Ždrijebanje za preostala plemena

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Ždrijebanje za preostala plemena

Ždrijebanje za preostala plemena[uredi]

18 1 Sva zajednica sinova Izraelovih se sakupi u Silo1 i tu postavi *šator susretanja. Zemlja im bi podvrgnuta. Ostalo je među sinovima Izraelovim sedam plemena kojima kojima nije bila doznačena baština. 3 Jozua reče sinovima Izraelovim: ” Do kada će te vi čekati prije no idete uzeti u posjed zemlju koju vam je dao GOSPOD, Bog vaših otaca? Odredite tri čovjeka po plemenu i ja ću ih poslati. Oni će se dignuti i prokrstariti zemljom, načinit će jedno izvješće odgovarajuće njihovoj baštini i vratit će se k meni. 5 Oni će si ga razdijeliti u sedam dijelova: Juda će se držati svojeg područja na jugu, a kuća Jošipova svojega na sjeveru. 6 Vi dakle, načinite opišzemlje odgovarajući sedmerim dijelovima i donijet će te mi ga ovamo. Ja ću baciti kocku2 za vašovdje, pred GOSPODOM našim Bogom. 7 Ali, neće biti dijela među vama za *Levite, jer njihova baština je svećenstvo GOSPODOVO. Glede Gada, Rubena i polu-plemena Manasejeva, oni su primili na istoku, s onestrane Jordana, baštinu koju im dade Mojsije, sluga GOSPODOV. Ti se ljudi digoše i odoše. Jozua dade ovu zapovijed onima koji iđaše načiniti opišzemlje: ”Idite, prokrstarite zemljom, načinite jedan opišo tome i vratite se k meni i, ovdje, ja ću baciti za vaškocku pred GOSPODOM, u Silou.“ 9 Ti ljudi otiđoše, Prođoše zemljom i načiniše pismeni opišnjen, prea gradovima, u sedam dijelova. Oni odoše potom k Jozui u tabor, u Silo. 10 Jozua baci za njih kocku pred GOSPODOM u Silou, i Jozua načini razdiobu zemlje za sinove Izraelove, prema njihovim dijelovima.