Bog stvori svemir i čovječanstvo

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Bog stvori svemir i čovječanstvo

Bog stvori svemir i čovječanstvo [uredi]

Bog Stvoritelj
Stvaranje svjetlosti
Stvaranje zemlje i mora
Stvaranje nebesa
Stvaranje bilja
Stvaranje zvijezda
Stvaranje ptica i riba • 1 1 Kad Bog započe stvaranje neba i zemlje,
 • 2 zemlja bijaše pusta i prazna i tmina na površini *bezdana; dah Božji lebdio je na površini voda.
 • 3 I Bog reče: »Nek' bude svjetlost! « I bi svjetlost.
 • 4 Bog vidje da svjetlost bijaše dobra. Bog odvoji svjetlost od tmine.
 • 5 Bog nazva svjetlost » dan «, a tminu » noć «. Bi tako jedna večer bi tako jedno jutro: prvi dan.
 • 6 Bog reče: » Nek' bude jedan svod posred voda i da odijeli vode od voda!«
 • 7 Bog stvori svod nebeski i odijeli on vode donje svodu od gornjih voda. Učini on tako.
 • 8 Bog nazva svod »nebo«. I bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro; drugi dan.
 • 9 Bog reče: » Neka se skupe nebu donje vode na jedno jedino mjesto i nek' se pojavi kontinent! « Učini on tako.
 • 10 Bog nazva kontinent  » zemljom «; on nazva masu voda » morem «. Bog vidje da to bijaše dobro.
 • 11 Bog reče: » Nek' se zemlja prekrije zelenilom, travom koja se rasplođuje svojim sjemenom, plodonosnim drvećem koje, prema svojim vrstama, donosi na zemlju plodove koje sadrže u sebi samima svoja sjemena!« Učini on tako.
 • 12 Zemlja proizvede zelenilo, trave koje čine plodnim svoje sjeme prema vrsti svojoj, drveće koje nosi plodove koji imaju u sebi samima sjeme svoje prema vrsti svojoj, vidje Bog da to bijaše dobro.
 • 13 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: treći dan.
 • 14 Bog reče: » Nek' budu svjetlila u svodu nebeskom za odvojiti dan od noći, nek' služe kao znakovi, kako za blagdane tako i za dane i za godine,
 • 15 i nek' služe svjetlila nebeska za osvjetljavati zemlju.« I bi tako.
 • 16 Bog stvori dva velika svjetlila, veliko svjetlilo za gospodovati danom, malo svjetlilo za gospodovati noću, i zvijezde.
 • 17 Bog ih uspostavi u svodu nebeskom za osvjetljavati zemlju,
 • 18 za gospodovati danom i noću i odijeliti svjetlost od tmine. Bog vidje da to bijaše dobro.
 • 19 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: četvrti dan.
 • 20 Bog reče: » Nek' vode provrve životinjicama i nek' ptica poleti iznad zemlje spram nebeskom svodu.«
 • 21 Bog stvori velike morske nemani, sva živa bića, i pokretna, prema njihovoj vrsti, koja provrvješe vodama, i krilata ptica prema svojoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
 • 22 Bog ih blagoslovi govoreći: » Budite izobilni i plodni, ispunite vode morske, i nek' se ptica rasplodi zemljom! «
 • 23 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: peti dan.
 • 24 Bog reče: » Nek' zemlja proizvede živa bića po njihovoj vrsti: životinje, sitnu zvjerad, i divlje zvijeri po svojoj vrsti! «  On učini tako.
 • 25 Bog stvori divlje zvijeri prema njihovoj vrsti, marvu prema njenoj vrsti i svu sitnu zvjerad prema njenoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
 • 26 Bog reče: » Načinimo čovjeka na našu sliku, prema izgledu našoj i nek' podvrgne ribe morske, ptice nebeske , stoku, svu zemlju i svu sitnu zvjerad koja giba zemljom! «
 • 27 Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Boju on ga stvori; muškarcem i ženskom on njih stvori.
 • 28 Bog ih blagoslovi i Bog im reče: » Budite izobilni i plodni, ispunite zemlju i gospoduj te njome. Podvrgnite ribe morske, ptice nebeske i svu marvu koja giba zemljom!«
 • 29 Bog reče: » Evo , dajem vam svaku travku koja nosi svoje sjeme na čitavoj površini zemlje i svako drvo čiji plod nosi sjeme svoje; to će biti vaša hrana.
 • 30 Svakoj zemaljskoj zvijeri, svakoj ptici nebeskoj, svemu što giba zemljom i što ima dah života, dajem za hranu svaku hranljivu travku. « Bi tako.
 • 31 Bog pogleda sve što je bio stvorio. Evo, to bijaše dobro. Bi jedna večer, bi jedno jutro: dan šesti.
 • 2 1 Nebo, zemlja i svi njihovi elementi biše načinjeni.
 • 2 Bog dovrši sedmog dana djelo koje bio stvorio, on zaustavi sedmog dana svako djelo koje činjaše.
 • 3 Bog blagoslovi sedmi dan i posveti ga jer je bio tada zaustavio svako djelo koja on sam bijaše stvorio svojim djelovanjem.
 • 4 Takvo je rađanje neba i zemlje od njihovog stvaranja.