David odlučuje donijeti kovčeg u Jeruzalem

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
David odlučuje donijeti kovčeg u Jeruzalem

David odlučuje donijeti kovčeg u Jeruzalem[uredi]

(2 S 6.111)
13 1 David održa savjetovanje s poglavarima tisuća i stotina, i sa svim odličnicima. 2 On reče svem saboru Izraelovom: ” Ako vi to nalazite dobrim i ako to dolazi od GOSPODA našeg Boga, uputimo jednu poruku našoj braći ostaloj u svim područjima Izraelovim, kao i svećenicima i *levitima u njihovim gradovima prebivališta, da se pridruže nama. 3 Potom mi ćemo dovesti k nama *kovčeg našeg Boga, jer mi nismo se bavili njime u vrijeme Saulovo.“ 4 Sav sabor dade pristanak za postupiti tako, jer stvar se činila pravednom u očima sveg naroda.
5 David sakupi sav Izrael, od potoka egipatskog sve do ulaza u Hamat, za dovesti kovčeg Božji u KirijatJearim1. 6 Sa svim Izraelom uspe se on u Baala2, u KirijatJearim koji je u Judi, za dovesti kovčeg Božji, GOSPODOV koji sjedi na *kereubinima, ondje gdje je zazvano njegovo *ime. 7 Natovari se kovčeg Božji na jedna nova kola, od kuće Aminadabove. Uza i Ahio voziše kola. 8 David i sav Izrael plesaše svom svojom snagom pred Bogom praćeni pjesmama, kitarama, harfama, bubnjevima, cimbalima i trubljama.
9 Oni stigoše na gumno Kidon3. Uza ispruži ruku za zadržati kovčeg, jer ga goveda zamalo prevrnuše. 10 Gnjev Božji zapali se proiv Uzaa i udari ga jer bijaše ispružio ruku na kovčeg. On umrije ondje pred Bogom. 11 David bi potresen što GOSPOD bi otvorio jednu brešu udarajući Uza, naziva se to mjesto ”Uzova Breša“ sve do ovog dana.
12 David se uplaši Boga, u onaj dan , i reče: ” Kako ću ja dovesti k sebi kovčeg Božjiđ“13 Tad David ne prenese kovčeg kod sebe , u *Grad Davidov, već ga dade odvesti u kuću Obed-Edoma, Gitita 1 . 14 Kovčeg Božji ostade tri mjeseca kod ObedEdoma, i sve što bijaše njegovo.