Protiv Babilonije

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Protiv Babilonije

Protiv Babilonije[uredi]

13 1 Proglas o Babi-
loniji.
Ono što vidje
Izaija, sin Amosov.
2 Na jednoj goloj planini, po-
dignite barjak jedan,
puštajte krikove, mašite
rukom,
da dođu na vrata
gospode1.
3 Ja, ja sam zapovjedio onima koji
su mi posvećeni,
ja sam sazvao ratnike
mojeg gnjeva,
one koje raduje moja čast.
4 Slušajte brundanje u
planinama:
to je kao jedno veliko mnoštvo.
Slušajte huku
kraljevstava,
naroda sakupljenih:
GOSPOD: svemogući,
pregledava
vojsku koja će bojevati.
5 Oni dolaze iz jedne daleke zemlje,
s krajeva neba,
GOSPOD i oruđa
njegovog gnjeva,
za opustošiti svu krajinu.
6 Pustite krike žalosti!
Blizu je on, *dan GOS-
PODOV;
kao opustošenje, on dolazi
od Pustošitelja1.
7 Zbog tog sve ruke pa-
daju
i svatko vidi nestajati svoju smje-
lost.
8 Oni su udareni grozom,
grčevima i bolovima
zgrabljeni,
oni se uvijaju kao jedna
žena u poslu.
Jedan pred drugim, oni su
oboreni,
njihova su lica u vatrama.
9 Evo dolazi dan GOS-
PODOV, neumoljiv,
i preplavljen od jedne že-
stoke srdžbe
koja će uništiti zemlju
do opustošenja
i istrijebiti joj grješnike.
10 Zvijezde nebeske i
njihova jata
neće više sijati svoju
svjetlost.
Od svog izlaska, sunce bit će
zamračeno
i mjesec neće više dati
mjesečine.
11 Ja ću kazniti svijet za njegovu
zlobu,
bezbožne za njihove zločine.
Ja ću staviti kraj na oholost
glupaka,
ja ću dati da padne nadutost
tirana.
12 Ja ću učiniti ljude
rjeđim od čistog zlata,
rjeđim od zlata iz Ofira2.
13 U stvari, ja ću potresti nebesa
i zemlja će se tresti na svojim
temeljima,
pod gnjevom GOSPODA,
svemoćnoga,
dan svog žestokog gnjeva.
14 Tada, kao jedna gazela
progonjena,
kao jedno stado koje nitko ne
okuplja,
svatko će se usmjeriti prema svom
narodu,
svatko bježati će prema svojoj
zemlji.
15 Svi oni koje se bude pronašlo bit
će probodeni,
svi oni koje se uhvati past
će pod mačem.
16 Njihova mala djeca bit
će zgažena na njihove oči,
njihove kuće opljačkane, njihove
žene silovane.
17 Ja ću podići protiv njih
Medejce1
koji ne cijene srebra
i koje zlato ne može zadovoljiti.
18 Svojim lukovima2, oni će dotući
momke,
oni neće poštedjeti ploda
utrobe,
za djecu, njihove oči bit
će bez milosti.
19 Babilonija, biser
kraljevstava,
ponosni ukras Kaldejaca,
bit će, kao Sodoma i Go-
mora,
oborena od Boga.
20 Nikad više ona neće biti na-
pučena,
iz doba u doba ona će ostati ne-
nastanjena.
čak ni čovjek stepa3
neće tu podići šator svoj
a *pastiri neće se tu
zaustavljati.
21 Divlje mačke tu će se zaus-
tavljati,
sovuljage ispunjavat će
kuće,
nojevi tu će stanovati,
i satiri će tu plesati1.
22 Hijene će se kotiti u
njihovim dvorcima2 ,
a šakali u njihovim palačama
sjajnim.
Njegovo vrijeme tek što nije došlo,
njegovi dani neće biti produ-
ženi.