David uređuje razrede levitske

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
David uređuje razrede levitske


David uređuje razrede levitske[uredi]

23 1 David bijaše star i nasićen danima, kad postavi svog sina Solomona kao kralja nad Izraelom. 2 Potom on sakupi sve poglavare Izraela, svećenike i *levite.
3 Leviti od 30 godina i više biše tada prebrojani.Njihov broj, računajući po glavi, bi 38.000 ljudi, 4 to jest među njima: 24.000 za voditi radove Kiuće GOSPODOVE, 6.000 kao pisari i sudci, 5 4.000 kao vratari i 4.000 za hvaliti GOSPODA glazbalima ”što ja načinih za hvaliti ga“ (reče David).
6 David njih podijeli u razrede, prema sinovima Levijevim: Geršon, Kehat i Merari.
7 Za Geršonite: Laedan i Šimei. 8 Sinovi Laedanovi: Jehiel, poglavar, Zetam i Joel: trojica. 9 Sinovi Šimejevi: Šelimot, Haziel i Haran: trojica. To su poglavari obitelji Laedan. 10 Sinovi Šimejevi: Jahat, Ziza, Jeuš i Beria: to su četiri sina Šimejeva. 11 A Jahat bijaše prvi, Ziza drugi, ali Jeuš i Berija ne imadoše puno sinova i činiše jednu obitelj za jedinstvenu obvezu. 12 Sinovi Kehatovi: Amran, Jicehar, Hebroj i Uziel: četiri.
13 Sinovi Amranovi: Aaron i Mojsije. Aaron bi stavljen na stranu za posvetiti se službi u *presvetom mjestu, on i njegovi sinovi zauvijek, za nuditi miris pred GOSPODOM, za služiti i za davati blagoslov u njegovo ime zauvijek. 14 Mojsije bi čovjek Božji; njegovi sinovi biše ubrojani u pleme Levi. 15 Sinovi Mojsijevi: Geršom: Šebuel, glavara. 17 Sinovi Eliezerovi: Rehabija, glavar; Eliezer ne imade drugih sinova a sinovi Rehabijavljevi biše veoma brojni.
18 Sin Jiceharov: Selimot glavar.
19 Sinovi Hebronovi: Jerijahu prvi, Amarija drugi, Jahaziel treći, i Jekameam četvrti.
20 Sinovi Uzielovi Mika prvi i Jišija drugi.
21 Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi: Eleazar i Kiš. 22 Eleazar umrije i ne imade sinova, već kćeri, a sinovi Kišovi, njihova braća1, uzeše ih za žene. 23 Sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jeremet: trojica.
24 To biše sinovi Levijevi prema svojim obiteljima, glave obiteljske prema svojim zaduženjima, po poimenicđ nom nabrajanju, po glavama; oni izvršavaše svoj rad u službi Kuće GOSPODOVE, počev od doba od dvadeset godina i iznad toga.
25 David, naime, bijaše rekao: ” GOSPOD, Bog Izraelov, je dao spokoj svom narodu i on boravi u Jeruzalemu zauvijek. 26 Tako, Leviti neće više nositi *Boravište i sve predmete namijenjene njegovoj službi.“ 27 Ali, prema posljednjih Davidovim riječima, takvo bi prebrajanje sinova Levijevih, počev od dvadeset godine i iznad. 28 Oni se moraše držati zapovijedi sinova Aaronovih za službu u Kući GOSPODOVOJ, glede*trijemova, odaja, *očišćenja svake posvećene stvari, i rada u službi Kuće Božje; 29 oni se moraju baviti kruhom ponude, brašnom za milodare1, beskvasnim pogačama, pečenim kolačima, miješanim kolačima i svime što se tiče sprava zapremine i mjere; 30 oni se imaju pripremiti, svako jutro, za slaviti i hvaliti GOSPODA, i isto navečer, 31 za sve holokauste ponuđene GOSPODU, za *šabate, mlade mjesece2 i blagdane, prema broju koji je njima bio propisan zauvijek, pred GOSPODOM. 32 Oni će imati također obvezu da se bave *šatorom susretanja, onim što je posvećeno i sinovi Aaronovi, njihova braća, za sluzđ bu Kuće GOSPODOVE.