Joas popravlja Templ

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Joas popravlja Templ

Joas popravlja Templ[uredi]

(2Krn 24.414)
5 Joas reče svećenicima: ” Sav posvećeni novac koje se donese u Kuću GOSPODOVU, novac koji ima vrijednost, pojedinačne

takse,

prema sredstvima svakog, sav novac koji svatko, prema svojoj darežljivost, donese u Kuću GOSPODOVU, 6 nek' svećenici

uzmu za sebe,

svaki od onih koje poznaje, ali da poprave oštećenja u Kući gdje god ih se bude nalazilo2. “


7 No, dvadeset i treće godine Joasove vladavine, svećenici ne bijahu još popravili oštećenja u Kući GOSPODOVOJ. 8 Kralj Joas

sazva

svećenika Jehojada kao i druge svećenike i reče im: ” Zašto ne opravljate oštećenja na Kući? Od sada vi neće te uzimati novac

od onih

koje poznajete, jer je to za oštećenja Kuće za koja biste ga trebali davati.“ 9 Svećenici prihvatiše da više ne primaju novac koji

potjecaše od

pučanstva i da ne trebaju više popravljati oštećenja na kući. 10 Svećenik Jehojada uze jednu škrabicu, probuši rupu na

poklopcu i postavi

sa strane *oltaru, desno kad se uđe u Kuću GOSPODOVU. Svećenici čuvari praga1 tu pohranjivahu sav novac koji se donosio

u Kuću

GOSPODOVU. 11 čim bi oni vidjeli da u škrabici ima puno novca, kraljev tajnik i veliki svećenik uspinjahu se pokupiti i

obračunati novac

koji se nalaziše u Kući GOSPODOVOJ. 12 Pošti bi ga obračunali, oni bi davali novac u ruke poduzetnika radova, odgovornih

Kuće

GOSPODOVE; ovi bi ga koristili za plaćati tesare, graditelje koji radiše u Kući GOSPODOVOJ, 13 zidare i kamenoklesare, i

također za

kupovati grede i obrađeno
kamenje namijenjeno opravci oštećenja Kuće GOSPODOVE , ukratko za sve za što je trebalo potrošiti u opravci Kuće. 14 Ipak,

od svota

donesenih Kući GOSPODOVOJ ne načiniše se ni srebrne plitice, ni usekači, ni velike zdjele1, ni trublje, niti ikakav pribor od zlata

ili srebra

za Kuću GOSPODOVU. 15 Davalo se te sume poduzetnicima radova koji ih koristiše za opravljati Kuću GOSPODOVU. 16 Nije se

tražilo

računa u ljudi kojima se predavalo novac za plaćati radnike, jer radiše savjesno. 17 Novac *žrtvovanja opravke i novac

žrtvovanja za

grijehove ne bijahu namijenjeni Kući GOSPODOVOJ; to bijaše za svećenike2.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif