Jeremija se smješta kod Gedeliasa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jeremija se smješta kod Gedeliasa

Jeremija se smješta kod Gedeliasa

(716. usp 2Krlj 25.2324)
40 1 Riječ se uputi Jeremiji od strane GOSPODA, nakon što Nabuzaradan, zapojednik osobne straže, ovoga bijaše poslao iz Rame1 on ga bijaše uzeo na skrb dok se nalazio svezan lancima
u sred svih zatvorenika Jeruzalema i Jude koje se progonilo u Babiloniju. 2 Zapovjednik osobne straže bijaše ga dakle uzeo na skrb i bijaše mu rekao: ” To je GOSPOD tvoj Bog koji je
propisao jednu takvu nesreću protiv ovog grada. To je zato što ste grješni protiv GOSPODA, jer niste slušali njegov glas, ovo vam se dogodilo. 4 Ali sada, danas već, ja te oslobađam
tvojih lisičina. Ako me želiš pratiti u Babiloniju dođi, i ja ću bdjeti nad tobom; ali, ako se protiviš pratiti me u Babiloniju, nemoj doći. Cijela je zemlja pred tobom: idi kamo ti odgovara ići. 5
Ako ti nećeš ostati sa mnom2, vrati se dakle kod Gedaliasa, sina Ahikamova, sina šafanova, kojeg je kralj Babilonije imenovao povjerenikom u gradovima Jude, i ostani s njim u sred
pogana, ili idi kamo ti odgovara ići. “ Zapovjednik osobne straže ga opskrbi živežnim namirnicama, i otpusti ga. 6 Tako Jeremija stiže u Mispu3 ka
Gedaliasu, sinu Ahikamovu, i ostade s njim među narodom koji je još ostao u zemlji.
7 Svi zapovjednici postrojbi izdvojenih u poljima oni i njihovi ljudi doznaše da kralj Babilonije bijaše imenovao Gedaliasa, sina Ahikamova, povjerenikom u zemlji i da mu bijaše povjerio
ljude, žene i djecu, jedan dio domaćih običnih ljudi, onih koji ne bijahu izgnani u Babiloniju. 8 Oni dođoše k Gedaliasu u Mispu: bijahu to Jišmael, sin Netanijahuvljev, Johanan i Jonatan,
sinovi Kerahovi, Seraja sin Tanhumetov, sinovi Ofaja iz Netofa, Jezanijahu, sin Makatita, oni i njihovi ljudi. 9 Gedalias, sin Ahikamov, sin šafanov, njima dade, kao i njihovim ljudima, ovu
izjavu: ”Prihvatite bez straha vladu Kaldejaca1. Ostanite u zemlji, budite pokorni kralju Babilonije, i sve će biti dobro.10 Ja ostajem u Mispi na raspolaganju Kaldejcima koji dolaze k nama.
Glede vas, oberite vinograde, plodove i ulje, opskrbite se i ostanite u gradovima koje nastanjujete.“
11 Isto tako svi Judejci koji se nalaze u Moabu, među Amonitima, u Edomu2 i u svim zemljama, doznadoše da kralj Babilonije bijaše bijaše učinio ustupke Judi i da bijaše imenovao
povjerenikom Gedaliasa, sina Ahikamova, sina šafanova, 12 oni se vratiše tada iz svih mjesta gdje bijahu raspršeni. Stigavši u zemlju Judu kod
Gedaliasu u Mispu, oni obaviše berbu vina i plodova, jednu preobilnu berbu.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif