što je Moab potplaćivao protiv tebe, da te prokune, Balama, sina Beorova, iz Petora u Aram-od-dviju-Rijeka[154].
 • 6 Ali GOSPOD Bog tvoj je odbio slušati Balama, GOSPOD Bog tvoj je izmijenio za tebe prokletstvo u blagoslov, jer GOSPOD te Bog tvoj voli.
 • 7 Nikad ti nećeš tražiti njihovo blagostanje ni njihovu sreću, dokle god budeš u životu.
 • Ti nećeš Edomite[155] smatrati gnusnima, jer to je tvoj brat; ti nećeš smatrati Egipćane gnusnima, jer ti si bio izbjeglicom u njihovoj zemlji.
 • 9 Sinove koje budu imali u trećem pokoljenju ući će u sabor GOSPODOV.

Čistoća tabora[uredi]

 • 10 Kad budeš podigao tabor nasuprot neprijateljima svojim, ti ćeš se čuvati svega što je zlo.
 • 11 Ako bude jedan čovjek kod tebe koji nije *čist, radi jedne noćne nezgode[156], on će izići izvan tabora, i neće se vraćati unutra:
 • 12 približavanjem večeri, on će se oprati vodom, a u smiraj sunca on će ući u unutrašnjost tabora.
 • 13 Ti ćeš imati stanovito mjesto izvan tabora, i tamo ćeš ti ići.
 • 14 Ti ćeš imati jedan šiljak sa svojim stvarima, i kad budeš išao pokleknuti se napolju, ti ćeš iskopati njime rupu, i prekrit ćeš svoje izmetine.
 • 15 Jer GOSPOD Bog tvoj sam ide i dolazi usred tabora da te spasi oslobađajući te od neprijatelja tvojih: također tvoj tabor *svet je, i ne treba GOSPOD vidjeti neke sramne stvari: on bi te prestao slijediti.

Rob u bijegu[uredi]

 • 16 Ti nećeš izručiti jednog roba njegovom gospodaru ako se bude spasio kod tebe;
 • 17 s tobom će on stanovati, u sred tebe, u mjestu koje bude izabrao u jednom od tvojih gradova, za svoju sreću. Ti ga nećeš izrabljivati.

Sveta prostitucija[uredi]

 • 18 Neće biti posvećenih prostitutki među kćerima Izraelovim; neće biti niti posvećenog prostituanta[157] među sinovima Izraelovim.
 • 19 Ti nikad nećeš donijeti u kuću GOSPODA Boga svog, za jednu zavjetnu ponudu, dobitak jedne prostitutke ili plaću jednog »psa[158]«, jer, kako jedno tako i drugo, gnusnost su za GOSPODA Boga tvoga.

Zajam pod interes[uredi]

 • 20 Ti nećeš bratu[159] svojem davati nikakav zajam s interesom: ni novčani zajam, ni pozajmicu hrane, niti pozajmicu bilo čega što bi moglo donositi interes.
 • 21 Jednom strancu, ti ćeš davati zajam pod interes, ali bratu svom ti to nećeš činiti, da bi te GOSPOD Bog tvoj blagoslovio u svim tvojim poduzećima u zemlji u koju ćeš ući za uzeti ju u posje

Zavjeti[uredi]

 • 22 Ako ti načiniš jedan zavjet GOSPODU Bogu svojemu, ti nećeš kasniti s ispunjenjem njegovim, jer inače GOSPOD Bog tvoj neće propustiti da ti ga zatraži, što bi bio grijeh za tebe.
 • 23 Ali, ako ti odustaneš učiniti zavjet, to neće biti grijeh za tebe.
 • 24 Ono što izlazi s usana tvojih, pazi ispuniti to, slijedeći svojevoljni zavjet GOSPODU Bogu svojem koji si uobličio svojim vlastitim ustima.

Vinograd i polje bližnjega[uredi]

 • 25 Ako uđeš u vinograd bližnjeg svog, jest ćeš grožđa koliko hoćeš, do sitosti; ali ga ne smiješ odnositi.
 • 26 Ako uđeš u žetvu bližnjeg svog, ti ćeš moći natrgati klasja rukom, ali ti nećeš moći žeti srpom žetve bližnjega svoga.

Otpuštena žena[uredi]

 • 24 1 Kad jedan čovjek uzme jednu ženu ili suprugu, potom, nađe kod nje nešto što mu nanosi sram, prestaje ju gledati s naklonošću, pravi za nju jedan akt otpuštenja i predaje joj ga otuštajući ju od sebe,
 • 2 kad je dakle žena izišla od njega, otišla, potom postala žena jednom drugom,
 • 3 ako ju u drugi čovjek prestane voljeti, pravi za nju akt o otpuštanju i on joj ga predaje otpuštajući je od sebe, ili ako bi drugi čovjek koji ju je uzeo za ženu umro,
 • 4 tada, njen prvi muž, koji ju je bio otpustio, neće ju moći uzeti ponovo za ženu, pošto bi bila učinjena *nečistom[160]. To je gnusnost pred GOSPODOM; ti nećeš bacati u grijeh zemlju što ti je GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu.

Mladoženja[uredi]

 • 5 Ako je jedan čovjek novooženjeni, on neće odlaziti u vojsku, neće se dolaziti k njemu za nikakvu stvar, on će biti izuzet od svega tijekom jedne godine, i ćinit će radost ženi koju je oženio.

Plaća, otmica, lepra[uredi]

 • 6 Neće se uzimati pod zalog ni mlin ni žrvanj, jer bi to bilo uzeti u zalog sam život.
 • 7 Ako se nađe jedan čovjek koji je počinio otmicu osobe jednog svoje braće među sinovima Izraelovim, koji zlostavlja svoju žrtvu i koji ju proda, otmičar će biti pogubljen. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 8 Pazi na bolesti vrste *lepre, promatrajući savršeno i primijenjujući sve što će vas podučavati svećenici *leviti[161]; pazite da postupite slijedeći zapovijedi koje sam vam ja dao.
 • 9 Sjeti se onog što je GOSPOD učinio Mirijam na vašem putu, na izlasku iz Egipta.
 • 10 Ako ti načiniš bližnjemu svojemu nekakav zajam, ti nećeš ući u kuću njegovu da bi uzeo jamčevinu.
 • 11 Stojat ćeš napolju, a čovjek kojem si dao zajam donijet će ti jamčevinu napolje.
 • 12 Ako je to jedan nesretnik, ti nećeš zaleći čuvajući njegovu jamčevinu.
 • 13 Ti ćeš morati donijeti njemu nanovo njegovu jamčevinu u smiraj sunca; on će leći u svom ogrtaču; a pred GOSPODOM svojim Bogom ti ćeš bti pravedan.

Poštivati plaćenika[uredi]

 • 14 Ti nećeš izrabljivati jednog nesretnog i sirotog najamnika, bilo da je to jedan od tvoje braće ili jedan od izbjeglica koje ti imaš u svojoj zemlji, u svojim gradovima.
 • 15 Istog dana, ti ćeš njemu davati plaću njegovu; sunce neće zaći, a da mu ti to nisi učinio; jer to je jedan nesretnik, i on ju očekuje nestrpljivo; da nebi kričao protiv tebe prema GOSPODU: bio bi to jedan grijeh za tebe.

Osobna odgovornost[uredi]

 • 16 Očevi neće biti pogubljivani za svoje sinove; sinovi neće biti pogubljivani za svoje očeve; radi svog vlastitog grijeha svatko će biti pogubljen.

Mjere u korist siromašnima[uredi]

 • 17 Ti nećeš izigravati pravo jednog izbjeglice ili jednog siročeta. Ti nećeš uzimati u jamčevinu odjeću jedne udovice.
 • 18 Sjetit ćeš se da u Egiptu i ti bijaše robom, i da te je GOSPOD Bog tvoj iskupio otuda, to je ono zbog čega ti ja zapovijedam primijenjivati ovu riječ.
 • 19 Ako ti obavljaš žetvu u svom polju, i budeš zaboravio klasje u polju, ti se nećeš vratiti uzeti ga. To će biti za izbjeglicu, siroče ili udovicu, da bi GOSPOD Bog tvoj blagoslovio te u svim tvojim činovima.
 • 20 Ako ti omlaćuješ masline svoje, ti nećeš vratiti se činiti pobiranje; on što bude ostalo bit će za izbjeglicu, siroče i udovicu.
 • 21 Ako ti bereš grožđe u svom vinogradu, ti se nećeš vratiti paljetkovati; on o što bude ostalo bit će za izbjeglicu, siroče i udovicu.
 • 22 Sjetit ćeš se ti da u zemlji Egiptu i ti bijaše robom; ta je ono zbog čega ti ja zapovijedam da primijenjuješ ovu riječ.

Jednakost u suđenjima[uredi]

 • 25 1 Kad ljudi imaju međusobni spor, oni će prići za presuditi i bit će suđeni, izjavit će se nedužnost nedužnog i krivica krivca .
 • 2 Ako krivac zaslužuje udarce, sudac će ga staviti na zemlju, i učiniti da mu pred njim daju broj udaraca primjeren krivici.
 • 3 Dat će mu se 40 udaraca, ne više, da dajući mu više ne bude načinjena teška pozljeda, i da tvoj brat ne bude ponižen na tvoje oči.

Govedo[uredi]

 • 4 Ti nećeš staviti brnjicu govedu kad bude pogazilo žito[162].

Zakon o leviratu[163][uredi]

 • 5 Ako braća stanuju zajedno, a jedan od njih umre ne imavši sina, žena pokojnika neće pripasti jednom strancu, izvan obitelji; njen djever ići će prema njoj, uzet će ju za ženu i činit će glede nje obvezu djevera
 • 6 Prvi sin kojeg bude donijela na svijet nastavit će ime brata koji je umro; tako ime njegovo neće biti izbrisano iz Izraela.
 • 7 A ako čovjek nema želja oženiti svoju zaovu, ova će doći k vratima[164] *poglavara i reći će im: » Moj djever je odbio nastaviti za svog brata jedno ime u Izraelu, on je odbio izvršiti obvezu djevera u odnosu na mene. «
 • 8 Poglavari grada će ga pozvati i govoriti mu. On će se naći ondje i reći: » Ja nemam želje nju oženiti. «
 • 9 Njegova zaova će mu se približiti, u nazočnosti poglavara, ona će mu skinuti sandalu s noge[165] i pljunuti mu u lice; potom će uzeti riječ i reći će: » Evo što se čini čovjeku koji ne podiže iznova dom bratu svojem! «
 • 10 A u Izraelu, nazvat će se "domom izuvenog ".

Zabranjeni udarac u jednoj tučnjavi[uredi]

 • 11 Kad se jedan čovjek i njegov brat[166] pošakaju, i žena jednog od njih se približi za spasiti muža svojega iz ruku protivnikovih, ako ona ispruži ruku i uhvati stidno mjesto ovome,
 • 12 ti ćeš odsjeći ruku[167] toj ženi. Ti nećeš sažaliti se.

Čestitost u trgovini[uredi]

 • 13 Ti nećeš u torbi svojoj imati dva različita utega, jedan veliki i jedan mali;
 • 14 ti nećeš imati u svojoj kući dva različita vagana[168],
 • 15 jedan veliki i jedan mali; jedan uteg čist i točan, jedan vagan čist i točan to je što ćeš ti imati, da bi se tvoji dani produžili na zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje.
 • 16 Jer svaki čovjek koji to čini počinjava nepravdu, a to je jedna gnusnost za GOSPODA Boga tvojeg.

Amalek, nasljedni neprijatelj[uredi]

 • 17 Sjećaj se onoga što ti je učinio Amalek na vašoj cesti, na izlasku iz Egipta[169],
 • 18 on koji je došao tebi u susret na cestui uništio, u pozadini tvoje kolone, sve one koji su se vukli, dok ti bijaše iscrpljen i preumoran; on se nije bojao Boga.
 • 19 Onda, kad ti GOSPOD, Bog tvoj bude dao odmor oslobađajući te stiska svih tvojih
 • 20 neprijatelja, u zemlji što GOSPOD, Bog tvoj ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed, ti ćeš izbrisati ispod neba sjećanje na Amaleka. Ti nećeš zaboraviti!

Prvine i ispovijedanje vjere[uredi]

 • 26 1 Kad budeš stigao u zemlju što GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu, kad ju budeš zaposjeo i budeš se tu nastanio,
 • 2 uzet ćeš ti *prvine svih plodova tla tvojega, plodove koje budeš ti uzeo sa zemlje svoje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje. Ti ćeš ih staviti u košaru jednu, i naći ćeš se u mjestu koje GOSPOD tvoj Bog bude izabrao za boraviti *imenu svojem.
 • 3 Ti ćeš ići pronaći svećenika koji će biti u službi tog dana i reći ćeš mu: » Ja izjavljujem danas GOSPODU tvojem Bogu da sam ja stigao u zemlju što je GOSPOD prisegao našim očevima dati nama. «
 • 4 Svećenik će primiti iz tvoje ruke košaru i položit će ju pred *žrtvenik GOSPODA Boga tvojega.
 • 5 Tad, pred GOSPODOM Tvojim Bogom ti ćeš uzeti riječ: » Moj otac bijaše Aramejac lutalica[170]. On je došao u Egipat, gdje je živio kao izbjeglica s malim brojem ljudi koji su ga pratili. Ondje, on je postao jedan vliki narod, brojan i moćan.
 • 6 Ali, Egipćani su nas zlostavljali, oni su nas osiromašili, oni su nam nametnuli jedno okrutno ropstvo .
 • 7 Tada, mi smo zavapili prema GOSPODU, Bogu naših otaca, i GOSPOD je čuo naš glas; vidio je ona da mi bijasmo siromašni, nesretni i potlačeni.
 • 8 GOSPOD nas je izveo iz Egipta svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, jednim velikim užasom, putem *znakova i čuda;
 • 9 on nam je učinio dospjeti do ovog mjesta, i on nam je dao ovu zemlju, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko[171].
 • 10 A sada, evo ja donosim prvine plodova tla koje si mi ti dao, GOSPODE. « Ti ćeš ih odložiti pred GOSPODOM[172] svojim Bogom,
 • 11 i, za svu sreću koju ti je GOSPOD Bog tvoj dao, tebi i domu tvome, bit ćeš ti radostan s *levitom i izbjeglicom koji su usred tebe.

Dîm treće godine[uredi]

 • 12 Treće godine, godine dîma[173], kad budeš uzimao sav dîm na cjelinu žetve, kad budeš davao *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, i kad budu jeli do sitosti u tvom gradu,
 • 13 tada, pred GOSPODOM[174], Bogom tvojim, ti ćeš reći: » Ja sam oduzeo iz kuće posvećeni dio, i dao ga *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, slijedeći svaku zapovijed koju si mi ti dao, ne prekršivši niti zaboravivši zapovijedi tvojih,
 • 14 ja nisam ništa od tog jeo dok bijah u žalosti, ja nisam ništa od tog oduzeo kad bijah *nečist, i ja ništa od tog nisam dao jednom mrtvacu[175]. Ja sam slušao glas GOSPODA Boga svoga, ja sam postupio slijedeći sve što si mi ti zapovjedio.
 • 15 Pogledaj odozgo iz svog boravišta, s nebeske visine, blagoslovi Izrael svoj narod i zemlju koju si nam ti dao kako si to prisegao očevima našim, tu zemlju kojom teku med i mlijeko[176]. «

Izrael puk Gospodov[uredi]

 • 16 Danas[177], GOSPOD Bog tvoj zapovijeda ti primijenjivati sve te zakone i te običaje: ti ćeš ih paziti i primijenjivati svim svojim *srcem, svim bićem svojim.
 • 17 GOSPOD je taj koji te naveo danas izjaviti da on postaje Bog tvoj, i da ćeš ti slijediti putove njegove, da ćeš ti čuvati zakone njegove, njegove zapovijedi i njegove običaje, da ćeš ti slušati glas njegov.
 • 18 I GOSPOD te danas naveo izjaviti da ti postaješ puk njegov koji je njegov osobni dio, kako ti je on to obećao, i da ćeš ti čuvati sve njegove zapovijedi,
 • 19 da će te načiniti nadmoćnijim, u časti, ugledu i uzvišenosti, svim narodima koje je stvorio, da ti postaješ tako jedan za GOSPODA Boga tvojega *svet narod, kako ti je to obećao.

Izrael slavi savez[uredi]

Kako slaviti Savez[uredi]

 • 27 1 Mojsije, s *poglavarima Izraelovim, dade puku ovu zapovijed: » Čuvajte svaku zapovijed koju vam dajem danas.
 • 2 U dan kad biudete prešli Jordan prema zemlji koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, ti ćeš uzeti velikog kamenja koje ćeš uspraviti, i koje ćeš premazati krečom.
 • 3 Ti ćeš odozgo napisati sve riječi ovog Zakona, kad budeš prešao Jordan. Tako ćeš ti moći ući u zemlju što ti GOSPOD Bog tvoj daje, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko[178], kako ti je to bio obećao GOSPOD, Bog tvojih otaca.
 • 4 Kad vi budete prešli Jordan, vi ćete uspraviti one kamenove, slijedeći zapovijed koju vam dajem danas, na brdu Ebal[179], i ti ćeš ih premazati vapnom.
 • 5 Ti ćeš sagraditi ondje jedan *oltar GOSPODU, svojem Bogu, jedan oltar načinjen od kamenja na kojem željezo neće proći;
 • 6 kamenjem netaknutim ti ćeš sagraditi oltar GOSPODA Boga svojega; ondje ćeš ti uzdizati svoje holokauste[180] prema GOSPODU Bogu svojem.
 • 7 Ti ćeš nuditi žrtve mira, jest ćeš ti ondje i bit ćeš radostan opred GOSPODOM Bogom svojim.
 • 8 Napisat ćeš na kamenju sve riječi tog Zakona; izloži ih dobro[181]. «
 • 9 I Mojsije, sa svećenicima *levitima[182], reče svem Izraelu: » Tišina, slušaj, Izraele! Danas GOSPOD Bog tvoj učinio je da postaneš jedan narod za njega.
 • 10 Ti ćeš slušati glas GOSPODA Boga tvojega; ti ćeš primijenjivati nje-gove zapovijedi i njegove zakone, koje ti dajem danas. «
 • 11 Tog dana, Mojsije dade narodu ovu zapovijed:
 • 12 » Evo onih koji će biti na brdu Garizim[183] za blagosloviti puk kad budete prelazili Jordan: Šimun, Levi, Juda, Isakar, Josip i Benjamin,
 • 13 Evo onih koji će biti na brdu Ebal za proklinjanje: Ruben, Gad, Ašer, Zabulon, Dan i Neftali.

Dvanaest prokletstava[uredi]

 • 14 » *Leviti, jednim moćnim glasom, dat će ovaj proglas svim ljudima Izraelovim:
 • 15 Proklet, čovjek koji će napraviti jedan idol ili jednu statuu - ogavnost za GOSPODA, djelo zanatlijine ruke - i podići ga u tajnosti! A sav će puk odgovoriti i reći: Amen.
 • 16 Proklet, onaj koji prezrije svog oca i majku svoju! A sav će puk reći: Amen!
 • 17 Proklet onaj koji premjesti granicu zemlje susjeda svojega! A sav će puk reći: Amen!
 • 18 Proklet, onaj koji sakrije put put slijepcu! A sav će puk reći: Amen!
 • 19 Proklet, onaj koji izvrdava s pravima izbjeglice, siročeta i udovice! A sav će puk reći: Amen!
 • 20 Proklet, onaj koji legne s jednom ženom oca svoga, jer on skrnavi prava oca svojega[184]! A sav će puk reći: Amen!
 • 21 Proklet onaj, koji legne s jednom životinjom! A sav će puk reći: Amen!
 • 22 Proklet onaj, koji legne sa sestrom[185] svojom, bilo da je kćer njegovog oca ili kćer majke njegove! A sav će puk reći: Amen!
 • 23 Proklet onaj, koji legne s majkom žene svoje! A sav će puk reći: Amen!
 • 24 Proklet onaj, koji udari bližnjeg svog u potaji! A sav će puk reći: Amen!
 • 25 Proklet onaj, koji se iskvari te ubije nedužnog! A sav će puk reći: Amen!
 • 26 Proklet onaj, koji ne bude poštovao riječi Zakona ovog i ne bude ih primijenjivao! A sav će puk reći: Amen!

Obećanje sreće[uredi]

 • 28 1 » Ako ti uistinu poslušaš glas GOSPODA Boga tvojega pazeći primijeniti sve njegove zapovijedi koje ti dajem danas, tad će te GOSPOD Bog tvoj učiniti nadmoćnim svim narodima zemlje[186];
 • 2 a evo svih blagoslova koji će doći na tebe i koji će te dosegnuti, pošto budeš slušao glas GOSPODINA Boga tvojega:
 • 3 Blagoslovljen bit ćeš u svom gradu,
 • blagoslovljen bit ćeš u poljima svojim.
 • 4 Blagoslovljen bit će plod utrobe tvoje, tvojeg tla i životinja tvojih kao i
 • tvojih steonih krava i tvojih sjanjenih
 • ovaca[187]:
 • 5 Blagoslovljena bit će tvoja košara i
 • naćve[188] tvoje.
 • 6 Blagoslovljen bit ćeš ti u svim tvojim
 • odlascima i povratcima.
 • 7 Kad tvoji neprijatelji budu digli protiv tebe, GOSPOD će ih učiniti pobijeđenim pred tobom; izišli pred tebe jednim jedinim putem, bježat će oni pred tobom sedmerim različitim putevima.
 • 8 GOSPOD zapovjedit će da blagoslov bude na tebi u tvojim žitnicama i svim tvojim poduzećima, i on će te blagosloviti u zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje.
 • 9 GOSPOD će te popstaviti kao narod za njega posvećen, kako ti je to prisegao, pošto ti budeš čuvao zapovijedi GOSPODA Boga svojega i kad budeš slijedio puteve njegove;
 • 10 svi narodi zemlje[189] vidjet će da *ime GOSPODOVO bijaše izgovoreno za tebe, i oni će te se bojati.
 • 11 GOSPOD će ti dati sreću preobiljem plodova utrobe tvoje, tvojih životinja i tvog tla, na zemlji koju GOSPOD je prisegao očevima tvojim da će dati tebi.
 • 12 GOSPOD će za tebe otvoriti čudesnu riznicu svojeg neba, da pusti padati u svoje vrijeme kiša na tvoju zemlju, i blagoslovi tako sve tvoje činove. Ti ćeš pozajmljivati narodima, a ti sam nećeš imati pozajmica.
 • 13 GOSPOD će te staviti u prvi red, a ne u posljednji. Ići ćeš uvijek prema gore, a ne prema dolje, pošto ćeš slušati zapovijedi GOSPODA, Boga svojega što ti ih ja danas zapovijedam čuvati i činiti,
 • 14 pošto ti ne budeš zastranio ni desno ni lijevo sa svih puteva koje vam ja danas propisujem, i pošto ti ne budeš slijedio drugih bogova za služiti im.

Prijetnja nesreće[uredi]

 • 15 » Ali ako ti ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega ne primijenjujući sve njegove zapovijedi i sve zakone koje ti dajem danas, evo prokletstava koja će doći na tebe i koja će te dosegnuti:
 • 16 Proklet bit ćeš ti u gradu, proklet bit ćeš ti u poljima.
 • 17 Prokleta bit će tvoja košara i tvoje naćve.
 • 18 Proklet bit će plod utrobe tvoje i tvog tla, kao i tvojih krava steonih i sjanjenih ovaca.
 • 19 Proklet bit ćeš ti u svojim odlascima i svojim povratcima.
 • 20 GOSPOD će ti poslati nesreću, paniku i prijetnju u svemu što ti budeš poduzimao činiti, sve dok ne budeš istrijebljen, i sve dok brzo ne budeš nestao, radi zla koje budeš počinio napuštajući me.
 • 21 GOSPOD će učiniti da te pograbi kuga koja će završiti uklonivši te potpuno iz zemlje u koju ulaziš za uzeti ju u posjed.
 • 22 GOSPOD će te udariti glađu, groznicom, zapaljenjima, paljevinama, sušama[190], hrđom i snijeti, koji će te progoniti sve dok ne nestaneš.
 • 23 Tvoje nebo, iznad tvoje glave, bit će od bronce; a zemlja, pod nogama tvojim, bit će od željeza.
 • 24 Umjesto kiše za tvoju zemlju, GOSPOD će pustiti da padaju pepeo i prašina; s neba one će dolaziti sve dok ti ne budeš istrijebljen.
 • 25 GOSPOD će od tebe načiniti jednog gubitnika pred neprijateljima tvojim: izišao samo jednim putem pred njih, bježat ćeš pred njima sedmerim različitim putevima.Bit ćeš užas za sva kraljevstva zemlje[191].
 • 26 Tvoj će lješ služiti kao plijen svim pticama nebeskim i zvijerima tvoje zemlje, a da nitko ne dođe otjerati ih.
 • 27 GOSPOD će te udariti čirevima i gnojem iz Egipta, šugom i svrabežom koje nećeš moći izliječiti.
 • 28 GOSPOD će te udariti ludilom, sljepilom i zabludjelošću duha.
 • 29 O podnevu, ti ćeš ići pipajući kao slijepac u tminama, i nećeš uspijevati pronaći puta; bit ćeš uvijek čovjek izrabljivan i oglobljen, a da ti nitko u pomoć ne pritekne.
 • 30 Vjerenica koju tio budeš izabrao, jedan drugi leći će s njom; kuća koju ti budeš izgradio, u njoj nećeš ti stanovati; vinograd koji ti budeš zasadio, nećeš ti u njemu prve plodove obrati.
 • 31 Tvoje govedo bit će zaklano pred tvojim očima, a ti ga nećeš jesti; uzet će ti se tvoj magarac i neće se vratiti k tebi; tvoje ovce bit će isporučene neprijateljima tvojim, a da ti nitko u pomoć ne pritekne.
 • 32 Tvoji sinovi i tvoje kćeri bit će izručeni jednom drugom narodu, a tvoje će se oči iscrpljivati svakog dana gledajući ih, ali ti tu nećeš moći ništa.
 • 33 Plod tla tvojega i svaki proizvod tvojeg rada bit će pojedeni od naroda kojeg ti ne poznaješ, a ti nećeš biti drugo do jedan izrabljen i izmožden čovjek.
 • 34 Potonut ćeš u ludilo od silnog gledanja onog što ćeš imati pred očima.
 • 35 GOSPOD će te udariti u koljena i u bedra smradnim čirevima koje ti nećeš moći izliječiti; ti ćeš ih imati od tabana do tjemena glave svoje.
 • 36 GOSPOD će te poslati, tebe i kralja kojeg budeš stavio na čelo, prema jednom narodu kojeg ni ti ni tvoji očevi ne poznajete, i ondje ti ćeš služiti druge bogove: od drveta i od kamena!
 • 37 Ti ćeš postati strava, postat ćeš predmet poruge i podsmijeha kod onih kod kojih te GOSPOD Bog tvoj bude odveo.
 • 38 Sijat ćeš u poljima mnogo sjemena, ali nećeš mnogo i požnjeti, pošto ti skakavac bude sve uništio.
 • 39 Ti ćeš zasaditi i obrađivati vinograd, ali ti nećeš i vino njegovo piti, čak ni berbu mu nećeš obavljati, pošto ti crve bude sve pojeo.
 • 40 Imat ćeš ti maslinike posvuda po zemlji svojoj, ali nećeš imati ulja za namazati tijelo svoje, jer će ti masline pootpadati.
 • 41 Donosit ćeš na svijet sinove i kćeri, ali ih nećeš podizati kod sebe, jer će oni otići u roblje.
 • 42 Sve tvoje drveće i plod tla tvojega, skakavci će ih zaposjesti.
 • 43 Izbjeglica koji je kod tebe uzdići će se više od tebe, ali ti, ti ćeš padati sve niže i niže.
 • 44 On je taj koji će ti uzajmljivati, a ti, ti nećeš imati što pozajmiti njemu. On će biti u prvom redu, a ti u posljednjem.
 • 45 Sve ove kletve past će na tebe, proganjati te i dostizati sve dok ne budeš istrijebljen, pošto ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, koje ti je dao.
 • 46 To će ti se dogoditi kao *znak i kao čudo, tebi i tvojem potomstvu zauvijek.
 • 47 Pošto ti ne budeš služio GOSPODA Boga svojega u radosti i veselju svojeg srca kad budeš imao svega u izobilju,
 • 48 služit ćeš neprijatelju kojeg će ti GOSPOD poslati, u gladi, žeđi, golotinji i oskudici od svega. On će ti staviti željezni *jaram na vrat, sve dok te ne istrijebi.
 • 49 GOSPOD će baciti na tebe jedan narod pristigao iz daleka, s kraja svijeta, hitar kao orao, jedan narod kojem nećeš razumjeti govora,
 • 50 jedan narod okrutnog lica, koji ne poštuje starce i koji nema milosti za djecu.
 • 51 On će pojesti plod tvojih životinja i tvojeg tla sve dok ti ne budeš istrijebljen; on ti neće ostaviti ništa od tvojeg žita, od tvog novog vina i ulja tvoga, od tvojih steonih krava i sjanjenih ovaca[192], sve dok ne učini da ti nestaneš.
 • 52 On će te opsjedati u svim tvojim gradovima sve dok se ne poruše u svoj tvojoj zemlji visoke obrambene utvrde, u koje se ti pouzdaješ; on će te opsjedati u svim tvojim gradovima, u svoj tvojoj zemlji, onoj koju ti GOSPOD Bog tvoj daje.
 • 53 A ti ćeš jesti plod utrobe svoje, meso svojih sinova i svojih kćeri, što GOSPOD ti ih je dao - tijekom opsade, u bijedi u koju će te staviti neprijatelji tvoji.
 • 54 Čovjek najtankoćutniji i najprofinjeniji kod tebe bacat će zao pogled na svoju braću i svoje sestre, na ženu koju k srcu svom privija, i na one svojih sinova koje bude sačuvao,
 • 55 da ne bi dao nekom od njih dio mesa svojih sinova koje će pojesti ne ostavivši ništa od svega - tijekom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u svim tvojim gradovima.
 • 56 Najtankoćutnija i najprofinjenija žena kod tebe, ona koja ne želi položiti stopalo na zemlju koliko je tankoćutna i profinjena, bacat će zao pogled na čovjeka kojeg k srcu svojem privija, na svog sina i kćer svoju,
 • 57 na svoj izdanak koji je izišao između nogu njenih, na djecu koju je ona na svijet donijela; jer, u nestašici od svega, ona će njih u potaji pojesti - tijekom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u gradovima tvojim.
 • 58 Ako li ti ne paziš primijeniti sve riječi ovog Zakona, one koje su zapisane u ovoj knjizi, strahujući od slavnog i strašnog *ime GOSPOD Boga tvojega,
 • 59 tad će te GOSPOD udariti, tebe i potomstvo tvoje, čudesnim ranama, ozbiljnim i dugotrajnim pozljedama, upornim i zloćudnim bolestima.
 • 60 On će poslati na tebe sve zaraze od kojih si se grozio u Egiptu, i one će se prikačiti uz tebe.
 • 61 I čak sve one zaraze i bolesti koje nisu ni spomenute u knjizi Zakona, GOSPOD će ih puštati protiv tebe sve dok te ne istrijebi.
 • 62 Ostat će od vas samo jedan mali broj ljudi, vas koji bijaste brojni poput zvijezda nebeskih, pošto ti ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega.
 • 63 I kao što je GOSPODU godilo baviti se vama da vas učini sretnima i brojnima, isto tako će GOSPODU goditi baviti se vama da učini kako biste nestali i da vas istrijebi, i bit ćete vi otrgnuti od zemlje gdje ti ulaziš da ju uzmeš u posjed.
 • 64 GOSPOD će te raspršiti među sve narode, s jednog na drugi kraj zemlje, i ondje ti ćeš služiti druge bogove koje ni ti ni očevi tvoji ne poznajete: od drveta i od kamena!
 • 65 A kod tih naroda, ti nećeš imati spokoja, nećeš ti imati čak ni mjesta za spustiti stopalo svoje noge; i ondje će ti GOSPOD dati srce zabrinuto, i oko koje se gasi, jedno postojanje koje se iscrpljuje.
 • 66 Život će tvoj biti neizvjestan pred tobom, drhtat ćeš noć i dan, ti nećeš imati povjerenja u svoj život.
 • 67 S jutra, reći ćeš ti: Kad li će večer doći?, A s večeri, ti ćeš reći: Kad će napokon doći jutro?, toliko će tvoje srce drhtati od gledanja onog što ti bude pred očima tvojim.
 • 68 A GOSPOD će te vratiti u lađama u Egipat, prema toj zemlji o kojoj ti rekoh: Nikad je više ti nećeš vidjeti! A ondje, vi sami stavit ćete se na prodaju da postanete slugama i sluškinjama neprijateljima svojim, ali neće biti kupca! «
 • 69 Evo riječi *saveza što ga GOSPOD zapovjedi Mojsiju sklopiti sa sinovima Izraelovim u zemlji Moab, uz savez koji bijaše sklopio s njima u Horebu.

Posljednja besjeda Mojsijeva[uredi]

Što je Bog učinio za Izrael[uredi]

 • 29 1 Mojsije sazva sav Izrael, i reče im: Vi ste sami vidjeli što je GOSPOD učinio pred vašim očima, u zemlji Egipat, *Faraonu, svim njegovim slugama i svoj njegovoj zemlji:
 • 2 veliki dokazi koje ste vi vidjeli svojim očima, te * znakove i ta velika čuda.
 • 3 Ipak, sve do danas, GOSPOD vam ne bijaše dao jedno *srce za prepoznati, ni oči za vidjeti, ni uši za čuti.
 • 4 Ja[193] sam učinio da hodate 40 godina po pustinji: vaši se ogrtači nisu istrošili na vama, a sandale se vaše nisu istrošile na vašim nogama.
 • 5 Nije to bio kruh koji ste jeli, nije to vino ni prevrelo piće koje ste pili[194]: trebalo vam je to razumjeti, da sam ja GOSPOD, Bog vaš.
 • 6 Potom ste vi došli u ovo mjesto; Sihon, kralj Hešbona, i Og, kralj Bašana, izišli su nama u susret za boriti se, i mi smo ih potukli.
 • 7 Uzeli smo njihovu zemlju, i dali smo ju u baštinu ljudima Rubenovim i Gadovim, i polovici Manasejevog plemena.
 • 8 Vi ćete čuvati riječi tog *saveza, i primijenjivat ćete ih, da biste uspjeli u svemu što činite.

Uzeti za ozbiljno savez s Bogom[uredi]

 • 9 Vi danas stojite pred GOSPODOM Bogom svojim: vaše vođe, vaša plemena, vaši *poglavari, vaši povjerenici, svi ljudi Izraelovi,
 • 10 vaša djeca, vaše žene, i izbjeglica koji je kod tebe u sred tvojeg tabora za obarati ti drveće ili za crpiti vodu;
 • 11 ti si tu za prijeći u *savezu svojeg GOSPODA Boga, proglašenog s prisegom[195], taj *savez što ga GOSPOD Bog tvoj sklapa danas s tobom
 • 12 da bi te uspostavio danas kao svoj narod i da on sam bude tvoj Bog, kako ti je obećao to i kako je to prisegao očevima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu.
 • 13 Taj *savez proglašen s prisegom, ja ga ne sklapam samo s vama,
 • 14 već s onim koji se nalazi ovdje s nama danas[196] pred GOSPODOM našim Bogom kao i s on im koji nije danas s nama ovdje.
 • 15 Vi znate, vi, kako smo boravili u Egiptu, kako smo prošli u sred naroda koje bijaste prošli.
 • 16 Vi ste vidjeli užase i idole koje oni imaju kod sebe: od drveta, od kamena, od srebra i od zlata!
 • 17 Nek' ne bude dakle kod vas jedan čovjek, ili jedna žena, jedna obitelj ili jedno pleme čije *srce se danas okrenu od GOSPODA Boga našeg za ići služiti drugim bogovima tih naroda; nek' ne bude kod vas korijena jedna biljke, koja proizvodi otrov ili čemer[197].
 • 18 A dogodi li se da pošto bude čuo ove riječi prisezanja, netko se umisli blagoslovljenim i kaže: » Ja sam presretan, jer sam čvrsto odlučio slijediti svoje ideje, jer istina je da natopljena zemlja nema više žeđi[198] «,
 • 19 GOSPOD mu neće htjeti oprostiti; gnjev GOSPODOV i njegova ljubomora[199] zadimit će protiv tog čovjeka, sve kletve zapisane u ovoj knjizi bit će natiskane oko njega, a GOSPOD će izbrisati ime njegovo ispod neba.
 • 20 GOSPOD će ga odstraniti iz svih plemena Izraelovih, na njegovu nesreću, sukladno svim kletvama saveza zapisanim u ovoj knjizi Zakona[200].

Gospod će ostvariti svoje prijetnje[uredi]

 • 21 A evo što će reći naredni naraštaj, vaši sinovi koji će se podići poslije vas, i stranac koji će doći iz jedne daleke zemlje, kad budu vidjeli pozljede ove zemlje, i bolesti kojima ju GOSPOD bude udario:
 • 22 » Sva njegova zemlja je sami sumpor, sol i vatra[201]: nema sjetve, nema raslinja, nikakva ne klija biljka, kao u Sodomi i Gomori, u Admai i Sevoimu, koje je GOSPOD isprevrtao u gnjevu svome i u srdžbi svojoj. «
 • 23 Svi će narodi zavikati: » Zašto je GOSPOD postupio ovako s tom zemljom? Zašto se zapalila ta velika srdžba? «
 • 24 A, odgovorit će im se: » To je zbog toga što su oni napustili savez GOSPODOV, Boga svojih otaca, koji on bijaše sklopio s njima izvodeći ih iz Egipta.
 • 25 Oni su išli služiti druge bogove i klanjali su se pred njima - bogove koje nisu poznavali, i što im GOSPOD nije dao u dio -,
 • 26 zato se gnjev GOSPODOV zapalio protiv te zemlje, i doveo na nju sve kletve zapisane u ovoj knjizi.
 • 27 GOSPOD ih je iščupao iz njihove zemlje[202] u srdžbi svojoj i velikom bijesu za odbaciti ih prema jednoj drugoj zemlji, kako se to događa danas. «
 • 28 A GOSPODA našeg Boga stvari su skrivene, a otkrivene stvari su za nas i naše sinove zauvijek, da budu primijenjene sve riječi ovog Zakona.

Izrael će se vratiti Gospodu[uredi]

 • 30 A kad budu došli na sve ove stvari, blagoslov i kletva koje sam stavio pred tebe, tad ćeš ih promisliti u svom *srcu među svim tim narodima gdje te GOSPOD Bog tvoj bude odveo;
 • 2 ti ćeš se vratiti sve do GOSPODA svojeg Boga, i ti ćeš začuti njegov glas, ti i sinovi tvoji, svim svojim *srcem, svim svojim bićem, slijedeći sve što ti nalažem danas.
 • 3 GOSPOD Bog tvoj promijenit će sudbinu tvoju, on će ti pokazati svoju nježnost, on će te nanovo prikupiti iz svih naroda gdje te GOSPOD Bog tvoj bude raspršio.
 • 4 Čak ako si bio odveden do na kraj svijeta, i odatle će te GOSPOD Bog tvoj prikupiti, onamo on će te ići uzeti.
 • 5 GOSPOD Bog tvoj vratit će te u tvoju zemlju koju su zaposjeli očevi tvoji, i ti ćeš ju posjedovati; on će te učiniti sretnim i brojnim, više no očeve tvoje.
 • 6 GOSPOD bog tvoj će ti *obrezati *srce, tebi i tvojem potomstvu, da bi bi volio GOSPODA, Boga svojega svim srcem svojim, svim svojium bićem, da bi ti živio;
 • 7 i GOSPOD tvoj Bog ostvarit će sve te kletve protiv neprijatelja punih mržnje koji te budu progonili.
 • 8 Tada ti,ti ćeš nanovo slusšati glas GOSPODOV, ti ćeš primijenjivati njegove zapovijedi koje ti ja dajem danas.
 • 9 GOSPOD Bog tvoj dat će ti sreću u svim tvojim djelima, čineći da preobiluje plod krila tvojega[203], tvojih životinja i tla tvojega, jer GOSPOD će se radovati ponovo tvojoj sreći kako je to činio za očeve tvoje,
 • 10 pošto ćeš ti slušati glas GOSPODA Boga svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, zapisane u ovoj knjizi Zakona, i kad ti budeš vratio se GOSPODU Bogu svojemu svim svojim srcem, svim svojim bićem.

Riječ Božja je sasvim blizu[uredi]

 • 11 Da, ta zapovijed koju ti dajem danas nije suviše teška za tebe, ona ti nije izvan dosega.
 • 12 Ona nije u nebu; reklo bi se tada: » Tko će, za nas, uspeti se u nebo da nas traži, i dati da čujemo da bismo ju primijenili? «
 • 13 Ona nije ni s one strane mora; reklo bi se tada: » Tko će, za nas, prijeći preko mora potražiti nas, i učiniti da čujemo da bismo ju primijenili? «
 • 14 Da, riječ je zasvim blizu tebe, ona je u tvojim ustima i u tvom *srcu, da bi je primijenio .

Izabrati život[uredi]

 • 15 Gledaj: ja stavljam danas pred vas život i sreću, smrt i nesreću,
 • 16 ja koji ti zapovijedam danas voljeti GOSPODA Boga tvojega, slijediti njegove putove, čuvati njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove običaje. Tad ćeš ti živjeti, postat ćeš brojan, i GOSPOD Bog tvoj će te blagosloviti u zemlji gdje ulaziš za uzeti ju u posjed.
 • 17 Ali, ako se tvoje *srce okrene, ako ti ne slušaš, ako se pustiš povući klanjati se pred drugim bogovima i služiti ih,
 • 18 ja vam izjavljujem danas: vi ćete potpuno nestati, vi nećete produljiti svojih dana na zemlji gdje ćeš ti ući za uzeti ju u posjed prelazeći Jordan.
 • 19 Ja uzimam za svjedoka danas protiv vas nebo i zemlju: to su život i smrt koje sam ja stavio pred vas, to su blagoslov i prokletstvo. Ti ćeš izabrati život da bi živio, ti i potomstvo tvoje,
 • 20 ljubeći GOSPODA Boga svojega, slušajući njegov glas i priklanjajući se njemu. Tako ćeš ti živjeti i produžiti dane svoje, nastanjujući zemlju što GOSPOD je prisegao da će dati tvojim očevima Abrahamu, Izaku i Jakovu.

Zbogom i smrt Mojsijeva[uredi]

Jozua označen kao nasljednik Mojsijev[uredi]

 • 31 1 Potom Mojsije uputi ove riječi svem Izraelu.
 • 2 On im reče:» Ja danas imam 120 godina: ja nisam više sposoban držati svoje mjesto, i GOSPOD mi je rekao: Ti nećeš prijeći Jordan kojeg eno!
 • 3 GOSPOD Bog tvoj će ići ispred tebe, on će istrijebiti te narode ispred tebe i izvlastiti ih. A Jozua je taj koji će prijeći ispred tebe kako je to GOSPOD rekao.
 • 4 GOSPOD će postupiti prema tim narodima kako je postupio prema Sihonu i Ogu, kraljevima *Amorita i prema njihovim zemljama: on ih je istrijebio.
 • 5 GOSPOD će vam njih izručiti, a vi ćete postupiti prema njima onako kako sam vam ja to zapovjedio.
 • 6 Budite smioni, ne bojte se, ne drhtite pred njima, jer GOSPOD Bog tvoj ide pred tobom: on te neće ostaviti, on te neće napustiti. «
 • 7 Potom Mojsije pozva Jozuu, i, pred svim Izraelom, reče mu: » Budi smion i otporan, jer ti si taj koji će ući s ovim narodom u zemlju koju je GOSPOD prisegao njihovim očevima da će im ju dati; ti si taj koji će ih obaštiniti tom zemljom.
 • 8 GOSPOD je taj koji ide pred tobom, on te neće ostaviti, on neće napustiti; ne boj se, ne daj se oboriti. « Mojsije povjerava zakon svećenicima
 • 9 Mojsije zapisa taj Zakon i dade ga svećenicima sinovima Levijevim[204] koji nose *kovčeg saveza GOSPODOVOG, i svim *poglavarima Izraelovim.
 • 10 I Mojsije im dade ovu zapovijed: » Na kraju sedam godina, u času godine otpusta, na blagdan Šatora[205],
 • 11 kad će sav Izrael doći vidjeti lice GOSPODA[206], Boga tvojega u mjestu koje on bude izabrao, ti ćeš čitati taj Zakon u lice svem Izraelu, koji će te slušati.
 • 12 Ti ćeš prikupiti puk, ljude, žene, djecu, izbjeglice koje imaš u gradovima svojim da čuju i da nauče bojati se[207] GOSPODA Boga svojega paziti da primijenjuju sve riječi tog Zakona.
 • 13 A njihovi sinovi, koji ne znaju, čut će; i naučit će oni bojati se GOSPODA Boga svojega svakog dana života svojega koji ćete živjeti u zemlji koju idete uzeti u posjed prelazeći Jordan. «

Izrael će biti nevjeran Bogu[uredi]

 • 14 A GOSPOD reče Mojsiju: » Evo približavaju se dani kad ćeš ti umrijeti. Pozovi Jozuu; vi ćete se predstaviti u *šatoru susretanja, i ja ću mu dati zapovijedi svoje. « Mojsije i Jozua odoše se dakle predstaviti u šatoru susretanja.
 • 15 GOSPOD se prikaza u stubu oblaka[208];
 • stub oblaka se uspravi na ulazu u šator .
 • 16 GOSPOD reče Mojsiju: » Evo ti ćeš leći s očevima tvojim: a ovaj će se narod prostituirati[209] slijedeći bogove stranaca koji su u zemlji u sred koje on ulazi; on će me napustiti, i raskinut će *savez, onaj koji sam ja sklopio s njim.
 • 17 Moja srdžba će se razjariti protiv njega tog dana. Ja ću ih napustiti, ja ću im skriti svoje lice[210]. Tada, on će biti progutan od velikih nesreća i velike nevolje zadesit će ga. I on će reći u taj dan tamo: Ako su me te nevolje zadesile, nije li to zbog toga što moj Bog nije više usred mene?
 • 18 Ali ja, tog dana tamo nastavit ću skrivati lice svoje, radi sveg zla koje on bude počinio okrećući se prema drugim bogovima.
 • 19 A sada, zapišite vi ovaj psalam; naučite ga sinove Izraelove, stavite ima ga u usta, da mi taj psalam služi kao svjedok protiv Izraelovih sinova.
 • 20 U stvari, ja ću uvesti taj puk u zemlju kojom teku med i mlijeko[211] koju sam ja obećao po prisezi očevima njihovim; on će jesti do sitosti i ugojit će se, potom će se okrenuti drugim bogovima; on će im služiti, mene će prezrijeti, raskinut će *savez moj;
 • 21 a kad ga velike nevolje i nesreće budu dohvatile, taj će psalam posvjedočiti protiv njega, kao svjedok, jer njegovo potomstvo neće nikad zaboraviti ponavljati ga. U stvari, ja dobro poznajem nakanu koju danas ostvaruje čak i prije no što ga uvedem u zemlju koju sam prisegom obećao dati. «
 • 22 I tog dana Mojsije zapisa tu pjesmu, i nauči ju sinove Izraelove.
 • 23 GOSPOD dade zapovijedi svoje Jozui, sinu Nunovu, a reče mu on: » Budi smion i jak, jer ti si taj koji će uvesti sinove Izraelove u zemlju koju sam ja njima po prisezi, obećao; i ja ću biti s tobom. «
 • 24 A kad Mojsije završi u cijelosti ispisivati riječi ovog Zakona u jednu knjigu,
 • 25 on dade tu zapovijed *levitima koji koji nose *kovčeg zavjeta GOSPODOVOG:
 • 26 » Uzmite ovu knjigu Zavjeta i stavite ju kod kovčega zavjeta GOSPODA, Boga vašega; on će biti ondje kao jedan svjedok protiv tebe.
 • 27 Jer ja, ja poznajem tvoje pobune i krutost tvoje šije[212]: ako danas, dok sam još živ usred vas, vi ste bili pobunjeni protiv GOSPODA, što će se dogoditi poslije moje smrti?
 • 28 Prikupite oko mene sve vaše *plemenske starješine i vaše povjerenike; ja ću izreći te riječi na vaše uši, ja ću uzeti protiv njih za svjedoke nebo i zemlju.
 • 29 Jer ja to znam: poslije moje smrti, vi ćete se potpuno iskvariti i vi ćete se odstraniti s puta koji sam vam propisao; a u dolazećim danima nesreće vam doći u susret, pošto budete učinili ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, sve dotle da ga uvrijedite svojim postupcima. «

Mojsijeva pjesma[uredi]

 • 30 A Mojsije u cijelosti izgovori riječi ove pjesme
 • u uši svem saboru Izraelovom:
 • 1 Nebo, prikloni uho, a ja ću govoriti;
 • zemljo, slušaj riječi koje ću izreći.
 • 2 Nek' se moje upute raspu kao kiša;
 • nek' moja riječ padne kao rosa, kao
 • pljusak na tratinu,
 • 3 Ja ću obznaniti ime GOSPODOVO;
 • priznajte veličinu našeg Boga.
 • 4 On, stijena, njegovo je djelo
 • savršeno,
 • svi njegovi putovi su mudri;
 • to je vjeran Bog, nema u njemu
 • nepravde,
 • on je dobar i pravedan.
 • 5 Za njega, oni su samo iskvarenost,
 • radi mane svoje, oni nisu više sinovi
 • njegovi[213],
 • to je jedan izopačen i zastranio
 • naraštaj.
 • 6 Je li način da se postupa s
 • GOSPODOM,
 • narode ludi i bezumni?
 • Nije li on tvoj otac, koji
 • ti je dao život?
 • on je taj koji te stvorio i koji te
 • postavio.
 • 7 Sjeti se nekadašnjih dana,
 • vrati tijek godina,
 • iz naraštaja u naraštaj,
 • pitaj svojeg oca, on će te
 • naučiti, *poglavare svoje, on i će
 • ti to reći:
 • 8 Kad Svevišnji dade
 • narodima njeihovu baštinu,
 • kad odvoji ljude,
 • on utvrdi područja narodima
 • slijedeći broj sinova
 • Izraelovih[214].
 • 9 Jer prihod Gospodov,
 • to je narod njegov,
 • a Jakov je njegov dio u baštini.
 • 10 On susrete svoj narod
 • u pustinjskoj zemlji,
 • u samoći ispunjenoj
 • divljim urlanjem:
 • on ga okružuje, on ga poučava,
 • on bdije nad njim kao nad
 • zjenicom oka svog.
 • 11 On je kao orao koji osokoljuje nasad svoj :
 • on lebdi iznad mladih svojih,
 • on otvara sav svoj raspon krila,
 • on ih uzima i nosi pod krilima
 • svojim.
 • 12GOSPOD je jedini koji vodi
 • narod svoj,
 • nema nikakvog stranog boga
 • kod njega.
 • 13 On mu daje zakoračiti[215]
 • visove zemlje
 • da se nahrani
 • proizvodima poljskim;
 • on mu daje sisati meda iz
 • šupljina kamenja;
 • on mu daje ulja dozrelog
 • na granitu stjenja,
 • 14 maslac kravlji i mlijeko
 • ovčije s masnim od janjadi,
 • od ovnova Bašana[216] i od
 • jaraca,
 • kao i bijelo brašno pšenično;
 • *krv grožđa, ti si ga pio prevrelog.
 • 15 Tako Ješurun[217] se
 • usalio, ritao,
 • ti si se usalio, ti si
 • se udebljao, otežao -
 • on je ostavio Boga koji ga
 • bijaše stvorio
 • on je obeščastio Stijenu svoju,
 • svoje spasenje.
 • 16 Oni njemu daju za rivale
 • strance[218]
 • Ogavnostima oni ga
 • vrijeđaju,
 • 17 oni nude *žrtve
 • *demonima
 • koji nisu Bog,
 • bogovima koje ne poz-
 • naju, novodošlima od jučer
 • kojih se vaši očevi nisu bojali.
 • 18 Stijena koja te porodila, ti
 • si ju zanemario;
 • ti si zaboravio Boga koji te donio
 • na svijet.
 • 19 Ono što je GOSPOD vidio
 • izazvalo je prijezir njegov:
 • njegovi sinovi i kćeri njegove su ga.
 • 20 On je kazao: » Ja ću njima skriti
 • lice svoje[219],
 • ja ću vidjeti što je budućnost
 • njihova[220].
 • Jer to je jedan naraštaj, izopačen,
 • sinova u koje se ne može imati
 • povjerenja.
 • 21 Oni su mi dali za rivala
 • onog koji nije Bog,
 • oni su me uvrijedili svojim
 • ništavnim idolima.
 • Eh dobro! ja, ja ću njima dati
 • za rivala onog koji
 • nije narod,
 • jednim ludim narodom ja ću
 • njih uvrijediti.
 • 22 Da, jedna se
 • vatra zapalila u nozdrvama mojim;
 • ona je plamtjela sve do dna
 • *boravišta mrtvih, ona je požderala
 • zemlju i njene proizvode, ona je
 • zapalila podnožja planina.
 • 23 Ja ću nagomilati na njih nesreće;
 • ja ću bacati na njih svoje strijele.
 • 24 Kad budu glađu iscrpljeni,
 • požderani munjom i mojim
 • gorkim daždom[221], ja ću protiv njih
 • pustiti zub životinjski, kao i otrov
 • zvijeri koje gmižu prašinom.
 • 25 Izvana, mač će im oteti
 • djecu njihovu,
 • a iznutra vladat će užas;
 • mladić imat će isti udes
 • kao i djevica, dojenče
 • padat će s čovjekom sijedih vlasi.
 • 26 Ja sam kazao: ja bih ih
 • porazbijao u komadiće[222],
 • ja bih učinio da kod ljudi
 • nestane sjećanje na njih ,
 • 27 kad se ne bih bojao uvrede od
 • neprijatelja. Da se njihovi
 • protivnici ne bi prevarili,
 • govoreći: mi smo ti koji su viso-
 • ko ruku držali ponad toga, nije
 • to bio GOSPOD koji je to učinio!
 • 28 Jer to je jedan narod[223] čije se
 • namjere ruše, oni su bez pameti.
 • 29 Da bijahu mudri, razumjeli bi
 • oni to, bili bi pametni za
 • svoju budućnost.
 • 30 Kako bi jedan sam čovjek mogao
 • proganjati tisuću, a dvojica sama
 • u bijeg nagnati njih 10 000,
 • ako ovi ne bi bili prodani
 • od Stijene svoje,
 • izručeni od GOSPODA?
 • 31 Jer Stijena naših neprijatelja
 • nije kao naša Stijena,
 • oni su si tome sami sudci[224].

32 Njihov trs izlazi iz čokota

 • Sodome, iz rasada Gomore[225];
 • njihovo grožđe je otrovno grožđe,
 • njihovi su grozdovi gorki.
 • 33 Njihovo vino, otrov je od zmaja,
 • grozni otrov kobrin.
 • 34 Nije li ondje ono što ja pamtim,
 • ono što je zapečačeno u riznicama
 • mojim?
 • 35 Moja je osveta i nagrada,
 • za onaj čas kad ću njihovu
 • spotaknuti nogu, jer blizu je
 • dan nesreće njihove,
 • ono što je za njih pripravljeno,
 • zakasniti neće. «
 • 36 Učinit će GOSPOD pravdu
 • puku svom, predomislit će se
 • u korist svojih slugu,
 • kad vidi da slabe ruke njihove,
 • da nema više ni roba ni čovjeka
 • slobodna[226].
 • 37 Tada, on će reći: » Gdje su
 • bogovi njini,
 • i stijena gdje su se sklonili? «
 • 38 Gdje su oni koji jedu masno[227]
 • svojih *žrtava i piju vino svojih
 • libacija?
 • Nek' se dignu i nek' dođu vama u
 • pomoć, nek' se nađe mjesto da se
 • skrijete!
 • 39 Eh dobro! sad, gledajte:
 • to sam ja, ništa osim mene,
 • bez ikakvog boga uz mene,
 • to sam ja koji daje umirati i živjeti,
 • kad ja polomim, ja sam taj
 • koji iscjeljuje,
 • nitko ne spašava od moje ruke.
 • 40 Da, ja podižem ruku[228]
 • prema nebu,
 • i ja obznanjujem: Ja sam
 • živ zauvijek!
 • 41 Ako ja naoštrim moj mač sjajni,
 • ako moja ruka zavitla presudu,
 • ja ću svoju osudu dati da padne
 • na protivnike moje ,
 • ja ću uzvratiti onima
 • koji me mrze.
 • 42 Dok moj mač se nasićuje mesa
 • ja ću *krvlju opijati strijele svoje,
 • krvlju ubijenih i uhićenih,
 • s kosmatih glava neprijateljskih. «
 • 43 Narodi, kličite njegovom puku,
 • jer će osvetiti *krv slugu svojih,
 • on će dati da osveta padne
 • na protivnike njegove;
 • on će osloboditi tako zemlju svoju i
 • narod svoj[229].
 • 44 Mojsije, praćen od Hošea[230], sina Nunova, bijaše dakle došao izgovoriti riječi te pjesme na uši narodu.
 • 45 A kad Mojsije bi završio govoriti sve te riječi sve Izraelu,
 • 46 on im reče: » Uzmite k srcu sve riječi putem kojih ja danas svjedočim protiv vas, i zapovijedam sinovima vašim da paze primijenjivati sve riječi ovog Zakona.
 • 47 Jer, ne radi se ni o jednoj riječi bez važnosti za vas; ta riječ, to je vaš život, i po njoj će te vi produžiti svoje dane na zemlji koju će te vi uzeti u posjed prelazeći Jordan.

Oglašavanje smrti Mojsijeve[uredi]

 • 48 Istog dana GOSPOD reče Mojsiju:
 • 49 » Uspni se na ovu planinu hrasta Abarima, na brdo Nebo koje je u zemlji Moab, nasuprot Jerihonu i pogledaj zemlju Kanaan koju ja dajem u vlasništvo sinovima Izraelovim.
 • 50 Potom umri na planini gdje se budeš uspeo, budi sjedinjen rodbini svojoj[231] - kao što je tvoj brat Aaron umro i bio sjedinjen rodbini svojoj –
 • 51 pošto ste vi učinili jednu nevjernost protiv mene u sred sinova Izraelovih, kod voda Meribe od Kadeša u pustinji Sin, onda kad niste priznali moju *svetost usred sinova Izraelovih.
 • 52 Ondje nasuprot, ti ćeš vidjeti zemlju, ali ti u nju nećeš ući, u tu zemlju što ju dajem sinovima Izraelovim. «

Mojsije blagosilja dvanaest plemena Izraelovih[uredi]

 • *33 1 Evo blagoslova što ga Mojsije, čovjek Božji, izgovori nad sinovima Izraelovim prije no što će umrijeti.
 • 2 On reče:
 • GOSPOD je došao iz Sinaja,
 • za njih on se podigao s obzorja
 • Seirova, on je sinuo s planine Paran -,
 • stigao u Meribu Kadeševu -
 • sa svog juga prema prema Obroncima[232], za njih.
 • 3 Da, ti koji voliš narode, svi *sveti[233] u tvojoj su ruci.
 • Oni, oni su pali licem prema zemlji k nogama tvojim,
 • oni pobiru ono što dolazi od tvoje riječi.
 • 4 Mojsije nam je propisao jedan Zakon,
 • dao u posjed saboru Jakovljevu[234],
 • 5 a Jašurun je imao jednog kralja[235],
 • kad su se skupili glavari narodni,
 • i u isto vrijeme plemena Izraelova.
 • 6 Nek' živi Ruben, nek' ne umre,
 • i nek' traju ti ljudi malobrojni.
 • 7 A za Judu, evo što on reče:
 • Slušaj, GOSPODE, glas Judin,
 • i dovedi ga ponovo prema narodu njegovom[236];
 • nek' njegove ruke uzmu njegovu vlastitu obranu,
 • budi njegova pomoć protiv protivnika njegovih.
 • 8 A za Levija, on reče:
 • Tvoj Tumim i tvoj Urim
 • pripadaju čovjeku koji ti je odan,
 • kojeg si ti prokušao u Massi,
 • svađom oko voda Meribae[237],
 • 9 njemu koji je rekao o svom ocu i o
 • majci svojoj:
 • Ja ih nisam vidio!
 • Koji je odbio prepoznati braću svoju
 • i koji ne poznaje sinove svoje.
 • Oni su čuvali riječ tvoju,
 • oni bdiju nad *savezom tvojim,
 • 10 oni uče Jakova običajima tvojim,
 • Izrael tvojem Zakonu;
 • oni slute miris u tvojim nozdrvama,
 • potpunu[238] ponudu na tvom *oltaru.
 • 11 Blagoslovi, GOSPODE, njegovu
 • srčanost, i prihvati djelo ruku
 • njegovih; slomi križa onima koji se
 • dignu protiv njega, i nek' se oni koji
 • ga mrze ne podignu više.
 • 12 Za Benjamina on reče:
 • Ljubljeni GOSPODOV,
 • on počiva, vjerujući, onome
 • koji ga štiti svakog dana
 • i koji se odmara među brežuljcima[239].
 • 13 Za Josipa, on reče:
 • Njegova zemlja budi blagoslovljena
 • od GOSPODA!
 • Nek' najbolji dar neba, rosa,
 • i *ponor koji dolje leži,
 • 14 najbolje od onog što sunce
 • proizvede i najbolje od onog što
 • niče o svakom mjesecu,
 • 15 izvrsni darovi starodrevnih
 • planina i najbolje s brežuljaka
 • oduvijek,
 • 16 najbolji dio svega što ispunjava
 • zemlju i naklonost Onoga koji
 • boravi u žbunju: nek' sve to okruni
 • glavu Josipovu, čelo onome koji je
 • posvećen među braćom svojom.
 • 17 On je njegov bik prvorođeni,
 • čast mu! Njegovi rogovi se rogovi
 • bivola, on udara narode,
 • svih krajeva zemlje odjednom.
 • Evo mirijada Efraimovih,
 • evo tisuća Manasejevih[240].
 • 18 Za Zabulona, on reče:
 • Raduj se, Zabulone, u svojim
 • pohodima, i ti, Isakare, pod svojim
 • šatorima.
 • 19 Oni sazivaju narod na planinu,
 • gdje nude propisane *žrtve;
 • oni crpe obilje iz mora,
 • riznica skrivenih u pijesku[241].
 • 20 Za Gada on reče: Blagoslovljen
 • budi onaj koji stavlja Gada u obilje!
 • Kao jedan lav, on se smjestio,
 • rastrgavši plećku ili samu glavu žrtvi
 • svojoj.
 • 21 On je bacio poglede svoje na
 • *prvine, ondje gdje je dio pričuvan
 • za skiptar[242]; on je prišao poglavarima
 • narodnim, on je ostvario pravdu
 • GOSPODOVU i njegove odluke u
 • korist Izraelovu.
 • 22 Za Dan, on reče:
 • Dan je mlado lavlje,
 • on poskakuje od Bašana[243].
 • 23 Za Neftalija, on kaže:
 • Neftali se nasitio milosti, on je pun
 • blagoslova GOSPODOVOG, nek'
 • uzme posjed nad zapadom i jugom.
 • Za Ašera, on reče:
 • Ašer jest blagoslovljeni sin između
 • svih, nek' bude pretpostavljen među
 • braćom svojom, nek' uranja nogu
 • svoju u ulje[244];
 • nek' tvoje reze budu od željeza i
 • bronce, nek' snaga[245] tvoja traje
 • koliko i dani tvoji.
 • Ništa nije slično Bogu,
 • njemu koji dolazi tebi u pomoć,
 • Ješurune, jašući nebesa,
 • i oblake u svojoj moći.
 • 22 Bog starodrevnih vremena je
 • jedno utočište;
 • to je jedna ruka oduvijek na djelu
 • ovdje dolje; pred tobom, on je
 • neprijatelje prognao, i on je rekao:
 • Istrijebi!
 • Vjerujući, Izrael se odmara;
 • on otječe u stranu, izvor Jakovljev[246],
 • prema jednoj zemlji žita i novog
 • vina, i nebo samo tu posipa rosu.
 • Sretan ti si, Izraele!
 • Tko je to sličan tebi, narode zbrinut
 • od GOSPODA? On je tvoj štit
 • koji ti u pomoć dolazi, on je također
 • mač koji čini snagu tvoju.
 • Tvoji će neprijatelji biti uzalud
 • prijevarni prema tebi, ti ćeš nogom
 • zgaziti visine njihovih zemalja.

Smrt Mojsijeva[uredi]

 • 34 1 Mojsije se uspe iz stepa Moaba prema brdu Nebo, na vrh Pisge, koji je nasuprot Jerihonu, i GOSPOD mu dade vidjeti svu zemlju: Galad sve do Dana[247],
 • 2 sav Neftali, zemlju Efraimovu i Manasejevu, i svu zemlju Judinu sve do Zapadnog mora,
 • 3 Negev i Distrikt[248], dolinu Jerihona, grad palmi, sve do Soara.
 • 4 I GOSPOD mu kaza: » To je zemlja koju sam ja obećao po prisezi Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći im: To ja tvojem potomstvu dajem. Dat ću ti je vidjeti vlastitim očima, ali ti onamo preći nećeš. «
 • 5 I Mojsije, sluga GOSPODOV, umrije ondje, u zemlji Moab, prema objavi GOSPODOVOJ.
 • 6 Sahrani ga on u dolini, u zemlji Moab, nasuprot Bet-Peoru[249], i nikad nitko nije doznao za njegov grob sve do danas.
 • 7 Mojsije imaše 120 godina kad umrije; njegov vid ne bijaše oslabio, njegova životnost ga ne bijaše napustila.
 • 8 Sinovi Izraelovi oplakaše Mojsija u stepama Moaba tijekom 30 dana. Potom se dani oplakivanja za žalost za Mojsijem navršiše;
 • 9 Jozua, sin Nunov, bijaše ispunjen duhom mudrosti, jer Mojsije mu bijaše *položio ruke, a sinovi ga Izraelovi slušahu, za postupiti slijedeći zapovijedi što ih GOSPOD bijaše dao Mojsiju.
 • 10 Nikad se više u Izraelu nije podigao jedan *prorok kao Mojsije, on koji GOSPODA poznavaše licem u lice,
 • 11 on što ga GOSPOD bijaše poslao ispuniti sve te *znakove i sva ta čuda u zemlji Egipat pred *Faraonom, svim njegovim slugama i svom zemljom njegovom,
 • 12 taj Mojsije koji bijaše postupio sa svom snagom svoje ruke, podižući sav taj veliki užas, pred očima sveg Izraela.Podrubnice uz Deuteronom[uredi]

 • [1]Araba: drugi prijevodi dolina, ravnica ; Vlastita imenica označava dolinu koja se proteže na sjeveru u jugu Mrtvog mora . - Suf...di-Zahav: neidentificirana mjesta .
 • [2]Horeb: vidjeti Izl 3. - Kadeš-Barnea: vidjeti Stv 16.14 i bilješku. - Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [3]40. godina lutanja po pustinji .
 • [4]Bašan: regija na istoku mora u Kineretu .
 • [5]Nabrajanje različitih regija Obećane Zemlje u idealnim granicama . - Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku .
 • [6]Vidjeti Stv 16.14 i bilješku .
 • [7] Vidjeti Br 13.23 i bilješku
 • [8]visokim do neba: aluzija bilo na visinu zidova (bedema) gradskih, bilo na strmine na kojima su gradovi podignuti .
 • [9]tako dugo kako ve tu bijaste ostali: nevjernost Izraelova osudila ga je ostati u Kadešu po drugi put u jednom boravku jednako dugom onom prvom, kad je bio prinuden vratiti se . Katkad se prevodi s tako dugo koliko ste trebali tu ostati .
 • [10]Vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [11]ne pocinjite protiv njih ništa ili ne napadajte ih .
 • [12]Araba: vidjeti 1.1 – Eilat i Eison-Gever su na krajnjem jugu Arabe. Moab je istočno od Mrtvog mora.
 • [13]Sinovi Lotovi: ovdje to označava Moab i Amon (r.19) Ar: prijestolnica zemlje Moab .
 • [14]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .
 • [15]Refaiti: staro domorodačko pučanstvo u Kanaanu (vidjeti r. 20-21) .
 • [16] klanci Zereda: rijeka u Transjordaniji, na krajnjem jugu od Mrtvog mora .
 • [17] Gaza: glad blizu obale, jugozapadno od Palestine . - Kaftoriti: drugo ime za Filistine (vidjeti Stv 26. 1 i bilješku ) .
 • [18] Rijeka koja se ulijeva u Mrtvo more, na istoku .
 • [19] Na jugu od Arnona .
 • [20]prokleli: u početku, taj običaj semitskih naroda rezervirao je poglavaru jedan dio onoga što je uzeto neprijatelju . U Izraelu, koji vodi sveti rat s Bogom kao poglavarom (Dt 20.4), dio posvećen Bogu trebao je biti uništen . Zabrana se može ticati živih bića (2.34) kao i materijalnih predmeta (Joz 6.17-19) . Religiozni cilj zabrane je definiran u DT 7.4-6 i 20.16-18. Izvan rata zabrana je jedno jednostavno posvecenje Bogu bez uništenja (Br 18.14).
 • [21]Vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [22]prokleli: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [23]Planina gdje Jordan izvire .
 • [24]Visoravan: radi se i Visoravni Moab. - Brda Galada: vidjeti Stv 31.2 Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [25]Refaiti: vidjeti 2.1 i bilješku . - Raba: prijestolnica zemlje Amonove (danas Aman) - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [26]Argov :ime distrikta utvrdenog gradovima Bašanovim (vidjeti 3.4-5) .
 • [27]Gešuriti, Makatiti: narodi koji su živjeli na granicama Izraela na istočnoj obali mora u Kineretu i u gornjem tijeku Jordana .
 • [28]Makir: Manasejev sin (Stv 50.23), otac Galadov (Br 26.29) i predak klana koji nosi njegovo ime .
 • [29]bit će granicom (služit će kao granica) smisao odgovarajućeg hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [30]Kineret: neidentificirani lokalitet, ne treba ga zamijeniti s onim istog imena smještenim na zapadu mora u Kineretu - more Arabae, Slano more: stara imena Mrtvog mora . - Pisga: planina koja dominira nad Mrtvim morem na sjevero-istoku .
 • [31]zemlja s one strane Jordana označava ovdje Palestinu .
 • [32]Vidjeti 3.17 i bilješku .
 • [33]Drugo ime Bal-Peora (3.29) . Podsjećanje na epizodu ispričanu u Br 25.1-9 .
 • [34]da me se plaši ili da me štuje .- Planina Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [35]deset riječi: biblijski izraz deset zaapovijedi ( Izl 20.1-17 i Dt 5.6-21) .
 • [36]oblik ili lik ili slika ili lice Boga - Horeb: vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [37]božanstvo: odgovarajući hebrejski izraz je neizvjestan.
 • [38]Slika peći označava ovdje nepodnosivu situaciju Hebreja potlačenih u Egiptu .
 • [39]proždiruća vatra: Bog je usporeden s vatrom koja proždire svoje neprijatelje (vidjeti 9.3). Ljubomorni Bog vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [40]odveo: aluzija na deportiranje kojom su kažnjeni Samarija 722.-721. i Jeruzalem 597., 587. i 582.-581. prije Krista .
 • [41]tvoji očevi ili tvoji predci .
 • [42]Nije li bilo nešto tako veliko?: pitanja postavljena u redcima 32-34 sva pretpostavljaju negativan odgovor i obvezujući zaključiti da nema drugog Boga do GOSPODA .
 • [43]Aluzija na nevolje koje su zadesile Egipat i natjerale faraona uzmaknuti (Izl 7.14-12.36) .
 • [44]velika vatra, aluzija na oblak vatre i dima koji je pratio manifestaciju nazočnosti Boga na brdu Horeb . Glas Boga je grmljavina (vidjeti Ps 29.3-9) ; njegove riječi su zapovijedi (vidjeti 4.13 i bilješku ) .
 • [45]poslije njih: prema starim verzijama ; hebrejski poslije njega koji šalje možda Jakova :drugi prijevodi: on osobno ili pokazujući svoju nazočnost .
 • [46]prema izlasku sunca ili na istoku .
 • [47]spasti život: ubojica je trebao biti usmren (Stv 9.5-6 ; Izl 21.12) .
 • [48]Becer, neizvjesna lokacija . - Visoravan :vidjeti 3.10 i bilješku.- Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku . - Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku ;
 • [49]zemlja Sihon: na sjevero-istoku od Mrtvog mora (2.?24-37) .
 • [50]Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku - Na istoku sunca na istoku .
 • [51]brdo Sion: to ime Hermona ne treba biti pomiješno s s brdom Sion u Jeruzalemu .
 • [52]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku - more Arabe: Mrtvo more .
 • [53]Vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [54]ljubomorazn Bog: Izl 20.5 i bilješku .
 • [55]bezrazložno ili olako; drugi prijevod za slagati.
 • [56]šabat GOSPODOV: vidjeti Stv 2.2 i bilješku .
 • [57]otmice: vidjeti Izl 20.15 i bilješku .
 • [58]krivo, ili lažno ili za slagati .
 • [59]Izraeliti bijahu uvjereni da je nemoguće vidjeti Boga, ili čak ući u izravni kontakt s njim a da se ne umre (vidjeti takoder 4.33) .
 • [60]jedna zemlja…: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [61]Redci 4-9 čine početak ispovijedanja vjere koje Židovi prakticiraju recitirati još svaki dan. Rukopisi insistiraju na redku 4 pišući njegov početak i njegov kraj većim slovima što je u ovom prijevodu učinjeno upotrebom majuskula. - Jedan GOSPOD: ili SAM Gospodin .
 • [62]ti ćeš ih ponavljati: smisao korespondentnog hebrejskog glagola je nesiguran .
 • [63] načinit ćeš…: vidjeti bilješku o Izl 13.9 .
 • [64]ljubomoran Bog: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [65]stavljati na kušnju : ili iskušavati, izazivati .
 • [66]bojati se: ili strahovati ili poštivati .
 • [67]posvetiti prokletstvu ili zabrani: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [68]da me slijedi… vjerojatno da slijedi Mojsija, ali još vjerojatnije da slijedi Boga samog .
 • [69]stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku - sveti stubovi: vidjeti bilješku uz Sdc 3.7.
 • [70]plod tvojeg krila ili tvoju djecu - tvoje steone krave i tvoje sjanjene ovce: drugi prijevod mlade tvojih krava i tvojih ovaca .
 • [71]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje .
 • [72]idoli bijahu često statue obložene srebrom ili zlatom .
 • [73]posvećen zabran ili prokletstvu: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [74]da spozna što je bilo u tvom srcu: drugi prijevod da ti znaš što to ima .
 • [75]mana: vidjeti Izl 16.3 i bilješku - ono što izlazi iz usta GOSPODOVIH, to je rijec njegova. Mana, najavljena rijecju, dokazuje da je ona djelotvorna i da je Bog vistinit.
 • [76]užarene zemlje: vidjeti Br 21.6 i bilješku .
 • [77]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku.
 • [78]visokim do neba: vidjeti 1.28 i bilješku .
 • [79]Anakiti: vidjeti Br 13.2* [2]i bilješku .
 • [80]kruta šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [81]Horeb: drugo ime za Sinaj .
 • [82]tvrda šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [83]Tavera: vidjeti Br 11.* [3]i bilješku . - Masa: vidjeti Izl 17.7 i bilješku . - Kivrot-Tava: vidjeti Br 11.34 i bilješku .
 • [84]Kadeš-Barnea: vidjeti Br 13.26 i bilješku ; Dt 1.19-46 .
 • [85]Mojsije se obraća puku Izraelovom u njegovoj ukupnosti .
 • [86]nebesa nebesa: izraz koji označava nebo sagledano u svem svojem sjaju i velicini .
 • [87]necete više ukrutiti svoju šiju: usporediti Izl 32.9 i bilješku .
 • [88]Bogo bogovima: vrsta superlativa za izraziti da je Bog iznad svega .
 • [89] te velike i strašne stvari: zbivanja kod izlaska iz Egipta i sve što je Izrael doživio u pustinji .
 • [90]zalijevao svojom nogom: trebalo je nogom otvarati i zatvarati irigacioni kanal .
 • [91]U redcima 13-15 to je GOSPOD, a ne Mojsije koji govori .
 • [92]Vidjeti Izl 13.9 i bilješku .
 • [93]pustinja: tekst podrazumijeva Siriju . -Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku - Zapadno more: Sredozemno more . - Zemlja: vidjeti Joz 1.4 i bilješku .
 • [94]Ebal i Garizim nadvisuju grad Sišem na zapadu. Jedno staro Izraelitsko svetište cini se nalazilo se na planini Ebal (Dt 27.4 ; Joz 8.30-32) .
 • [95]s one strane Jordana oznacava ovdje Palestinu. - Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Guilgal: možda mjesto koje nosiše to ime tik uz Jerihon (vidjeti Joz 4.19 ), možda jedno drugo (2Kr 2.1; 4.38). Hrastovi More: vidjeti Stv 12.6. - Geografijske oznake iz ovog retka smjeraju situirati svetište Sišema gdje se periodicno slavio *savez (vidjeti 27.3-3).
 • [96]Redci 2-3 opisuju elemente kanaanskog kulta oborenog po Dt : svetište je smješteno na jednoj uzvisini ; zelena drveta simboliziraju život; oltar je okružen uspravljenim kamenjem (stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku) ili od svetih stubova ( vidjeti bilješku o Sdc 3.7); idol signalizira nazočnost lokalnog božanstva . - Njihovo ime: vjerojatno se radi o imenu lažnih bogova, prije nego o imenu naroda koji obožavaju taj kult.
 • [97]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [98]jesti: stanovite žrtve bijahu praćene jednim objedom, isto kao i ponuda di?ma (r; 17-18) .
 • [99]odmor ovdje evocira kraj dugog marša po pustinji i borbi za osvojenje (vidjeti r. 10) .
 • [100]Pleme Levi nije imalo vlastite teritorije koju bi moglo smatrati kao svoj dio ili svoju baštinu (vidjeti 10.8-9) .
 • [101]zaklati životinje: radi se o klanju životinja za mesnicu kad nije bilo moguće ostvariti jedinstveno svetište (r. 21) Gazela, jelen: vidjeti 14.4-5 .
 • [102]Rijec žrtva uzeta je ovdje u užem smislu riječi kao žrtva mira, od koje se jede meso (vidjeti Lv 3) .
 • [103]Radi se o onome koji ima snove (vidjeti Jr 23.25) .
 • [104]ništarije ili ljudi od ničega.
 • [105]nositi postriga: oznaka žalosti. Zabranjujući Izraelu tu praksu uobičajenu kod Kanaanaca, Dt hoće mu učiniti izbjeći napast usvajanja i religije Kanaanaca (vidjeti r. 2).
 • [106]Prijevod, izuzev prve dvije životinje u ovom slijedu nije potpuno siguran .
 • [107]Daman ; vidjeti Lv 11.5, Ps 104.18 i bilješke .
 • [108]Vidjeti Izl 23.19 i bilješku .
 • [109]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [110]otpust dugova trebao je biti bilo jedna odgoda od jedne godine dana za plaćanje, bilo vjerojatno kompletno otpisivanje svih dugovanja sklopljenih prethoddnih šest godina .
 • [111]vršiti prinude: hebrejski je tekst nejasan ; ili vjerovnik treba vratiti dužniku jamstvo koje je ovaj položio u znak priznanja svojeg duga, ili pozajmitelj treba se odrecipotraživanja sume koju je pozajmio . - Prinuda: vjerovnik nema pravo dovući svojeg dužnika Izraelita pred javni sud da bi ga prisilio na plaćanje ili da od njega načini svojeg roba ako je nesposoban platiti .
 • [112]se prodao tebi ili bio prodan tebi .
 • [113]prekriti darovima: smisao odgovarajueg hebrajickog izraza je nesiguran .
 • [114]prikovati ili probosti: stari običaj koji simbolizira definitivnu svezu roba s kućom svojeg gospodara .
 • [115]svake godine: žrtveni objed svake godine, slavljen u središnjem svetištu, prema 14.23 (vidjeti 1S 1.3-4) .
 • [116]mjesec Klasova ili mjesec Abib: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [117] zaklao ili žrtvovao .
 • [118] točno vrijeme: tog datuma .
 • [119]blagdan Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [120]blagdan Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [121]ići ćeš na hodočašće ili slavit ćeš jedan blagdan .
 • [122]ići vidjeti lice GOSPODA: ići se predstaviti u *svetištu (vidjeti Izl 23.17 i bilješku ) .
 • [123]nikakav drveni kolac: hebrejski nejasan ; drugi prijevod nikakav sveti kolac niti ikakvo drvo ( vidjeti Sdc 3.7) .
 • [124]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku .
 • [125]ja nisam zapovjedio: to je Mojsije koji govori, ili možda Bog sam .
 • [126] na vrata grada:ondje gdje zasjeda tribunal (vidjeti Stv 23.10 i bilješku); ali to je također ispred vrata, izvan grada gdje se vrše pogubljenja (vidjeti 22.24; Dj7.58°.
 • [127]svećenici leviti: ovaj naziv karakterizira svećenstvo u službi središnjeg *svetišta (vidjeti 17.18; 27.9) i razlikuje ga od drugih levita rasijanih po zemlji (vidjeti 12.12; 18.6) . Sudac je ili jedan od svećenika ili sudac laik (vidjeti 16.18-20) . Ti ćeš ih upitati za savjet : drugi prijevod konsultirat ćeš GOSPODA .
 • [128]braća ili sunarodnici .
 • [129]jednu kopiju tog Zakona: stara grčka verzija prevodi sa drugi Zakon (deuteronomij), što dovodi do nesporazuma, ali što je postalo naslovom ove knjige koju smo nazvali Deuteronom . - Svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [130]svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku . - Jela: pleme bez teritorije, pleme Levijevo prima za svoju opskrbu meso od *žrtava i prihod od ponuda.
 • [131]svoje braće ili svojih sunarodnika .
 • [132]Tekst težak, čiji je smisao nesiguran . Levit ne posjeduje teritorije (vidjeti r. 2) . Njegova očinska dobra su možda kuca ili pokretna dobra .
 • [133]provesti kroz vatru: radi se o žrtvovanju djece (vidjeti 12.31; 2Kr 16.3 i bilješka).
 • [134]Horeb: drugo ime za Sinaj . - Umrijeti: vidjeti 5.24 i bilješku .
 • [135]napravit ćeš plan cesta: smisao hebrejskog teksta nesiguran . Drugi prijevod održavat ćeš im pristup u dobrom stanju .
 • [136]Vidjeti 4.42 i bilješku .
 • [137]osvetnik: vidjeti Br 35.12 i bilješku - iskoristiti duljinu ceste: ako je ta cesta suviše duga, nenamjerni ubojica je više izložen riziku da bude uhvaćen i usmrćen; raspodjela gradova utočišta treba im olakšati pristup .
 • [138]optužiti za pobunu: tekst smjera vjerojatno na neposluh Bogu, svako kršenje njegovog Zakona .
 • [139]Vidjeti Joz 16.10 i bilješku .
 • [140]Vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [141]svećenici, sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod LEVITI .
 • [142]obrijati glavu, odrezati nokte (vidjeti r. 12), skinuti ogrtač (r. 132): te tri radnje zatvoreničine podcrtavaju da je ona raskinula s prijašnjim životom i počela jedan novi život integrirajući se u puk Izraelov .
 • [143]maltretirati: smisao hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [144]vidjeti Stv 25.31 i bilješku .
 • [145]Vidjeti bilješku o 17.5 .
 • [146]tvoj brat ili bližnji tvoj .
 • [147]sve bi postalo prokleto: to jest, bila bi to zabranjena upotreba .
 • [148]dokaz njenog djevičanstva radi se o jednom ogrtaču na kojem su ležali mladenci ( vidjeti r. 17) i koji nosi tragove krvi - vrata grada: vidjet 17.5 i bilješku .
 • [149]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [150]Radi se o jednoj ženi svojeg oca, ne o majci (usporediti 21.15) ; neće pozlijediti prava svojeg oca: doslovce: neće zadignuti skuta ogrtaču oca svoga . Suprug se upušta sa ženom svojom pružajući prema njoj skut svojeg ogrtača (vidjeti Ez 16.8) Zadići skut ogrtača, to znači iskati prava na suprugu i osporavati prava njenog supruga nad njom .
 • [151]obogaljen gnječenjem ili (biti) zdrobljenih mošnji .
 • [152]Kopile: hebrejski izraz vjerojatno oznacava dijete rodeno u jednoj po Zakonu zabranjenoj uniji (vidjeti Lv 18.6-18) . Židovska tradicija ga kasnije primijenjuje na djecu ciji je jedan roditelj židov a drugi poganin .
 • [153]Nikada Amonit i Mabit:Vidjeti Stv 19.37-38 i bilješku.
 • [154]nisu došli…cesta: Moab i Amon su optuženi da su prekršili zakon gostoprimstva . - Aram-od-dviju-Rije-ka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku .
 • [155]Potomci Edoma, koje je drugo ime Ezavljevo, brata Jakovljeva (vidjeti Stv 36) .
 • [156] noćna nezgoda ili noćna polucija .
 • [157]posvećena prostitutka: vidjeti bilješku kod Os 1.* [2]. - posvećeni prostituant: vidjeti 1Kr 14.24 i bilješku .
 • [158]zavjetna ponuda: vidjeti Lv 7.16 i bilješku - psa: pogrdno ime za posvećene prostituante (r. 18) .
 • [159]brat ili sunarodnik .
 • [160]U tom slučaju, žena sama nije nečista, već samo u odnosu na svog prvog muža .
 • [161]Vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [162]Ne treba spriječiti govedo jesti dok radi .
 • [163]levirat: brak djevera i zaove .
 • [164]na vrata grada ; vidjeti Stv 23.10 i bilješku .
 • [165]skinuti sandalu: simbol gubitka prava (Rt 4.7) . Ovdje ima samo napadački aspekt .
 • [166]Bilo brat bilo koji Izraelit .
 • [167]odsjeći ruku: to je jedini slučaj u Starom Zavjetu kad se predviđa osakaćenje za sankciju prekršaja.
 • [168]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [169]Vidjeti Izl 17.8 i bilješku .
 • [170]Aramejac lutalica: aluzija na Jakova (vidjeti Stv 25.20) .
 • [171]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [172]pred Gospodinom: tj. u svetištu .
 • [173]godina Dîma: vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [174]pred GOSPODOM: vidjeti 26.10 i bilješku .
 • [175]putem tih triju izraza, vjernik potvrduje da je potpun dîm dao i da nije bio necist .
 • [176]med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [177]danas: tj. u vrijeme i na mjestu preciziranim u 1.1-5 i 4.45-49 .
 • [178]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [179]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [180]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [181]izloži ih dobro: kod Daničića: napiši ih dobro i razgovijetno .
 • [182]Vidjeti 17.9 i bilješku
 • [183]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [184]skrnavi prava oca svoga, radi na štetu: vidjeti 23.1 i bilješku .
 • [185]sestra: radi se o polu-sestri .
 • [186]narodi zemlje: tj. pučanstvo Kanaana (vidjeti 11.22-25) ; drugi prijevod narodi zemlje .
 • [187]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [188]sadržaj košare i naava: poizvodi zemlje i kruh .
 • [189] zemlje: drugi prijevod na svijetu.
 • [190]suša: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski mac; na hebrejskom dvije, korespondentne rijeci suša i mac, veoma su slicne . - Redak nabraja bolesti ljudi, životinja i biljaka (vidjeti takoder 1Kr 8.37 i bilješku).
 • [191]zemlje: drugi prijevog na svijetu (vidjeti Jr 15.4; 24.9) .
 • [192]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [193]Ja : to Bog sam govori .
 • [194]Umjesto kruha i vina, Izraeliti su u pustinji jeli manu (vidjeti Izl 16) i pili vodu iz stijene (Izl 17.1-7) što im je davao GOSPOD .
 • [195]Angažman u savezu je popraćen prisegom koja priznaje pravo Gospodu da kazni onoga koji bude nevjeran tom savezu (vidjeti r. 19-20) .
 • [196]onaj koji nije s nama danas ovdje: aluzija na budue naraštaje Izraelove .
 • [197]otrov ili čemer su slike zlokobnih efekata što ih je idolatrija proizvodila na Izrael .
 • [198]natopljena zemlja nema više žedi izraz teža, smisao nesiguran . Čini se da je to jedna vrsta poslovice za izraziti da su u nekoga sve želje zadovoljene .
 • [199] ljubomora…: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [200]ovoj knjizi Zakona: Deuteronomij .
 • [201]sumpor, sol i vatra: nevolje koje su uništile podrucje Sodome i ucinile ga neplodnim (Stv 19.24-28) .
 • [202]iščupao iz njihove zemlje: vidjeti 4.27 i bilješku.
 • [203]plod krila tvoga: djeca tvoja .
 • [204]svećenici sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod SVEĆENICI .
 • [205]godina otpusta: vidjeti 15.1-11- slavlje Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [206]vidjeti lice GOSPODOVO: vidjeti 16.16 i bilješku.
 • [207]bojati se ili poštovati .
 • [208]Vidjeti Izl 13.21 i bilješku .
 • [209]leći sa svojim očevima: vidjeti bilješku o 1Kr 1.21 - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku .
 • [210]ja ću im skriti svoje lice ili ja im više neću pokazati svoje nazočnosti .
 • [211]teku…:vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [212]krutost tvoje šije: vidjeti bilješku na Izl 32.9 .
 • [213]sinovi njegovi, redak njasan, smisao nesiguran .
 • [214]slijedeći broj: drugi prijevod: slijedeći granice sinova Izraelovih ; izvjesni hebrejski rukopisi i stare verzije imaju - slijedi broj sinova Božjih .
 • [215]zakoračiti: Izrael je namješten na brežuljcima svojim kao kad bi sjedio na konju .
 • [216]Područje uzgoja, istočno od Kineretskog mora .
 • [217]Ješurun : nadimak Izraelov .
 • [218]strance: strane bogove drugih naroda ( vidjeti redak 21; Iz 43.12; Jr 2.25) .
 • [219]skriti lice svoje: vidjeti 31.17 i bilješku .
 • [220]vidjeti…: tj. razmislit e još o njoj .
 • [221]munja: - drugi prijevod: groznicom - gorki dažd: ili smrtna kuga .
 • [222]Odgovarajuci hebrejski izraz ima nejasno znamenje .
 • [223]to je jedan narod: teško je znati radi li se o Izraelitima ili o neprijateljima njihovim .
 • [224]Težak tekst. Drugi prijevod a naši neprijatelji nisu sudci .
 • [225] Gomore: aluzija na korumpiranost ljudi Sodome i Gomore .
 • [226]ni roba ni…: neizvjestan prijevod jednog hebrejskog izraza čiji smisao takodezr nije jasan .
 • [227]jedu masno…: masni dijelovi životinja bijahu smatrani izabranim dijelovima ( Is 25.6), rezervirani Bogu (Lv 4.35) .
 • [228]dignuti ruku: gesta prisege .
 • [229]osloboditi: ovaj redak postoji u duljoj formi u rukopisima nađenim u Kumranu (hebrejski) i u starijoj grčkoj verziji koja jedina predlaže riječi u zagradama: Nebesa, radujte se s njim ! nek' svi sinovi Božji poklone se pred njim . (Narodi, radujte se s pukom njegovim, i nek' svi anđeli Bojžji budu vjerni njemu.) Jer, krv njegovih sinova je osvećena ; on će osvetiti i dati da padne osveta na neprijatelje njegove. On će nagraditi one koji ga mrze ; GOSPOD će očistiti zemlju naroda svog . Dva odlomka iz te dulje forme redka su citirana u Rm 15.10 i He 1.6.
 • [230]Ili Ozija, staro ime Jozue, promijenjeno od Mojsija (vidjeti Brt13.16 i bilješku ) .
 • [231]rodbini svojoj: vidjeti Br 20.24 i bilješku .
 • [232]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - brdo Paran: lokalizacija neizvjesna ; može se staviti u svezu s pustinjom Paran (vidjeti Stv 21.21 i bilješku ) - u Meribu Kadeševu: nagadanje prema 32.51; hebrejski nejasan. - prema Obroncima nagađanja prema 3.17 ; hebrejski nejasan .
 • [233]narodi: vjerojatno Izraelova plemena .
 • [234]sabor Jakovljev: narod Izraelov .
 • [235]Ješurun : vidjeti 32.15 i bilješku . - Jedan kralj: bilo Gospod sam, bilo kralj Izraela postavljen od Gospoda.
 • [236]doveden prema narodu njegovom: dovedi Judu prema plemenima sa sjevera i središta Obecane Zemlje .
 • [237]Tumim i Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - kušnja, svađa: vidjeti 17.7 i bilješku .
 • [238]miris i ponuda: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [239]Gospod se odmara, tj . posjeduje svoje svetište, u jednom podrucju brežuljaka: aluzija bilo na svetište iz Silo (vidjeti 1S 1-3), bilo u templu Jeruzalemskom, jer taj je grad koji put smatran smještenim u Benja-minu .
 • [240]njegovi rogovi: u SZ rog je često simbol snage . - Dva plemena Efraim i Manase cine zajedno kuu Josipovu (r; 13; vidjeti Stv 50.8 i bilješku ) koja je zagospodarila nad sjevernim plemenima i onim iz središnjeg područja Izraelovog .
 • [241]planina: to je vjerojatno Tabor na granici izmedu Zabulona i Isakara.-Obilje iz mora označava ovdje korist od pomorske trgovine, a riznice skrivene u pijesku vjerojatno izradu stakla od morskog pijeska .
 • [242]za skiptar ili za poglavara .
 • [243]vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [244]ulje je ovdje simbolom obilja i prosperiteta .
 • [245]snaga: korespondentna hebrejska riječ nepoznata . Prevodi se prema kontekstu .
 • [246]enigmatična slika: zvor možda znači pučanstvo isteklo iz Jakova.
 • [247] Dan : krajnji sjever Izraela .
 • [248]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku ; Distrikt označava područje Mrtvog mora (vidjeti Stv 13.10) .
 • [249]sahrani ga: subjekt je nesumnjivo Gospod ; drugi prijevod sahrani se . - Bet-Peor: vidjeti 3.29 i bilješku .