Prvi Nabukodonozorov san

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prvi Nabukodonozorov san
Prvi Nabukodonozorov san[uredi]

2 1 U dvije godine vladavine Nabukodonozora3, Nabukodonozor imade snove. Njegov duh bi zabrinut i njegov ga san napusti. 2 Kralj zapovijedi pozvati mađioničare, čarobnjake, vračeve i Kaldejce1, da bi izložili kralju njegove snove. 3 Kralj im reče: » Ja sam imao jedan san, a moj je duh zabrinut da spozna taj san.« 4 Kaldejci rekoše kralju, na aramejskom: »O kralju! Živio za uvijek2! Reci san slugama svojim, a mi ćemo ti izložiti tumačenje.« 5 Kralj odgovori i reče Kaldejcima: » Ja dajem svoju riječ! Ako mi ne obznanite san i njegovo tumačenje, bit ćete raskomadani, a vaše će kuće biti pretvorene u klozetske jame3. 6 A, ako vi izložite san i njegovo tumačenje, primit ćete s moje strane poklone, nagrade i mnoge počasti. Izložite mi dakle san i njegovo tumačenje!«
7 Oni po drugi put odgovoriše govoreći: » Nek' kralj kaže san svojim slugama, a mi ćemo izložiti tumačenje.« 8 Kralj odgovori i reče: » Zasigurno, ja znam da vi pokušavate dobiti na vremenu, jer ste vidjeli da sam dao svoju riječ: 9 ako li mi ne obznanite san, ista vas presuda čeka; a vi ste se dogovorili za izreći u mojoj nazočnosti jednu lažnu i izopačenu riječ sve dok se vrijeme ne promijeni. Recite mi dakle san, i ja ću moći znati da li ćete mi
izložiti njegovo tumačenje.« 10 Kaldejci odgovoriše i kazaše u nazočnosti kraljevoj: »Nema ni jednog čovjeka na svijetu koji može izložiti kraljev predmet! Jer, ni jedan kralj, ma kako moćan i velik da je, nije nikad tražio jednaku stvar ni jednom magičaru, čarobnjaku ni Kaldejcu. 11 Stvar koju kralj traži je prekomjerna, i nema nikog drugog tko može nju izložiti u nazočđnosti kraljevoj, izuzev ako to nisu bogovi koji nemaju ništa s tjelesnim bićima.« 12 Na to, kralj se razljuti i razdraži mnogo, i zapovjedi pogubiti sve mudrace Babilonije1. 13 Pojavi se presuda; mudraci bijahu sasijecani, a tražiše i Danijela i njegove drugove da budu pobijeni.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif