Razredi ostatka levita

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Razredi ostatka levita

Razredi ostatka levita[uredi]

20 Glede sinova Levijevih koji preostadoše: za sinove Amranove, to bijaše Šubael; za sinove Šubaelove; to bijaše Jehdejahu; 21 Rehabijahua i za sinove Rehabijahuvljeve, to bijaše Jišija, glava; 22 za Jiceharite, to bijaše Selomot; za sinove Selomotove, to bijaše Jahat; 23 za sinove Hebronove, to bijahu Jerijahu, prvi, Amarijahu, drugi, Jahaziel, treći, Jekameam, četvrti; 24 sinovi Uzielovi: Mika; za sinove Mikavljeve, to bijaše Šamir; 25 brat Mikavljev: Jišija; za sinove Jišijavljeve, to bijaše Zekarijahu; 26 sinovi Merarijevi: Mahli i Muši, sinovi Jazijahua, njegovog sina; 27 sinovi Merarijevi za Jazijahua njegovog sina: Šoham, Zakur i Ivri; 28 za Mahlija to bijaše Eleazar koji ne imade sinova; 29 za Kiša i Kišove sinove, to bijaše, to bijaše Jerhamel; 30 sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jerimot. To bijahu sinovi *levitski prema njihovim obiteljima. 31 Oni također ždrijebahu kao i njihova braća, sinovi Aaronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka, Ahimeleka i obiteljskih svećeničkih i levitskih poglavara, obitelji poglavara kao i obitelji njegovog najmlađeg brata.