Protiv Egipta

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Protiv Egipta

Protiv Egipta[uredi]

19 1 Proglas protiv Egipta.
Evo GOSPOD uspet na jednom
brzom oblaku:
on dolazi u Egipat.
Idoli Egipta drhte
pred njim,
a smjelost Egipćana kopni
u njihovoj utrobi.
20 Ja ću podići Egipćane
jedne protiv drugih
i oni će se tući svaki
protiv brata svoga,
svatko protiv bližnjeg svog,
grad protiv grada, kraljevstvo
protiv kraljevstva1.
3 Egipat će izgubiti razum,
a ja ću njegovu unišititi politiku.
Oni će se savjetovati s idolima i
čarobnjacima,
nekromantima i gatarima1.
4 Ja ću izručiti Egipćane
vlasti surovih gospodara ,
jedan moćan kralj zavladat će nad
njima2
- proročanstvo Gospodina BOGA,
svemogućeg.
5 Vode će nestati
morske,
rijeka će presahnuti i presušiti
se,
6 kanali će postati kužni,
Nilovi3 Egipta opast će i
presahnuti,
trstika i ševar će se
sasušiti.
7 Bilje, uzduž Nila i na
njegovom ušću,
sve što niče obalom
rijeke ,
sasušit će se, bit će odneseno:
ničeg neće biti.
8 Ribari će jecati,
svi oni koji bacaju udicu
u Nil rasplakat će se,
oni koji zatežu mrežu nad
vodom propast će.
9 Oni će biti razočarani, oni koji uz-
gajaju lan,
grebenarke i tkalci
postat će blijedi4,
10 oni koji pripravljaju pića
podleći će,
proizvođači piva bit
će zaprepašteni1
11 Glavari Tanisa2 su uis-
tinu glupi,
mudri savjetnici *Fa-
raonovi daju jedan savjet
poživinčeni.
Kako možete vi reći
Faraonu:
” Ja sam jedan mudrac, jedan učenik
onomašnjih kraljeva? “
12 Gdje su oni, tvoji mudraci ?
Nek' te pouče dakle i
da se zna
ono što GOSPOD, sve-
mogući, je odlučio glede
Egipta.
13 Oni su postali glupi,
glavari Tanisa,
glavari Memfisa3 su u tlapnjama,
oni uzdrmavaju Egipat,
oni, ugaoni kamen svojih
plemena.
14 GOSPOD je sasuo na njih jedan
duh vrtoglavice
i oni uzdrmavaju Egipat
u svemu što on čini,
kao što se drma pijanac
povraćajući.
15 Nitko više ništa neće učiniti
u Egiptu,
ništa više glava no rep,
ništa više palma no trs-
tika4.
16 Onog dana, Egipat bit će kao žene,
užasnut i prestrašen videći se pokretati ruku
što GOSPOD, svemogući,
dignut će protiv njega.
17 Zemlja Juda bit će užas
Egiptu, svaki put kad će on biti
pitanje pred njom,
on će strijepiti od onog
što GOSPOD, svemogući,
odlučio je protiv njega.
18 Onog dana, bit će u Egiptu
pet gradova koji će govoriti jezikom Kanaana1
i bit će povezani prisegom s GOSPODOM,
svemogućim. Jedan između njih
zvat će se Ir-Haheres - Grad Uništenja.